Biblijos vartai

Atversta Iš 10,1-29 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 29.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats tarė Mozei: „Eik pas faraoną, nes Aš užkietinau jo ir jo tarnų širdis, kad padaryčiau šituos ženklus jų tarpe ir kad galėtum papasakoti savo vaikams ir vaikų vaikams, ką Aš padariau Egipte ir kokius ženklus parodžiau jų tarpe, kad žinotumėte, jog Aš esu Viešpats“. Tada Viešpats tarė Mozei: „Ištiesk savo ranką ant Egipto šalies, kad skėriai apniktų ir nugraužtų visus šalies augalus ir visa, kas dar liko nuo krušos!“ Mozė ištiesė lazdą. Tada faraonas skubiai pasišaukė Mozę ir Aaroną ir tarė: „Nusidėjau Viešpačiui, jūsų Dievui, ir jums!

Iš 10,1 Viešpats tarė Mozei: „Eik pas faraoną, nes Aš užkietinau jo ir jo tarnų širdis, kad padaryčiau šituos ženklus jų tarpe En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 4,21 Iš 3,20 Iš 7,4 Iš 7,13-14 Iš 9,16 Iš 9,27 Iš 9,34-35 Iš 14,17-18 Iš 15,14-15 Joz 2,9-10 Joz 4,23-24 1 Sam 4,8 Ps 7,11 Rom 9,17
Iš 10,2 ir kad galėtum papasakoti savo vaikams ir vaikų vaikams, ką Aš padariau Egipte ir kokius ženklus parodžiau jų tarpe, kad žinotumėte, jog Aš esu Viešpats“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,14 Įst 4,9 Jl 1,3 Iš 7,17 Ps 44,1 Įst 6,20-22 Ps 78,5-6 Iš 12,26-27 Iš 13,8-9 Ps 58,11 Ps 71,18 Ez 20,26 Ez 20,28 Ef 6,4 anūkaiDievo stebuklasmelavimastėvų pareiga
Iš 10,3 Mozė ir Aaronas atėjo pas faraoną ir jam kalbėjo: „Taip sako Viešpats, hebrajų Dievas: ‘Ar ilgai dar tu nenusižeminsi prieš mane? Išleisk mano žmones, kad jie man tarnautų! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 21,29 Jok 4,10 1 Pt 5,6 2 Krn 34,27 Iš 9,17 Iš 16,28 Sk 14,27 1 Kar 18,21 2 Krn 7,14 2 Krn 33,12 2 Krn 33,19 Job 42,6 Pat 1,22 Pat 1,24 Pat 18,12 Iz 1,5 Iz 2,11 Jer 13,10 Jer 13,18 Ez 5,6 Rom 2,4 Heb 12,25 didesnė malonėgirdėjainuolankus
Iš 10,4 Jei neišleisi mano tautos, rytoj užleisiu skėrius ant tavo krašto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apr 9,3 Pat 30,27 Jl 2,25 Iš 8,10 Iš 8,23 Iš 9,5 Iš 9,18 Iš 11,4-5 Jl 1,4-7 Jl 2,2-11 rytoj
Iš 10,5 Jie taip apdengs šalį, kad nesimatys žemės; jie nuės išlikusį nuo krušos derlių, nugrauš kiekvieną žaliuojantį medį; En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,32 Jl 1,4 Jl 2,25
Iš 10,6 jų bus pilni tavo namai, tavo tarnų namai ir visų egiptiečių namai, kaip to dar nėra matę tavo tėvai ir seneliai per visą savo amžių’“. Po to Mozė apsisuko ir išėjo iš faraono namų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,3 Iš 8,21 Iš 9,24 Iš 10,11 Iš 10,14-15 Iš 11,6 Iš 11,8 Jl 2,2 Heb 11,27
Iš 10,7 Tada faraono tarnai kalbėjo savo valdovui: „Ar ilgai mes kentėsime? Išleisk tuos žmones, kad jie tarnautų Viešpačiui, savo Dievui! Ar dar nematai, kad Egiptas žūva?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,33 Joz 23,13 1 Sam 18,21 Mok 7,26 Iš 8,19 Ps 107,34 Pat 29,6 Iz 14,20 Iz 51,9 Jer 48,4 Jer 51,8 Sof 1,18 1 Kor 7,35 egipto ligosnardas
Iš 10,8 Mozė ir Aaronas buvo pašaukti pas faraoną. Jis tarė jiems: „Eikite, tarnaukite Viešpačiui, savo Dievui! Bet kas yra tie, kurie eis?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,24 Iš 8,8 Iš 10,16 Iš 12,31
Iš 10,9 Mozė atsakė: „Eisime visi: jaunimas ir seneliai, sūnūs ir dukterys, avys ir galvijai. Mes švęsime šventę Viešpačiui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,18 Iš 5,1 Pr 50,8 Iš 5,3 Iš 8,25-28 Iš 13,6 Sk 29,12 Įst 31,12-13 Joz 24,15 Ps 148,12-13 Pat 3,9 Mok 12,1 1 Kor 5,7-8 Ef 6,4 garbinimo maldapuota
Iš 10,10 Jis atsakė jiems: „Tebūna Viešpats su jumis! Kaip galiu išleisti jus ir jūsų vaikus? Žiūrėkite, nes jūs sumanėte pikta! En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,30-31 Iš 13,21 2 Krn 32,15 Rd 3,37
Iš 10,11 Taip nebus. Eikite vieni vyrai ir aukokite Viešpačiui, nes to juk jūs ir prašėte!“ Ir juos išvarė iš faraono akivaizdos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,28 Iš 5,4 Ps 52,3-4 Ps 119,69
Iš 10,12 Tada Viešpats tarė Mozei: „Ištiesk savo ranką ant Egipto šalies, kad skėriai apniktų ir nugraužtų visus šalies augalus ir visa, kas dar liko nuo krušos!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,19 Iš 10,4-5 amarasDievas saugo
Iš 10,13 Mozė ištiesė lazdą. Viešpats leido rytų vėjui pūsti visą dieną ir naktį. Rytmečiui išaušus, rytų vėjas atnešė skėrius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,6 Iš 14,21 Ps 78,26 Ps 105,34 Ps 107,25-28 Ps 148,8 Jon 1,4 Jon 4,8 Mt 8,27 akacijaamarasgeležine lazdažaizda
Iš 10,14 Skėriai nusileido visoje Egipto šalyje. Jų buvo tiek, kiek niekad nėra buvę ir jų tiek nebus ateityje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,46 Iš 10,5-6 Iš 11,6 Įst 28,42 1 Kar 8,37 Ps 105,34-35 Jl 1,2-4 Jl 2,1-11 Apr 9,3-7
Iš 10,15 Jie taip užplūdo visą kraštą, kad apdengė visą žemę. Jie nugraužė visus augalus ir medžių vaisius, išlikusius nuo krušos, kad nieko žaliuojančio nebeliko visoje Egipto šalyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 10,5 Ps 78,46 Ps 105,34-35 Jl 1,6-7 Jl 2,1-11 Jl 2,25 egiptasišminties medismedismedžiai
Iš 10,16 Tada faraonas skubiai pasišaukė Mozę ir Aaroną ir tarė: „Nusidėjau Viešpačiui, jūsų Dievui, ir jums! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 9,27 Sk 21,7 Sk 22,34 1 Sam 15,24 1 Sam 15,30 1 Sam 26,21 2 Sam 19,20 Job 34,31-32 Pat 28,13 Mt 27,4 nusidėjo
Iš 10,17 Prašau, atleiskite man dar kartą mano nusikaltimą ir melskite Viešpatį, savo Dievą, kad Jis pašalintų nuo manęs šitą mirtį“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 8,8 Iš 9,28 1 Kar 13,6 1 Sam 15,25 2 Kar 4,40 Iz 26,16 Apd 8,24 Rom 15,30 2 Kor 1,10 stebuklai
Iš 10,18 Mozė išėjo iš faraono ir meldė Viešpatį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,9 Iš 8,28-30 Mt 5,44 Lk 6,28
Iš 10,19 Viešpats sukėlė labai smarkų vakarų vėją, kuris skėrius nupūtė į Raudonąją jūrą; nė vieno skėrio nebeliko visoje Egipto šalyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jl 2,20 Iš 13,18 Iš 15,4 Heb 11,29 jūravandens lygis
Iš 10,20 Tačiau Viešpats užkietino faraono širdį, ir jis neišleido izraelitų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,21 Iš 11,10 Iš 7,13-14 Iš 9,12 Įst 2,30 Iz 6,9-10 Jn 12,39-40 Rom 9,18 2 Tes 2,11-12
Iš 10,21 Viešpats tarė Mozei: „Ištiesk savo ranką, kad tamsa apgaubtų visą Egipto šalį, tamsa, kurią galima būtų pajusti“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 9,22 Ps 105,28 Įst 28,29 Ps 35,6 Ps 78,49 Pat 4,19 Mok 2,14 Mok 6,4 Iz 8,21-22 Mt 27,45 Mk 15,33 Lk 23,44 2 Pt 2,4 2 Pt 2,17 Jud 1,6 Jud 1,13 Apr 16,10-11 kuriu tamsątamsatamsoje tautatamsos vaikai
Iš 10,22 Mozė ištiesė savo ranką, ir tirščiausia tamsa tris dienas buvo visame Egipto krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,28 Apr 16,10 Iš 20,21 Įst 4,11 Įst 5,22 Jl 2,2 Jl 2,31 Am 4,13 tamsatamsoje tautatriskart išsižadėti
Iš 10,23 Tris dienas žmonės negalėjo matyti vienas kito ir pajudėti iš vietos. Tačiau izraelitų namuose buvo šviesu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,22 Iš 9,4 Iš 9,26 Iš 14,20 Joz 24,7 Iz 42,16 Iz 60,1-3 Iz 65,13-14 Mal 3,18 Kol 1,13 1 Pt 2,9
Iš 10,24 Tada faraonas, pasišaukęs Mozę, tarė: „Eikite, tarnaukite Viešpačiui! Tik jūsų avys ir galvijai tepasilieka! O jūsų vaikai teeina su jumis!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,8-10 Pr 34,23 Iš 8,28 Iš 9,28
Iš 10,25 Mozė atsakė: „Privalai mums duoti atnašas ir deginamąsias aukas, kad mes galėtume aukoti Viešpačiui, mūsų Dievui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,1-46 Kun 9,22 Kun 16,9 Iš 36,1-38
Iš 10,26 Mūsų visi gyvuliai eis su mumis; nepaliksime nė kanopos. Nes iš jų privalome imti auką Viešpačiui, savo Dievui. Mes net nežinome, ko mums reikės Viešpaties aukai, kol ten nenuėjome“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,32 Pat 3,9 Iz 23,18 Iz 60,5-10 Oz 5,6 Zch 14,20 Apd 2,44-45 2 Kor 8,5 Heb 11,8 tevo valia
Iš 10,27 Tačiau Viešpats užkietino faraono širdį, ir jis nesutiko jų išleisti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 10,20 Iš 4,21 Iš 14,4 Iš 14,8 Iš 10,1 Apr 9,20 Apr 16,10-11
Iš 10,28 Ir faraonas tarė: „Šalin nuo manęs! Saugokis! Nebepasirodyk daugiau mano akyse, nes tą dieną, kurią pasirodysi, mirsi!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 16,10 2 Krn 25,16 Am 7,13
Iš 10,29 Mozė atsakė: „Tebūna, kaip pasakei! Daugiau nebepasirodysiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 11,27 Iš 11,4-8 Iš 12,30-31

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį