Biblijos vartai

Atversta Gal 4,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: O kadangi esate sūnūs, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ Taigi tu jau nebe vergas, bet sūnus; o jeigu sūnus, tai ir Dievo paveldėtojas per Kristų. Bet dabar, pažinę Dievą arba, geriau sakant, Dievo pažinti, – kaipgi galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti?! – „Išvaryk vergę ir jos sūnų, nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi“.

Gal 4,1 Dabar pasakysiu: kol paveldėtojas vaikas, jis nieku nesiskiria nuo vergo, nors yra visko šeimininkas; En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,2-3 2 Kar 10,1-2 2 Kar 11,12 2 Kar 12,2 Gal 4,23 Gal 4,29
Gal 4,2 jis esti globėjų ir prižiūrėtojų valdžioje iki tėvo nustatyto meto. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jėzus nenusidėjęsMoze tarpininkasvalstybės galva
Gal 4,3 Taip buvo ir su mumis: kol buvome vaikai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Gal 2,4 Gal 4,9 Kol 2,8 Kol 2,20 Mt 11,28 Jn 8,31 Apd 15,10 Rom 8,15 Gal 3,19 Gal 3,23-25 Gal 4,25 Gal 4,31-1 Heb 7,16 apie pagonisDievo įvaizdisfilosofijosišlaisvinamaterializmasužterštas maistaszaisti
Gal 4,4 Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,14 Mk 1,15 Pr 3,15 Rom 1,3 Pr 49,10 Mt 5,17 Lk 1,35 Lk 2,7 Jn 3,16 Ef 1,10 1 Jn 4,9-10 1 Jn 4,14 Iz 7,14 Iz 9,6-7 Iz 48,16 Jer 31,22 Dan 9,24-26 Mch 5,2-3 Zch 2,8-11 Zch 6,12 Mal 3,1 Mt 1,23 Lk 1,31 Lk 2,10-11 Lk 2,21-27 Jn 6,38 Jn 8,42 Jn 10,36 Apd 1,7 Rom 8,3 Rom 9,5 Rom 15,8 Fil 2,6-8 Kol 2,14 1 Tim 3,16 Heb 2,14 Heb 9,10 Heb 10,5-7 1 Jn 4,2 Mt 3,15 aukoti dievuidievas pamilodievo karalystėsjėzus nukryžiavimaslaisvalaikismarija angelasmergelė marijametumozės įstatymaspanikapirmas davinyssalomėjasenoji sandorasūnaus santykiai
Gal 4,5 kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Gal 3,26 Jn 1,12 Gal 3,13 Mt 20,28 Lk 1,68 Apd 20,28 Rom 8,19 Rom 8,23 Rom 9,4 Gal 4,7 Gal 4,21 Ef 1,5 Ef 1,7 Ef 5,2 Kol 1,13-20 Tit 2,14 Heb 1,3 Heb 9,12 Heb 9,15 1 Pt 1,18-20 1 Pt 3,18 Apr 5,9 Apr 14,3 Abraomo palikuonysatidavimasatpirkimasatpirktiauka pinigaisbaimė meilėblaivybėdievas tevasDievo atpirkimasDievo įvaizdisišpirkti nuodėmelaisvės garbinimasnepriemimasnetikrupertrauktipriimti Jėzų
Gal 4,6 O kadangi esate sūnūs, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 5,5 Rom 8,9 Ef 4,30 Fil 1,19 Iz 44,3-5 Jer 3,4 Jer 3,19 Mt 6,6-9 Lk 11,2 Lk 11,13 Jn 3,34 Jn 7,39 Jn 14,16 Jn 15,26 Jn 16,7 Apd 16,7 Rom 8,15-17 Rom 8,26-27 1 Kor 15,45 2 Kor 1,22 2 Kor 3,17 Ef 1,13 Ef 2,18 Ef 6,18 Heb 4,14-16 1 Pt 1,11 Jud 1,20 Apr 19,10 aš pasakiaudievas tavyjedvasios liudijimasmalda moterisstipri maldatevo valiažmogaus gimimas
Gal 4,7 Taigi tu jau nebe vergas, bet sūnus; o jeigu sūnus, tai ir Dievo paveldėtojas per Kristų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 15,1 Pr 17,7-8 Ps 16,5 Ps 73,26 Jer 10,16 Jer 31,33 Jer 32,38-41 Rd 3,24 Rom 8,16-17 1 Kor 3,21-23 2 Kor 6,16-18 Gal 3,26 Gal 3,29-2 Gal 4,5-6 Gal 4,31-1 Apr 21,7 ateities numatymasdešimt mergeliųDievo vaikasesu DievasJėzus mumysejudas makabiejusmeilė vargšaspaveldaspilietispriimti Jėzųvergai
Gal 4,8 Kitados, dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikro nėra dievai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 1,21 1 Tes 4,5 1 Kor 8,4 2 Tes 1,8 2 Krn 13,9 Iz 37,19 Ef 2,11-12 1 Tes 1,9 Iš 5,2 Joz 24,2 Joz 24,15 Ps 115,4-8 Ps 135,15-18 Iz 44,9-20 Jer 2,11 Jer 10,3-16 Jer 10,25 Jn 1,10 Apd 14,12 Apd 17,23 Apd 17,29-30 Rom 1,23 Rom 1,28 1 Kor 10,19-20 1 Kor 12,2 Ef 4,18 1 Pt 4,3 1 Jn 3,1 aklumasapie stabusDievo pamokymaigyvenimo šaltinisnešoja stabuspirmieji vaisiaistabmeldystė
Gal 4,9 Bet dabar, pažinę Dievą arba, geriau sakant, Dievo pažinti, – kaipgi galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti?! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 8,3 Rom 8,3 Gal 3,3 Heb 7,18 Iš 33,17 1 Kar 8,43 1 Krn 28,9 Ps 1,6 Ps 9,10 Pat 2,5 Jer 31,34 Hab 2,14 Mt 11,27 Jn 10,14 Jn 10,27 Jn 17,3 Rom 8,29 1 Kor 13,12 1 Kor 15,34 2 Kor 4,6 Ef 1,17 Kol 2,20-23 2 Tim 2,19 Heb 10,38-39 2 Pt 2,20 1 Jn 2,3-4 1 Jn 5,20 Avinėlio knygacitatos išmintisdidelė išmintisDievo pažinimasgeri noraiisminties keliaiišminties meilėišmintisišmintis pažinimasjautrusJehovaJehovosjudesyslaisvėlaisve rinktismano avysmėsos valgymasneaprėpiamas Dievasnepažįstunusidėjėliamsnusidėjėliusprie stalošaipositiesa padarystuščios filosofijosvargšas dvasia
Gal 4,10 Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 14,5 Kun 23,1-44 Kun 25,1 Kun 25,13 Sk 28,1-29 Kol 2,16-17 įstatymo knygaJėzus prisikelėlimaskatalikybėMozės įstatymaspamotezodiako ženklai
Gal 4,11 Aš baiminuosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui dirbęs jūsų labui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Tes 3,5 Gal 2,2 Iz 49,4 Apd 16,6 1 Kor 15,58 2 Kor 11,2-3 2 Kor 12,20-21 Gal 4,20 Gal 5,2-4 Fil 2,16 2 Jn 1,8 uolumas
Gal 4,12 Prašau jus, broliai, tapkite tokie kaip aš, nes ir aš tapau toks kaip jūs. Jūs visai neįžeidėte manęs. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 2,5 Pr 34,15 1 Kar 22,4 Apd 21,21 1 Kor 9,20-23 2 Kor 6,13 Gal 2,14 Gal 6,14 Gal 6,18 Fil 3,7-8
Gal 4,13 Jūs žinote, kad jums pirmą kartą paskelbiau Evangeliją negaluodamas kūnu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 2,3 Gal 1,6 Apd 16,6 2 Kor 10,10 2 Kor 11,6 2 Kor 11,30 2 Kor 12,7-10 2 Kor 13,4 brangenybėligonispalyginti savepersekiojamaspersekiojosilpnumaisvirvės
Gal 4,14 Ir jūs nepaniekinote ir nepasipiktinote mano kūne esančiu išbandymu, bet priėmėte mane kaip Dievo angelą, kaip patį Kristų Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,40 1 Tes 2,13 Mal 2,7 2 Kor 5,20 2 Sam 14,17 2 Sam 19,27 Job 12,5 Ps 119,141 Mok 9,16 Iz 53,2-3 Zch 12,8 Mt 18,5 Mt 25,40 Lk 10,16 Jn 13,20 1 Kor 1,28 1 Kor 4,10 Gal 4,13 1 Tes 4,8 Heb 13,2 gundomasnetikri broliaipagundymas
Gal 4,15 Koks tai buvo palaiminimas jums! Aš galiu paliudyti, kad įmanydami būtumėte išlupę savo akis ir atidavę man. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 4,6-9 Rom 5,2 Rom 9,3 Rom 10,2 Rom 15,13 2 Kor 8,3 Gal 3,14 Gal 4,19 Gal 5,22 Gal 6,4 Kol 4,13 1 Tes 2,8 1 Tes 5,13 1 Jn 3,16-18 Lk 8,13 dieglysorganų transplantacija
Gal 4,16 Nejaugi tapau jūsų priešu, kalbėdamas jums tiesą? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Gal 2,5 1 Kar 18,17-18 1 Kar 21,20 1 Kar 22,8 1 Kar 22,27 2 Krn 24,20-22 2 Krn 25,16 Ps 141,5 Pat 9,8 Am 5,10 Jn 7,7 Jn 8,45 Gal 2,14 Gal 3,1-4 Gal 5,7 gyvenimo tiesosIzaokasizaoko mamaJėzus prisikelėlimaskalbėti tiesąmeilė žmonėsemelavimasnekenčiu nuodėmėspadėsiu taupriešasžmogaus prigimtis
Gal 4,17 Jie uolūs ne jūsų labui, bet norėtų jus atskirti, kad būtumėte uolūs dėl jų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 23,15 Rom 10,2 Rom 16,18 1 Kor 4,8 1 Kor 4,18 1 Kor 11,2 2 Kor 11,3 2 Kor 11,13-15 Gal 6,12-13 Fil 2,21 2 Pt 2,3 2 Pt 2,18 narcisizmas
Gal 4,18 Bet gerai visada būti uoliems dėl gero, o ne vien kai esu pas jus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Gal 4,13 Sk 25,11-13 Ps 69,9 Ps 119,139 Iz 59,17 Jn 2,17 1 Kor 15,58 Gal 4,20 Fil 1,27 Fil 2,12 Tit 2,14 Apr 3,19 uolumasuolus
Gal 4,19 Mano vaikeliai, dėl jūsų aš vėl gimdymo skausmuose, kol jumyse išryškės Kristus! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 8,29 Flm 1,10 Jok 1,18 1 Jn 2,1 Apr 12,1-2 Sk 11,11-12 Iz 53,11 Lk 22,44 Rom 13,14 1 Kor 4,14-15 Ef 4,13 Ef 4,24 Fil 1,8 Fil 2,5 Fil 2,17 Kol 1,27 Kol 2,1 Kol 3,10 Kol 4,12 1 Tim 1,2 Tit 1,4 Flm 1,19 Heb 5,7 1 Jn 2,12 1 Jn 5,21 Babilono bokštasbrandagyvenimo vertybėsJėzus lygybėJėzus mumyseKristus jumysepaulius mokėtikėjimas darbųuolumas
Gal 4,20 Norėčiau dabar būti pas jus ir prabilti kitaip, nes nežinau, ką man su jumis daryti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Tes 2,17-18 1 Kor 4,19-21 1 Tes 3,9 abejonės
Gal 4,21 Pasakykite man jūs, norintieji būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymo? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,42-44 Mt 22,29-32 Jn 5,46-47 Jn 10,34 Jn 12,34 Jn 15,25 Rom 3,19 Rom 6,14 Rom 7,5-6 Rom 9,30-32 Rom 10,3-10 Gal 3,10 Gal 3,23-24 Gal 4,9 dvasiniai vaisiaiišteisinimas
Gal 4,22 Juk parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus: vieną iš vergės, o kitą iš laisvosios. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 16,15 Pr 16,2-4 Pr 21,1-2 Pr 21,10 AchazasatsisveikinimasDievas negundoIzmaelis
Gal 4,23 Vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios – pagal pažadą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 11,11 Pr 18,10-14 Pr 21,1-2 Rom 9,7-8 Pr 17,15-19 Rom 4,18-21 Rom 10,8 Gal 4,28-29 palaiminta moteris
Gal 4,24 Tai pasakyta perkeltine prasme: jos – tai dvi Sandoros. Viena nuo Sinajaus kalno, gimdanti vergystei, – tai Hagara. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 10,11 Pr 16,3-4 Pr 16,8 Pr 16,15-16 Pr 21,9-13 Pr 25,12 Įst 33,2 Ez 20,49 Oz 11,10 Mt 13,35 Lk 22,19-20 Rom 8,15 1 Kor 10,4 Gal 3,15-21 Gal 4,25 Gal 5,1 Heb 7,22 Heb 8,6-13 Heb 9,15-24 Heb 10,15-18 Heb 11,19 Heb 12,24 Heb 13,20 elgetakornelijuskūniškas mąstymasnadabasrozinezmogaus protasžmogaus protas
Gal 4,25 Hagara yra Sinajaus kalnas Arabijoje; ji atitinka dabartinę Jeruzalę, kuri vergauja su savo vaikais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 33,2 Ts 5,5 Ps 68,8 Ps 68,17 Mt 23,37 Lk 13,34 Lk 19,44 Apd 1,11 Gal 1,17 Heb 12,18 akacija medisbūk tylanauja žemėSinajaus kalnastyli meilėžalias medis
Gal 4,26 Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ji yra visų mūsų motina, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 12,22 Apr 3,12 Apr 21,2 Ps 87,3-6 Gg 8,1-2 Iz 2,2-3 Iz 50,1 Iz 52,9 Iz 62,1-2 Iz 65,18 Iz 66,10 Oz 2,2 Oz 2,5 Oz 4,5 Jl 3,17 Mch 4,1-2 Jn 8,36 Rom 6,14 Rom 6,18 Gal 4,22 Gal 5,1 Fil 3,20 Apr 17,5 Apr 21,10-27 1 Pt 2,16 būti vienabuvimas savimiDieve Sionodvasiniai vaisiaigalilėjos kanosIzraelisJėzaus seserysjumyselavonaimaldos Marijaimamamamomsmotinamotina keliųnadabasnauja žemėnaujas žmogusne meilėpaskutinis trimitaspilietybėpripažintisenoji sandorašventas miestastiesa širdisžalias medisžvalgus
Gal 4,27 nes parašyta: „Pralinksmėk, nevaisingoji, kuri negimdei! Šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi kentėjimų! Nes apleistoji turi daug daugiau vaikų negu turinčioji vyrą“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rūt 1,11-13 Rūt 4,14-16 1 Sam 2,5 2 Sam 13,20 Ps 113,9 Iz 49,21 Iz 54,1-5 1 Tim 5,5 karžygysnauja žemėnevaisinganevaisinga moterisnevaisingumaspalaiminta moterissmurtavimas
Gal 4,28 Mes, broliai, esame pažado vaikai kaip Izaokas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Gal 3,29 Gal 4,23 Rom 4,13-18 Rom 9,8-9 Apd 3,25 Abraomas saraAbraomo vaikaiIzaokasIzaokas Jokūbasizaoko mamaizaoko pažadasnauja žemė
Gal 4,29 Bet kaip tada gimęs pagal kūną persekiojo gimusį pagal Dvasią, taip ir dabar. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 21,9 Gal 5,11 Mt 23,34-37 Jn 3,5 Jn 15,9 Rom 8,1 Rom 8,13 Gal 4,23 Gal 6,12-14 1 Tes 2,14-15 Heb 10,33-34 IzmaelisJėzaus sostaspersekiojimaipersekiojimas
Gal 4,30 O ką gi sako Raštas? – „Išvaryk vergę ir jos sūnų, nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 8,35 Pr 21,10-12 Rom 4,3 Rom 8,15-17 Rom 11,2 Rom 11,7-11 Gal 3,8 Gal 3,22 Jok 4,5 įstatymainaujas žmogusnmapaveldassara
Gal 4,31 Taigi, broliai, mes nesame vergės vaikai, bet laisvosios. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,12-13 Jn 8,36 Gal 5,1 Gal 5,13 Heb 2,14-15 1 Jn 3,1-2 besąlygiška meilėįstatymainaujas žmogus

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį