Biblijos vartai

Atversta Ez 23,1-49 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 49.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ji daugino savo paleistuvystes, nes kai pamatė sienoje nupieštus vyrų paveikslus, raudona spalva nupieštus atvaizdus chaldėjų, susijuosusių strėnas diržais, ant galvų užsidėjusių margus turbanus, atrodančių kaip Babilono kunigaikščiai, kilę iš Chaldėjos, ji ėmė geisti jų ir siuntė pasiuntinių į Chaldėją. Todėl, Oholiba, taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš pakelsiu prieš tave tavo meilužius, nuo kurių tu nusisukai, ir atvesiu juos prieš tave iš visų pusių: babiloniečius, chaldėjus, Pekodą, Šoją, Koją ir asirus – gražius, jaunus vyrus, vadus ir kunigaikščius, valdytojus ir žymius žmones, visus raitus ant žirgų. Viešpats sakė man: „Žmogaus sūnau, ar tu neteisi Oholos ir Oholibos?

Ez 23,1 Viešpats kalbėjo man: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Ez 23,2 „Žmogaus sūnau, buvo dvi moterys, vienos motinos dukterys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 3,7-10 Ez 16,44-46
Ez 23,3 Jos paleistuvavo jau savo jaunystėje Egipte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 17,7 Joz 24,14 Ez 16,22 Įst 29,16 Ez 20,8 Ez 23,8 Ez 23,19 Ez 23,21 Oz 2,15 nuliūdusi širdis
Ez 23,4 Vyresnioji buvo vardu Ohola ir jos sesuo Oholiba. Jos buvo mano ir pagimdė sūnų bei dukterų. Ohola – tai Samarija, o Oholiba – tai Jeruzalė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 16,8 Iš 19,5-6 1 Kar 8,29 1 Kar 12,20 1 Kar 12,26-33 Ps 45,11-16 Ps 76,2 Ps 132,13-14 Jer 2,2-3 Ez 16,20 Ez 16,40 Jn 4,22 Rom 7,4
Ez 23,5 Ohola buvo man neištikima. Ji geidė savo meilužių, kaimynystėje gyvenančių asirų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 15,19 2 Kar 16,7 2 Kar 17,3 Oz 5,13 Ez 16,28 Oz 8,9-10 1 Kar 14,9 1 Kar 14,16 1 Kar 15,26 1 Kar 15,30 1 Kar 16,31-32 1 Kar 21,26 2 Kar 17,7-18 Jer 50,38 Ez 16,37 Ez 23,7 Ez 23,9 Ez 23,12 Ez 23,16 Ez 23,20 Oz 10,6 Oz 12,1 paleistuve
Ez 23,6 Jie buvo apsirengę mėlynai, vadai ir kunigaikščiai, jauni, gražūs vyrai, raiteliai, jojantys ant savo žirgų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,23
Ez 23,7 Ji paleistuvavo su jais, su rinktiniais asirais ir visais, kurių ji geidė. Jų stabais ji suteršė save. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 5,3 Oz 6,10 Ez 20,7 Ez 22,3-4 Pr 10,22 Ps 106,39 Ez 16,15 Ez 23,30 nešioja stabus
Ez 23,8 Ji nesiliovė paleistuvavusi ir su egiptiečiais, savo jaunystės meilužiais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,4 Ez 23,3 Ez 23,19 1 Kar 12,28 2 Kar 10,29 2 Kar 17,16 Ez 23,21 krūtinę
Ez 23,9 Todėl Aš atidaviau ją jos meilužiams asirams, kurių ji geidė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 15,29 2 Kar 17,23 Oz 11,5 2 Kar 17,3-6 2 Kar 18,9-12 1 Krn 5,26 Apr 17,12-13 Apr 17,16
Ez 23,10 Jie atidengė jos nuogumą, paėmė jos sūnus bei dukteris, o ją pačią nužudė kardu. Ji tapo priežodis tarp moterų, kai jie įvykdė jai teismą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,29 Oz 2,10 Jer 22,8-9 Ez 16,37-41 Ez 23,48 Oz 2,3
Ez 23,11 Jos sesuo Oholiba visa tai matė, tačiau gašlumu ir paleistuvystėmis pralenkė net savo seserį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 3,8-11 Ez 16,47-51 Ez 23,4
Ez 23,12 Ji geidė savo kaimynų asirų, vadų ir kunigaikščių, išsipusčiusių raitelių, gražių, jaunų vyrų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 16,7-15 2 Krn 28,16-23 Ez 16,28 Ez 23,5-6 Ez 23,23
Ez 23,13 Aš mačiau, kad ji suteršė save; jos abi ėjo vienu keliu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,18-19 Ez 23,31 Oz 12,1-2
Ez 23,14 Ji daugino savo paleistuvystes, nes kai pamatė sienoje nupieštus vyrų paveikslus, raudona spalva nupieštus atvaizdus chaldėjų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 8,10 Jer 22,14 Iz 46,1 Jer 50,2 Ez 16,29
Ez 23,15 susijuosusių strėnas diržais, ant galvų užsidėjusių margus turbanus, atrodančių kaip Babilono kunigaikščiai, kilę iš Chaldėjos, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 8,18 1 Sam 18,4 2 Sam 14,25 Iz 22,21
Ez 23,16 ji ėmė geisti jų ir siuntė pasiuntinių į Chaldėją. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,29 Mt 5,28 Pr 3,6 Pr 6,2 Pr 39,7 2 Sam 11,2 2 Kar 24,1 Job 31,1 Ps 119,37 Pat 6,25 Pat 23,33 Ez 16,17 Ez 23,40-41 2 Pt 2,14
Ez 23,17 Babiloniečiai atėjo į jos meilės guolį ir suteršė ją savo paleistuvystėmis. Suteršta ji pasitraukė nuo jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,22 Ez 23,28 Pr 10,10 Pr 11,9 2 Sam 13,15 Ez 16,37
Ez 23,18 Ji neslėpė savo paleistuvysčių ir atidengė savo nuogumą. Tada Aš pasitraukiau nuo jos, kaip buvau pasitraukęs nuo jos sesers. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,59 Ps 106,40 Jer 12,8 Jer 6,8 Jer 8,12 Ez 21,24 Įst 32,19 Iz 3,9 Jer 15,1 Rd 2,7 Ez 16,36 Oz 2,2 Oz 7,1 Am 5,21 Am 6,8 Zch 11,8
Ez 23,19 Bet ji daugino savo paleistuvystes, prisimindama jaunystės dienas, kai ji buvo paleistuvė Egipto žemėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,3 Ez 16,22 Ez 16,25 Ez 16,29 Ez 16,51 Ez 20,7 Ez 23,8 Ez 23,14 Ez 23,21 Am 4,4 varpos
Ez 23,20 Ji geidė savo meilužių, kurių kūnai kaip asilų kūnai ir sėklos plūdimas kaip arklių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,26 Ez 17,15 Jer 5,8 Ez 16,20 arkliaiarklysbranginticharizmaglamonesgraži meilėlaiptaimenstruacijosmoteris vaikusnedaryknelygybėnetinkama kalbapapročiaiperlairožėsSetasstoržievėssunaikink viskasusilaikymasuošvisvarposvežimasviešpatauja
Ez 23,21 Tu prisiminei savo jaunystės ištvirkimą, kai egiptiečiai glamonėjo tavo jaunas krūtis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ez 23,22 Todėl, Oholiba, taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš pakelsiu prieš tave tavo meilužius, nuo kurių tu nusisukai, ir atvesiu juos prieš tave iš visų pusių: En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,37 Iz 10,5-6 Iz 39,3-4 Jer 6,22-23 Jer 12,9-12 Ez 23,9 Ez 23,28 Hab 1,6-10 Apr 17,16
Ez 23,23 babiloniečius, chaldėjus, Pekodą, Šoją, Koją ir asirus – gražius, jaunus vyrus, vadus ir kunigaikščius, valdytojus ir žymius žmones, visus raitus ant žirgų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 50,21 2 Kar 20,14-17 2 Kar 24,2 Pr 2,14 Pr 25,18 Ezr 6,22 Job 1,17 Iz 23,13 Ez 23,6 Ez 23,12 2 Kar 25,1-3 Ez 21,19-27 Apd 7,4 arkliaikaro vežimai
Ez 23,24 Daugybė ginkluotų pulkų ateis su kovos vežimais ir žirgais, apstatys tave iš visų pusių didžiaisiais ir mažaisiais skydais bei šalmais. Aš atiduosiu tave jų teismui. Jie teis tave pagal savo nuostatus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 39,5-6 Jer 47,3 Ez 16,38 Ez 23,45 Ez 26,10 Nah 2,3-4 2 Sam 24,14 Ez 21,23 Nah 3,2-3 auksinis skydasIzraelisvežimas
Ez 23,25 Aš nukreipsiu prieš tave savo pavydą, ir jie žiauriai pasielgs su tavimi: nupjaus tau nosį bei ausis, likusius išžudys kardu, išplėš tavo sūnus bei dukteris ir sudegins, kas liks. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,47 Iš 34,14 Ez 5,13 Ez 20,47-48 Sof 1,18 Įst 29,20 Įst 32,21-22 Pat 6,34 Gg 8,6 Ez 8,1-18 Ez 15,6-7 Ez 16,38-42 Ez 22,18-22 Oz 2,4-5 Apr 18,8 aukštakrosnėDievas pavyduspavydu
Ez 23,26 Jie nuplėš tau drabužius ir atims brangenybes. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,39 Jer 13,22 Ez 23,29 Iz 3,17-24 Ez 16,16 Ez 16,37 Oz 2,3 Oz 2,9-10 1 Pt 3,3-4 Apr 17,16 Apr 18,14-17
Ez 23,27 Taip aš padarysiu galą tavo ištvirkavimui su egiptiečiais. Tu nebenorėsi daugiau egiptiečių nei matyti, nei jų prisiminti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,41 Ez 23,3 Ez 23,19 Iz 27,9 Ez 22,15 Mch 5,10-14 Zch 13,2
Ez 23,28 Aš atiduosiu tave į rankas tų, kurių tu nekenti, nuo kurių tu pasitraukei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 34,20 Ez 16,37 Ez 23,17 Ez 23,22 Jer 21,7-10 Jer 24,8
Ez 23,29 Jie pasielgs su tavimi labai žiauriai, išplėš visą turtą ir paliks tave pliką bei nuogą. Taip bus apnuogintas tavo pasileidimas ir ištvirkavimas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,39 Ez 23,25-26 Ez 23,45-47 Įst 28,47-51 2 Sam 13,15 Ez 16,36-37 Ez 23,18 paleistuvavimą
Ez 23,30 Tai padarysiu tau dėl tavo paleistuvavimo su tautomis, kurių stabais tu susitepei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 6,9 Ps 106,35-38 Jer 2,18-20 Jer 16,11-12 Jer 22,8-9 Ez 23,7 Ez 23,12-21 makiažas
Ez 23,31 Tu ėjai savo sesers keliu, todėl jos taurę įduosiu į tavo rankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 21,13 Jer 7,14-15 Jer 3,8-11 Jer 25,15 Ez 16,47-51 Ez 23,13 Dan 9,12
Ez 23,32 Tu gersi savo sesers taurę, gilią ir didelę, iš tavęs tyčiosis ir niekins tave, nes joje daug telpa. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 60,3 Iz 51,17 Ez 22,4-5 Įst 28,37 1 Kar 9,7 Ps 79,3 Jer 25,9 Jer 25,15-28 Jer 48,26 Rd 2,15-16 Ez 25,6 Ez 26,2 Ez 35,15 Ez 36,3 Mch 7,8 Mt 20,22-23 Apr 16,19 Apr 18,6
Ez 23,33 Tu pasigersi ir būsi pilna skausmų. Taurė skausmo ir naikinimo, tavo sesers Samarijos taurė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 51,17 Jer 25,27 Hab 2,16 Iz 51,22 Jer 25,15-16
Ez 23,34 Išgersi ją iki dugno, šukes nulaižysi ir draskysi savo krūtis, nes Aš tai pasakiau, – sako Viešpats Dievas. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 75,8 Iz 51,17 Ez 23,3 Ez 23,8 Apr 18,7 dragas
Ez 23,35 Kadangi mane užmiršai ir atgręžei man nugarą, tai kentėk už savo ištvirkavimą ir paleistuvystę’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,9 Iz 17,10 Jer 3,21 Ez 22,12 Jer 2,32 Jer 32,33 Oz 8,14 Oz 13,6 Kun 24,15 Sk 14,34 Sk 18,22 Neh 9,26 Jer 13,25 Jer 23,27 Ez 7,4 Ez 23,45-49 Ez 44,10 Rom 1,28
Ez 23,36 Viešpats sakė man: „Žmogaus sūnau, ar tu neteisi Oholos ir Oholibos? Primink joms jų bjaurystes! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 22,2 Iz 58,1 Ez 16,2 Ez 20,4 Jer 1,10 Jer 11,14 Jer 14,11 Oz 2,2 Mch 3,8-11 Mt 23,13-35 Lk 11,39-52 Apd 7,51-53 1 Kor 6,2-3
Ez 23,37 Jos svetimavo ir savo rankas sutepė nekaltu krauju. Jos svetimavo su stabais ir aukojo jiems vaikus, kuriuos man pagimdė! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,36 Ez 16,20-21 Ez 16,38 Ez 20,26 Kun 18,21 Kun 20,2-5 Įst 12,31 2 Kar 17,17 2 Kar 21,6 2 Kar 24,4 Ps 106,37-38 Iz 1,15 Jer 7,6 Jer 7,9 Jer 7,31 Jer 32,35 Ez 16,32 Ez 16,45 Ez 20,31 Ez 22,2-4 Ez 23,4-5 Ez 23,39 Ez 23,45 Ez 24,6-9 Oz 1,2 Oz 3,1 Oz 4,2 Mch 3,10 Lk 13,34 auka stabamsnei svetimautojaineištikimybėsvetimavimasvaikų aukojimasžmogaus pasiaukojimas
Ez 23,38 Tą pačią dieną jos sutepė mano šventyklą ir nesilaikė sabatų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 20,13 2 Kar 21,4 2 Kar 21,7 Jer 17,27 Ez 7,20 Ez 20,24 2 Kar 23,11-12 Neh 13,17-18 Ez 5,11 Ez 8,5-16 Ez 22,8 sabatas
Ez 23,39 Tą pačią dieną, kai jos aukojo vaikus stabams, jos ėjo į mano šventyklą ir tuo sutepė ją. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 21,4 Jer 23,11 Ez 44,7 2 Krn 33,4-7 Iz 3,9 Jer 7,8-11 Jer 11,15 Ez 23,38 Mch 3,11 Jn 18,28
Ez 23,40 Be to, tu siuntei pasiuntinius ir kvietei vyrus iš toli. Dėl jų prauseisi, dažeisi akis ir puošeisi brangenybėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 9,30 Jer 4,30 Ez 16,13-16 Iz 3,18-23 Iz 57,9 Rūt 3,3 2 Kar 20,13-15 Est 2,12 Pat 7,10 Ez 23,13 aš padarysiuatverti akisbartigražios kojosgundytikiekvienas plaukasmakiažasnesidaryk saupadarysiu juspaveiksląpaveikslassuvilioti
Ez 23,41 Atsisėdai ant brangaus gulto; padengei stalus, ant jų padėjai mano smilkalų ir aliejaus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Est 1,6 Iz 65,11 Jer 44,17 Ez 44,16 Am 6,4 Iz 57,7 Pat 7,16-17 Ez 16,18-19 Oz 2,8-9 Am 2,8 Mal 1,7 aliejus
Ez 23,42 Nerūpestingos minios balsai buvo girdimi joje, ir kartu su žmonėmis iš minios buvo atvesti sebiečiai iš dykumos, kurie dėjo apyrankes ant jų rankų ir puošnias karūnas ant jų galvų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,11-12 Pr 24,30 Iš 32,6 Iš 32,18-19 Job 1,15 Oz 13,6 Jl 3,8 Am 6,1-6 Apr 12,3
Ez 23,43 Tada tariau apie tą seną svetimautoją: ‘Ar jie ir dabar paleistuvaus su ja?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 9,7 Ps 106,6 Jer 13,23 Ez 23,3 Dan 9,16 neištikimybė
Ez 23,44 Bet jie eidavo pas ją, kaip įeinama pas paleistuvę. Taip jie įeidavo pas Oholą ir Oholibą, gašlias moteris. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,3 Ez 23,9-13
Ez 23,45 Bet teisūs vyrai teis jas kaip svetimautojas ir žudikes, nes jos svetimavo ir kraujas yra ant jų rankų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 20,10 Oz 6,5 Kun 21,9 Įst 22,21-24 Jer 5,14 Ez 16,38-43 Ez 23,36-39 Zch 1,6 Jn 8,3-7
Ez 23,46 Nes taip sako Viešpats: ‘Aš atvesiu prieš jas minią ir atiduosiu jas sunaikinti ir apiplėšti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,40 Jer 15,4 Jer 24,9 Jer 25,9 Jer 34,17 Ez 23,22-26
Ez 23,47 Minia užmuš jas akmenimis ir sukapos kardu, jų sūnus ir dukteris nužudys ir jų namus sudegins. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 39,8 Ez 16,40-41 Ez 24,21 Įst 13,16 2 Krn 36,17-19 Jer 33,4-5 Jer 52,13 Ez 9,6 Ez 23,25 Ez 23,29 Ez 24,6
Ez 23,48 Taip Aš padarysiu galą paleistuvystei krašte, kad visos moterys pasimokytų ir neištvirkautų kaip jūs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,41 Ez 23,27 2 Pt 2,6 Įst 13,11 Iz 26,9 Ez 5,15 Ez 6,6 Ez 22,15 Ez 36,25 Mch 5,11-14 Sof 1,3 1 Kor 10,6-11
Ez 23,49 Jūsų paleistuvystė kris ant jūsų galvų, jūs kentėsite už nuodėmes su savo stabais. Tada žinosite, kad Aš esu Viešpats Dievas’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 7,4 Ez 9,10 Iz 59,18 Ez 6,7 Ez 7,9 Ez 20,38 Ps 9,16 Ez 11,21 Ez 16,43 Ez 20,42 Ez 20,44 Ez 22,31 Ez 23,35 Ez 25,5

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį