Biblijos vartai

Atversta EZ16,33-63 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kaip Aš gyvas, – sako Viešpats Dievas, – tavo sesuo Sodoma su savo dukterimis nesielgė taip, kaip tu ir tavo dukterys. Kai Aš parvesiu Sodomos ir jos dukterų ištremtuosius, taip pat Samarijos ir jos dukterų ištremtuosius, parvesiu ir tavo ištremtuosius kartu su jais, kad kęstum savo gėdą ir raustum dėl visko, ką darei, būdama joms paguoda. Tavo seserys, Sodoma ir jos dukterys bei Samarija ir jos dukterys, sugrįš į savo senąją būklę, tada tu ir tavo dukterys sugrįšite į senąją savo būklę.

Ez 16,33 Jie duoda dovanas paleistuvėms, bet tu pati davei dovanas savo meilužiams ir papirkdavai juos, kad jie ateitų pas tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 57,9 Oz 8,9-10 Pr 38,16-18 Įst 23,17-18 Iz 30,3 Iz 30,6-7 Ez 16,41 Oz 2,12 Jl 3,3 Mch 1,7 Lk 15,30
Ez 16,34 Tavo ištvirkavimas buvo ne toks, koks kitų moterų. Ne paskui tave sekiojo, bet tu duodavai užmokestį, o pati nieko negaudavai. Tuo tu skyreisi iš kitų’. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ez 16,35 Paleistuve, išgirsk Viešpaties žodį! En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,19 Iz 1,10 Iz 1,21 Iz 23,15-16 Iz 28,14 Jer 3,1 Jer 3,6-8 Ez 13,2 Ez 20,47 Ez 34,7 Oz 2,5 Oz 4,1 Am 7,16 Nah 3,4 Jn 4,10 Jn 4,18 Apr 17,5
Ez 16,36 ‘Kadangi tu atidengei savo gėdą, ištvirkaudama su meilužiais, su savo bjauriais stabais ir aukojai jiems savo vaikų kraują, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,10 Pr 3,7 Pr 3,10-11 Ps 139,11-12 Jer 2,34 Jer 13,22-26 Jer 19,5 Rd 1,9 Ez 16,15-22 Ez 22,15 Ez 23,8 Ez 23,18 Ez 23,29 Ez 24,13 Ez 36,25 Sof 3,1 Apr 3,18 molechaspriimti savesugriautiviengungis
Ez 16,37 todėl Aš surinksiu visus tavo meilužius, kuriuos mylėjai, ir tuos, kurių nekentei. Aš juos surinksiu iš visur ir atidengsiu jiems visą tavo nuogumą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 13,22 Oz 2,10 Jer 13,26 Rd 1,8 Ez 23,9-10 Oz 2,3 Oz 8,10 Nah 3,5-6 Apr 17,16 Jer 4,30 Jer 22,20 Rd 1,19 Ez 23,22-30
Ez 16,38 Aš teisiu tave kaip svetimautoją ir žudytoją. Savo rūstybėje ir pavyde praliesiu tavo kraują En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 20,10 Pr 9,6 Jer 18,21 Sof 1,17 Pr 38,11 Pr 38,24 Iš 21,12 Sk 35,31 Įst 22,22-24 Ps 79,3-5 Ez 16,20-21 Ez 16,36 Ez 16,40 Ez 23,25 Ez 23,45-47 Nah 1,2 Mt 1,18-19 Jn 8,3-5 Apr 16,6 didžioji BabelėDievas pavydusDvasinė neištikimybėmano kraujasneištikimybėpavydas Dievui
Ez 16,39 ir atiduosiu tave į jų rankas. Jie sugriaus tavo paleistuvystės namus ir sunaikins aukštumas. Jie nuplėš tau drabužius, atims papuošalus ir paliks tave pliką ir nuogą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,26 Oz 2,3 Ez 16,24-25 Iz 3,16-24 Iz 27,9 Ez 7,22-24 Ez 16,10-20 Ez 16,31 Ez 23,29 Oz 2,9-13
Ez 16,40 Susirinkę prieš tave, jie užmuš tave akmenimis, sukapos kardu, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,47 Hab 1,6-10 Jer 25,9 Ez 23,10 Ez 24,21 Jn 8,5-7
Ez 16,41 sudegins tavo namus ir įvykdys teismo sprendimą daugelio moterų akivaizdoje. Taip padarysiu galą tavo paleistuvystei, ir tu nebedalysi daugiau dovanų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,48 2 Kar 25,9 Jer 39,8 Jer 52,13 Ez 23,27 Įst 13,16 Ez 5,8 Ez 23,10 Įst 13,11 Įst 22,21 Įst 22,24 Job 34,26 Iz 1,25-26 Iz 2,18 Iz 27,9 Ez 37,23 Oz 2,6-17 Mch 3,12 Mch 5,10-14 Zch 13,2 1 Tim 5,20
Ez 16,42 Taip mano rūstybė prieš tave nurims ir pavydas liausis. Aš būsiu ramus ir nebepyksiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 5,13 Ez 39,29 Iz 40,1-2 Iz 54,9-10 Ez 21,17 Zch 6,8 2 Sam 21,14 Iz 1,24 pavydupikta moteris
Ez 16,43 Tu neatsiminei savo jaunystės dienų, bet savo elgesiu supykdei mane, todėl visus tavo darbus suverčiau tau ant galvos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,22 Ps 78,42 Ez 11,21 Ez 22,31 Ps 106,13 Iz 63,10 Ez 6,9 Įst 32,21 Ps 78,40 Ps 95,10 Jer 2,32 Ez 7,3-4 Ez 7,8-9 Ez 9,10 Am 2,13 Apd 7,51 Rom 2,8-9 Ef 4,30 priimti savesugriautiviengungis
Ez 16,44 Kiekvienas, kas vartoja patarles, sakys apie tave: ‘Kokia motina, tokia ir duktė’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,2-3 1 Sam 24,13 1 Kar 21,16 2 Kar 17,11 2 Kar 17,15 2 Kar 21,9 Ezr 9,1 Ps 106,35-38 Ez 12,22 Ez 16,3 Ez 16,45 dukterysgimė dukteryskaraliaus dukramamomsmotinos dienamotinos meilėtevaitėvų gyvenimastėvų tėvaitrys dukros
Ez 16,45 Tu esi duktė savo motinos, kuri paliko savo vyrą ir vaikus; tu esi sesuo savo seserų, kurios paliko savo vyrus ir vaikus. Jūsų motina buvo hetitė ir tėvas amoritas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,4 Ez 23,37-39 Zch 11,8 Įst 5,9 Įst 12,31 Ez 16,8 Ez 16,15 Ez 16,20-21 Ez 23,2 Rom 1,30-31 seserys
Ez 16,46 Tavo vyresnioji sesuo yra Samarija su savo dukterimis, gyvenanti tavo kairėje. Tavo jaunesnioji sesuo, gyvenanti tavo dešinėje, yra Sodoma su savo dukterimis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,4 Ez 16,48-49 Jer 3,8-11 Ez 16,51 Ez 16,53-56 Ez 16,61 Pr 13,10-13 Pr 14,8 Pr 18,20-33 Pr 19,24-25 Pr 19,29 Įst 29,23 Įst 32,32 Iz 1,9-10 Jer 23,14 Rd 4,6 Ez 16,27 Ez 23,11 Ez 23,31-33 Ez 26,6 Oz 11,8 Mch 1,5 Lk 17,28-30 2 Pt 2,6 Jud 1,7 Apr 11,8 Sodoma Gomorasodomijatrys dukros
Ez 16,47 Tačiau tu nevaikščiojai jų keliais ir nesielgei pagal jų bjaurystes. To buvo per maža tau, todėl tu iškrypai dar daugiau visuose savo keliuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 21,9 Ez 5,6-7 Ez 16,48 Ez 16,51 1 Kar 16,31 2 Kar 21,16 Ez 8,17 Jn 15,21-22 1 Kor 5,1
Ez 16,48 Kaip Aš gyvas, – sako Viešpats Dievas, – tavo sesuo Sodoma su savo dukterimis nesielgė taip, kaip tu ir tavo dukterys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 10,15 Mt 11,23-24 Mk 6,11 Lk 10,12 Apd 7,52 Sodomasodomijavaisingumas
Ez 16,49 Tavo sesers Sodomos ir jos dukterų nusikaltimas buvo išdidumas, perteklius ir dykinėjimas; beturčiui ir vargšui jos nepadėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 13,10 Ps 138,6 Ez 18,12 Lk 12,16-20 Pr 19,9 Iz 3,9 Ez 28,2 Ez 28,9 Ez 28,17 Pr 18,20 Įst 32,15 Pat 16,5 Pat 16,18 Pat 18,12 Pat 21,4 Pat 21,13 Iz 3,14-15 Iz 16,6 Iz 22,13-14 Ez 18,7 Ez 18,16 Ez 29,3 Dan 4,30 Dan 4,37 Dan 5,23 Am 5,11-12 Am 6,3-6 Am 8,4-6 Abd 1,3 Mch 3,2-4 Lk 16,19-21 Lk 17,28 Lk 21,34 1 Pt 5,5 abejingumashomoseksualainašliuvargšaiSodoma
Ez 16,50 Jos kėlėsi puikybėn ir darė bjaurystes mano akivaizdoje. Todėl Aš sunaikinau jas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 13,13 Pr 18,20 Pr 19,5 Pr 19,24 Kun 18,22 Įst 23,17 Įst 29,23 2 Kar 23,7 Job 18,15 Pat 16,18 Pat 18,12 Iz 13,19 Jer 20,16 Jer 49,18 Jer 50,40 Rd 4,6 Am 4,11 Sof 2,9 Rom 1,26-27 2 Pt 2,6 Jud 1,7 Apr 18,9 figos lapaiišgelbėtaskaltesnešvariprekybininkaipriimti savesugriautivienas kitąviengungis
Ez 16,51 Samarija nepadarė nė pusės tavo nuodėmių. Tu ją pralenkei savo bjaurystėmis. Tavo seserys yra teisesnės už tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 3,8-11 Mt 12,41-42 Lk 12,47-48 Rom 3,9-20 broliai seserysseserys
Ez 16,52 Tu, kuri smerkei savo seseris, kentėk gėdą dėl nuodėmių, kurias padarei, kurios bjauresnės už jų nuodėmes. Jos yra teisesnės už tave. Rausk ir kęsk savo gėdą, nes tu pateisinai savo seseris. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 38,26 1 Sam 24,17 1 Kar 2,32 Jer 23,40 Jer 31,19 Jer 51,51 Ez 16,54 Ez 16,56 Ez 16,63 Ez 36,6-7 Ez 36,15 Ez 36,31-32 Ez 39,26 Ez 44,13 Oz 10,6 Mt 7,1-5 Lk 6,37 Rom 1,32-1 Rom 2,10 Rom 2,26-27 Rom 6,21
Ez 16,53 Kai Aš parvesiu Sodomos ir jos dukterų ištremtuosius, taip pat Samarijos ir jos dukterų ištremtuosius, parvesiu ir tavo ištremtuosius kartu su jais, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 19,24-25 Ez 29,14 Ez 39,25 Job 42,10 Ps 14,7 Ps 85,1 Ps 126,1 Iz 1,9 Jer 12,16 Jer 20,16 Jer 31,23 Jer 48,47 Jer 49,6 Jer 49,39 Ez 16,60-61 Jl 3,1 Rom 11,23-31 begalinissmerkimasSodoma Gomora
Ez 16,54 kad kęstum savo gėdą ir raustum dėl visko, ką darei, būdama joms paguoda. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,26 Ez 14,22-23 Ez 16,52 Ez 16,63 Ez 36,31-32
Ez 16,55 Tavo seserys, Sodoma ir jos dukterys bei Samarija ir jos dukterys, sugrįš į savo senąją būklę, tada tu ir tavo dukterys sugrįšite į senąją savo būklę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 16,53 Ez 36,11 Mal 3,4
Ez 16,56 Savo sesers Sodomos vardo nė neminėdavai savo išdidumo metu, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 65,5 Sof 3,11 Lk 15,28-30 Lk 18,11 Sodomasodomija
Ez 16,57 kol atsidengė tavo nedorybės. Dabar tu esi pajuoka ir panieka Sirijos dukterims ir visiems aplinkui gyvenantiems bei filistinų dukterims. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 16,5-7 2 Krn 28,5-6 2 Krn 28,18-23 Iz 7,1 Ez 16,36-37 Pr 10,22-23 Sk 23,7 Ps 50,21 Iz 14,28 Jer 33,24 Rd 4,22 Ez 21,24 Ez 23,18-19 Oz 2,10 Oz 7,1 1 Kor 4,5
Ez 16,58 Tu kentėjai už savo ištvirkavimą ir bjaurystes, – sako Viešpats Dievas. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,49 Pr 4,13 Rd 5,7 pasibjaurėjimas
Ez 16,59 Aš pasielgsiu su tavimi taip, kaip tu pasielgei su manimi. Tu paniekinai priesaiką ir sulaužei sandorą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 24,5 Ez 17,19 Iš 24,1-8 Įst 29,10-15 Įst 29,25 2 Krn 34,31-32 Iz 3,11 Jer 2,19 Jer 22,9 Jer 31,32 Ez 7,4 Ez 7,8-9 Ez 14,4 Ez 17,13-16 Mt 7,1-2 Rom 2,8-9 bausmėkaltėpavirto druskos
Ez 16,60 Tačiau Aš atsiminsiu savo sandorą su tavimi, padarytą tavo jaunystės dienomis, ir sudarysiu su tavimi amžiną sandorą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,42 Iz 55,3 Jer 32,38-41 Jer 50,5 Ez 16,8 Kun 26,45 2 Sam 23,5 Neh 1,5-11 Ps 105,8 Ps 106,45 Jer 2,2 Jer 31,31-34 Jer 33,20-26 Ez 37,26-27 Oz 2,15 Oz 2,19-20 Lk 1,72 Heb 8,10 Heb 12,24 Heb 13,20 Dievo sandorosjaunimasžemės ribos
Ez 16,61 Tada atsiminusi savo kelius, tu gėdysies, kai priimsi savo seseris, vyresniąją ir jaunesniąją, kurias duosiu tau kaip dukteris, bet ne dėl tavo sandoros. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 50,4-5 Ez 20,43 Job 42,5-6 Ps 119,59 Gg 8,8-9 Iz 2,2-5 Iz 11,9-10 Iz 49,18-23 Iz 54,1-2 Iz 60,4 Iz 66,7-12 Jer 31,18-20 Jer 31,31-40 Ez 6,9 Ez 16,53-55 Ez 16,63 Ez 36,31-32 Oz 1,9-11 Jn 15,16 Rom 11,11 Rom 15,8-9 Rom 15,16 Gal 4,26-31 Ef 2,12-14 Ef 3,6 Heb 8,13
Ez 16,62 Aš įtvirtinsiu savo sandorą su tavimi ir tu žinosi, kad Aš esu Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 24,7 Ez 6,7 Ez 16,60 Ez 20,37 Ez 20,43-44 Ez 39,22 Dan 9,27 Oz 2,18-23 Jl 3,17
Ez 16,63 Tu atsiminsi, gėdysies ir neatversi burnos, kai tau atleisiu visa, ką darei’, – sako Viešpats Dievas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rom 3,19 Ps 39,9 Dan 9,7-8 Ez 36,31-32 Ezr 9,6 Job 40,4-5 Ps 65,3 Ps 79,9 Rd 3,39 Ez 16,61 Rom 2,1 Rom 3,27 Rom 5,1-2 Rom 9,19-20 1 Kor 4,7 Ef 2,3-5 Tit 3,3-7

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį