Biblijos vartai

Atversta EZR7,9-39 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 20.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tai yra nuorašas laiško, kurį Artakserksas davė kunigui Ezrai, kuris buvo Viešpaties įsakymų ir Jo nuostatų Izraelyje žinovas: „Artakserksas, karalių karalius, kunigui Ezrai, dangaus Dievo įstatymo žinovui. Aš įsakiau, kad kiekvienas izraelitas, kunigas bei levitas mano karalystėje gali vykti savo noru į Jeruzalę drauge su tavimi, nes tu esi karaliaus ir jo septynių patarėjų siunčiamas į Judą ir Jeruzalę nustatyti, ar vykdomas tavo Dievo įstatymas, kuris yra tavo rankoje. Tu nugabensi sidabrą ir auksą, kurį karalius ir jo patarėjai padovanojo Izraelio Dievui, kurio buveinė yra Jeruzalėje, taip pat sidabrą ir auksą, kurį tu gausi Babilono krašte, kartu su tautos ir kunigų dovanomis, kurias jie padovanos savo Dievo namams, esantiems Jeruzalėje.

Ezr 7,9 Ezra išėjo iš Babilono pirmo mėnesio pirmą dieną, o penkto mėnesio pirmą dieną jis atėjo į Jeruzalę, nes gera Dievo ranka buvo ant jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 7,6 Neh 2,8 Neh 2,18
Ezr 7,10 Ezra paruošė savo širdį tyrinėti Viešpaties įstatymą, jį vykdyti ir mokyti Izraelyje jo nuostatų ir teisės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 33,10 Ezr 7,25 Mal 2,7 Įst 16,12 1 Sam 7,3 1 Krn 29,18 2 Krn 12,14 2 Krn 17,8-9 2 Krn 19,3 2 Krn 30,22 Ezr 7,6 Neh 8,1-9 Job 11,13 Ps 1,2 Ps 10,17 Ps 19,7 Ps 57,7 Ps 119,45 Ps 119,96-100 Mt 5,19 Mt 7,24 Jn 13,17 Apd 1,1 1 Tim 3,2 2 Tim 4,2 Tit 2,1 Tit 2,15 Apr 22,14 ezraįstatymaiįstatymasizraaelitų tremtismeditacijanuodėmės šaknyspaklusnumaspamokslininkastyrimaiugdymasuolumas
Ezr 7,11 Tai yra nuorašas laiško, kurį Artakserksas davė kunigui Ezrai, kuris buvo Viešpaties įsakymų ir Jo nuostatų Izraelyje žinovas: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 4,11 Ezr 5,6 Ezr 7,6 Mt 23,2 Mt 23,13 Mk 7,1-13
Ezr 7,12 „Artakserksas, karalių karalius, kunigui Ezrai, dangaus Dievo įstatymo žinovui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 26,7 Dan 2,37 Ezr 4,17 1 Kar 4,24 1 Kar 20,1 Ezr 4,10-11 Iz 10,8 Dan 2,47 1 Tim 6,15 Apr 17,14 Apr 19,16
Ezr 7,13 Aš įsakiau, kad kiekvienas izraelitas, kunigas bei levitas mano karalystėje gali vykti savo noru į Jeruzalę drauge su tavimi, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 6,1 2 Krn 30,5 Ezr 1,3 Ezr 5,13 Est 3,15 Est 9,14 Ps 110,3 Ps 148,6 Fil 2,13 Apr 22,17
Ezr 7,14 nes tu esi karaliaus ir jo septynių patarėjų siunčiamas į Judą ir Jeruzalę nustatyti, ar vykdomas tavo Dievo įstatymas, kuris yra tavo rankoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Est 1,14 Įst 17,18-19 Ezr 1,3 Ezr 5,8 Ezr 6,12 Ezr 7,15 Ezr 7,25-26 Ezr 7,28 Ezr 8,25 Iz 8,20 Dan 2,47 Dan 6,20 Dan 6,26 tyra sielavarguole
Ezr 7,15 Tu nugabensi sidabrą ir auksą, kurį karalius ir jo patarėjai padovanojo Izraelio Dievui, kurio buveinė yra Jeruzalėje, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 6,2 Ps 135,21 Ezr 6,12 1 Krn 29,6 2 Krn 2,6 2 Krn 6,6 Ezr 6,4 Ezr 6,8-10 Ps 9,11 Ps 26,8 Ps 68,29-30 Ps 72,10 Ps 76,2 Ps 76,11 Iz 60,6-9 Apr 21,24-26
Ezr 7,16 taip pat sidabrą ir auksą, kurį tu gausi Babilono krašte, kartu su tautos ir kunigų dovanomis, kurias jie padovanos savo Dievo namams, esantiems Jeruzalėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 29,6 1 Krn 29,9 Ezr 1,4 Ezr 1,6 1 Krn 29,17 Ezr 8,25-28 2 Kor 8,12 2 Kor 9,7
Ezr 7,17 Nedelsdamas nupirk už tuos pinigus jaučių, avių, ėriukų ir kartu su jiems priklausančiomis duonos bei geriamosiomis aukomis aukok ant aukuro jūsų Dievo namuose Jeruzalėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 12,5-11 Sk 15,4-13 Įst 14,24-26 Ezr 6,9-10 Mt 21,12-13 Jn 2,14 skraistė
Ezr 7,18 Su likusiu sidabru ir auksu daryk, kas tau ir tavo broliams atrodys reikalinga, pagal jūsų Dievo valią. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 12,15 2 Kar 22,7 Ezr 7,26 Ef 5,17
Ezr 7,19 Indus, kurie tau perduodami tavo Dievo namų reikalams, padėk priešais Jeruzalės Dievą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 32,19 Ezr 8,27-30 Ezr 8,33-34 Jer 3,17
Ezr 7,20 Visa kita, ko reikės tavo Dievo namams, jei matysi esant reikalinga, paimk iš karaliaus iždo sandėlių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 6,4 Ezr 6,8-18
Ezr 7,21 Aš, karalius Artakserksas, įsakiau visiems iždininkams anapus upės: ‘Ko tik kunigas Ezra, dangaus Dievo įstatymo žinovas, iš jūsų reikalaus, nedelsdami duokite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 7,6 Ezr 4,16 Ezr 4,20 Ezr 6,6 Ezr 7,10-13 pasaulis knygų
Ezr 7,22 Iki šimto talentų sidabro, šimto saikų kviečių, šimto batų vyno, šimto batų aliejaus ir neribotą kiekį druskos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 2,13 Ez 45,14 Lk 16,6-7 būti druskadruskadruska pipirai
Ezr 7,23 Ko tik reikalaus dangaus Dievas, privalote padaryti Dievo namams, kad Jo rūstybė nepaliestų karaliaus ir jo sūnų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 6,10-12 Ezr 7,13 Ezr 7,18 Ps 119,4 Zch 12,3
Ezr 7,24 Taip pat pranešu jums, kad neleidžiu apdėti jokiais mokesčiais kunigų, levitų, giedotojų, vartininkų ir šventyklos tarnų’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 4,13 Ezr 7,7 Ezr 2,36-55 Ezr 4,20 išdavėkunigaikunigaskunigas vienosmūsų stiprybėpavestiskriaudos atleidimas
Ezr 7,25 O tu, Ezra, Dievo duota išmintimi paskirk mokytojų ir teisėjų, kurie teistų anapus upės gyvenančius žmones, pažįstančius tavo Dievo įstatymą; o kurie tų įstatymų nepažįsta, tuos pamokyk. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 16,18 Ezr 7,10 Mal 2,7 Iš 18,21-25 1 Kar 3,28 1 Krn 22,12 1 Krn 23,4 2 Krn 17,7-9 2 Krn 19,8-10 Ezr 6,6 Ezr 7,14 Neh 8,1-3 Neh 8,7-8 Neh 9,3 Neh 13,1-3 Ps 19,7 Ps 119,98-100 Pat 2,6 Pat 6,23 Mt 13,52 Mt 23,2-3 Mk 6,34 Rom 10,14-17 Jok 1,5 Jok 3,17-18 lygybe
Ezr 7,26 Kas nevykdys tavo Dievo ar karaliaus įstatymo, tas turi būti baudžiamas mirtimi, ištrėmimu, turto atėmimu arba kalėjimu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 6,11 Iš 21,1-22 Kun 20,1-27 Įst 13,1-18 2 Krn 30,12 Ps 52,5 Dan 3,28-29 Dan 6,26 belaisviusišlaisvinti belaisviųkalėjimas
Ezr 7,27 Garbė Viešpačiui, mūsų tėvų Dievui, kuris įdėjo tai į karaliaus širdį, kad Viešpaties namai Jeruzalėje būtų pagerbti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 6,22 1 Krn 29,10-30 Neh 2,8 Neh 2,12 Neh 7,5 Pat 21,1 Iz 60,13 2 Kor 8,16 Fil 4,10 Heb 8,10 Heb 10,16 Jok 1,17 Apr 17,17 Dievo apvaizdageranoriškaspasaulio likimas
Ezr 7,28 Jis man suteikė malonę karaliaus, jo patarėjų ir galingų karaliaus kunigaikščių akyse. Aš buvau padrąsintas, kai Viešpaties, mano Dievo, ranka buvo ant manęs ir surinkau Izraelio vyresniuosius, kad jie eitų su manimi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 9,9 Ezr 5,5 Pr 32,28 Pr 43,14 Ezr 7,6 Ezr 7,9 Ezr 7,14 Ezr 8,18 Neh 1,11 Neh 2,8 Jon 3,7 2 Tim 4,17-18 drąsa išstovėti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį