Biblijos vartai

Atversta Apr 18,1-24 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 24.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Babele, galingasis mieste, per vieną valandą įvyko tavo teismas!’ Žemės pirkliai verks ir gedės jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių: aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, šilko, škarlato, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio rakandų, nei vario, geležies, marmuro, cinamono, kvapių augalų, miros, smilkalų, vyno, aliejaus, smulkių miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežimų, žmonių kūnų ir sielų. Per vieną valandą niekais virto šitokie turtai!’ Visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoję ir, stebėdami jos gaisro dūmus, šaukė: ‘Kas galėtų lygintis su didžiuoju miestu?!’ Jie bėrė žemes ant galvų, šaukė, verkė ir aimanavo: ‘Vargas, vargas didžiajam miestui, iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų. Per vieną valandą jis virto dykyne!’ Džiūgauk dėl jo, dangau, ir jūs, šventieji, ir apaštalai, ir pranašai, nes dėl jūsų Dievas nubaudė jį teismu!“ Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį, tarsi didelį girnakmenį, ir sviedė jį į jūrą, sakydamas: „Tokiu smarkumu bus nublokštas didysis Babelės miestas, ir jo nebebus galima rasti.

Apr 18,1 Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią valdžią. Žemė nušvito nuo jo šlovės. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 43,2 Apr 17,1 Iz 60,1-3 Lk 17,24 2 Tes 2,8 Apr 10,1 Apr 17,7 Apr 21,23 apdovanojimo vainikasatvėrė akisdidžioji Babelėkaitrakopeciosseptintas trimitassužeistasviesa palyginimaišaukimasšviesa palyginimaivėtraViešpats Dangujevyras zmonavyras žmonanegražus
Apr 18,2 O jis šaukė galingai, stipriu balsu: „Krito, krito didžioji Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visų netyrųjų dvasių pastoge, visų nešvarių ir nekenčiamų paukščių narvu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 14,8 Jer 51,37 Iz 14,23 Jer 51,8 Kun 11,13-19 Iz 13,19-22 Iz 21,8-9 Iz 34,11-15 Jer 25,30 Jer 50,39-40 Jer 51,60-64 Jl 3,16 Sof 2,14 Mk 5,3-5 Lk 8,27-28 Apr 1,15 Apr 5,2 Apr 10,3 Apr 14,15 Apr 16,13 Apr 16,19 Apr 17,5 Apr 17,18 Apr 18,10 Apr 18,21 ašutinėBabilono karaliusDievo dukrafigos lapaigandrasglausislaiko dovanaMarijos garbinimasmėlynas siūlasnarvasnetyrosios Dvasiospaaukojimas demonuipelėdapertvararomussausas medissavitaigašešios kalvosšvarus maistastrečdalisturėjimasviengungisViešpats žino
Apr 18,3 Nuo jos ištvirkimo įniršio vyno buvo girtos visos tautos; žemės karaliai su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 14,8 Apr 17,2 Apr 18,9 Jer 51,7 Apr 18,23 Pat 23,1-3 Iz 47,15 Jer 51,34 Rd 4,5 Ez 27,9-25 Lk 7,25 2 Pt 2,1-3 Apr 18,11-17 atgaivintasBabelės miestasBabilono vaikaididžioji Babelėerelio sparnaimedžio motyvasmoteris vaikusperlas susidaropertvarapirklystyro karaliui
Apr 18,4 Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį: „Išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 6,17 Iz 48,20 Jer 50,8 Iz 52,11 Jer 51,6 Jer 51,45 Pr 19,12-13 Sk 16,26-27 Ps 50,18 Jer 51,50 Mt 23,30 Mt 24,15-16 1 Tim 5,22 2 Jn 1,11 apeigos religinesgrobkiteharis poterisįsakaiištvirkėliaikaržygyslaiko dovanamano tautapasaulis piktojošventųjų garbinimasžiogas
Apr 18,5 Nes jos nuodėmės pasiekė dangų, ir Dievas prisiminė jos piktadarystes. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 51,9 Apr 16,19 Pr 18,20-21 Ezr 9,6 Jon 1,2 2 Krn 28,9 Babilono karaliusdidžioji Babelėžvėries ženklas
Apr 18,6 Atmokėkite jai, kaip ji jums atlygino, ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus. Dvigubai sumaišykite taurę, kurią ji jums maišė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 137,8 Jer 50,15 Jer 50,29 Apr 14,10 Apr 16,19 Apr 17,4 Jer 16,18 Jer 51,24 Jer 51,49 Iš 21,23-25 Iz 40,2 Iz 61,7 Jer 17,18 Zch 9,12 2 Tim 4,14 Apr 13,10 Apr 16,5-6 Apr 17,2 aukso taurėBabilono bokštasseptynių kalvų
Apr 18,7 Kiek ji puikavo ir lėbavo, tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo, nes ji savo širdyje kalba: ‘Aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė ir liūdesio nematysiu’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sof 2,15 Ps 45,9 Iz 22,12-14 Iz 47,1-2 Iz 47,7-9 Jer 13,18 Rd 1,1 Ez 28,2-10 2 Tes 2,4-8 antspaudaiarogancijaBabelės miestasBabilonasBabilono karaliusBabilono vaikaibrangenybėdidžioji Babelėegoizmasegoizmas pavydasindulgencijaišdidumaskekšenašlės skatikaspaleistuvepaslaptispertvarapirklyspuikybėrykštėsabos karaliene
Apr 18,8 Todėl vieną dieną ją apniks negandos: mirtis, gedulas, badas, ir ji bus sudeginta ugnyje, nes galingas yra Viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 50,31 Jer 50,34 Apr 11,17 Apr 17,16 Job 9,19 Ps 62,11 Iz 27,1 Iz 47,9-11 Jer 51,6 Jer 51,58 1 Kor 10,22 Apr 17,18 Apr 18,9-10 Apr 18,17 Apr 18,19 Apr 19,3 Babelės miestasBabilono bokštasdešimt mergeliųdidžioji Babelėmirties raiteliaituščia filosofija
Apr 18,9 Jos verks ir raudos žemės karaliai, kurie su ja ištvirkavo bei lėbavo, kai pamatys jos gaisro dūmus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 17,2 Apr 18,3 Apr 19,3 Ez 26,16-17 Apr 18,18 Jer 50,46 Apr 14,11 Apr 18,7 Apr 18,20 Pr 19,28 Įst 29,23 Ps 58,10 Iz 13,19 Iz 30,33 Iz 34,9-10 Jer 50,40 Ez 32,9-10 Dan 4,14 Zch 11,2-3 Apr 17,12-13 BabilonasBabilono bokštasBabilono vaikai
Apr 18,10 Jie stovės iš tolo ir, jos kankinimų išgąsdinti, sakys: ‘Vargas, vargas, didysis mieste! Babele, galingasis mieste, per vieną valandą įvyko tavo teismas!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 18,19 Apr 18,8 Apr 14,8 Apr 18,15-17 Sk 16,34 Iz 21,9 Jer 30,7 Jer 51,8-9 Jl 1,15 Am 5,16 Apr 17,12 Babelės miestasBabilonasBabilono bokštasdidžioji BabelėDievo miestasšv Petrastuščia filosofijamiestas
Apr 18,11 Žemės pirkliai verks ir gedės jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 18,3 Apr 18,15 Apr 18,23 Pat 3,14 Iz 23,1-15 Iz 47,15 Ez 26,17-21 Ez 27,27-36 Sof 1,11 Sof 1,18 Mt 22,5 Jn 2,16 2 Pt 2,3 Apr 13,16-17 Apr 18,9 Apr 18,20 didžioji Babelėperlas susidaropertvarapirklysauksas
Apr 18,12 aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, šilko, škarlato, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio rakandų, nei vario, geležies, marmuro, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 17,4 1 Kar 10,11-12 2 Krn 2,8 Pat 8,10-11 Ez 27,5-25 aukso kainacitrinmedisdidžioji Babelėgarbingi indaikakavaketuri raiteliaiperlaiperlai kiaulėsperlas susidaroraudonoji jurahttpugninis kalavijas
Apr 18,13 cinamono, kvapių augalų, miros, smilkalų, vyno, aliejaus, smulkių miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežimų, žmonių kūnų ir sielų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ez 27,13 1 Tim 1,10 Iš 21,16 Įst 24,7 Įst 28,68 1 Kar 10,10 1 Kar 10,15 1 Kar 10,25 2 Krn 9,9 Neh 5,4-5 Neh 5,8 Pat 7,17 Gg 1,3 Gg 4,13-14 Gg 5,5 Iz 50,1 Am 2,6 Am 6,6 Am 8,6 Jn 12,3-8 2 Pt 2,3 aliejusarkliaiatsijotiBabelės miestascinamonasikveptasjuodgrūdėkaro vežimaikūno nariaikurapkalavonasmiros aliejvarškėžmogaus galia
Apr 18,14 Vaisiai, kurių taip geidė tavo siela, nutolo nuo tavęs; visas puošnumas ir spindesys tau pražuvo, ir niekad jų neberasi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Sk 11,4 Sk 11,34 Ps 78,18 Ps 106,14 Lk 12,20 Lk 16,25 1 Kor 10,6 Jok 4,2 1 Jn 2,16-17
Apr 18,15 Tų daiktų pirkliai, iš jos pralobę, stovės iš tolo, išsigandę jos kankinimų, verks, gedės En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 18,3 Ez 27,31 Apd 19,24-27 Ts 18,23-24 Oz 12,7-8 Am 5,16-17 Zch 11,5 Mk 11,17 Apd 16,19 Apr 18,10-11 perlas susidarošaiposi
Apr 18,16 ir sakys: ‘Vargas, vargas didžiajam miestui, vilkėjusiam ploniausia drobe, purpuru, škarlatu, išsipuošusiam auksu, brangakmeniais ir perlais. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 17,4 Lk 16,19-31 Apr 18,10-11 Apr 18,19 aukso kainaBabelės miestasdidžioji Babelėgeltona spalvajuoda spalvaketuri raiteliaimėlynas siūlasmirties liūdėtiperlaiperlai kiaulėsperlas susidaroraudonas žvėrisraudonoji jurahttpugninis kalavijas
Apr 18,17 Per vieną valandą niekais virto šitokie turtai!’ Visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoję En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jon 1,6 Apr 17,16 Iz 23,14 Iz 47,9 Jer 51,8 Rd 4,6 Ez 27,27-36 Apr 18,10-11 Apr 18,19 Babelės miestas
Apr 18,18 ir, stebėdami jos gaisro dūmus, šaukė: ‘Kas galėtų lygintis su didžiuoju miestu?!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 13,4 Apr 18,9-10 Iz 23,8-9 Jer 51,37 Ez 27,30-32 Babelės miestasBabilono vaikaivienas tarpininkas
Apr 18,19 Jie bėrė žemes ant galvų, šaukė, verkė ir aimanavo: ‘Vargas, vargas didžiajam miestui, iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų. Per vieną valandą jis virto dykyne!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Joz 7,6 Apr 18,10 Job 2,12 Ez 27,30 1 Sam 4,12 2 Sam 13,19 Neh 9,1 Apr 17,16 Apr 18,3 Apr 18,8 Apr 18,15-17 antspaudaiatgaivintasBabelės miestasBabilonasBabilono vaikaidelėdidžioji Babelėpertvarapirklysrykštėsargyba
Apr 18,20 Džiūgauk dėl jo, dangau, ir jūs, šventieji, ir apaštalai, ir pranašai, nes dėl jūsų Dievas nubaudė jį teismu!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,49-50 Apr 6,10 Apr 12,12 Įst 32,42 Ts 5,31 Ps 18,47 Ps 48,11 Ps 58,10 Ps 94,1 Ps 96,11-13 Ps 107,42 Ps 109,28 Pat 11,10 Iz 26,21 Iz 44,23 Iz 49,13 Jer 51,47-48 Lk 18,7-8 Ef 2,20 Ef 3,5 Ef 4,11 2 Pt 3,2 Jud 1,17 Apr 19,1-3 Babilono bokštasBabilono vaikaididžioji BabelėDievo angelasneteisybė
Apr 18,21 Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį, tarsi didelį girnakmenį, ir sviedė jį į jūrą, sakydamas: „Tokiu smarkumu bus nublokštas didysis Babelės miestas, ir jo nebebus galima rasti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 51,63-64 Ez 26,21 Apr 5,2 Iš 15,5 Neh 9,11 Job 20,8 Ps 37,36 Dan 11,19 Apr 10,1 Apr 12,8 Apr 16,20 Apr 18,10 Apr 18,22 Apr 20,11 Babelės miestasBabilonasBabilono bokštasBabilono vaikaiDangiškašaunuolistuščia filosofijavelniai
Apr 18,22 Nebesigirdės daugiau tavyje arfininkų, giesmininkų, vamzdininkų, trimitininkų balsų. Niekas neberas tavyje nė vieno jokio meno kūrėjo, ir nebesigirdės tavyje malūno dūzgimo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 25,10 Ez 26,13 Mok 12,4 Iz 24,8-9 Jer 7,34 Jer 16,9 Jer 33,11 arfaBabelės miestasBabilono vaikaididžioji Babelėdžiugia širdimigiedokite giesmesgiedokite Viešpačiuiinstrumentai
Apr 18,23 Tavyje nebešvies žiburio spindulys, niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso. Nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 23,8 Nah 3,4 Apr 18,3 Jer 7,34 Jer 16,9 2 Kar 9,22 Job 21,17 Pat 4,18-19 Pat 24,20 Iz 47,9 Ez 27,24-25 Ez 27,33-34 Apd 8,11 Apr 12,9 Apr 13,13-16 Apr 17,2 Apr 17,5 Apr 18,9 Apr 18,11-19 Apr 18,22 Apr 21,8 Apr 22,5 Apr 22,15 būk greitasdievas matomasezekijasfariziejusharis poteriskaulųpersekioti
Apr 18,24 ir tavyje buvo rastas pranašų ir šventųjų ir visų žemėje nužudytųjų kraujas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 17,6 Jer 51,49 Apr 16,6 Jer 2,34 Ez 22,9 Ez 22,12 Ez 22,27 Dan 7,21 Mt 23,27 Mt 23,35 Lk 11,47-51 Apd 7,52 1 Tes 2,15 Apr 11,7 Apr 19,2 ąsotisBabelės miestasbičiulystėdidžioji Babelėgriovėjasholokaustasseptynių kalvųužmušė brolįvainikavimasžiogasžvėries ženklas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį