Biblijos vartai

Atversta Apd 21,1-22 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Išsiplėšę iš jų glėbio, išplaukėme ir tiesiu keliu atvykome į Kosą, o kitą dieną į Rodą ir iš ten į Patarą. Aš pasirengęs Jeruzalėje dėl Viešpaties Jėzaus ne tik būti supančiotas, bet ir numirti!“ Jam nesiduodant perkalbamam, mes nurimome ir tarėme: „Tebūnie Viešpaties valia!“ Po tų dienų, susiruošę į kelią, išvykome į Jeruzalę. Kitą dieną Paulius kartu su mumis nuėjo pas Jokūbą, kur buvo susirinkę visi vyresnieji.

Apd 21,1 Išsiplėšę iš jų glėbio, išplaukėme ir tiesiu keliu atvykome į Kosą, o kitą dieną į Rodą ir iš ten į Patarą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 20,41-42 Lk 5,4 Lk 8,22 Apd 16,10-11 Apd 20,37-38 Apd 27,2 Apd 27,4 1 Tes 2,17 rodas
Apd 21,2 Radę laivą, plaukiantį į Finikiją, įlipome ir išplaukėme. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jon 1,3 Apd 11,19 Apd 15,3 Apd 27,6
Apd 21,3 Išvydę artėjant Kiprą, palikome jį kairėje ir leidomės link Sirijos, kur išlipome Tyre. Ten laivas turėjo iškrauti savo krovinius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,24 Apd 4,36 Apd 12,20 Apd 21,16 Ts 10,6 2 Sam 8,6 Ps 45,12 Ps 87,4 Iz 7,2 Iz 23,17-18 Mt 11,21 Lk 2,2 Lk 10,13 Apd 11,19 Apd 13,4 Apd 15,23 Apd 15,39 Apd 15,41 Apd 18,18 Apd 27,4 Achazaską padarysitekristaus gimimasne gimusniekšybėpaDangių sparnuočiaipievaplikasseptynias kartasSirijatėvas Lukastyro karaliui
Apd 21,4 Suradę mokinių, išbuvome su jais septynias dienas. Dvasios paskatinti, jie sakė Pauliui nevykti į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,11 Apd 11,26 Apd 19,1 Apd 20,6-7 Apd 20,22-23 Apd 21,10-12 Apd 28,14 2 Tim 1,17 Apr 1,10 Agabasfeniksaspranašai
Apd 21,5 Praėjus toms dienoms, mes išėjome ir leidomės į kelionę, o jie visi kartu su žmonomis ir vaikais palydėjo mus iki miesto ribos. Pajūryje suklaupę visi pasimeldėme. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 20,36 Apd 9,40 Apd 15,3 Apd 20,38 Įst 29,11-12 Joz 24,15 1 Kar 8,54 2 Krn 20,13 Neh 12,43 Ps 95,6 Mt 14,21 Mk 1,40 Apd 17,10 garbinimo maldakepalasmalda Dievuimelskis slaptojevienybe maldoje
Apd 21,6 Vieni su kitais atsisveikinę, sulipome į laivą, o jie sugrįžo namo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,27 Jn 1,11 Jn 7,53 Jn 16,32 2 Kor 2,13
Apd 21,7 Keliaudami toliau iš Tyro atplaukėme į Ptolemaidę. Ten pasveikinome brolius ir pasilikome pas juos vienai dienai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 10,4 1 Sam 13,10 Mt 5,47 Apd 12,20 Apd 18,22 Apd 21,10 Apd 21,19 Apd 25,13 Apd 28,12 Heb 13,24 plikas
Apd 21,8 Kitą dieną Paulius ir mes, buvę su juo, vėl iškeliavome ir atvykome į Cezarėją. Ten nuėjome į evangelisto Pilypo, vieno iš septynių, namus ir pas jį pasilikome. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 6,5 Ef 4,11 2 Tim 4,5 Apd 8,5-13 Apd 8,26-40 Apd 9,30 Apd 10,1 Apd 16,10 Apd 16,13 Apd 16,16 Apd 18,22 Apd 20,6 Apd 20,13 Apd 23,23 Apd 27,1 Apd 28,11 Apd 28,16 akvilasfeniksasgeras apaštalashelenistaikretamirusiųjų dvasiųpastoriai mokytojaisalaskriaudžia moteristikėjimo paslaptisvaldo
Apd 21,9 Jis turėjo keturias netekėjusias dukteris, kurios pranašaudavo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,17 Lk 2,36 Iš 15,20 Ts 4,4 2 Kar 22,14 Neh 6,14 Jl 2,28 Apd 13,1 1 Kor 7,25-34 1 Kor 7,38 1 Kor 11,4-5 Apr 2,20 apaštalųdievas baudžiadukterysgeistimoterys valdys
Apd 21,10 Mums bebūnant ten daugiau dienų, iš Judėjos atėjo vienas pranašas, vardu Agabas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,28 Apd 20,16 Apd 21,4 Apd 21,7 Agabasklaudijusmelagingi liudijimaipelaipranašaiTiesos Dvasia
Apd 21,11 Atėjęs pas mus, jis paėmė Pauliaus juostą ir, susirišęs ja rankas ir kojas, tarė: „Taip sako Šventoji Dvasia: ‘Vyrą, kuriam priklauso ši juosta, taip Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,33 Jer 13,1-11 1 Sam 15,27-28 Apd 20,23 1 Kar 11,29-31 1 Kar 22,11 2 Kar 13,15-19 Jer 19,10-11 Ez 24,19-25 Oz 12,10 Mt 20,18-19 Mt 27,1-2 Apd 9,16 Apd 13,2 Apd 16,6 Apd 22,25 Apd 24,27 Apd 26,29 Apd 28,17 Apd 28,20 Apd 28,25 Ef 3,1 Ef 4,1 Ef 6,20 2 Tim 2,9 Heb 3,7 Heb 10,34 1 Pt 1,12 Agabasfeniksaskalbėtipelaipranašaipraradimairizika
Apd 21,12 Tai išgirdę, ir mes, ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 16,21-23 Apd 20,22 Apd 21,4
Apd 21,13 Bet Paulius atsakė: „Kodėl raudate ir draskote man širdį? Aš pasirengęs Jeruzalėje dėl Viešpaties Jėzaus ne tik būti supančiotas, bet ir numirti!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,24 Apd 9,16 Fil 1,20-21 Fil 2,17 Apd 5,41 Apd 20,37 Rom 8,35-37 1 Kor 15,31 2 Kor 4,10-17 Fil 2,26 Kol 1,24 2 Tim 1,4 2 Tim 2,4-6 2 Tim 4,6 2 Pt 1,14 Apr 3,10 Apr 12,11 2 Kor 11,23-27 1 Sam 15,14 Iz 3,15 Ez 18,2 Jon 1,6 1 Sam 1,8 išsižadėjimas savesmusulmonairizikauolus
Apd 21,14 Jam nesiduodant perkalbamam, mes nurimome ir tarėme: „Tebūnie Viešpaties valia!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,10 Lk 22,42 Pr 43,14 1 Sam 3,18 2 Sam 15,25-26 2 Kar 20,19 Mt 26,39 Mt 26,42 Lk 11,2 praradimai
Apd 21,15 Po tų dienų, susiruošę į kelią, išvykome į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,22 Apd 25,1 Apd 25,6 Apd 25,9 moteris vaikus
Apd 21,16 Mus lydėjo kai kurie mokiniai iš Cezarėjos ir nuvedė apsistoti pas vieną kiprietį, seną mokinį Mnasoną. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 71,17-18 Ps 92,14 Pat 16,31 Apd 8,40 Apd 10,24 Apd 10,48 Apd 11,19 Apd 15,39 Apd 21,3-4 Apd 21,8 Rom 16,7 Flm 1,9 1 Jn 2,13-14 feniksassala
Apd 21,17 Kai atvykome į Jeruzalę, broliai mus džiaugsmingai priėmė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 15,4 Apd 21,7 Rom 15,7 Heb 13,1-2 3 Jn 1,7-8 pirmasis misionierius
Apd 21,18 Kitą dieną Paulius kartu su mumis nuėjo pas Jokūbą, kur buvo susirinkę visi vyresnieji. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,30 Apd 15,13 Mt 10,2 Apd 12,17 Apd 15,2 Apd 15,6 Apd 15,23 Apd 20,17 Gal 1,19 Gal 2,9 Jok 1,1 bažnyčios vyresniuosiussužadėtinė bažnyčiavyresniejivyresniuosius
Apd 21,19 Juos pasveikinęs, jis smulkiai išdėstė visa, ką Dievas padarė pagonijoje per jo tarnystę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,17 Apd 14,27 Rom 15,18-19 Apd 11,4-18 Apd 15,4 Apd 15,12 Apd 20,24 1 Kor 3,5-9 1 Kor 15,10 2 Kor 6,1 2 Kor 12,12 Kol 1,29 Jokūbo laiškas
Apd 21,20 Jie išklausę šlovino Viešpatį ir tarė Pauliui: „Tu matai, broli, kiek daug tūkstančių žydų tapo tikinčiaisiais, ir jie visi uoliai laikosi Įstatymo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 22,3 Rom 10,2 Gal 1,14 Apd 15,1 Apd 11,18 Apd 15,5 Ps 22,23 Ps 22,27 Ps 72,17-19 Ps 98,1-3 Iz 55,10-13 Iz 66,9-14 Mt 13,31-33 Lk 12,1 Lk 15,3-10 Lk 15,32 Jn 12,24 Apd 2,41 Apd 4,4 Apd 4,21 Apd 6,7 Apd 15,24 Rom 15,6-7 Rom 15,9-13 Gal 1,24 2 Tes 1,10 Apr 19,6-7 Abraomo palaiminimaiišrinktieji, ištikimiejiišrinktoji tautaIzraelissaldumasuolumasuolusįstatymai
Apd 21,21 Bet jiems prikalbėta apie tave, kad tu mokai visus žydus, gyvenančius tarp pagonių, atsižadėti Mozės, sakydamas, jog jiems nereikia apipjaustyti vaikų nei laikytis papročių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,28 Apd 6,13-14 Apd 15,19-21 Apd 16,3 Apd 28,17 Rom 14,1-6 1 Kor 7,18-19 1 Kor 9,19-21 Gal 5,1-6 Gal 6,12-15 Mozė įstatymaimuitininkai
Apd 21,22 Ką daryti? Jie būtinai susirinks, išgirdę, kad esi atvykęs. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 15,12 Apd 15,22 Apd 19,32

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį