Biblijos vartai

Atversta Iš 14,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tada faraonas sakys apie jus: ‘Jie pasiklydo krašte, dykumos juos sulaiko!’ Aš užkietinsiu faraono širdį, ir jis jus vysis, kad būčiau pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę ir egiptiečiai žinotų, jog Aš esu Viešpats“. Faraono žirgai, vežimai, raiteliai ir visa jo kariuomenė pasivijo juos, apsistojusius prie jūros, ties Pi Hahirotu, priešais Baal Cefoną. Tada Viešpats tarė Mozei: „Ištiesk ranką link jūros, kad vanduo užlietų egiptiečius, jų vežimus ir raitelius!“ Mozė ištiesė ranką, ir, rytui brėkštant, jūra sugrįžo į pirmykštę vietą; bėgančius egiptiečius užliejo vanduo.

Iš 14,1 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,1 Iš 13,1
Iš 14,2 „Sakyk izraelitams, kad jie apsistotų ties Pi Hahirotu, tarp Migdolo ir jūros. Priešais Baal Cefoną pasistatykite stovyklą prie jūros. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 44,1 Sk 33,7-8 Iš 13,17-18 Iš 14,9 Jer 46,14 Ez 29,10 apsisaugojimasplytosSinajaus kalnas
Iš 14,3 Tada faraonas sakys apie jus: ‘Jie pasiklydo krašte, dykumos juos sulaiko!’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,3-4 Įst 31,21 Ts 16,2 1 Sam 23,7 1 Sam 23,23 Ps 3,2 Ps 71,11 Ps 139,2 Ps 139,4 Jer 20,10-11 Ez 38,10-11 Ez 38,17 Apd 4,28 dykumojetyrus
Iš 14,4 Aš užkietinsiu faraono širdį, ir jis jus vysis, kad būčiau pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę ir egiptiečiai žinotų, jog Aš esu Viešpats“. Jie taip ir padarė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,5 Rom 9,17 Rom 9,22-23 Iš 7,3 Iš 9,16 Iš 4,21-31 Iš 7,13-14 Iš 7,17 Iš 14,8 Iš 14,17-18 Iš 15,10-11 Iš 15,14-16 Iš 18,11 Neh 9,10 Iz 2,11-12 Ez 20,9 Ez 28,22 Ez 39,13 Dan 4,30-37 Rom 11,8 Apr 19,1-6 Dievo garbėsazinesąžinė
Iš 14,5 Egipto karaliui pranešė, kad tauta pabėgo. Tada faraono ir jo tarnų širdys atsisuko prieš šitą tautą ir jie kalbėjo: „Ką padarėme, išleisdami Izraelį, kad mums nebetarnautų?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 105,25 Iš 12,33 Jer 34,10-17 Lk 11,24-26 2 Pt 2,20-22 mintysbiblija.ltEgiptas
Iš 14,6 Jis paruošė savo vežimą ir pasiėmė savo žmones su savimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Iš 14,7 Jis pasiėmė šešis šimtus rinktinių kovos vežimų ir paskyrė viršininkus jiems. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,4 Iš 14,23 Joz 17,16-18 Ts 4,3 Ts 4,15 Ps 20,7 Ps 68,17 Iz 37,24 Egiptas
Iš 14,8 Viešpats užkietino faraono, Egipto karaliaus, širdį, ir jis persekiojo Izraelio vaikus. Bet Izraelio vaikus išvedė galinga ranka. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 33,3 Apd 13,17 Iš 6,1 Iš 13,9 Iš 13,16 Iš 14,4 Įst 26,8 Iš 13,18 Įst 32,27 Ps 86,13
Iš 14,9 Faraono žirgai, vežimai, raiteliai ir visa jo kariuomenė pasivijo juos, apsistojusius prie jūros, ties Pi Hahirotu, priešais Baal Cefoną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,9 Joz 24,6 Iš 14,2 arkliaikaro vežimai
Iš 14,10 Kai faraonas priartėjo, Izraelio vaikai pakėlė akis ir pamatė atžygiuojančius iš paskos egiptiečius. Jie labai išsigando ir šaukėsi Viešpaties. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 24,7 Neh 9,9 Ps 34,17 Ps 107,6 2 Krn 18,31 Ps 53,5 Ps 106,44 Ps 107,13 Ps 107,19 Ps 107,28 Iz 7,2 Iz 8,12-13 Iz 26,16 Iz 51,12-13 Jer 22,23 Mt 8,25-26 Mt 14,30-31 1 Jn 4,18 abejojimas
Iš 14,11 Jie sakė Mozei: „Nejaugi Egipte nebuvo kapų, kad mus išvedei mirti dykumoje? Ką mums padarei, išvesdamas iš Egipto? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,7-8 Pr 43,6 Iš 5,22 Iš 15,23-24 Iš 16,2-3 Iš 17,2-3 Sk 11,1 Sk 11,15 Sk 14,1-4 Sk 16,41
Iš 14,12 Argi mes tau nesakėme, būdami Egipte: ‘Palik mus tarnauti egiptiečiams’. Mums juk būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 5,21 Iš 3,9 Iš 6,9 Oz 4,17 Jon 4,3 Jon 4,8 Mk 1,24 Mk 5,7 Mk 5,17-18
Iš 14,13 Mozė atsakė: „Nebijokite, stovėkite ramiai ir stebėkite Viešpaties išgelbėjimą, kurį Jis šiandien įvykdys. Egiptiečių, kuriuos šiandien matote, niekados daugiau nebematysite. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,30 2 Krn 20,17 2 Krn 20,15 Pr 15,1 Pr 49,18 Iš 15,1-27 Sk 14,9 Įst 20,3 2 Kar 6,16 1 Krn 11,14 Neh 9,9 Ps 3,8 Ps 27,1-2 Ps 46,1-3 Iz 26,3 Iz 30,15 Iz 35,4 Iz 41,10-14 Iz 43,11 Jer 3,23 Rd 3,26 Oz 13,4 Oz 13,9 Hab 3,8 Hab 3,13 Mt 28,5 Egiptas MozėišgelbėjimasMozėnesutaikomasneviltisstebėkitetvirta laikysena
Iš 14,14 Viešpats kariaus už jus, o jūs būkite ramūs!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,25 Įst 1,30 Įst 3,22 2 Krn 20,29 Iz 30,15 Iš 15,3 Joz 23,3 Neh 4,20 Įst 20,4 Joz 10,14 Joz 10,42 Joz 10,10 Joz 23,10 Ts 5,20 2 Krn 20,17 Ps 50,3 Ps 83,1 Iz 31,4-5
Iš 14,15 Viešpats tarė Mozei: „Ko šauki? Sakyk izraelitams, kad eitų pirmyn. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 7,10 Ezr 10,4-5 Iš 17,4 Neh 9,9 abejojimasšventųjų maldosžmogaus veiksmai
Iš 14,16 O tu pakelk lazdą, ištiesk ranką link jūros ir perskirk ją. Izraelitai sausuma pereis per jūrą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,17 Iš 7,19 Iš 4,20 Iš 14,26 Iš 4,2 Iš 7,9 Iš 14,21-22 Sk 20,8-9 Sk 20,11 Iz 10,26 atsiskyrimasmozė palapines
Iš 14,17 Aš užkietinsiu egiptiečių širdis, ir jie vysis jus, ir Aš būsiu pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę, kovos vežimus ir raitelius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,4 Iš 14,8 Pr 6,17 Pr 9,9 Iš 4,23 Iš 7,3 Iš 7,13-14 Kun 26,28 Įst 32,39 Iz 48,15 Iz 51,12 Jer 23,39 Ez 5,8 Ez 6,3 Ez 34,11 Ez 34,20 Oz 5,14
Iš 14,18 Egiptiečiai žinos, kad Aš esu Viešpats, kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo vežimus ir raitelius“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,5 Iš 7,17 Iš 14,4 akacijakaitra
Iš 14,19 Tada Dievo angelas, kuris ėjo Izraelio pulkų priekyje, pasitraukė už jų. Debesies stulpas iš jų priekio atsistojo užpakalyje jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,21-22 Iš 32,34 Sk 20,16 Iz 63,9 Iš 14,24 Iš 23,20-21 angelaiangelasangelų šlovėDievo tarnasgailėjimasiskapasmano viešpatiemykolas arkangelasneregimašeimininkougnis
Iš 14,20 Jis buvo tarp egiptiečių stovyklos ir Izraelio stovyklos; tamsus debesis dengė egiptiečius, o izraelitams buvo šviesu. Taip jie per naktį nepriartėjo vieni prie kitų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 18,11 Pat 4,18-19 Iz 8,14 2 Kor 2,15-16 tamsa
Iš 14,21 Mozė ištiesė ranką link jūros. Viešpats smarkiu rytų vėju, kuris pūtė per naktį, išdžiovino jūrą, ir vandenys persiskyrė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,8 Ps 74,13 Iz 63,12 Joz 4,23 Neh 9,11 Ps 66,6 Ps 78,13 Ps 136,13 Iz 51,10 Iš 14,16 Joz 3,13-16 Job 26,12 Ps 106,7-10 Ps 114,3-5 Iz 51,15 atsiskyrimasDievo angelasEgiptas Mozėmozės mirtis
Iš 14,22 Izraelitai ėjo sausu jūros dugnu; vanduo jiems buvo siena iš dešinės ir kairės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,19 Ps 66,6 Heb 11,29 Iš 14,29 Ps 78,13 Iš 15,8 Sk 33,8 Iz 63,13 1 Kor 10,1 Neh 9,11 Hab 3,8-10 Zch 2,5 atsiskyrimasDievas aprūpinaDievo aprūpinimasdvasines akysetinės nuostatosNaamanaspilietybėvanduo
Iš 14,23 Egiptiečiai, juos vydamiesi, sekė jūros dugnu su kovos vežimais ir raiteliais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,17 Iš 15,9 Iš 15,19 1 Kar 22,20 Mok 9,3 Iz 14,24-27 arkliaidegantis medis
Iš 14,24 Rytui auštant, Viešpats iš ugnies ir debesies stulpo pažvelgė į egiptiečių kariuomenę ir sukėlė sąmyšį jų tarpe. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,21 Iš 14,19-20 Iš 14,25 1 Sam 11,11 Job 22,13 Job 23,15-16 Job 34,20 Job 34,29 Job 40,12 Ps 18,13-14 Ps 48,5 Ps 77,16-19 Ps 104,32 ugnisužsidegti
Iš 14,25 Jis numovė vežimų ratus, ir tie sunkiai begalėjo judėti. Egiptiečiai sakė: „Bėkime nuo izraelitų, nes Viešpats kovoja už juos prieš egiptiečius“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,14 Įst 3,22 Ts 4,15 1 Sam 4,7-8 Job 11,20 Job 20,24 Job 27,22 Ps 46,9 Ps 68,12 Ps 76,6 Jer 51,21 Am 1,14 Am 5,19 Am 9,1 Dievas palaikoEgiptas Mozėrataistebuklaiviena tauta
Iš 14,26 Tada Viešpats tarė Mozei: „Ištiesk ranką link jūros, kad vanduo užlietų egiptiečius, jų vežimus ir raitelius!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,16 Iš 1,22 Iš 7,19 Iš 8,5 Ts 1,6-7 Mt 7,2 Mt 8,27 Jok 2,13 Apr 16,6
Iš 14,27 Mozė ištiesė ranką, ir, rytui brėkštant, jūra sugrįžo į pirmykštę vietą; bėgančius egiptiečius užliejo vanduo. Taip Viešpats sunaikino egiptiečius jūroje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 4,18 Ps 78,53 Iš 14,21-22 Iš 15,1-21 Įst 11,4 Ts 5,20-21 Heb 11,29 Egiptas MozėMozė dykumoje
Iš 14,28 Vanduo sugrįžo ir užliejo visą faraono kariuomenę, karo vežimus ir raitelius. Nė vienas jų neišliko. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,53 Hab 3,8-10 Hab 3,13 Iš 14,13 Iš 15,10 Įst 11,4 2 Krn 20,24 Neh 9,11 Ps 106,9-11 Ps 136,15 Heb 11,29 Dievas palaikogamtos nelaimesstebuklasviena tauta
Iš 14,29 O izraelitai perėjo sausu jūros dugnu, vanduo jiems buvo siena dešinėje ir kairėje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,22 Joz 3,16 Job 38,8-11 Ps 66,6-7 Ps 77,19-20 Ps 78,52-53 Iz 43,2 Iz 51,10 Iz 51,13 Iz 63,12-13
Iš 14,30 Taip Viešpats išgelbėjo izraelitus iš egiptiečių; jie matė negyvus egiptiečius ant jūros kranto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,8 Ps 106,10 Iš 14,13 Ps 58,10 Ps 59,10 1 Sam 14,23 2 Krn 32,22 Ps 91,8 Ps 92,9-11 Iz 63,9 Jud 1,5 Egiptas Mozė
Iš 14,31 Izraelis matė galingą darbą, kurį Viešpats padarė egiptiečiams. Tauta bijojo Viešpaties. Jie tikėjo Viešpačiu ir Jo tarnu Moze. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 2,11 Jn 11,45 Iš 4,31 Iš 19,9 1 Sam 12,18 2 Krn 20,20 Ps 106,12-13 Ps 119,120 Lk 8,13 Jn 2,23-25 Jn 8,30-32 Apd 8,13 darymas gerastebuklaitarno gyvenimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį