Biblijos vartai

Atversta Ez 18,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei žmogus yra teisus ir daro, kas yra teisinga ir teisėta: nevalgo aukštumose, negarbina Izraelio stabų, neišniekina artimo žmonos, nesiartina prie moters jos mėnesinių metu, nė vieno neskriaudžia, skolininkų užstatą grąžina, neapiplėšia, išalkusį pamaitina, nuogą aprengia, neskolina už nuošimčius ir nereikalauja grąžinti su priedu, nedaro neteisybės, teisingai teisia, laikosi mano nuostatų ir vykdo mano sprendimus – toks yra teisus; jis tikrai bus gyvas. Bet jei jam gims sūnus, kuris matys tėvo nusikaltimus, susipras ir nedarys nieko panašaus: nevalgys aukštumose, negarbins Izraelio stabų, neišniekins artimo žmonos, nė vieno neskriaus, nesulaikys užstato, neplėšikaus, pamaitins alkaną, nuogą aprengs, neskriaus nė vieno, neims nuošimčių ir nereikalaus grąžinti su priedu, laikysis mano nuostatų ir vykdys mano sprendimus, – toks nemirs dėl savo tėvo kaltės, bet bus gyvas. Jūs klausiate: ‘Kodėl sūnus neatsako už tėvo nusikaltimus?’ Jei sūnus darė, kas yra teisinga ir teisu, bei laikėsi mano nuostatų, jis tikrai liks gyvas.

Ez 18,1 Viešpats kalbėjo man: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Ez 18,2 „Ką reiškia ta patarlė, kurią vartojate Izraelio krašte, sakydami: ‘Tėvai valgė rūgščių vynuogių, o vaikams dantys atšipo?’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 3,15 Rd 5,7 Jer 31,29-30 Jer 15,4 Ez 6,2-3 Ez 7,2 Ez 17,12 Ez 25,3 Ez 36,1-6 Ez 37,11 Ez 37,19 Ez 37,25 Mt 23,36 Rom 9,20 apie vynuogesatsitrenkėdantysDievas atlyginakas keikianeištikimybė motersprotėvių nuodėmėstėvo nuodėmėsvynmedvynuoges
Ez 18,3 Kaip Aš gyvas, – sako Viešpats, – šios patarlės nebevartosite Izraelyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,19-20 Ez 18,30 Ez 33,11-20 Ez 36,31-32 Rom 3,19
Ez 18,4 Visi žmonės yra mano: ir tėvas, ir sūnus. Siela, kuri nusikalsta, mirs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,20 Rom 6,23 Sk 16,22 Sk 27,16 Iz 42,5 Zch 12,1 Gal 3,10-13 Gal 3,22 Heb 12,9 antroji mirtisatsinaujintigelbėti sielasišažntisišgyvenimaiišsižadėti nuodėmėsišteisintikraujavimaspaaukotipalaimosprarasti gyvyberykštėsąmoningassielos dieviškumassmarvėtamsus slėnistrečiojo dangausverkitežmogaus gerumasžmogaus siela
Ez 18,5 Jei žmogus yra teisus ir daro, kas yra teisinga ir teisėta: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,19 Ps 15,2-5 Ps 24,4-6 Pat 21,3 Jer 22,15 Ez 33,14 Mt 7,21-27 Rom 2,7-10 Jok 1,22-25 Jok 2,14-26 1 Jn 2,3 1 Jn 2,29 1 Jn 3,7 1 Jn 5,2-5 Apr 22,14 jų šventovesvientisumasteisumasteisusis
Ez 18,6 nevalgo aukštumose, negarbina Izraelio stabų, neišniekina artimo žmonos, nesiartina prie moters jos mėnesinių metu, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,15 Įst 4,19 Ez 6,13 Ez 20,24 Ez 18,11-12 Ez 22,9-11 Iš 34,15 Kun 18,19-20 Kun 20,10 Kun 20,18 Sk 25,2 Įst 22,22-30 Ps 121,1 Ps 123,1-2 Jer 5,8-9 Ez 20,7 Ez 20,28 Ez 33,25-26 Mt 5,28 1 Kor 6,9-11 1 Kor 10,20 Gal 5,19-21 Heb 13,4 jų šventoveskalnailytiniai santykiaimakštįmenstruacijosmoters mėnesinėsvyro nuosavybė
Ez 18,7 nė vieno neskriaudžia, skolininkų užstatą grąžina, neapiplėšia, išalkusį pamaitina, nuogą aprengia, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,16 Ez 18,12 Iš 22,26 Ez 33,15 Įst 24,12-13 Ez 18,18 Am 2,8 Am 3,10 Lk 3,11 Pr 6,11-12 Iš 22,21-24 Iš 23,9 Kun 19,15 Kun 25,14 Įst 15,7-11 Įst 24,17 1 Sam 12,3-4 Job 22,6 Job 24,3 Job 24,9 Job 31,13-22 Ps 41,1 Ps 112,4 Ps 112,9 Pat 3,31 Pat 11,24-25 Pat 14,31 Pat 22,22-23 Pat 28,8 Pat 28,27 Iz 1,17 Iz 5,7 Iz 33,15 Iz 58,6-11 Iz 59,6-7 Jer 7,6-7 Jer 22,3 Jer 22,16-17 Ez 7,23 Ez 22,12-13 Ez 22,27-29 Am 2,6 Am 5,11-12 Am 6,3 Am 8,4-6 Mch 2,1 Mch 3,2 Sof 1,9 Zch 7,9-11 Mal 3,5 Mt 25,34-46 2 Kor 8,7-9 2 Kor 9,6-14 Jok 2,13-17 Jok 5,1-6 1 Jn 3,16-19 alkana pamaitinkitealkanibenamystėdalintis drabužiaispalankumaspasižadėjimaiplėšti, žudytiskolininkasvalgis
Ez 18,8 neskolina už nuošimčius ir nereikalauja grąžinti su priedu, nedaro neteisybės, teisingai teisia, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 22,25 Zch 8,16 Įst 23,19-20 Kun 25,35-37 Ps 15,5 Ez 18,13 Ez 18,17 Ez 22,12 Kun 19,15 Kun 19,35 Įst 1,16-17 Įst 16,18-20 2 Sam 22,24 Neh 5,1-11 Neh 5,15 Job 29,7-17 Pat 28,8 Pat 31,8-9 Iz 1,17 Iz 33,15 Jer 15,10 Jer 22,15-16 Zch 7,9-10 domėtis pasauliuisplesimasnesikolinsipalūkanos
Ez 18,9 laikosi mano nuostatų ir vykdo mano sprendimus – toks yra teisus; jis tikrai bus gyvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Am 5,4 Ez 18,17 Ez 20,11 Hab 2,4 Rom 1,17 Kun 18,5 Įst 4,1 Įst 5,1 Įst 6,1-2 Įst 10,12-13 Įst 11,1 Neh 9,13-14 Ps 19,7-11 Ps 24,4-6 Ps 105,44-45 Ps 119,1-6 Ez 20,13 Ez 33,15 Ez 36,27 Ez 37,24 Am 5,14 Am 5,24 Lk 1,6 Lk 10,27-29 Jn 14,21 Apd 24,16 Jok 1,22-25 Jok 2,18-26 1 Jn 2,29 1 Jn 3,7 palūkanos
Ez 18,10 Jeigu jam gimsta plėšikas sūnus, praliejantis kraują, kuris daro šiuos dalykus: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 21,12 Pr 9,5-6 Iš 22,2 Kun 19,13 Sk 35,31 Mal 3,8-9 Jn 18,40 1 Jn 3,12 plėšimas
Ez 18,11 valgo aukštumose, išniekina artimo žmoną, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,8 1 Kar 13,22 Ez 18,6-7 Ez 18,15 Mt 7,21-27 Lk 11,28 Jn 13,17 Jn 15,14 Fil 4,9 Jok 2,17 1 Jn 3,22 Apr 22,14 užterštas maistas
Ez 18,12 skriaudžia vargšą ir beturtį, plėšikauja, negrąžina užstato, garbina stabus, daro bjaurius dalykus, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 8,6 Ez 8,17 2 Kar 21,11 Am 4,1 Ez 18,6-7 Ez 18,16 Zch 7,10 Kun 18,22 Kun 18,26-30 2 Kar 23,13 Iz 59,6-7 Jer 22,17 Oz 12,7 Jok 2,6 isplesimaspasižadėjimaipriimti savesugriautiviengungis
Ez 18,13 skolina už nuošimčius, reikalauja daugiau, negu davė, – argi toks turėtų likti gyvas? Ne, jis neliks gyvas! Kas taip elgiasi – mirs. Jo kraujas kris ant jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 22,25 Kun 20,9 Ez 3,18 Ez 18,8 Kun 20,11-13 Kun 20,27 Ez 18,17 Ez 18,24 Ez 18,28 Ez 18,32 Ez 33,4-5 Apd 18,6 bankrotasdomėtis pasauliuisplesimasmano kraujasmelavopalūkanosplėšimaspriimti saveskolinimassugriautiviengungis
Ez 18,14 Bet jei jam gims sūnus, kuris matys tėvo nusikaltimus, susipras ir nedarys nieko panašaus: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 34,21 Pat 23,24 2 Krn 29,3-11 Ps 119,59-60 Pat 17,21 Iz 44,19 Jer 8,6 Jer 9,14 Jer 44,17 Ez 18,10 Ez 18,28 Ez 20,18 Oz 7,2 Ag 1,5 Ag 1,7 Ag 2,18 Mt 23,32 Lk 15,17-19 1 Pt 1,18
Ez 18,15 nevalgys aukštumose, negarbins Izraelio stabų, neišniekins artimo žmonos, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,6-7 Ez 18,11-13 užterštas maistas
Ez 18,16 nė vieno neskriaus, nesulaikys užstato, neplėšikaus, pamaitins alkaną, nuogą aprengs, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,7 Job 22,7 Job 31,19 Ps 41,1 Pat 22,9 Pat 25,21 Pat 31,20 Mok 11,1-2 Iz 58,7-10 Lk 11,41 Lk 14,13 alkana pamaitinkitepasižadėjimai
Ez 18,17 neskriaus nė vieno, neims nuošimčių ir nereikalaus grąžinti su priedu, laikysis mano nuostatų ir vykdys mano sprendimus, – toks nemirs dėl savo tėvo kaltės, bet bus gyvas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,8-9 Kun 18,4 Kun 18,26 Kun 18,30 Job 29,16 Pat 14,31 Pat 29,7 Pat 29,14 Jer 16,11-13 Jer 16,19 Jer 22,16 Ez 3,21 Ez 18,13 Ez 18,19-21 Ez 18,28 Ez 20,18 Ez 20,30 Ez 33,13 Ez 33,15-16 Dan 4,27 Mal 3,7 Mt 18,27-35 Mt 23,29-33 Lk 19,8 isplesimaspalūkanos
Ez 18,18 Jo tėvas, skriaudęs bei prievartavęs brolį ir daręs pikta visiems, mirs dėl savo nusikaltimų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 3,18 Iz 3,11 Ez 18,4 Ez 18,20 Ez 18,24 Ez 18,26 Jn 8,21 Jn 8,24 isplesimas
Ez 18,19 Jūs klausiate: ‘Kodėl sūnus neatsako už tėvo nusikaltimus?’ Jei sūnus darė, kas yra teisinga ir teisu, bei laikėsi mano nuostatų, jis tikrai liks gyvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,5 Jer 15,4 Zch 1,3-6 Įst 5,9 Ez 20,18-20 2 Kar 23,26 2 Kar 24,3-4 Rd 5,7 Ez 18,2 Ez 18,9 Ez 20,24 Ez 20,30 Dievas atlyginaisplesimasprotėvių nuodėmėsteismas
Ez 18,20 Siela, kuri nusikalsta, mirs. Sūnus neatsakys už tėvo nusikaltimą, o tėvas neatsakys už sūnaus kaltes. Teisusis gaus teisiojo atpildą, o nedorėlio nedorybės bus ant jo paties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 24,16 2 Kar 14,6 Ez 18,4 1 Kar 8,32 Iz 3,10-11 Mt 16,27 Sk 18,1 2 Kar 22,18-20 2 Krn 25,4 Jer 31,29-30 Rom 2,6-9 Kun 5,1 Kun 5,17 Kun 10,17 Kun 16,22 Kun 19,8 1 Kar 14,13 2 Krn 6,23 2 Krn 6,30 Iz 53,11 Ez 4,4 Ez 18,13 Ez 18,30 Ez 33,10 Heb 9,28 1 Pt 2,24 Apr 2,23 Apr 20,12 Apr 22,12-15 antroji mirtisbūti savimidiktatoriusgarsiaigerasis nusidėjėlisgimiauišažntisišsižadėti nuodėmėsišteisintijaunuolio pasirinkimaskartomsklastingakraujavimaskraujo kaltepaaukotipašaipospirma taisyklėrykštėsąmoningassielos dieviškumassužeista širdistavovadovasvadovautivaidytisžmogaus sielateismas
Ez 18,21 Jei nedorėlis atsivers nuo savo nusikaltimų, laikysis mano nuostatų ir darys, kas yra teisinga ir teisu, jis tikrai liks gyvas ir nemirs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,27-28 Ez 33,19 Pat 28,13 Ez 18,5 Ez 18,9 Ez 18,19 Ez 18,30 Lk 24,47 Pr 26,5 2 Krn 33,12-13 Ps 119,1 Ps 119,80 Ps 119,112 Iz 1,16-20 Iz 55,6-7 Ez 3,21 Ez 18,17 Ez 33,11-16 Ez 36,27 Lk 1,6 Apd 3,19 Apd 26,18-20 Rom 8,13 Gal 5,22-24 1 Tim 1,13-16 Tit 2,11-14 Jok 2,14 Jok 2,26 Jok 4,8-10 gavėniajuslinismirtimimirtismirusiejimolechasnedoras žmoguspašaiposprotingumasteisybėteisingumasvarguoliaiatgaila
Ez 18,22 Ankstesni nusikaltimai bus užmiršti ir jam neįskaitomi; jis bus gyvas dėl savo teisumo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 18,20-24 Iz 43,25 Ez 33,16 Mch 7,19 Jer 50,20 Ez 18,24 1 Kar 17,18 2 Krn 6,23 Ps 19,11 Ps 25,7 Ps 32,1-2 Ps 51,1 Ps 103,12 Jer 31,34 Rom 2,6-7 Rom 8,1 Gal 6,7-8 Heb 8,12 Heb 10,3-4 Jok 2,21-26 2 Pt 1,5-11 1 Jn 3,7 atleisti nuodėmesjuslinismolechaspašaipos
Ez 18,23 Argi Aš noriu nedorėlio mirties, – sako Viešpats, – o ne kad jis gręžtųsi nuo savo kelių ir būtų gyvas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 33,11 Ps 147,11 Ez 18,32 1 Tim 2,4 Mch 7,18 2 Pt 3,9 Iš 34,6-7 Job 33,27-28 Jer 31,20 Rd 3,33 Oz 11,8 Lk 15,4-7 Lk 15,10 Lk 15,22-24 Lk 15,32 Jok 2,13 alachasatgailaatgailaukatleidimasatstumtasisdievas draugasieškok manęsišteisinti nedorėlįištroškęskuniški malonumailinksmybesnedėkingasnedorėlionedorelispalaida moterispalaidūnaspasirinkimaspavestiraudonas siūlasšventųjų mirtis
Ez 18,24 Jei teisusis nusigręš nuo savo teisumo, elgsis neteisingai ir darys visas bjaurystes, kurias daro nedorėliai, argi jis gyvens? Ne, jo teisumo darbai nebus jam įskaityti. Jis mirs savo nusikaltimuose ir nuodėmėse. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,11 Ez 33,18 2 Krn 24,2 2 Krn 24,17-22 Pat 21,16 Ez 18,22 Ez 18,26 Ez 33,12-13 Gal 3,4 Ps 36,3-4 Ps 125,5 Pat 14,32 Ez 3,20-21 Ez 18,10-13 Ez 18,18 Ez 20,27 Sof 1,6 Mt 7,22-23 Mt 12,43-45 Mt 13,20-21 Mk 13,13 Jn 6,66-70 Jn 8,21 Jn 8,24 Rom 1,28-31 2 Kor 12,20-21 Gal 5,7 2 Tim 3,1-5 Heb 6,4-6 Heb 10,26-31 Heb 10,38-39 2 Pt 2,18-22 1 Jn 2,19 1 Jn 5,16-18 2 Jn 1,8 Jud 1,12 Apr 2,10 Apr 3,11 isplesimasmolechaspaliekupašaipospažadėta žemėstiprybė Viešpatsteisingumo svarstyklesteisumąteisumas
Ez 18,25 Jūs sakote: ‘Viešpaties kelias neteisingas’. Paklausyk, Izraeli! Ar mano kelias neteisingas? Ar ne jūsų kelias yra neteisingas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 33,17 Pr 18,25 Jer 12,1 Ez 33,20 Sof 3,5 Mal 2,17 Mal 3,13-15 Ez 18,29 Įst 32,4 Job 32,2 Job 34,5-10 Job 35,2 Job 40,8 Job 42,4-6 Ps 50,6 Ps 50,21 Ps 145,17 Jer 2,17-23 Jer 2,29-37 Jer 16,10-13 Mt 20,11-15 Rom 2,5-6 Rom 3,5 Rom 3,20 Rom 9,20 Rom 10,3 viešpaties kelias
Ez 18,26 Jei teisusis nusigręš nuo savo teisumo ir padarys nusikaltimą, jis mirs dėl jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti isplesimasstiprybė Viešpatsviešpaties kelias
Ez 18,27 Jei nedorėlis nusigręš nuo savo nedorybės ir darys, kas yra teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,18 Iz 55,7 Ez 18,21 Ez 33,5 Mt 9,13 Mt 21,28-32 Apd 2,40 Apd 3,19 Apd 20,21 Apd 26,20 1 Tim 4,16 atgailaviešpaties kelias
Ez 18,28 Kadangi jis susiprato ir atsisakė savo piktų darbų, jis tikrai liks gyvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,29 1 Sam 7,3-4 Ps 119,1 Ps 119,6 Ps 119,59 Jer 31,18-20 Ez 12,3 Ez 18,14 Ez 18,21 Ez 18,31 Ez 33,12 Lk 15,17-18 Kol 3,5-9 Tit 2,14 Jok 2,10-12
Ez 18,29 Izraelis sako: ‘Viešpaties kelias neteisingas’. Izraeli, argi mano kelias neteisingas? Argi ne jūsų kelias yra neteisingas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 19,3 Ez 18,2 Ez 18,25 neištikimybė moterspamiršti Dievąviešpaties kelias
Ez 18,30 Aš teisiu jus, o Izraelio namai, kiekvieną pagal jo kelius. Nusigręžkite nuo savo nusikaltimų, kad jūsų neteisybės jūsų nesunaikintų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,21 Ez 7,3 Ez 14,6 Ez 33,20 Oz 12,6 Ez 33,11 Jl 2,12-13 Mt 3,2 Mt 3,8 Lk 13,3 Mok 3,17 Mok 12,14 Ez 7,8-9 Ez 7,27 Ez 33,9 Ez 34,20 Dan 9,13 Mal 3,18 Mt 16,27 Mt 25,32 Lk 13,5 Apd 26,20 Rom 2,5 2 Kor 5,10-11 Gal 6,4-5 Jok 1,15 1 Pt 1,17 Apr 2,5 Apr 2,16 Apr 2,21-23 Apr 20,12 Apr 22,12 atsakingumasgalingasisišbandymai bausmėkalbėjokopecioskronikųmetraščiųnusidėjęnusidėjelispareigossunaikintasteisejamstikrasisvarguoliaiviešpaties keliasZacharijaslaisva valiapasirinkimas
Ez 18,31 Atsisakykite nusikaltimų, kuriuos darėte, įsigykite naują širdį ir naują dvasią! Izraeli, kodėl tu turėtum mirti? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 11,19 Ps 51,10 Iz 1,16-17 Ez 36,26 Rom 8,13 Iz 55,7 Ez 20,7 Ez 33,11 Įst 30,15 Įst 30,19 Ps 34,14 Pat 8,36 Iz 30,22 Jer 21,8 Jer 27,15 Jer 32,39 Mt 12,33 Mt 23,26 Apd 3,19 Apd 13,46 Rom 12,2 Ef 4,22-32 Kol 3,5-9 Jok 1,21 Jok 4,8 1 Pt 1,14 1 Pt 1,22 1 Pt 2,1 1 Pt 4,2-4 atsinaujinimasnauja širdissielos nepriežiūrateisingumo Dievas
Ez 18,32 Aš nenoriu mirštančiojo mirties, – sako Viešpats Dievas. – Atsiverskite ir būkite gyvi!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,23 Rd 3,33 Ez 33,11 2 Pt 3,9 atgailaukgelbstijėzus mirėkristaus mirtiskuniški malonumailuosysmaloningasmano žodžiaimetraščiųmirusiejinedorėliaipalaidūnaspasirypavestiraudonas siūlassunaikintastikrasiszacharijas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį