Biblijos vartai

Atversta Ez 38,1-23 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Taip sako Viešpats Dievas: ‘Tavo širdyje kils pikta mintis tą dieną ir tu sakysi: ‘Aš užpulsiu atvirą, neturintį tvirtovių kraštą, ramiai ir saugiai gyvenančią tautą, neturinčią nei sienų, nei vartų, nei užkaiščių’. Tu ateisi plėšti, paimti grobį ir ištiesti ranką prieš kraštą, kuris buvo paverstas dykyne, bet vėl atstatytas; tauta surinkta iš daugelio tautų, dabar turinti gėrybių ir galvijų bei gyvenanti žemės vidury. Ar surinkai pulkus, kad išgabentum sidabrą, auksą, galvijus ir visus krašto turtus?’ Žmogaus sūnau, pranašauk Gogui, kad Aš, Viešpats Dievas, taip sakau: ‘Tuo metu, kai mano tauta Izraelis gyvens saugiai, tu sužinosi tai ir ateisi iš tolimos šiaurės; su tavimi daugybė tautų, visi su savo raitelių pulkais ir galinga kariuomene.

Ez 38,1 Viešpats kalbėjo man: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti ezekielispamiršti DievąIzraelisJėzaus sugrįžimasišgelbės Jeruzalęšventojoje žemėje
Ez 38,2 „Žmogaus sūnau, pranašauk prieš Gogą, Magogo, Mešecho ir Tubalo vyriausiąjį kunigaikštį, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 39,1 Pr 10,2 Ez 27,13 Ez 38,3 Ez 2,1 Ez 6,2 1 Krn 1,5 Iz 66,19 Ez 20,46 Ez 25,2 Ez 32,26 Ez 35,2-3 Ez 39,6 Ez 39,11 Apr 20,8-9 Rusija
Ez 38,3 ir sakyk: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Gogai, Mešecho ir Tubalo vyriausiasis kunigaikšti, Aš esu prieš tave. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 13,8 Ez 29,3 Ez 35,3 Ez 39,1-10 sovietų sajunga
Ez 38,4 Aš tave apgręšiu, įversiu kablį į nasrus ir ištrauksiu tave su visa kariuomene: žirgais bei raiteliais, apsiginklavusiais ietimis, skydais ir kardais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 29,4 Ez 38,15 Dan 11,40 2 Kar 19,28 Ez 39,2 1 Krn 12,8 2 Krn 25,5 Iz 37,29 Jer 46,9 Ez 23,12 arkliaiRusija
Ez 38,5 Persai, etiopai ir libiai su skydais ir šalmais yra su jais; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 27,10 Pr 10,6 Ez 30,5 Pr 10,8 1 Krn 1,8 Nah 3,9 būkite budrūsEgiptas tautaereliaierelisJonos ženklasRusijasovietų sajungaturkija
Ez 38,6 Gomero ir Bet Togarmos pulkai iš tolimos šiaurės ir daugybė tautų su tavimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 10,2-3 Ez 27,14 1 Krn 1,5-6 Dan 11,40 dešimteuropasovietų sajungažemė padalinta
Ez 38,7 Pasiruošęs budėk su visa kariuomene, kuri susirinko pas tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 8,9-10 2 Krn 25,8 Ps 2,1-4 Iz 37,22 Jer 46,3-5 Jer 46,14-16 Jer 51,12 Jl 3,9-12 Am 4,12 Zch 14,2-3 Rusija
Ez 38,8 Po daugelio dienų tu būsi aplankytas, paskutiniais laikais tu ateisi į kraštą, išgelbėtą nuo kardo, kuris ilgą laiką buvo virtęs dykyne. Dabar surinkta ši tauta iš daugelio kraštų Izraelio kalnuose, jie visi čia saugiai gyvens. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 24,22 Ez 38,16 Jer 23,6 Ez 34,13 Ez 36,1-8 Ez 38,11-12 Pr 49,1 Iš 20,5 Sk 24,14 Įst 4,30 Iz 11,11-16 Iz 29,6 Jer 30,3 Jer 30,18 Jer 32,5 Jer 32,37 Jer 33,16 Jer 48,47 Jer 49,39 Rd 4,22 Ez 28,26 Ez 34,25-28 Ez 36,24-38 Ez 37,21-28 Ez 39,27-29 Oz 3,3-5 Am 9,14-15 Hab 2,3 1 Pt 2,9 atminimuidienų pabaigaDievo įstataiEgiptas tautaisgelbes JeruzaleisraelisIzraelio namaipaskutiniai laikąipaskutinioji kartapaskutinis laikąsRusijataika Izraelyjeviena valiuta
Ez 38,9 Tu ateisi kaip audra, kaip debesis uždengsi šį kraštą, su tavimi bus tavo ir kitų tautų pulkai’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 28,2 Jer 4,13 Jl 2,2 Iz 25,4 Ez 38,16 Iz 8,9-10 Iz 21,1-2 Ez 13,11 Dan 11,40 uraganas
Ez 38,10 Taip sako Viešpats Dievas: ‘Tavo širdyje kils pikta mintis tą dieną En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 36,4 Mch 2,1 Ps 83,3-4 Ps 139,2 Pat 6,14 Pat 6,18 Pat 12,2 Pat 19,21 Iz 10,7 Mk 7,21 Jn 13,2 Apd 5,3 Apd 5,9 Apd 8,22 1 Kor 4,5 išperos
Ez 38,11 ir tu sakysi: ‘Aš užpulsiu atvirą, neturintį tvirtovių kraštą, ramiai ir saugiai gyvenančią tautą, neturinčią nei sienų, nei vartų, nei užkaiščių’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Zch 2,4-5 Iš 15,9 Ts 18,7 Ts 18,27 Ps 10,9 Pat 1,11-16 Pat 3,29-30 Iz 37,24-25 Jer 49,31-32 Ez 38,8 Rom 3,15 ArielisDievo įstataiEgiptas tautaRusijatvora
Ez 38,12 Tu ateisi plėšti, paimti grobį ir ištiesti ranką prieš kraštą, kuris buvo paverstas dykyne, bet vėl atstatytas; tauta surinkta iš daugelio tautų, dabar turinti gėrybių ir galvijų bei gyvenanti žemės vidury. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 10,6 Ez 29,19 Ez 38,8 Ts 9,37 Iz 1,24-25 Jer 30,16 Jer 32,43-44 Jer 33,12-13 Ez 36,33-35 Am 1,8 Zch 1,12 Zch 1,17 Zch 10,8-10 Zch 13,7 Dievo įstatainauja savaite
Ez 38,13 Šeba ir Dedanas bei Taršišo prekybininkai tavęs klaus: ‘Ar atėjai plėšti? Ar surinkai pulkus, kad išgabentum sidabrą, auksą, galvijus ir visus krašto turtus?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 27,15 Ez 27,12 Ez 27,20 Ez 27,22-23 Ez 32,2 Ps 57,4 Iz 10,6 Jer 15,13 Jer 50,17 Jer 51,38 Ez 19,3-6 Ez 25,13 Ez 27,25 Nah 2,11-13 Zch 11,3 Rusijasabos karalieneturkija
Ez 38,14 Žmogaus sūnau, pranašauk Gogui, kad Aš, Viešpats Dievas, taip sakau: ‘Tuo metu, kai mano tauta Izraelis gyvens saugiai, tu sužinosi tai En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 38,8 Ez 38,11 Zch 2,5 Jer 23,6 Zch 2,8 Iz 4,1-2 Ez 37,28 Egiptas tauta
Ez 38,15 ir ateisi iš tolimos šiaurės; su tavimi daugybė tautų, visi su savo raitelių pulkais ir galinga kariuomene. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 39,2 Ez 38,6 Ez 38,4 Dan 11,40 Jl 3,2 Sof 3,8 Zch 12,2-4 Zch 14,2-3 Apr 16,14 Apr 16,16 Apr 20,8 atminimuiRusijaviena valiuta
Ez 38,16 Tu ateisi prieš mano tautą Izraelį ir kaip debesis apdengsi kraštą. Tai įvyks paskutinėmis dienomis. Aš atvesiu tave prieš savo kraštą, kad visos tautos pažintų mane, kai tavyje parodysiu savo šventumą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 38,23 Ez 36,23 Ez 39,21 1 Tim 4,1 2 Tim 3,1 Iš 14,4 Įst 31,29 1 Sam 17,45-47 2 Kar 19,19 Ps 83,17-18 Iz 2,2 Iz 29,23 Ez 38,8-9 Dan 2,28 Dan 3,24-29 Dan 4,32-37 Dan 6,15-27 Dan 10,14 Oz 3,5 Mch 4,1 Mch 7,15-17 Mt 6,9-10 atminimuidienų pabaigaIzraelisprieštaraujančia tautapaskutinėmis dienomispaskutiniai laikąipaskutinis laikąsRusijaviena valiuta
Ez 38,17 Tu esi tas, apie kurį senovėje mano tarnai Izraelio pranašai kalbėjo, kad Aš tave prieš juos atvesiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 34,1-6 Iz 63,1-6 Iz 66,15-16 Jl 3,9-14 Ps 110,5-6 Iz 27,1 Ez 38,10-11 Ez 38,16 Dan 11,40-45 Zch 12,2-8 Zch 14,1-21
Ez 38,18 Ir tuo metu, kai Gogas ateis prieš Izraelio kraštą, – sako Viešpats Dievas, – mano rūstybė užsidegs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,22 Ps 18,7-8 Ps 89,46 Ez 36,5-6 Nah 1,2 Heb 12,29 kaitra
Ez 38,19 Apimtas pavydo ir savo rūstybės įkarštyje Aš sakiau: ‘Tą dieną Izraelio krašte bus didelis drebėjimas: En Lbd McGee mp3 Klausyti Ag 2,6-7 Ez 5,13 Jl 3,16 Apr 16,18 Įst 29,20 Ps 18,7 Iz 42,13 Ez 39,25 Jl 2,18 Ag 2,21-22 Zch 1,14 Heb 12,26 Apr 11,13 Apr 16,20 Abnerisžemės drebėjimai
Ez 38,20 žuvys jūroje, padangių paukščiai, laukiniai žvėrys, visa, kas kruta žemėje, ir žmonės drebės mano akivaizdoje. Kalnai ir uolos subyrės, sienos grius ant žemės’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 4,3 Nah 1,4-6 Iz 30,25 Jer 4,23-26 Zch 14,4-5 2 Kor 10,4 Apr 6,12-13 Dangaus paukščiaidangaus paukščiusloežuvisseptinta plunksnažuvis
Ez 38,21 Aš pašauksiu kardą prieš jį visuose savo kalnuose, ir jo vyrai kariaus vienas prieš kitą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 7,22 1 Sam 14,20 2 Krn 20,23 Ez 14,17 Ag 2,22 Ps 105,16
Ez 38,22 Aš bausiu jį maru ir kraujo praliejimu. Smarkus lietus, kruša ir siera su ugnimi kris ant jo kariuomenės ir ant tautų, esančių su juo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 11,6 Iz 66,16 Jer 25,31 Ps 18,12-14 Iz 28,17 Ez 13,11 Apr 16,21 Pr 19,24 Iš 9,22-25 Joz 10,11 Ps 77,16-18 Iz 29,6 Iz 30,30-33 Ez 5,17 Zch 14,12-15 Mt 7,27 atsiųsiu lietųdešimt talentųdirbajozuėlietulietusmarasoruspabaigos ženklairūstusugnies ežerasžarijas liežuvis
Ez 38,23 Taip Aš parodysiu savo didybę ir šventumą ir apsireikšiu daugelio tautų akivaizdoje. Tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 36,23 Ez 37,28 Ez 38,16 Ps 9,16 Ez 39,7 Ez 39,13 Ez 39,27 Apr 15,3-4 Apr 19,1-6 lenktyniaukime šventumuRusijašventumasteisingumo Dievas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį