Biblijos vartai

Atversta Iš 15,1-21 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 21.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tavo dešinė, Viešpatie, pasirodė šlovinga savo jėga! Dėl Tavo rankos galybės jie sustings kaip akmuo, kol pereis Tavo tauta, Viešpatie, kurią įsigijai. Viešpats karaliaus per amžius!“ Faraono žirgams, kovos vežimams ir raiteliams įėjus į jūrą, Viešpats užliejo juos vandenimis, o izraelitai perėjo sausu jūros dugnu.

Iš 15,1 Tada Mozė ir izraelitai giedojo Viešpačiui šią giesmę: „Giedosiu Viešpačiui, nes Jis šlovingai nugalėjo! Jis žirgą ir raitelį įmetė į jūrą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,12 Apr 15,3 Iš 15,21 Iš 14,17-18 Iš 14,27 Iš 18,11 Ts 5,1-31 2 Sam 22,1-51 Ps 107,8 Ps 107,15 Ps 107,21-22 Iz 12,1-6 Iz 51,10-11 Kol 2,15 apstu nuodemėsarkliaidainadainavimasinstrumentaijoachimasmuzikapsalmepsalmesrokenrolassokistingėtitriumfasDievo ieškojimas
Iš 15,2 Mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. Jis tapo mano išgelbėjimu. Jis yra mano Dievas, aš Jį šlovinsiu. Jis mano tėvų Dievas, aš Jį aukštinsiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 12,2 Iš 3,15-16 Iz 25,1 2 Sam 22,47 Ps 18,1-2 Ps 18,46 Ps 59,17 Ps 99,5 Iš 3,6 Įst 10,21 Ps 34,3 Ps 99,9 Ps 109,1 Ps 118,14 Ps 118,28 Ps 140,7 Ps 145,1 Iz 49,6 Pr 17,7 Pr 28,21-22 Iš 4,22 Iš 14,13 Iš 40,34 2 Sam 7,5 2 Sam 22,51 1 Kar 8,13 1 Kar 8,27 Ps 22,3 Ps 22,10 Ps 27,1 Ps 28,8 Ps 30,1 Ps 62,6-7 Ps 68,20 Ps 132,5 Iz 45,17 Iz 66,1 Jer 3,23 Jer 31,33 Jer 32,38 Hab 3,17-19 Zch 13,9 Lk 1,77 Lk 2,30 Jn 4,22 Jn 5,23 Apd 4,12 2 Kor 5,19 Ef 2,22 Fil 2,11 Fil 4,13 Kol 2,9 Apr 5,9-14 Apr 15,3 Apr 19,1 stiprus maistas
Iš 15,3 Viešpats yra karžygys, Jahvė yra Jo vardas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 24,8 Ps 83,18 Iš 3,15 Iz 42,8 Iš 3,13 Iš 6,2-3 Iš 6,6-8 Iš 14,14 Ps 45,3 Apr 19,11-21 ant kryziausapakinoatstumtiDievas palaikoDievas vardasDievui patinkagievo kovaišėjimokaraskariaikaryskartoslelijamatyti Dievąmes kovojamenaudoti jėganesutarimaineturi Dievonuginklavopatinka Dievuiplėštiramybės kunigaikštissamariečiaismarkussuimtasviena tauta
Iš 15,4 Faraono kovos vežimus ir jo kariuomenę Jis įmetė į jūrą, jo rinktinius karo vadus paskandino Raudonojoje jūroje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,6-7 Iš 14,13-28
Iš 15,5 Gelmės apdengė juos, jie nugrimzdo į dugną kaip akmuo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 9,11 Iš 14,28 Iš 15,10 Jer 51,63-64 Ez 27,34 Jon 2,2 Mch 7,19 Mt 18,6 Apr 18,21
Iš 15,6 Tavo dešinė, Viešpatie, pasirodė šlovinga savo jėga! Tavo dešinė, Viešpatie, sutriuškino priešą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 118,15-16 Ps 2,9 Iz 51,9 Apr 2,27 Iš 15,11 1 Krn 29,11-12 Ps 17,7 Ps 44,3 Ps 60,5 Ps 74,11 Ps 77,10 Ps 89,8-13 Ps 98,1 Iz 30,14 Iz 52,10 Jer 13,14 Mt 6,13 dešinė rankaDievo galybekai priešasrankasžmonių rankomis
Iš 15,7 Savo šlovės didybe Tu parbloškei tuos, kurie kėlėsi prieš Tave. Tu siuntei savo rūstybę, kuri suėdė juos kaip ražienas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 5,24 Įst 33,26 Iz 47,14 Mal 4,1 Iš 9,16 Ps 59,13 Ps 68,33 Ps 78,49-50 Ps 83,13 Ps 148,13 Iz 5,16 Iz 37,17 Iz 37,23 Iz 37,29 Iz 37,36 Iz 37,38 Jer 10,6 Mch 4,11 Nah 1,9-12 Zch 2,8 Zch 14,3 Zch 14,8 Mt 3,12 Apd 9,4 didingumasDievo rūstybė
Iš 15,8 Tau papūtus, sujudo vandenys, sustojo kaip siena ir gelmės sustingo jūros širdyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,13 Iš 14,21-22 Job 4,9 2 Sam 22,16 Hab 3,10 2 Tes 2,8 Iz 11,4 Iz 37,7 atsiskyrimasDievo veidaspotvyniai
Iš 15,9 Priešas tarė: ‘Vysiuos, sugausiu, pasidalinsiu grobį, pasitenkins mano aistra! Ištrauksiu kardą – juos sunaikins mano ranka!’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 5,30 Iz 53,12 Iš 14,5 Lk 11,22 Pr 49,27 Iš 14,8-9 1 Kar 19,2 1 Kar 20,10 Iz 10,8-13 Iz 36,20 Hab 3,14 pasitenkinę
Iš 15,10 Tu papūtei savo vėju, ir jūra uždengė juos, kaip švinas jie nuskendo galinguose vandenyse! En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,21 Iš 15,5 Iz 11,15 Pr 8,1 Iš 14,27-28 Įst 11,4 Ps 74,13-14 Ps 135,7 Ps 147,18 Jer 10,13 Am 4,13 Mt 8,27
Iš 15,11 Viešpatie, kas yra Tau lygus tarp dievų? Kas yra toks šlovingas šventumu, didingas gyriumi ir savo stebuklais? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 3,24 Iz 6,3 Apr 4,8 2 Sam 7,22 1 Kar 8,23 1 Sam 2,2 Ps 77,14 Ps 86,8 Iš 8,10 Kun 19,2 Įst 33,26 Ps 35,10 Ps 66,5 Ps 77,19 Ps 89,5-8 Ps 89,18 Ps 90,11 Ps 119,120 Ps 145,17 Iz 30,11 Iz 40,18 Iz 40,25 Iz 57,15 Iz 64,2-3 Jer 10,6-7 Jer 10,16 Jer 49,19 Lk 12,5 Heb 12,28-29 1 Pt 1,15-16 Apr 15,4 Apr 19,1-6 del vardoDievas jėgaDievas sventasDievas šventasDievų Dievasgėrėkis viešpačiukitų Dievųlenktyniaukime šventumunebuvo Dievonusidėję angelaisventasšventasšventumas
Iš 15,12 Tu ištiesei savo dešinę – juos prarijo žemė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,6 degantis medisdešinė ranka
Iš 15,13 Tu, būdamas gailestingas, vedei tautą, kurią atpirkai. Savo galia vedei ją į savo šventąją buveinę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 77,20 Pr 19,16 Neh 9,12 Ps 77,14-15 Ps 78,52-54 Ps 80,1 Ps 106,9 Iz 63,12-13 Jer 2,6 Ef 2,4 1 Pt 1,5 Dievasgailestisišėjimomeilė tarnautipasigailejimaspilnas jėgųstiprybėtvirtumas
Iš 15,14 Išgirs tautos ir sudrebės, baimė apims filistinus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,14 Įst 2,25 Joz 2,9-10 Joz 9,24 Sk 22,5 Įst 2,4-5 Ps 48,6 Iz 14,29 Iz 14,31 pažadėtoji žemė
Iš 15,15 Nusigąs ir Edomo kunigaikščiai. Moabo galinguosius apims drebulys. Neteks jėgų visi Kanaano gyventojai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 5,1 Joz 2,9 Joz 2,11 Pr 36,40 Įst 2,4 Pr 36,15 Sk 20,14-21 Sk 22,3-5 Įst 20,8 Joz 2,24 Joz 14,8 1 Sam 14,16 2 Sam 17,10 1 Krn 1,51-54 Ps 68,2 Iz 13,7 Iz 19,1 Ez 21,7 Nah 2,10 Hab 3,7 Moabas
Iš 15,16 Juos apims siaubas ir išgąstis. Dėl Tavo rankos galybės jie sustings kaip akmuo, kol pereis Tavo tauta, Viešpatie, kurią įsigijai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 74,2 Įst 2,25 Joz 2,9 1 Sam 25,37 Įst 11,25 Jer 31,11 Tit 2,14 1 Pt 2,9 2 Pt 2,1 Iš 11,7 Iš 19,5-6 Iš 23,27 Įst 32,6 Įst 32,9 1 Sam 2,9 2 Sam 7,23 Iz 43,1-3 Iz 51,10 Apd 20,28
Iš 15,17 Tu įvesi juos ir pasodinsi savo paveldėjimo kalne, į vietą, kurią Tu, Viešpatie, pasirinkai, kad gyventum, į šventyklą, kurią padarė Tavo rankos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 44,2 Ps 80,8 Ps 78,68-69 Jer 32,41 Ps 78,54-55 Ps 132,13-14 Iz 5,1-4 Jer 2,21 Jer 31,23
Iš 15,18 Viešpats karaliaus per amžius!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 10,16 Ps 29,10 Ps 146,10 Iz 57,15 Dan 2,44 Dan 4,3 Dan 7,14 Dan 7,27 Mt 6,13 Apr 11,15-17
Iš 15,19 Faraono žirgams, kovos vežimams ir raiteliams įėjus į jūrą, Viešpats užliejo juos vandenimis, o izraelitai perėjo sausu jūros dugnu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,28-29 Iš 14,22-23 Pat 21,31 Heb 11,29
Iš 15,20 Tada pranašė Mirjama, Aarono sesuo, paėmė būgną, ir visos moterys, eidamos paskui ją su būgnais, šoko. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 11,34 1 Sam 18,6 Sk 26,59 Ps 150,4 Iš 2,4 Ts 4,4 Ps 68,25 Ps 149,3 Mch 6,4 Ts 21,21 2 Kar 22,14 Ps 81,2 Lk 2,36 Sk 12,1 Sk 20,1 1 Sam 10,5 2 Sam 6,5 2 Sam 6,14 2 Sam 6,16 Ps 30,11 Ps 68,11 Apd 21,9 1 Kor 11,5 1 Kor 14,34 anaapgautidievo buveineevangelistasgerų moterųįsakoJeruzalės moterysklysti žmogiškaliudytimirjamamoterys pastoremoters sėklamozės sunusmuzikaneatleistinapamokymaiseserysskambantis cimbolaiskelbti evangelijaskleistisokisšokiaitikras pranasastingėtiviešpatauti
Iš 15,21 Mirjama pritardama giedojo: „Giedokite Viešpačiui, nes Jis šlovingai nugalėjo. Žirgą ir raitelį Jis įmetė į jūrą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,1 Ts 5,3 1 Sam 18,7 2 Krn 5,13 Ps 24,7-10 Ps 134,1-3 Iz 5,1-30 Apr 5,9 Apr 7,10-12 Apr 14,3 Apr 15,3 Apr 19,1-6 atgimimasgiedokite Viešpačiuirokenrolas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį