Biblijos vartai

Atversta Apd 27,1-28 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 28.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tenai šimtininkas surado Aleksandrijos laivą, kuris plaukė į Italiją, ir persodino mus į jį. Daug dienų plaukėme palengva ir vargais negalais atsiradome ties Knidu. Kadangi uostas buvo netinkamas žiemoti, dauguma nusprendė iš ten plaukti toliau, kaip nors pasiekti Feniksą, Kretos uostą, atvirą į pietvakarius ir šiaurės vakarus, ir ten žiemoti.

Apd 27,1 Kai buvo nuspręsta, kad mes turime išplaukti į Italiją, Paulių ir kelis kitus kalinius perdavė Augusto kohortos šimtininkui Julijui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 25,25 Apd 10,1 Apd 25,12 Apd 18,2 Apd 16,10 Apd 27,11 Pr 50,20 Ps 33,11 Ps 76,10 Pat 19,21 Rd 3,27 Dan 4,35 Mt 8,5-10 Mt 27,54 Lk 7,2 Lk 23,47 Apd 10,22 Apd 19,21 Apd 21,32 Apd 22,26 Apd 23,11 Apd 23,17 Apd 24,23 Apd 27,6 Apd 27,43 Apd 28,16 Rom 15,22-29 Heb 13,24 belaisvius
Apd 27,2 Mes įlipome į Adramitijos laivą, kuris turėjo plaukti Azijos pakrantėmis, ir leidomės į kelionę. Su mumis buvo makedonietis Aristarchas iš Tesalonikos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,29 Lk 8,22 Apd 2,9 Apd 16,9-13 Apd 16,17 Apd 17,1 Apd 19,19 Apd 20,4-5 Apd 20,15-16 Apd 21,1-3 Apd 21,5 Apd 28,2 Apd 28,10 Apd 28,12 Apd 28,16 Kol 4,10 Flm 1,24 aristarchas
Apd 27,3 Kitą dieną atplaukėme į Sidoną. Julijus kilniai elgėsi su Pauliumi ir leido jam aplankyti bičiulius, kad galėtų pasidžiaugti jų globa. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 24,23 Apd 28,16 Apd 27,43 Pr 10,15 Pr 49,13 Iz 23,2-4 Iz 23,12 Zch 9,2 Mt 11,21 Apd 12,20 Apd 27,1 malonus
Apd 27,4 Išvykę iš ten, plaukėme Kipro užuovėja, nes pūtė priešingi vėjai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,36 Mt 14,24 Mk 6,48 Apd 11,19-20 Apd 13,4 Apd 15,39 Apd 21,3 Apd 21,16 Apd 27,7
Apd 27,5 Perplaukę jūrą ties Kilikija ir Pamfilija, atvykome į Lykijos miestą Myrą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 6,9 Apd 13,13 Apd 2,10 Apd 15,23 Apd 15,38 Apd 15,41 Apd 21,39 Apd 22,3 Gal 1,21 jūraniekšybė
Apd 27,6 Tenai šimtininkas surado Aleksandrijos laivą, kuris plaukė į Italiją, ir persodino mus į jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 28,11 Apd 6,9 Apd 18,24 Apd 27,1
Apd 27,7 Daug dienų plaukėme palengva ir vargais negalais atsiradome ties Knidu. Kadangi vėjas kliudė, plaukėme Kretos priedangoje, link Salmonės. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 27,21 Apd 2,11 Apd 27,12-13 Tit 1,5 Tit 1,12 Apd 27,4
Apd 27,8 Šiaip ne taip ją aplenkę, atvykome į vietovę, kuri vadinosi Dailioji Prieplauka, netoli Lasėjos miesto. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti saugus prieglobstis
Apd 27,9 Prabėgo daug laiko, ir laivyba tapo pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasninko metas. Paulius juos įspėjo, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,27-29 Sk 29,7 Kun 16,29-31 azazelispasninkaspavargaižvėries ženklas
Apd 27,10 sakydamas: „Vyrai, numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų gyvybėms“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 41,16-25 Pr 41,38-39 2 Kar 6,9-10 Ps 25,14 Dan 2,30 Am 3,7 Apd 27,20-26 Apd 27,31 Apd 27,34 Apd 27,41-44 1 Pt 4,18
Apd 27,11 Tačiau šimtininkas labiau tikėjo vairininku ir laivo savininku negu tuo, ką kalbėjo Paulius. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 9,20-21 2 Kar 6,10 Pat 27,12 Ez 3,17-18 Ez 33,4 Apd 27,21 Heb 11,7 Apr 18,17
Apd 27,12 Kadangi uostas buvo netinkamas žiemoti, dauguma nusprendė iš ten plaukti toliau, kaip nors pasiekti Feniksą, Kretos uostą, atvirą į pietvakarius ir šiaurės vakarus, ir ten žiemoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 107,30 Apd 27,8 feniksas
Apd 27,13 Kai ėmė pūsti lengvas pietų vėjas, jie tikėjosi įvykdyti savo sumanymą ir, pakėlę inkarą, leidosi pirmyn palei Kretos krantus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 37,17 Ps 78,26 Gg 4,16 Lk 12,55 vėtra
Apd 27,14 Bet netrukus nuo salos pusės pakilo viesulas, vadinamas Šiauriaryčiu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 4,37 Iš 14,21-27 Ps 107,25-27 Ez 27,26 Jon 1,3-5 Mt 8,24 feniksasuraganas
Apd 27,15 Jis pagavo laivą, nepajėgusį jam priešintis, ir mes turėjome jį leisti pavėjui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 27,27 Jok 3,4 įkvėpėuraganas
Apd 27,16 Kai mus nešė pro salelę, vardu Klaudą, mes tik vargais negalais išsaugojome gelbėjimo valtį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Apd 27,17 Kai ji buvo užkelta, jūreiviai ėmė stiprinti laivą – apjuosė jį virvėmis. Bijodami pakliūti ant Sirtės seklumų, jie nuleido bures ir taip plaukė toliau. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 27,29 Apd 27,26 Apd 27,41 įkvėpėnesveikas
Apd 27,18 Mus baisiai vargino audra. Todėl rytojaus dieną teko išmesti į jūrą dalį krovinio. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jon 1,5 Apd 27,38 Apd 27,19 Ps 107,27 Mt 16,26 Lk 16,8 Fil 3,7-8 Heb 12,1 uraganas
Apd 27,19 Trečią dieną savo rankomis išmetėme kai kuriuos laivo įrengimus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 2,4 Jon 1,5 Mk 8,35-37 Lk 9,24-25
Apd 27,20 Ilgą laiką nematydami nei saulės, nei žvaigždžių, smarkios audros blaškomi, galiausiai praradome bet kokią viltį išsigelbėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,21-23 Ps 105,28 Ps 107,25-27 Iz 57,10 Jer 2,25 Ez 37,11 Jon 1,4 Jon 1,11-14 Mt 8,24-25 Mt 24,29 2 Kor 11,25 Ef 2,12 1 Tes 4,13 žvaigždės
Apd 27,21 Žmonės jau ilgą laiką nieko nevalgė. Paulius, atsistojęs tarp jų, tarė: „Vyrai! Reikėjo paklausyti manęs ir neplaukti nuo Kretos į jūrą. Būtų išvengta šių pavojų ir nuostolių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 42,22 Ps 107,5-6 Apd 27,7 Apd 27,9-10 Apd 27,33-35
Apd 27,22 Tačiau ir dabar raginu laikytis drąsiai. Niekas iš jūsų nežus, vien tik laivas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 27,25 Apd 27,36 1 Sam 30,6 Ezr 10,2 Job 2,4 Job 22,29-30 Ps 112,7 Iz 43,1-2 Apd 23,11 Apd 27,31 Apd 27,34 Apd 27,44 2 Kor 1,4-6 2 Kor 4,8-9 begalybėsena siela
Apd 27,23 Šią naktį mane aplankė angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 5,19 Apd 23,11 Rom 1,9 Dan 6,16 Apd 18,9 2 Tim 4,17 Heb 1,14 Iš 19,5 Įst 32,9 Ps 116,16 Ps 135,4 Ps 143,12 Gg 2,16 Gg 6,3 Iz 44,5 Iz 44,21 Jer 31,33 Jer 32,38 Ez 36,38 Dan 3,17 Dan 3,26 Dan 3,28 Dan 6,20 Dan 6,22 Zch 13,9 Mal 3,17 Jn 12,26 Jn 17,9-10 Apd 8,26 Apd 12,8-11 Apd 12,23 Apd 16,17 Rom 1,1 Rom 6,22 1 Kor 6,20 2 Tim 1,3 2 Tim 2,24 Tit 1,1 Tit 2,14 1 Pt 2,9-10 Apr 22,16 angelaiangelas
Apd 27,24 ir pasakė: ‘Nebijok, Pauliau! Tu privalai stoti prieš ciesorių. Ir štai Dievas tau dovanoja visus, plaukiančius su tavimi’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 23,11 Pr 19,29 Pr 12,2 Pr 15,1 Pr 18,23-32 Pr 19,21-22 Pr 30,27 Pr 39,5 Pr 39,23 Pr 46,3 1 Kar 17,13 2 Kar 6,16 Iz 41,10-14 Iz 43,1-5 Iz 58,11-12 Mch 5,7 Mt 10,18 Mt 10,28 Jn 11,9 Apd 9,15 Apd 18,9-10 Apd 19,21 Apd 25,11 Apd 27,37 Apd 27,44 2 Tim 4,16-17 Jok 5,16 Apr 1,17 Apr 11,5-7 ciesoriuinebijosiu
Apd 27,25 Tad, vyrai, drąsiau! Aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 4,20-21 Sk 23,19 2 Krn 20,20 Lk 1,45 Apd 27,11 Apd 27,21-22 Apd 27,36 2 Tim 1,12 tikėjimo vaisius
Apd 27,26 Mus išmes į kokią nors salą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 28,1 Apd 27,17 Apd 27,29
Apd 27,27 Kai buvome svaidomi Adrijos jūroje keturioliktą naktį, apie vidurnaktį jūreiviams pasirodė, kad artėjame prie kažkokios sausumos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 9,27 Jon 1,6 Apd 27,30 Apr 18,17 feniksasjūra
Apd 27,28 Jie išmetė grimzlę ir nustatė dvidešimties sieksnių gylį; po kiek laiko išmatavo dar kartą ir berado penkiolika. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį