Biblijos vartai

Atversta Apd 19,1-41 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 40.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgino turėjusiems piktųjų dvasių prišaukti Viešpaties Jėzaus vardą, sakydami: „Mes jus saikdiname Jėzaus vardu, kurį skelbia Paulius“. Tai išgirdę, jie labai įniršo ir ėmė šaukti: „Didi efeziečių Artemidė!“ Sąmyšis apėmė visą miestą, ir jie, pagriebę Pauliaus palydovus, makedoniečius Gajų ir Aristarchą, visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą. Bet, pažinę jį esant žydą, visi vienu balsu ėmė rėkti ir kokias dvi valandas šūkavo: „Didi efeziečių Artemidė!“ Galiausiai miesto raštininkas, nuraminęs minią, pasakė: „Efezo vyrai!

Apd 19,1 Apolui būnant Korinte, Paulius, perėjęs aukštutines sritis, atvyko į Efezą. Užtikęs ten kelis mokinius, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,1 1 Kor 1,12 1 Kor 16,12 Apd 18,19-21 Apd 18,23-28 1 Kor 3,4-7 arabusDievas dvasedvasia kalbafeniksasgyventojaiinstinktaiišminties keliaiJono krikštasmano dvasiapasaulio dvasiapašaipapripildytas džiaugsmosavo dešneskelbimas Evangelijossvetimavošaiposišauksisšventas vanduoTiesos Dvasiatobulėjimo keliaiugnies akysViešpaties keliai
Apd 19,2 paklausė: „Ar įtikėję gavote Šventąją Dvasią?“ Jie atsakė: „Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,39 1 Sam 3,7 Apd 2,17 Apd 2,38-39 Apd 8,15-17 Apd 10,44 Apd 11,15-17 Apd 19,5 Rom 1,11 1 Kor 6,19 1 Kor 12,1-11 Gal 3,5 aklumasDievo dovanosdvasia kalbagausitegyvybės atsiradimasJono krikštaskalbėjimas kalbomiskalbu dovanakrikštasprasmingasavo dešnešventas vardastėvų nuodėmės
Apd 19,3 Jis klausė toliau: „Kokiu tad krikštu jūs buvote pakrikštyti?“ Jie atsakė: „Jono krikštu“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,25 Mt 28,19 Mt 3,1-17 Lk 3,1-38 Apd 8,16 1 Kor 12,13 krikštaskrikštynossakramentaivaiko krikštas
Apd 19,4 Tada Paulius tarė: „Jonas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas žmones tikėti Tą, kuris ateis po jo, būtent Kristų Jėzų“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,7 Jn 1,27 Mt 3,11-12 Mt 11,3-5 Mt 21,25-32 Mk 1,1-12 Lk 1,76-79 Lk 3,16-18 Jn 1,15 Jn 1,29-34 Jn 3,28-36 Jn 5,33-35 Apd 1,5 Apd 11,16 Apd 13,23-25 atgailaatgaila krikstasDievo apvaizdageranoriškasišpažinėjaiišpažintisJonas krikštytojasJono krikštaskrikštaskrikštynoskrikšto vanduoKristaus kryžiusmano maldospasaulio likimasvaiko krikštasvandens krikštas
Apd 19,5 Tai išgirdę, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 8,16 Apd 8,12 Apd 2,38 1 Kor 10,2 Apd 10,48 Rom 6,3-4 1 Kor 1,13-15 atgailos sakramentasišpažinėjaiišpažintisJono krikštaskrikštaskrikštas vandeniukrikštynoskrikšto mamakrikšto vanduoKristaus krikštasmiegojosakramentaiskundas Dievuivaiko krikštasvandens krikštas
Apd 19,6 Kai Paulius jiems uždėjo rankas, ant jų nužengė Šventoji Dvasia ir jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,4 Apd 6,6 Mk 16,17 Apd 8,17-19 Apd 9,17 Apd 10,45-46 Apd 13,1-2 1 Kor 12,8-11 1 Kor 12,28-30 1 Kor 14,1-25 1 Tim 5,22 2 Tim 1,6 apdatgailos sakramentasdarys stebuklusdešimt tūkstančiųdvasia kalbadvasios dovanosdvasios išliejimasDvasios krikštasDvasios pripildymasdvi rankosgausiteįsimtlėtiką padarysitekalbejimas kalbomiskalbėti kalbomiskitos kalboskurtumasliežuvismalda kalbomisrankasžmonių rankomis
Apd 19,7 Iš viso jų buvo apie dvylika vyrų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Apd 19,8 Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per tris mėnesius drąsiai kalbėjo, įtikinėdamas ir aiškindamas apie Dievo karalystę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,3 Apd 28,23 Apd 9,20-22 Apd 13,14 Apd 13,46 Apd 14,1 Apd 17,1-3 Apd 17,17 Apd 18,4 Apd 18,19 Apd 19,9 Apd 26,22-23 Jud 1,3 Abraomo palaiminimasAbraomo pažadasDangaus slėpinysDievo karalystėDievo karaslystėDievo skryniamano karalystešauktis manęs
Apd 19,9 Kai kurie užkietėjo ir netikėjo, piktžodžiaudami tam Keliui daugumos akyse, tad Paulius pasitraukė nuo jų, atskyrė mokinius ir kasdien juos mokė Tirano mokykloje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 9,2 Apd 19,23 Apd 14,4 Apd 13,45-46 2 Kar 17,14 2 Krn 30,8 2 Krn 36,16 Neh 9,16-17 Neh 9,29 Ps 95,8 Pat 8,34 Iz 8,14 Jer 7,26 Jer 19,15 Mt 15,14 Mt 16,4 Mt 26,55 Lk 12,51-53 Jn 12,40 Apd 7,51 Apd 11,26 Apd 17,4 Apd 18,6-8 Apd 19,30 Apd 20,31 Apd 22,4 Apd 24,21 Apd 28,22 Rom 9,18 Rom 11,7 1 Tim 6,5 2 Tim 1,15 2 Tim 3,5 2 Tim 4,2 Heb 3,13 2 Pt 2,2 2 Pt 2,12 Jud 1,10 Dievas priešakymeribanetikėjimassugrūdusi širdies
Apd 19,10 Tai truko dvejus metus, ir visi Azijos gyventojai, tiek žydai, tiek graikai, išgirdo Viešpaties Jėzaus žodį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,31 Apd 16,6 2 Tim 1,15 Apd 18,4 Apd 18,11 Apd 19,8 Apd 19,22 Apd 19,26-27 Apd 20,18 Apd 20,20-21 Rom 1,16 Rom 10,12 Rom 10,18 1 Kor 1,22-24 Gal 3,28 Kol 3,11 1 Pt 1,1 Apr 1,4 Apr 1,11 gyvas žodis
Apd 19,11 Pauliaus rankomis Dievas darė ypatingų stebuklų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 5,12 Mk 16,17-20 Jn 14,12 Apd 8,13 Apd 14,3 Apd 15,12 Apd 16,18 Rom 15,18-19 Gal 3,5 Heb 2,4 būk greitasdarymas geraDievas gydytojaDievas gydoDievo stebuklasdvasia gydodvi rankosgalingos rankosgydyti ligoniusJėzaus rankosJėzaus stebuklaikaktoskūno rankakurtumasLozoriaus sesuomaropalaiminti rankapinigu palaiminimasrankasskurdo prakeiksmasstebuklaivaistaivaistusžmogaus galiažmonių rankomis
Apd 19,12 Žmonės net dėdavo ligoniams jo kūną lietusias skepetėles bei prijuostes, ir nuo jų pasitraukdavo ligos, išeidavo piktosios dvasios. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 5,15 2 Kar 4,29-31 2 Kar 13,20-21 Mk 16,17 apie demonusbūk greitasdemonaidemonusDievas gydytojaDievas gydoegzorcizmasegzorcizmo maldaišgyvenimaikaktoskartokkurtumasligasmyli Dievąmirę dvasiojemirusius artimuosiusnuoduspaėmimaspersekiojamaspersekiojopinigu palaiminimasrytisiuntė ligasskaudusugrįžovaistus
Apd 19,13 Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgino turėjusiems piktųjų dvasių prišaukti Viešpaties Jėzaus vardą, sakydami: „Mes jus saikdiname Jėzaus vardu, kurį skelbia Paulius“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,27 Mk 9,38 Lk 11,19 Mt 26,63 Mk 5,7 Pr 4,12 Pr 4,14 Joz 6,26 1 Sam 14,24 1 Kar 22,16 Ps 109,10 Lk 9,49 Apd 8,18-19 egzorcizmasegzorcizmo malda
Apd 19,14 Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skėvo septyni sūnūs. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti skaicius aštuoni
Apd 19,15 Bet piktoji dvasia jiems atsakė: „Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių. O kas jūs esate?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 3,1-5 1 Kar 22,21-23 Mt 8,29-31 Mk 1,24 Mk 1,34 Mk 5,9-13 Lk 4,33-35 Lk 8,28-32 Apd 16,17-18 demonaidemonusegzorcizmasegzorcizmo maldanedidelis tikėjimasrašto aiškintojaisaugoti gyvybę
Apd 19,16 Ir žmogus, turįs piktąją dvasią, užpuolė juos ir nugalėjo su tokia jėga, kad jie nuogi ir sužaloti išbėgo iš anų namų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,3-4 Mk 5,15 Lk 8,29 Lk 8,35 demonu isvarymasdviveidiškumasgera žmogui
Apd 19,17 Apie tai sužinojo visi žydai ir graikai, gyvenantys Efeze. Visus apėmė baimė, o Viešpaties Jėzaus vardas buvo išaukštintas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 5,5 Apd 5,11 2 Tes 1,12 Kun 10,3 1 Sam 6,20 2 Sam 6,9 Ps 64,9 Lk 1,65 Lk 7,16 Apd 2,43 Apd 5,13 Apd 13,12 Apd 18,19 Fil 1,20 Fil 2,9-11 2 Tes 3,1 Heb 2,8-9 Apr 5,12-14 akmenis
Apd 19,18 Daug įtikėjusiųjų atėję išpažindavo ir pasisakydavo, ką buvo darę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 3,6 Kun 16,21 Kun 26,40 Job 33,27-28 Ps 32,5 Pat 28,13 Jer 3,13 Ez 16,63 Ez 36,31 Rom 10,10 1 Jn 1,9 apgaulingasatgailos sakramentasdeginafaraonaskaralius sauliuslūpomis išpažinslūpomis išpažįstamanedorybėsnetikėsnuodėmių išpažinimasnusidėjaupasaulio dvasiaprakeiktasprakeiktisunki nuodėmėstaro kortos
Apd 19,19 Daugelis, užsiiminėjusių magija, sunešė savo knygas ir visų akyse sudegino. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos penkiasdešimties tūkstančių sidabro drachmų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 35,4 Iš 7,11 Iš 7,22 Iš 32,20 Įst 7,25-26 Įst 18,10-12 1 Sam 28,7-9 1 Krn 10,13 2 Krn 33,6 Iz 2,20-21 Iz 8,19 Iz 30,22 Iz 47,12-13 Dan 2,2 Mt 5,29-30 Lk 14,33 Apd 8,9-11 Apd 13,6 Apd 13,8 Heb 10,34 astrologijabaltoji magijaburtaiburtai, kerėjimasburtininkasdeginimasharis poterisiliuzijajuodoji magijakūno deginimasmagijamanipuliacijametraščiųmirties bausmėnusidėtirafaelioraiteliaispiritizmasšaukimasis dievotaro kortostiksliaitrisdešimt sidabriniųvargasvažiuoti
Apd 19,20 Šitaip galingai Viešpaties žodis plito ir ėmė viršų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 6,7 Apd 12,24 Iz 55,11 2 Tes 3,1 amžinoji tiesaarbatinukasžodžio galia
Apd 19,21 Atlikęs tuos darbus, Paulius dvasioje nusprendė keliauti per Makedoniją ir Achają į Jeruzalę. „Pabuvęs ten, – sakė jis, – turiu pamatyti ir Romą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,22 Apd 20,16 Apd 18,21 Apd 23,11 Rom 1,13 Rd 3,37 Apd 16,6-10 Apd 18,12 Apd 20,1-6 Apd 21,4 Apd 21,11-15 Apd 21,17 Apd 24,17-18 Apd 25,10-12 Apd 27,1 Apd 27,24 Apd 28,16 Apd 28,30-31 Rom 1,15 Rom 15,23-29 1 Kor 16,5 2 Kor 1,15-18 Gal 2,1 Fil 1,12-14 1 Tes 1,7 aristarchasbažnyčios vyresniuosiusgyvenimo pašaukimasrizikatrimitaiuolus
Apd 19,22 Jis nusiuntė į Makedoniją du savo pagalbininkus, Timotiejų ir Erastą, o pats kurį laiką pasiliko Azijoje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,5 Rom 16,23 2 Tim 4,20 Apd 16,1 Apd 19,29 Apd 16,3 Apd 16,9-10 Apd 18,5 Apd 19,10 Apd 20,1 2 Kor 1,16 2 Kor 2,13 2 Kor 8,1 2 Kor 11,9 1 Tes 1,8
Apd 19,23 Tuo metu kilo nemažas sąmyšis dėl Kelio. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,9 Apd 9,2 Apd 18,26 Apd 22,4 Apd 24,14 Apd 24,22 2 Kor 1,8-10 2 Kor 6,9
Apd 19,24 Vienas sidabrakalys, vardu Demetrijas, gaminęs sidabrines Artemidės šventyklos miniatiūras ir duodavęs gerai uždirbti amatininkams, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,16 Iz 56,11-12 Apd 16,19 Apd 19,27-28 Apd 19,34-35 1 Tim 6,9-10 aukso taurėfeniksassidabrasstabaitrisdešimt sidabriniųžodis sidabras
Apd 19,25 susivadino juos bei kitus to amato darbininkus ir kalbėjo: „Vyrai, jūs žinote, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,19 Oz 4,8 Oz 12,7-8 2 Pt 2,3 Apr 18,3 Apr 18,11-19 nešoja stabusstabai
Apd 19,26 Bet jūs matote ir girdite, kad tas Paulius ne tik Efeze, bet ir beveik visoje Azijoje įtikino ir nukreipė į šalį daug žmonių, tvirtindamas, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 44,10-20 Apd 17,29 1 Kor 8,4 Įst 4,28 Jer 10,11 Jer 10,14-15 Apd 14,15 Apd 19,10 Apr 9,20 Ps 115,4-8 Ps 135,15-18 Iz 46,5-8 Jer 10,3-6 Oz 8,6 Apd 18,19 Apd 19,18-20 1 Kor 10,19-20 1 Kor 12,2 1 Kor 16,8-9 Gal 4,8 1 Tes 1,9 įtikinti
Apd 19,27 Gresia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Sof 2,11 Mt 23,13 Apd 19,21 1 Tim 6,5 1 Jn 5,19 Apr 13,3 Apr 13,8
Apd 19,28 Tai išgirdę, jie labai įniršo ir ėmė šaukti: „Didi efeziečių Artemidė!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 5,3-5 1 Kar 18,26-29 Ps 2,2 Iz 41,5-7 Jer 50,38 Apd 7,54 Apd 16,19-24 Apd 18,19 Apd 19,34-35 Apd 21,28-31 Apr 12,12 Apr 13,4 Apr 17,13 feniksas
Apd 19,29 Sąmyšis apėmė visą miestą, ir jie, pagriebę Pauliaus palydovus, makedoniečius Gajų ir Aristarchą, visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 20,4 Apd 27,2 Kol 4,10 Flm 1,24 Apd 19,22 Rom 16,23 1 Kor 1,14 Apd 16,9 Apd 17,8 Apd 19,32 Apd 20,34 Apd 21,30 Apd 21,38 1 Kor 4,9 2 Kor 8,19 aristarchasnusiminimassumaištiesteatras
Apd 19,30 Pauliui panorus įsimaišyti į minią, mokiniai jo neleido. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Sam 18,2-3 2 Sam 21,17 Apd 14,14-18 Apd 17,22-31 Apd 21,39
Apd 19,31 Taip pat ir keli jo bičiuliai, Azijos valdininkai, per kitus prašė, kad jis neitų į teatrą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 16,7 Apd 16,6 Apd 19,10 Apd 21,12
Apd 19,32 O ten vieni rėkavo vienaip, kiti – kitaip. Susirinkimas buvo toks pakrikęs, jog daugumas net nežinojo, kuriam galui susirinkta. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 21,34 Mt 11,7-9 Lk 7,24-26 Apd 19,29 Apd 19,40
Apd 19,33 Iš minios ištempė Aleksandrą, kurį žydai stūmė į priekį. Aleksandras, pamojęs ranka, norėjo pasiaiškinti miniai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 12,17 Lk 1,22 Apd 13,16 Apd 21,40-1 Apd 24,10 Apd 26,1-2 Fil 1,7 1 Tim 1,20 2 Tim 4,14
Apd 19,34 Bet, pažinę jį esant žydą, visi vienu balsu ėmė rėkti ir kokias dvi valandas šūkavo: „Didi efeziečių Artemidė!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,28 1 Kar 18,26 Mt 6,7 Apd 16,20 Apd 19,26 Rom 2,22 Apr 13,4 kitos religijos
Apd 19,35 Galiausiai miesto raštininkas, nuraminęs minią, pasakė: „Efezo vyrai! Kur rasi žmogų, kuris nežinotų, jog efeziečių miestas garbina didžiąją deivę Artemidę ir iš dangaus nukritusią jos statulą?! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 14,12-13 Apd 18,19 Apd 19,26 Ef 2,12 2 Tes 2,10-11 1 Tim 4,2 keičia žmogųmylėk svetimapriimk svetima
Apd 19,36 Šito niekas negali paneigti. Taigi nusiraminkite ir nieko galvotrūkčiais nedarykite. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 14,29 Pat 25,8 Apd 5,35-39
Apd 19,37 Jūs atitempėte čionai šiuos vyrus, kurie nėra nei šventyklos vagys, nei piktžodžiautojai mūsų deivei. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 2,22 Apd 25,8 1 Kor 10,32 2 Kor 6,3 plėšimas
Apd 19,38 Jei Demetrijas ir jo bendrai amatininkai turi prieš ką nors skundą, tai tam yra teismo dienos ir prokonsulai, tegul sau bylinėjasi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 13,7 Įst 17,8 Apd 18,14 1 Kor 6,1
Apd 19,39 O jeigu jūs turite kokį kitą apsvarstytiną reikalą, tai jį bus galima išspręsti teisėtame susirinkime. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Apd 19,40 Šiaip jau yra pavojus būti apkaltintiems maištu dėl to, kas šiandien čia dėjosi, nes nėra jokio pagrindo, kuriuo galėtume pateisinti šį sambrūzdį“. Tai pasakęs, jis paleido susirinkimą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,41 Mt 26,5 Apd 17,5-8 Apd 20,1 Apd 21,31 Apd 21,38

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį