Biblijos vartai

Atversta Ezr 10,1-44 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 44.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tarp kunigų sūnų, vedusių svetimtautes, iš Jehocadako sūnaus Jozuės sūnų ir jo brolių – Maasėja, Eliezeras, Jaribas ir Gedolija. Iš levitų palikuonių – Jehozabadas, Šimis, Kelaja, tai yra Kelita, Petachija, Judas ir Eliezeras. Kitų izraelitų palikuonys: iš Parošo palikuonių – Ramija, Izija, Malkija, Mijaminas, Eleazaras, Malkija ir Benaja; iš Elamo – Matanija, Zacharija, Jehielis, Abdis, Jeremotas ir Elija; iš Zatuvo – Eljoenajas, Eljašibas, Matanija, Jeremotas, Zabadas ir Aziza; iš Bebajo – Johananas, Hananija, Zabajas ir Atlajas; iš Banio – Mešulamas, Maluchas, Adaja, Jašubas, Šealas ir Jeramotas; iš Pahat Moabo – Adna, Kelalas, Benaja, Maasėja, Matanija, Becalelis, Binujas ir Manasas; iš Harimo – Eliezeras, Išija, Malkija, Šemaja, Simeonas, Benjaminas, Maluchas ir Šemarija; iš Hašumo – Matenajas, Matata, Zabadas, Elifeletas, Jeremajas, Manasas ir Šimis; iš Banio – Maadajas, Amramas, Uelis, Benaja, Bedija, Keluhis, Vanija, Meremotas, Eljašibas, Matanija, Matenajas ir Jaasajas, Banis, Binujis, Šimis, Šelemija, Natanas ir Adaja, Machnadbajas, Šašajas, Šarajas, Azarelis, Šelemijas, Šemarija, Šalumas, Amarija ir Juozapas; iš Nebojo – Jejelis, Matitija, Zabadas, Zebina, Jadajas, Joelis ir Benaja.

Ezr 10,1 Kai Ezra, klūpodamas ir verkdamas, meldėsi ir išpažino savo ir tautos nuodėmes prie Dievo namų, didelis būrys vyrų, moterų ir vaikų iš Izraelio, susirinkę aplink jį, graudžiai verkė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 20,9 Dan 9,20 Kun 26,40-41 Įst 31,12 Ts 2,4-5 1 Kar 8,30 1 Kar 9,3 2 Krn 20,13 Neh 8,9 Neh 10,28 Ps 32,5 Ps 119,136 Jer 9,1 Jer 13,17 Dan 9,3-4 Oz 14,2 Jl 2,16-18 Zch 12,10 Lk 19,41 Apd 10,30 Apd 21,5 Rom 9,2 1 Jn 1,8-10 ašarųezraraugesužtarimas
Ezr 10,2 Tada Jehielio sūnus Šechanija iš Elamo palikuonių atsiliepė: „Mes nusikaltome savo Dievui, vesdami svetimtautes moteris, tačiau dar yra vilties Izraeliui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 13,27 Ezr 9,2 Iš 34,6-7 Iš 34,12 Ezr 2,7 Ezr 10,26 Neh 3,29 Neh 7,12 Neh 7,34 Iz 55,6-7 Jer 3,12-13 Jok 2,9 1 Jn 1,7-9 Ezr 2,31
Ezr 10,3 Padarykime sandorą su Dievu, kad atleisime visas žmonas ir iš jų gimusius vaikus, klausydami Viešpaties ir tų, kurie dreba prieš mūsų Dievo įsakymus. Darykime, kaip reikalauja įstatymas! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 7,2-3 Ezr 9,4 Įst 29,12 Joz 9,6 Joz 23,12-13 2 Kar 11,17 2 Krn 29,10 2 Krn 30,12 2 Krn 34,21 2 Krn 34,27 2 Krn 34,31-32 Ezr 10,44 Neh 8,14 Neh 9,38 Neh 10,29-39 Neh 13,1-3 Ps 119,59 Ps 119,120 Iz 8,20 Iz 66,2 Ez 9,4 1 Kor 7,12-13 bijokite DievoDievo bijokitenetekėjusi moteris
Ezr 10,4 Kelkis, nes tu turi tai padaryti, o mes būsime su tavimi. Būk drąsus ir veik“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 28,10 Joz 1,16-18 Joz 7,10-26 1 Krn 22,16 1 Krn 22,19 1 Krn 28,21 Ezr 7,23-28 Mok 9,10 Iz 35,3-4 Mk 13,34 Heb 10,24 Heb 12,12-13 agresijaanoreksijaatsakingumasdarbasdrąsadrąsa išstovėtiklusnūsMarijos drasameilė saumotyvacijaprisikėlėstiprussugebėjimotikslas gyvenimetingėjimastingin
Ezr 10,5 Ezra atsikėlęs prisaikdino vyresniuosius kunigus ir levitus ir visą Izraelį, kad jie elgsis pagal tą žodį. Ir jie prisiekė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 5,12 Neh 13,25 Ezr 10,3 Neh 10,29 Pat 1,5 Pat 9,9 Pat 15,23 Pat 25,11-12 Pat 27,9 Mt 26,63 kunigas
Ezr 10,6 Tada Ezra atėjo nuo Dievo namų į Eljašibo sūnaus Johanano kambarį, nieko nevalgė ir negėrė, nes liūdėjo dėl grįžusiųjų tremtinių nusikaltimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 9,18 Neh 3,1 Neh 12,22 Iš 34,28 Ezr 9,4 Ezr 10,1 Neh 3,20 Neh 12,10 Neh 13,5 Neh 13,28 Job 23,12 Iz 22,12 Dan 9,3 Jn 4,31-34 dienu pasninkasdvasinis rūpestisketuriasdešimt dienųmeldėsipasninkaspasninkas danieliauspasninkas maldapasninkuosepuošimasistris dienas
Ezr 10,7 Jie paskelbė visame Jude ir Jeruzalėje visiems grįžusiems tremtiniams susirinkti į Jeruzalę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 30,5 Ezr 1,1 skelbimas
Ezr 10,8 Jei kas neateis per tris dienas, visas jo turtas kunigaikščių ir vyresniųjų nutarimu bus atimtas ir jis pats bus atskirtas nuo tremtinių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,28 Joz 6,19 Ts 21,5 1 Sam 11,7 Ezr 7,26 Neh 13,3 Mt 18,17 Jn 9,22 Jn 9,34 Jn 16,2 1 Kor 5,13 skyrybosvaldžias
Ezr 10,9 Per tris dienas visi Judo ir Benjamino žmonės susirinko Jeruzalėje devinto mėnesio dvidešimtą dieną. Visi žmonės susėdo Dievo namų aikštėje, drebėdami dėl šito reikalo ir nuo smarkaus lietaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 12,17-18 Ezr 7,8-9 Est 2,16 Jer 10,10 Jer 10,13 atsiųsiu lietųišgelbės JeruzalęJeruzalekūdikis gimėlengvabūdiškumaslietulietusuraganasvėlyvas lietus
Ezr 10,10 Kunigas Ezra atsistojęs tarė: „Jūs nusikaltote, vesdami svetimtautes moteris, ir tuo padidinote Izraelio kaltę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,14 Joz 22,17-18 2 Krn 28,13 Ezr 9,6 Mt 23,32
Ezr 10,11 Dabar išpažinkite savo kaltę Viešpačiui, savo tėvų Dievui, ir vykdykite Jo valią – atsiskirkite nuo šio krašto tautų ir nuo svetimtaučių moterų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 7,19 Ezr 10,3 Pat 28,13 Rom 12,2 Kun 26,40-42 Įst 7,3-4 Ezr 9,1 Neh 13,3 Ps 32,5 Iz 1,16-18 Iz 56,4 Jer 3,13 1 Kor 2,12-14 2 Kor 6,17 Kol 1,10 Heb 13,21 1 Jn 1,7-9 ezrakuniški malonumainuplauta kiaulėpasišventimastikinčiųjų
Ezr 10,12 Visi susirinkusieji garsiai atsakė: „Kaip pasakei, taip padarysime. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 10,3-4 Neh 13,23 Ps 78,37 Ps 78,57
Ezr 10,13 Žmonių yra daug, ir dabar lietingas metas, neįmanoma būti lauke. Be to, tas reikalas negali būti sutvarkytas per vieną ar dvi dienas, nes nusikaltusių tarp mūsų yra daug. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 10,18-44 Mt 7,13-14 atsiųsiu lietųlietulietus
Ezr 10,14 Tegul pasilieka mūsų vyresnieji. Visuose mūsų miestuose gyvenantieji, kurie yra vedę svetimtautes žmonas, tegul ateina paskirtu laiku su tų miestų vyresniaisiais ir teisėjais, kol pasitrauks nuo mūsų Dievo rūstybė dėl šito poelgio“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 29,10 2 Krn 30,8 Sk 25,4 Įst 13,17 Įst 17,9 Įst 17,18-19 Joz 7,26 2 Krn 19,5-7 Ps 78,38 Iz 12,1 valdžias
Ezr 10,15 Asaelio sūnus Jehonatanas ir Tikvos sūnus Jachzėja buvo paskirti tam darbui, o levitai Mešulamas ir Šabetajas jiems padėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 11,16 Neh 3,6 Neh 10,20 Neh 12,33
Ezr 10,16 Grįžusieji tremtiniai taip ir padarė. Kunigas Ezra su šeimų vyresniaisiais, kurie buvo pašaukti vardais, buvo atskirti ir dešimto mėnesio pirmą dieną jie susėdo ištirti šį reikalą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 13,14 Job 29,16 Jn 7,51 izraaelitų tremtis
Ezr 10,17 Iki pirmo mėnesio pirmos dienos jie pabaigė bylas su visais, kurie buvo vedę svetimtautes. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,18 Tarp kunigų sūnų, vedusių svetimtautes, iš Jehocadako sūnaus Jozuės sūnų ir jo brolių – Maasėja, Eliezeras, Jaribas ir Gedolija. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 2,2 Ezr 3,2 Ezr 5,2 Ag 1,1 Zch 3,1 Kun 21,7 Kun 21,13-15 1 Sam 2,22-24 1 Krn 6,14-15 Ezr 9,1 Neh 8,4 Neh 8,7 Neh 12,10 Neh 13,28 Jer 23,11 Jer 23,14 Ez 44,22 Mal 2,8-9 1 Tim 3,11 kunigas
Ezr 10,19 Jie padavė rankas, kad atleis savo žmonas, ir už kaltę paaukojo po aviną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 6,6 2 Kar 10,15 Kun 5,15-16 Kun 6,4 1 Krn 29,24 2 Krn 30,8 Rd 5,6 Gal 2,9 dvi rankoskunigaskūno rankapavirto druskosrankassąmokslas
Ezr 10,20 Iš Imero – Hananis ir Zebadija. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 24,14 Ezr 2,37 Neh 7,40
Ezr 10,21 Iš Harimo – Maasėja, Elija, Šemaja, Jehielis ir Uzija. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 24,8 Ezr 2,39 Neh 7,42 Elijas
Ezr 10,22 Iš Pašhūro – Eljoenajas, Maasėja, Izmaelis, Netanelis, Jehozabadas ir Eleasa. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,12 Ezr 2,38 Neh 7,41 Izmaelis
Ezr 10,23 Iš levitų palikuonių – Jehozabadas, Šimis, Kelaja, tai yra Kelita, Petachija, Judas ir Eliezeras. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 8,33 Neh 10,10 Neh 11,16 judui
Ezr 10,24 Iš giedotojų – Eljašibas. Iš vartininkų—Šalumas, Telemas ir Ūris. En Lbd McGee mp3 Klausyti mūsų stiprybė
Ezr 10,25 Kitų izraelitų palikuonys: iš Parošo palikuonių – Ramija, Izija, Malkija, Mijaminas, Eleazaras, Malkija ir Benaja; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 2,3 Neh 7,8
Ezr 10,26 iš Elamo – Matanija, Zacharija, Jehielis, Abdis, Jeremotas ir Elija; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 10,2 Ezr 2,7 Ezr 2,31 Ezr 8,7 Neh 7,12 Neh 7,34
Ezr 10,27 iš Zatuvo – Eljoenajas, Eljašibas, Matanija, Jeremotas, Zabadas ir Aziza; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 2,8 Neh 7,13
Ezr 10,28 iš Bebajo – Johananas, Hananija, Zabajas ir Atlajas; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 2,11 Ezr 8,11 Neh 7,16
Ezr 10,29 iš Banio – Mešulamas, Maluchas, Adaja, Jašubas, Šealas ir Jeramotas; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 2,10 Neh 7,15 Neh 10,4
Ezr 10,30 iš Pahat Moabo – Adna, Kelalas, Benaja, Maasėja, Matanija, Becalelis, Binujas ir Manasas; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 2,6 Ezr 8,4 Neh 7,11
Ezr 10,31 iš Harimo – Eliezeras, Išija, Malkija, Šemaja, Simeonas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 3,11 Ezr 2,32 Neh 7,35
Ezr 10,32 Benjaminas, Maluchas ir Šemarija; En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,33 iš Hašumo – Matenajas, Matata, Zabadas, Elifeletas, Jeremajas, Manasas ir Šimis; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 2,19 Neh 7,22
Ezr 10,34 iš Banio – Maadajas, Amramas, Uelis, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,35 Benaja, Bedija, Keluhis, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,36 Vanija, Meremotas, Eljašibas, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,37 Matanija, Matenajas ir Jaasajas, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,38 Banis, Binujis, Šimis, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,39 Šelemija, Natanas ir Adaja, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,40 Machnadbajas, Šašajas, Šarajas, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,41 Azarelis, Šelemijas, Šemarija, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,42 Šalumas, Amarija ir Juozapas; En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ezr 10,43 iš Nebojo – Jejelis, Matitija, Zabadas, Zebina, Jadajas, Joelis ir Benaja. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 2,29 Neh 7,33
Ezr 10,44 Visų šitų žmonos buvo svetimtautės, ir kai kurie iš jų turėjo vaikų su jomis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 10,3 Pat 2,16 Pat 5,3 Pat 5,20 šventykla pamatas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį