Biblijos vartai

Atversta Apd 20,1-38 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 38.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Po Neraugintos duonos dienų mes išplaukėme iš Filipų ir per penkias dienas atvykome pas juos į Troadę; ten išbuvome septynias dienas. Pirmą savaitės dieną, mokiniams susirinkus laužyti duonos, Paulius mokė juos ir, kadangi žadėjo rytojaus dieną iškeliauti, tai užtęsė savo kalbą iki vidurnakčio. Rytojaus dieną pasiekėme Samą ir, pabuvę Trogilione, dar po dienos atvykome į Miletą.

Apd 20,1 Sąmyšiui pasibaigus, Paulius susikvietė mokinius ir atsisveikinęs iškeliavo į Makedoniją. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,21 Pr 48,10 1 Sam 20,41-42 Apd 11,26 Apd 16,9 Apd 19,23-41 Apd 20,10 Apd 20,37 Apd 21,5-6 Rom 16,16 1 Kor 16,5 1 Kor 16,20 2 Kor 7,5 2 Kor 13,12 1 Tes 5,26 1 Tim 1,3 budėtigalvijaiinstrumentaipripažinimastaikdarystrumpai
Apd 20,2 Keliaudamas per anuos kraštus ir skatindamas mokinius gausiais žodžiais, jis atvyko į Graikiją, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Zch 9,13 Apd 2,40 Apd 14,22 Apd 15,41 Apd 16,12 Apd 17,1 Apd 17,10 Apd 20,6-7 Apd 20,11 Kol 1,28 1 Tes 2,3 1 Tes 2,11 1 Tes 4,1 apaštalųKristus pakeliasielos reikalavimaivyskupai
Apd 20,3 kur pasiliko tris mėnesius. Kai jam besirengiant plaukti į Siriją žydai ėmė ruošti prieš jį sąmokslą, jis nutarė grįžti atgal per Makedoniją. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 20,19 Apd 9,23-24 Apd 25,3 2 Kor 11,26 Ezr 8,31 Pat 1,11 Jer 5,26 Apd 16,9 Apd 18,18 Apd 19,21 Apd 21,3 Apd 23,12-15 2 Kor 1,15 2 Kor 7,5 Gal 1,21 Sirijašaiposi
Apd 20,4 Iki Azijos jį lydėjo Sopatras iš Berėjos, Aristarchas ir Sekundas iš Tesalonikos, Gajus iš Derbės ir Timotiejus, Tichikas ir Trofimas iš Azijos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 19,29 Apd 16,1 Apd 21,29 Ef 6,21 Kol 4,7 2 Tim 4,12 2 Tim 4,20 Tit 3,12 Apd 14,6 Apd 14,20 Apd 17,1 Apd 17,10-12 Apd 27,2 Rom 16,21 Rom 16,23 2 Kor 1,1 2 Kor 1,19 2 Kor 8,23-24 Fil 2,19 Kol 4,10 1 Tim 1,1 2 Tim 1,2 Flm 1,24 3 Jn 1,1 keturi raiteliainusiminimasugninis kalavijas
Apd 20,5 Šie iškeliavo pirmiau ir laukė mūsų Troadėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,8 Apd 16,10-11 Apd 20,6-8 Apd 20,13-15 2 Kor 2,12 2 Tim 4,13 LukasViešpaties diena
Apd 20,6 Po Neraugintos duonos dienų mes išplaukėme iš Filipų ir per penkias dienas atvykome pas juos į Troadę; ten išbuvome septynias dienas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 12,3 Apd 16,12 Iš 12,14-15 Iš 23,15 Iš 12,18-20 Iš 13,6-7 Iš 34,18 Apd 16,8 Apd 21,4 Apd 21,8 Apd 28,14 1 Kor 5,7-8 Fil 1,1 1 Tes 2,2 2 Tim 4,13 Dangaus duonaMozės įstatymasneraugintos duonosprieštaravo mozeišventa dienatrimitaivelyku rytas
Apd 20,7 Pirmą savaitės dieną, mokiniams susirinkus laužyti duonos, Paulius mokė juos ir, kadangi žadėjo rytojaus dieną iškeliauti, tai užtęsė savo kalbą iki vidurnakčio. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 20,11 1 Kor 16,2 Apr 1,10 Apd 2,42 Jn 20,19 Lk 24,35 Jn 20,1 Apd 2,46 Apd 20,9 1 Kor 10,16 Neh 8,3 Neh 9,3 Mk 16,9 Lk 22,19 Jn 20,26 Apd 20,31 Apd 28,23 1 Kor 11,17-34 1 Kor 15,10 2 Tim 4,2 gyvūnų aukojimasnuosavas teisumasvynuogyno darbininkai
Apd 20,8 Aukštutiniame kambaryje, kur jie buvo susirinkę, degė daug žibintų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,13 Lk 22,12 atgaivanauja savaite
Apd 20,9 Vienas jaunuolis, vardu Eutichas, sėdėjęs ant lango, giliai įmigo ir, Pauliui ilgiau bedėstant, miego įveiktas, iš trečio aukšto nukrito žemėn. Kai jį pakėlė, jis buvo nebegyvas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 17,19 Jon 1,5-6 Mt 26,40-41 Mk 9,26 Mk 13,36 Apd 14,19 atgaivamiegasužmigo
Apd 20,10 Nulipęs žemyn, Paulius pasilenkė ir, apglėbęs jį, tarė: „Nekelkite triukšmo, gyvybė tebėra jame“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,39 Mt 9,23-24 1 Kar 17,21-22 2 Kar 4,34-35 Lk 7,13 Jn 11,11 Jn 11,40 gydytojai
Apd 20,11 Vėl užlipęs aukštyn, jis laužė ir valgė duoną. Dar ilgai jis kalbėjo, lig pat aušros, ir tada iškeliavo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,7 Apd 20,9 duonos laužymasJėzus duonakomunijarankos paspaudimasšventa dienaviena duonos
Apd 20,12 O jaunuolį atvedė gyvą, ir tai buvo nemaža paguoda. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 40,1 2 Kor 1,4 Ef 6,22 1 Tes 3,2 1 Tes 4,18 1 Tes 5,11 1 Tes 5,14 2 Tes 2,16
Apd 20,13 Mes, nuėję ir įsėdę į laivą, išplaukėme į Asą, kur ketinome paimti Paulių, nes jis buvo taip patvarkęs, pats norėdamas ten nuvykti pėsčias. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,35 Mk 6,31-33 Mk 6,46 feniksas
Apd 20,14 Kai jis susitiko su mumis Ase, paėmę jį, nuplaukėme į Mitilėnę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Apd 20,15 Iš ten plaukdami toliau, kitą dieną atsidūrėme priešais Chiją. Rytojaus dieną pasiekėme Samą ir, pabuvę Trogilione, dar po dienos atvykome į Miletą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,17 2 Tim 4,20 feniksas
Apd 20,16 Kad netektų gaišti Azijoje, Paulius nutarė aplenkti Efezą, nes jis skubėjo, norėdamas, jei įmanoma, Sekminių dieną būti Jeruzalėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,1 Apd 19,21 1 Kor 16,8 Iš 34,22 Apd 12,13 Apd 18,19 Apd 18,21 Apd 20,6 Apd 20,13 Apd 20,22 Apd 21,4 Apd 24,17 Rom 15,24-28 gyvenimo pašaukimaskepalaspaaukojimaisavitaigasekminėsšventa dienatrimitaitvora
Apd 20,17 Iš Mileto jis pasiuntė į Efezą pakviesti bažnyčios vyresniųjų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,30 Apd 14,23 Apd 20,28 1 Tim 5,17 Tit 1,5 Jok 5,14 Apd 15,4 Apd 15,6 Apd 15,23 Apd 16,4 1 Pt 5,1 2 Jn 1,1 3 Jn 1,1 adventistaibažnyčios galvabažnyčios vyresniuosiusbendruomenėbroliai seserysdiakonaiDievo dukraganytojaigarbingasmeilė pareigamoteris bažnyčiojepagyrimaspaslėpti dalykaipastoriaipastoriai mokytojairiešutassavitarpio pagarbaskarelėtikėjimo paslaptisvyresniejivyresniuosiusviščiukus
Apd 20,18 Kai jie pas jį atvyko, Paulius prabilo: „Jūs žinote, kaip nuo pirmosios dienos, kurią įžengiau į Aziją, visą laiką pas jus elgiausi, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,19 Apd 19,1 Apd 19,10 2 Kor 1,12 2 Kor 6,3-11 1 Tes 1,5-6 1 Tes 2,1-10 2 Tes 3,7-9 2 Tim 3,10
Apd 20,19 tarnaudamas Viešpačiui su visu nusižeminimu, ašaromis ir išbandymais, kurie ištiko mane dėl žydų pinklių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,3 Apd 20,31 Rom 12,11 2 Kor 2,4 Fil 3,18 Kol 3,24 Ps 119,136 Jer 9,1 Jer 13,17 Lk 19,41 Jn 12,26 Apd 9,23-25 Apd 13,50-51 Apd 14,5-6 Apd 14,19-20 Apd 17,5 Apd 17,13 Apd 27,23 Rom 1,1 Rom 1,9 1 Kor 4,9-13 1 Kor 15,9-10 2 Kor 3,5 2 Kor 4,7-11 2 Kor 7,5 2 Kor 11,23-30 2 Kor 12,7-10 Gal 1,10 Gal 4,13-14 Ef 6,7 1 Tes 1,9 2 Tim 1,4 Jok 1,2 1 Pt 1,6 2 Pt 1,1 Apr 7,15 ašarųatgailos ašarosišbandymai bausmėkuklumasproto dvasiojeverksmasžmogaus puikybė
Apd 20,20 Kaip nieko nenutylėjau, kas naudinga, bet kalbėjau ir mokiau jus tiek viešumoje, tiek po namus, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,31 Apd 20,27 Apd 5,42 Įst 4,5 Ps 40,9-10 Ez 33,7-9 Mk 4,34 Apd 2,46 1 Kor 12,7 1 Kor 14,6 1 Kor 15,3 Kol 1,28 2 Tim 3,16-17 2 Tim 4,2 Apd 5,2 Fil 3,1 kelneskokiais žodžiaismokymasisnekantrumasnesantuokinisstebuklasšv. juozapasvizijos
Apd 20,21 liudydamas žydams ir graikams apie atgailą prieš Dievą ir tikėjimą mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,38 Apd 11,18 Apd 20,24 1 Jn 5,11-13 Mt 4,17 Mk 1,15 Mk 6,12 Lk 13,3 Lk 24,47 Apd 17,30 Apd 26,18 Apd 26,20 2 Kor 7,10 Ef 1,15 Ez 18,30-32 Mt 3,2 Mt 21,31-32 Lk 13,5 Lk 15,7 Lk 15,10 Jn 3,15-18 Jn 3,36 Jn 20,31 Apd 2,40 Apd 3,19 Apd 8,25 Apd 10,43 Apd 13,38-39 Apd 16,31 Apd 18,4-5 Apd 19,17 Apd 24,24 Apd 28,23 Rom 1,14 Rom 1,16 Rom 2,4 Rom 3,22-26 Rom 4,24 Rom 5,1 Rom 10,9 1 Kor 1,22 Gal 2,16 Gal 2,20 Gal 3,22 Kol 2,5 2 Tim 2,25-26 Flm 1,5 1 Jn 5,1 1 Jn 5,5 atgailaatgaila krikstasatgailaukatgailos sakramentasatlatstumtasatverk akisblogus darbusbūtų atleistadvasia kalbafizinis smurtasgyvybės vanduoišsižadėti nuodėmėsišteisintineleidnepaklusnumas Dievuipersigalvotipikti darbaistaigi mirtistikėjimas savimitikėjimas širdyjetikėjimo liudijimasuogavedavirvės
Apd 20,22 Ir štai dabar aš, dvasios kalinys, keliauju į Jeruzalę, nežinodamas, kas man ten nutiks, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,51 Lk 12,50 Lk 18,31-33 Jn 13,1 Jn 18,4 Apd 17,16 Apd 19,21 Apd 20,16 Apd 21,11-14 2 Kor 5,14 Jok 4,14 2 Pt 1,14 džiaugsmas
Apd 20,23 tiktai Šventoji Dvasia kiekviename mieste man liudija, sakydama, kad manęs laukia pančiai ir suspaudimai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 9,16 Apd 21,4 Apd 14,22 Apd 21,11 1 Tes 3,3 Jn 16,33 Apd 8,29 Apd 21,33 2 Tim 2,12 rizika
Apd 20,24 Bet tai man nesvarbu, ir aš nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik su džiaugsmu baigčiau savo bėgimą ir tarnavimą, kurį gavau iš Viešpaties Jėzaus: liudyti Dievo malonės Evangeliją. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,13 Apd 1,17 Apd 20,21 2 Kor 4,1 Gal 1,1 Tit 1,3 Apd 9,15 Apd 11,23 Apd 14,3 Apd 20,32 Apd 22,21 Apd 26,17-18 Rom 3,24-26 Lk 2,10-11 Jn 15,27 Jn 17,4 Rom 4,4 Rom 5,20-21 Rom 8,35-39 Rom 11,6 1 Kor 9,17-18 1 Kor 9,24-27 1 Kor 15,58 2 Kor 4,8-9 2 Kor 4,16-18 2 Kor 5,8 2 Kor 6,4-10 2 Kor 7,4 2 Kor 12,10 Ef 1,6 Ef 2,4-10 Ef 3,13 Fil 1,20-23 Fil 2,17 Fil 3,13-15 Kol 1,24 1 Tes 2,2 1 Tes 3,3 2 Tim 1,12 2 Tim 3,11 2 Tim 4,6-8 2 Tim 4,17 Tit 2,11 Tit 3,4-7 Heb 2,3-4 Heb 10,34 Heb 12,1-3 1 Pt 5,12 1 Jn 3,16 Apr 12,11 apdovanojimo vainikasdievo malonėegoizmasjėzaus sekimaskerštaskonkurencijalenktyniaukimemalonėmintysbiblija.ltmokinystėnutesintas darbaispasiaukojimasprioritetairizikatarnystėtarno gyvenimasteisingumo dievasvarkšus
Apd 20,25 Ir štai dabar aš žinau, kad jūs visi, su kuriais buvau skelbdamas Dievo karalystę, daugiau nebematysite mano veido. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 28,31 Mt 4,23 Apd 20,38 Mt 4,17 Mt 10,7 Mt 13,19 Mt 13,52 Lk 9,60 Lk 16,16 Apd 8,12 Rom 15,23 Gal 1,22 Kol 2,1 Abraomo palaiminimasAbraomo pažadasEvangelijos mokymaskefasmano karalystepamokslavimas
Apd 20,26 Todėl šiandien jums liudiju, jog esu švarus nuo visų kraujo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 18,6 2 Sam 3,28 Job 16,19 Ez 3,18-21 Ez 33,2-9 Jn 12,17 Jn 19,35 Rom 10,2 2 Kor 1,23 2 Kor 7,2 2 Kor 8,3 1 Tes 2,10-12 1 Tim 5,22 pripildytas džiaugsmo
Apd 20,27 Aš nevengiau jums paskelbti visų Dievo nutarimų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,20 Lk 7,30 Apd 2,23 Gal 1,7-10 Ef 1,11 1 Tes 2,4 Ps 32,11 Iz 46,10-11 Jer 23,22 Mt 28,20 Jn 15,15 Apd 13,36 Apd 20,35 Apd 26,22-23 1 Kor 11,23 2 Kor 4,2 Gal 4,16 apgaulinga filosofijaburna žodisdrąsa kalbėtiDvasios vedimasganyklosgraži moterisJėzaus draugaikefaskelnesnamiškiaipažintų tiesariešutasseptynios moterysskleisti Evangelijąšv. juozapasvelnias gundymas
Apd 20,28 Būkite rūpestingi sau ir visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė prižiūrėtojais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią Jis įsigijo savo krauju. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 10,32 Iz 40,11 Mch 7,14 Lk 12,32 Apd 13,2 Apd 20,29 Ef 1,7 Fil 1,1 1 Tim 3,2 1 Pt 5,2-3 Apr 5,9 Jn 21,15-17 Apd 14,23 1 Kor 1,2 1 Kor 12,8-11 1 Kor 15,9 Ef 1,14 1 Tim 3,15-16 1 Tim 4,16 1 Tim 5,17 Tit 1,7 Heb 13,17 1 Pt 1,18-19 1 Pt 2,9 2 Krn 19,6-7 Ps 74,2 Ps 78,70-72 Pat 10,21 Gg 1,7-8 Iz 53,10-12 Iz 63,11 Jer 3,15 Jer 13,17 Jer 13,20 Jer 31,10 Ez 34,3 Ez 34,31 Mch 5,4 Zch 11,4 Mt 2,6 Mt 16,18 Mk 13,9 Lk 21,34 Apd 20,17 1 Kor 9,26-27 1 Kor 11,22 1 Kor 12,28-31 Gal 1,13 Ef 4,11 Kol 1,14 Kol 4,17 1 Tim 3,5 1 Tim 4,14 Heb 9,12-14 Heb 12,15 1 Pt 2,25 1 Jn 1,7 gausitegyvūnų aukojimasnetikras mokytojaspamokslininkaipatiekaluskurdo prakeiksmassužadėtinė bažnyčia
Apd 20,29 Nes aš žinau, kad, man pasitraukus, įsibraus pas jus žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 7,15 Jn 10,12 Apd 20,28 Jer 13,20 Jer 23,1 Ez 34,2-3 Sof 3,3 Zch 11,17 Mt 10,16 Lk 10,3 2 Pt 2,1 apaštalų darbaiavysblogi draugaidvasiniu tevuišėjimųklaidingas mokymasklaidingi mokymaiklaidingos Dvasioskur melstismelagingi liudijimainetikras mokytojasnetikras mokslasnetikras pranasasnetikri mokytojainetikri pranašaipasipelnytipaskolapaslėpti dalykaipateptaspavojuspranašaisaugokistavo avysužsiveria durysvelyku rytasvilkasvilkas Avinėlisvilkų
Apd 20,30 Net iš jūsų atsiras tokių, kurie kreivomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Tim 1,19-20 1 Jn 2,19 Pat 19,1 Pat 23,33 Iz 59,3 Mt 23,15 Mt 26,21-25 Apd 5,36-37 Apd 11,26 Apd 21,38 1 Kor 1,12-15 Gal 6,12-13 1 Tim 5,13 1 Tim 6,5 2 Tim 2,17-18 2 Tim 4,3-4 2 Pt 2,1-3 2 Pt 2,18 2 Jn 1,7 Jud 1,4-16 Apr 2,6 ateities numatymasfilosofijosgyvenimo tiesoskeičia žmogųklaidingi mokymaikur melstismelagingi liudijimainekantrumasneutraluspasipelnytitikėjimo paslaptistradicijostuscia filosofijatuščios filosofijosužsitrauktivelyku rytasžvėries ženklas
Apd 20,31 Todėl budėkite ir nepamirškite, kad aš per trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas, su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,10 Apd 19,8 Heb 13,17 Apd 20,19 Kol 1,28 Ez 3,17-20 Mt 3,7 Mt 13,25 Mk 13,34-37 Lk 21,36 Apd 20,7 Apd 20,11 Apd 24,17 1 Kor 4,14 1 Tes 2,9-10 1 Tes 5,14 2 Tes 3,8 2 Tim 4,5 Apr 16,15 ašarųkorinpripildytas džiaugsmosaugotisskelbimas Evangelijos
Apd 20,32 O dabar, broliai, pavedu jus Dievui ir Jo malonės žodžiui, kuris turi galią jus išugdyti ir duoti jums paveldėjimą tarp visų pašventintųjų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 14,23 Apd 26,18 Kol 1,12 Kol 3,24 Heb 9,15 Apd 20,24 Apd 9,31 Ef 1,14 Ef 1,18 Kol 2,7 Pr 50,24 Jer 3,19 Jer 49,11 Jn 15,3 Jn 17,17 Apd 14,3 Apd 14,26 Apd 15,40 1 Kor 1,2 1 Kor 3,9-10 1 Kor 6,11 Ef 2,20-22 Ef 4,12 Ef 4,16 Ef 5,5 Heb 2,11 Heb 10,14 Heb 13,9 1 Pt 1,4-5 Jud 1,1 Jud 1,20 Jud 1,24-25 amžinoji tiesaapvaizdadievodievo malonėdievo žodisdvasios darbaidžiaigsmasgyvenimas Dangujemalonėmalonė Jėzusmalonės Evangelijameilė amžinanauja malonėnekantrumaspadoriaipaveldaspirmają meilėpriežastisromėnųšeolas
Apd 20,33 Nė iš vieno negeidžiau nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 9,12 2 Kor 11,9 2 Kor 7,2 1 Kor 9,15 1 Kor 9,18 Sk 16,15 1 Sam 12,3-5 2 Kor 12,14-17 1 Tes 2,5 1 Pt 5,2 aprangaauksasaukso gatvėsIevos drabužiainera auksaspinigaivyras tarnas
Apd 20,34 Jūs žinote, kad mano ir buvusiųjų su manimi reikalams tarnavo šitos va mano rankos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 18,3 Apd 19,22 1 Kor 4,12 1 Tes 2,9 2 Tes 3,8-9
Apd 20,35 Ir aš jums visur rodydavau, kad, šitaip triūsiant, reikia paremti silpnuosius ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius: ‘Labiau palaiminta duoti negu imti’“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 19,17 Mt 10,8 2 Kor 8,9 Ef 4,28 1 Tes 5,14 Ps 41,1-3 Ps 112,5-9 Iz 32,8 Iz 35,3 Iz 58,7-12 Mt 25,34-40 Lk 14,12-14 Apd 20,20 Apd 20,27 Rom 15,1 1 Kor 9,12 2 Kor 9,6-12 2 Kor 11,9 2 Kor 11,12 2 Kor 12,13 Fil 4,17-20 1 Tes 4,11 Heb 12,12-13 Heb 13,3 Heb 13,16 arogantiškasblogas žmogusevangelistasgalatamsgausitegerbtigodumas pavydasištikimas žmogusmichėjonepastebitepalaikymaspasižadėjimaipriminssielos darbaiskruzdėlė
Apd 20,36 Tai pasakęs, jis atsiklaupė ir kartu su visais pasimeldė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 22,41 Apd 21,5 Apd 7,60 2 Krn 6,13 Dan 6,10 Ef 3,14 Fil 4,6 kepalasklauptismalda Dievuimelskis slaptojemelstis vienatvėjevienybe maldoje
Apd 20,37 Visi pradėjo graudžiai verkti ir, puldami Pauliui ant kaklo, jį bučiavo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,20 2 Tim 1,4 Pr 45,14 Pr 46,29 1 Sam 20,41 2 Sam 15,30 2 Kar 20,3 Ezr 10,1 Job 2,12 Ps 126,5 Rom 16,16 1 Kor 16,20 2 Kor 13,12 1 Tes 5,26 Apr 7,17 Apr 21,4 sunus paklydelis
Apd 20,38 Jie ypač nuliūdo dėl žodžių, kad daugiau nebematysią jo veido. Po to jie palydėjo jį į laivą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 15,3 Apd 20,25 Apd 21,5 Apd 21,16 1 Kor 16,11

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį