Biblijos vartai

Atversta Heb 8,1-13 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 13.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jis sakė, peikdamas juos: „Štai ateina dienos, – sako Viešpats, – kai Aš su Izraelio namais ir Judo namais sudarysiu naują Sandorą. Jie neišsaugojo mano Sandoros, ir Aš juos apleidau, – sako Viešpats. – Štai kokia bus Sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms, – sako Viešpats: – Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse, ir būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta.

Heb 8,1 Bet iš to, ką sakome, svarbiausia yra štai kas: mes turime tokį vyriausiąjį Kunigą, kuris danguje atsisėdo Didybės sosto dešinėje En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 1,3 Kol 3,1 Heb 2,17 Heb 7,26-28 Heb 10,12 1 Krn 29,11 Job 37,22 Ps 21,5 Ps 45,3-4 Ps 104,1 Ps 110,1 Ps 145,12 Iz 24,14 Mch 5,4 Ef 6,20 Heb 1,13 Heb 12,2 Apr 3,21 aaronoegiptogyvenimas dangujeiš pasauliojų šventovesklastingakrentantisnepridėkitepalikuonissandoros ženklas
Heb 8,2 ir tarnauja šventykloje bei tikroje palapinėje, kurią pastatė ne žmogus, o Viešpats. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 28,1 Iš 28,35 Iš 33,7 Lk 24,44 Rom 15,8 2 Kor 5,1 Kol 2,11 Heb 9,8-12 Heb 9,23-24 Heb 10,21 Heb 11,10 bažnyčiaDievas sukūrėDievo naikintojasgriovėjasJėzaus sostasklastingapalapinesusitikimo palapinėšventykla pamatasvyras bažnyčia
Heb 8,3 Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas aukoti dovanas ir aukas, tad ir šis privalo turėti, ką aukoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 5,1 Ef 5,2 Heb 9,14 Heb 10,9-12 Jn 6,51 Tit 2,14 Heb 7,27 aiškina kunigaiauka pinigaisaukoskunigaikunigaskunigas tarnas
Heb 8,4 Jeigu Jis būtų žemėje, Jis nebūtų kunigas, nes čia yra kunigai, kurie pagal įstatymą aukoja dovanas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Sk 16,40 Sk 17,12-13 Sk 18,5 2 Krn 26,18-19 Heb 5,1 Heb 7,11-15 Heb 11,4 auka pinigaisįstatymai
Heb 8,5 Jie tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti palapinę: „Žiūrėk, – sako Jis, – kad visa padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 25,40 Kol 2,17 Heb 10,1 Iš 26,30 Iš 27,8 Sk 8,4 1 Krn 28,12 1 Krn 28,19 Apd 7,44 Heb 9,9 Heb 9,23-24 Heb 11,7 Heb 12,25 ant kalnoDievo naikintojasDvasinė plotmėgriovėjaspadangtės statybapalapineparvesiupasotinti teisumupašvęsta Viešpačiuiraudonoji jurarozinesaliamono šventyklasusitikimo palapinėšaliamono šventyklašešėlistyli meilezmogaus protasžmogaus protas
Heb 8,6 Bet dabar Jis gavo juo prakilnesnį tarnavimą, juo tobulesnės, geresniais pažadais besiremiančios Sandoros tarpininkas yra. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 7,22 Heb 12,24 2 Kor 3,6-11 Lk 22,20 Rom 9,4 Gal 3,16-21 Tit 1,2 Heb 8,7-13 Heb 9,15-20 2 Pt 1,4 Dievo tobulumasdvi sandoroshebrajamsJėzaus įsakaiJėzus išlaisvinajėzus užtarėjasjuozapas marijakaraliene marijakristaus įsakymaiKristaus įstatymasmarijos džiaugsmaimarijos garbinimasmoze tarpininkasMozės įstatymasnauja sandoranaujoji sandoranešvaru maistasprieštaravo mozeiromumassandorasandoros ženklassenoji sandoraskurdo prakeiksmasskustisuterštitarnystėtebūnie prakeiktasvienas tarpininkas
Heb 8,7 Jeigu ta pirmoji Sandora būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 7,11 Heb 7,18 Gal 3,21 Heb 8,6 ištvėrmįnauja sandoranaujoji sandorašerkšnasžmogaus pažadaisandoros ženklas
Heb 8,8 Jis sakė, peikdamas juos: „Štai ateina dienos, – sako Viešpats, – kai Aš su Izraelio namais ir Judo namais sudarysiu naują Sandorą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 31,31-34 Lk 22,20 2 Kor 3,6 Heb 9,15 Heb 12,24 Iz 55,3 Jer 23,5 Jer 23,7 Jer 30,3 Jer 31,27 Jer 31,38 Jer 32,40 Jer 33,24-26 Ez 16,60-61 Ez 37,26 Mt 26,28 Mk 14,24 Lk 17,22 1 Kor 11,25 Heb 10,16-17 nauja sandoranaujoji sandoranešvaru maistaspikta širdissandorasenoji sandoražmogaus pažadaipranašystė
Heb 8,9 Ne tokią Sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano Sandoros, ir Aš juos apleidau, – sako Viešpats. – En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 5,2-3 Jer 31,32 Pr 19,16 Iš 19,4-5 Iš 24,3-11 Iš 32,8 Iš 34,10 Iš 34,27-28 Įst 29,1 Įst 29,12 Įst 29,25 Įst 31,16-18 Joz 23,15-16 Ts 10,13-14 2 Kar 17,15-18 Job 8,20 Ps 77,20 Ps 78,10-11 Ps 78,52-54 Ps 78,57 Ps 105,43 Ps 136,11-14 Gg 8,5 Iz 24,5-6 Iz 40,11 Iz 41,13 Iz 51,18 Iz 63,9 Iz 63,11-13 Jer 11,7-8 Jer 22,8-9 Rd 4,16 Ez 16,8 Ez 16,59 Ez 20,37-38 Am 5,22 Mal 2,13 Mk 8,23 Apd 9,8 Apd 13,11 Gal 3,15-19 Gal 4,24 Heb 9,18-20 pavirto druskossenas įstatymas
Heb 8,10 Štai kokia bus Sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms, – sako Viešpats: – Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse, ir būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 31,33 2 Kor 3,3 Zch 8,8 Pr 17,7-8 Iš 19,5-6 Iš 24,4 Iš 24,7 Iš 34,1 Iš 34,27 Įst 30,6 Gg 2,16 Jer 24,7 Jer 31,1 Jer 32,38 Jer 32,40 Ez 11,19-20 Ez 36,26-28 Ez 37,27 Ez 39,22 Oz 1,10 Oz 2,23 Zch 13,9 Mt 22,32 Rom 9,25-26 Rom 11,27 1 Kor 6,16 2 Kor 3,7-8 Tit 2,14 Heb 10,16-17 Heb 11,16 Jok 1,18 Jok 1,21 1 Pt 1,23 1 Pt 2,9 charakterio ugdymasDievo įsakymudvasių atskyrimaskaip vaikaikiparisokristaus įsakymaimalonė atsinaujinamoze tarpininkasnauja sandoranaujoji sandoranepagarba tėvamsromumassandorasandoros ženklassenoji sandoratikėjimas darbųuogažmogaus pažadai
Heb 8,11 Ir nė vienas nebemokys savo artimo nei savo brolio, sakydamas: ‘Pažink Viešpatį!’, nes visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 54,13 Jn 6,45 1 Jn 2,27 Jer 31,34 2 Kar 17,27-28 1 Krn 28,9 2 Krn 30,22 Ezr 7,25 Iz 2,3 Jer 6,13 Jer 24,7 Jer 42,1 Jer 42,8 Jer 44,12 Ez 34,30 Hab 2,14 Apd 8,10 1 Jn 5,20 hebrajamsmokyti
Heb 8,12 Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 11,27 Iz 43,25 Jer 50,20 Mch 7,19 Ps 25,7 Ps 65,3 Iz 44,22 Jer 33,8 Apd 13,38-39 Ef 1,7 Kol 1,14 Heb 10,16-17 1 Jn 1,7-9 1 Jn 2,1-2 Apr 1,5 naujoji sandora
Heb 8,13 Sakydamas „naują Sandorą“, Jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 5,17 Iz 51,6 Mt 24,35 1 Kor 13,8 Heb 7,11-12 Heb 7,18-19 Heb 9,9-10 Heb 9,15 apakinoDievo avinelisgaubtaskiaulienakiaulienos valgymaskrevetėkristaus įsakymaiKristaus įstatymaslapasmoze tarpininkasMozės įstatymasnauja sandoranaujasis testamentasnaujoji sandoranesuprantu biblijosnešvaru maistaspasenopergyventiryžtingumassandorasandoros ženklassenas įstatymasSenasis Testamentassenoji sandorašventykla pamatastėvai vaikaiviena duonosvynmed

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį