Biblijos vartai

Atversta Ez 1,1-28 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 28.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Visų keturių veidai atrodė taip: priekyje buvo žmogaus veidas, dešinėje – liūto veidas, kairėje – veršio veidas ir užpakalyje – erelio veidas. Jei jos ėjo, ir jie ėjo drauge, jei jos sustodavo, sustodavo ir jie; jei jos pakildavo nuo žemės, pakildavo ir ratai, nes būtybių dvasia buvo ratuose. Po skliautu kiekviena būtybė dviem sparnais dengė savo kūną, o kiti du sparnai buvo ištiesti.

Ez 1,1 Tai buvo trisdešimtaisiais metais, ketvirto mėnesio penktą dieną, man esant tarp tremtinių prie Kebaro upės. Atsivėrė dangūs, ir aš mačiau Dievo regėjimus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 11,24 Mt 3,16 Apd 7,56 Sk 12,6 Ez 3,23 Ez 8,3 Ez 10,15 Ez 10,20 Lk 3,21 Apd 10,11 Apr 19,11 Sk 4,3 Iz 1,1 Ez 1,3 Ez 3,15 Ez 10,22 Ez 43,3 Dan 8,1-2 Jn 1,51 Apr 4,1 Pr 15,1 Pr 46,2 Iš 24,10 Mok 9,1-2 Jer 24,5-7 Ez 40,2 Oz 12,10 Jl 2,28 Mt 17,9 Mk 1,10 Lk 3,23 Apd 9,10-12 Apd 10,3 2 Kor 12,1 izraaelitų tremtisnakties regėjimasnamukassiraiuždarumas
Ez 1,2 Penktaisiais karaliaus Jehojachino tremties metais, penktą mėnesio dieną, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 8,1 Ez 20,1 2 Kar 24,12-15 Ez 40,1 Ez 29,1 Ez 29,17 Ez 31,1 deportacijaSenasis Testamentas
Ez 1,3 Viešpats kalbėjo kunigui Ezechieliui, Buzio sūnui, chaldėjų krašte prie Kebaro upės. Viešpaties ranka buvo ten ant jo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 3,15 Ez 3,22 1 Kar 18,46 Ez 3,14 Ez 8,1 Ez 33,22 Ez 37,1 Ez 40,1 Jer 1,2 Jer 1,4 Ez 1,1 Oz 1,1 Jl 1,1 1 Tim 4,1 cherubaiezekielisJėzaus rankosnesveikasrankasžmonių rankomis
Ez 1,4 Aš mačiau iš šiaurės kylantį viesulą ir debesis, aplinkui liepsnojo ugnis. Ugnies vidurys spindėjo lyg žėrintis gintaras. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 1,27 Ez 8,2 Jer 23,19 Iz 21,1 Jer 25,32 Iš 19,16-18 Iš 24,16-17 Įst 4,11-12 2 Krn 5,13-1 2 Krn 7,1-3 Ps 18,11-13 Ps 50,3 Ps 97,2-3 Ps 104,3-4 Iz 19,1 Jer 1,13-14 Jer 4,6 Jer 6,1 Jer 25,9 Ez 10,2-4 Ez 10,8-9 Nah 1,3-6 Hab 1,8-9 Hab 3,3-5 Heb 12,29 Apr 1,15 debesysdegančios Dvasiosgintaraslauktuvėsmylėk svetimapriimk svetimaugnisvėtra
Ez 1,5 Liepsnų viduryje mačiau keturias būtybes. Jų išvaizda buvo panaši į žmogaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 1,26 Apr 4,6-8 Apr 6,6 atvaizdųcherubaiezekielislauktuvės
Ez 1,6 Kiekviena jų turėjo keturis veidus ir keturis sparnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 10,14 Iš 25,20 1 Kar 6,24-27 Iz 6,2 Ez 1,8-11 Ez 1,15 Ez 10,10 Ez 10,21-22 Apr 4,7-8 lauktuvės
Ez 1,7 Jų kojos buvo tiesios, o kojų pėdos panašios į veršio kanopas. Būtybės žibėjo kaip išlydytas varis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apr 1,15 Dan 10,6 Kun 11,3 Kun 11,47 Ps 104,4 Ez 1,13 kojaskojoslauktuvėspriimk svetimatiessa
Ez 1,8 Po jų sparnais keturiuose šonuose buvo žmogaus rankos. Veidus ir sparnus jos turėjo keturiose pusėse. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 10,21 Iz 6,6 Ez 1,17 Ez 8,3 Ez 10,2 Ez 10,7-8 Ez 10,11 Ez 10,18 lauktuvės
Ez 1,9 Sparnai lietė vienas kitą. Eidamos jos nesisuko, kiekviena ėjo tiesiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 10,22 2 Krn 3,11-12 Pat 4,25-27 Ez 1,11-12 Ez 10,11 Lk 9,51 Lk 9,62 1 Kor 1,10 cherubailauktuvėstiessa
Ez 1,10 Visų keturių veidai atrodė taip: priekyje buvo žmogaus veidas, dešinėje – liūto veidas, kairėje – veršio veidas ir užpakalyje – erelio veidas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 10,14 Apr 4,7 Sk 2,3 Sk 2,10 Sk 2,18 Sk 2,25 Įst 28,49 Ts 14,18 1 Krn 12,8 Job 39,27 Pat 14,4 Iz 40,31 Iz 46,8 Dan 7,4 Lk 15,10 1 Kor 9,9-10 1 Kor 14,20 Apr 5,5 cherubaiereliaierelisezekielisJudo liūtaslauktuvėsnusileidovynuogynas
Ez 1,11 Jų sparnai buvo ištiesti ir pakelti į viršų. Du sparnai lietė vienas kitą, kiti du – dengė jų kūnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 6,2 Ez 1,23 Ez 10,16 Ez 10,19 lauktuvės
Ez 1,12 Jos ėjo kiekviena tiesiai pirmyn. Kur dvasia norėjo eiti, ten jos ir ėjo, ir eidamos nepasisukdavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 1,9 Ez 1,17 Ez 1,20-21 Ez 10,22 Heb 1,14 lauktuvėstiessa
Ez 1,13 Būtybės atrodė kaip degančios anglys, kaip žibintai. Ugnis judėjo tarp būtybių. Ji buvo labai šviesi, o iš jos žybčiojo žaibai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 104,4 Apr 4,5 Pr 15,17 Ez 1,7 Dan 10,5-6 Mt 28,3 Apr 10,1 Apr 18,1 lauktuvėsužsidegti
Ez 1,14 Būtybės judėjo pirmyn ir atgal tarsi žaibai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Zch 4,10 Mt 24,27 Ps 147,15 Dan 9,21 Zch 2,3-4 Mt 24,31 Mk 13,27 Lk 17,24 lauktuvės
Ez 1,15 Žiūrėdamas į būtybes, mačiau ant žemės prie kiekvienos iš jų po ratą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 10,9 Ez 1,19-21 Dan 7,9 Ez 1,6 Ez 10,13-17 Apr 4,7 lauktuvės
Ez 1,16 Ratai atrodė lyg berilas. Visi keturi buvo vienodi ir taip pat padaryti. Kiekvienas iš jų atrodė lyg būtų ratas rate. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 10,6 Iš 39,13 Job 9,10 Ps 36,6 Ps 40,5 Ez 10,9-11 Rom 11,33 Ef 3,10 Dangiškoji kareivijalauktuvės
Ez 1,17 Jie judėdavo į keturias puses nepasisukdami. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 1,9 Ez 1,12 Iz 55,11 Ez 10,1-11 arbatinukas
Ez 1,18 Jų ratlankiai buvo aukšti ir keliantys baimę. Visi keturi ratlankiai buvo pilni akių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 10,12 Apr 4,6 Apr 4,8 Job 37,22-24 Ps 77,16-19 Ps 97,2-5 Pat 15,3 Iz 55,9 Zch 4,10
Ez 1,19 Einant būtybėms, drauge ėjo ir ratai; pakilus būtybėms aukštyn, pakildavo ir ratai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 10,16 Ps 103,20 Ez 10,19 priimk svetima
Ez 1,20 Kur dvasia ėjo, ir jie ėjo; pakilus dvasiai, ir ratai pakildavo, nes būtybių dvasia ir buvo ratuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 1,12 Ez 10,17 Zch 6,1-8 1 Kor 14,32 akmuo
Ez 1,21 Jei jos ėjo, ir jie ėjo drauge, jei jos sustodavo, sustodavo ir jie; jei jos pakildavo nuo žemės, pakildavo ir ratai, nes būtybių dvasia buvo ratuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 10,17 Ez 1,19-20 Rom 8,2
Ez 1,22 Virš būtybių galvų buvo kažkas panašaus į dangaus skliautą, kuris žėrėjo kaip krištolas ir gaubė jas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 10,1 Ez 1,26 Apr 4,6 Iš 24,10 Job 37,22 Apr 4,3 Apr 21,11 Dangaus skliautasKristalaikurti gerilauktuvėstrecias Dangus
Ez 1,23 Po skliautu kiekviena būtybė dviem sparnais dengė savo kūną, o kiti du sparnai buvo ištiesti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 4,18 Ps 89,7 Ez 1,11-12 Ez 1,24 Lk 17,10 lauktuvėsmatymastiessa
Ez 1,24 Joms judant, girdėjau jų sparnų ūžimą lyg galingo vandenyno, lyg Visagalio balsą, lyg didelės kariuomenės stovyklos triukšmą. Joms sustojus, sparnai nusileisdavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 43,2 Dan 10,6 Apr 1,15 Apr 19,6 2 Kar 7,6 Ez 10,5 Ps 68,33 Job 37,2 Job 37,4-5 Ps 18,13 Ps 29,3-9
Ez 1,25 Nuo skliauto, esančio virš jų galvų, aidėjo balsas. Kai jos stovėjo, sparnai buvo nuleisti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 1,22
Ez 1,26 Virš skliauto, kuris buvo virš jų galvų, mačiau lyg sostą iš safyro ir ant jo sėdinčią į žmogų panašią būtybę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 10,1 Iš 24,10 Apr 1,13 Iz 6,1 Iz 54,11 Ez 1,22 Pr 32,24-30 Joz 5,13-2 Ps 45,6 Iz 9,6-7 Jer 23,5-6 Dan 7,9-10 Dan 7,14 Dan 10,18 Zch 6,13 Mt 25,13 Mt 28,18 Ef 1,21-22 Fil 2,9-10 Heb 1,8 Heb 8,1 Heb 12,2 1 Pt 3,22 Apr 3,21 Apr 4,2-3 Apr 5,13 Apr 14,14 Apr 20,11 aukštas Dangusbalta spalvaDangaus skliautasgeltona spalvagintarasjuoda spalvaketuri kampailauktuvėslazuritaslydytojo ugnismėlynas siūlasperlusplokščia žemėraudonoji jurahttpvaivorykštėžemės centras
Ez 1,27 Būtybė nuo juosmens aukštyn ir žemyn spindėjo lyg gintaras, lyg ugnies liepsnos, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 1,4 Ez 8,2 Įst 4,24 Ps 50,3 Ps 97,2 2 Tes 1,8 Heb 12,29 Apr 1,14-16 lauktuvės
Ez 1,28 lyg lankas, kuris pasirodo debesyse lyjant, Jį supo spindėjimas. Tai buvo Viešpaties šlovės pasirodymas. Pamatęs tai, kritau veidu žemėn ir išgirdau balsą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 3,23 Apr 10,1 Ez 8,4 Dan 8,17 Apr 4,3 Pr 17,3 Iš 24,16 Apd 9,4 Pr 9,13-16 Iš 16,7 Iš 16,10 Iš 33,18-23 Kun 9,24 Sk 12,6-8 1 Kar 8,10-11 Iz 54,8-10 Ez 10,19-20 Ez 11,22-23 Ez 43,3-5 Ez 44,4 Dan 10,7-9 Dan 10,16-17 Mt 17,5-6 1 Kor 13,12 Apr 1,17-18 atsjimasDievo skrynialauktuvėslietulietusnusileidotamsus debesysvaivorykštė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį