Biblijos vartai

Atversta APD9,19-49 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 25.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Argi jis nėra čia atvykęs jų suimti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!“ O Saulius vis labiau stiprėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Kristus. Bet Barnabas, pasiėmęs jį, nusivedė pas apaštalus ir jiems papasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Viešpatį ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis drąsiai pamokslavęs Jėzaus vardu. Kadangi Lyda netoli Jopės, mokiniai, išgirdę ten esant Petrą, pasiuntė pas jį du vyrus, prašydami, kad jis nedelsdamas pas juos atvyktų.

Apd 9,19 Paskui užvalgęs sustiprėjo. Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 26,20 1 Sam 10,10-12 1 Sam 30,12 Mok 9,7 Apd 11,26 Apd 27,33-36 Gal 1,17 amžina stiprybėPauliaus atsivertimas
Apd 9,20 Saulius bematant pradėjo pamokslauti sinagogose, kad Kristus yra Dievo Sūnus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 2,7 Ps 2,12 Mt 4,3 Mt 26,63-66 Mt 27,43 Mt 27,54 Jn 1,49 Jn 19,7 Jn 20,28 Jn 20,31 Apd 8,36 Apd 9,22 Apd 9,27-28 Apd 13,5 Apd 13,14 Rom 1,4 Gal 1,23-24 Gal 2,20 1 Jn 4,14-15 Apr 2,18 DamaskoDamasko upėdavė vardushelenistaiJėzaus misijaligonių aplankymaspabudimaspamokslavimaspasaulio suvokimassotumasuolus
Apd 9,21 Visi, kurie tai girdėjo, be galo stebėjosi ir klausinėjo: „Ar čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus, kurie šaukiasi šito vardo?! Argi jis nėra čia atvykęs jų suimti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,3 Apd 9,13-14 Sk 23,23 Ps 71,7 Iz 8,18 Zch 3,8 Mt 13,54-55 Mk 5,15-20 Jn 9,8-9 Apd 2,6 Apd 2,12 Apd 3,10 Apd 4,13 Apd 9,1-2 Gal 1,13-24 2 Tes 1,10 1 Jn 3,1 Damaskohelenistai
Apd 9,22 O Saulius vis labiau stiprėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Kristus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 18,5 Pr 49,24 Job 17,9 Ps 84,7 Iz 40,29 Lk 21,15 Lk 24,44-45 Apd 6,9-10 Apd 17,3 Apd 18,27-28 Apd 28,23 1 Kor 1,27 2 Kor 12,9-10 Fil 4,13 augimas dvasiojeDamaskasDamaskoligonių patepimasLozoriaus sesuopaslėpti dalykaipatepti duris
Apd 9,23 Praslinkus nemažai laiko, žydai nutarė jį nužudyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Joz 10,1-6 Mt 10,16-23 Apd 9,16 Apd 13,50 Apd 14,2 Apd 14,19 Apd 22,21-23 2 Kor 11,26 Gal 1,17-18 1 Tes 2,15-16
Apd 9,24 Tačiau Saulius sužinojo apie jų sąmokslą. Dieną ir naktį jie tykojo prie vartų, norėdami jį užmušti, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 25,3 2 Kor 11,32 Apd 20,3 Apd 20,19 Ts 16,2-3 Ps 21,11 Ps 37,32-33 Apd 9,29-30 Apd 14,5-6 Apd 17,10-15 Apd 23,12-21 Apd 23,30 Apd 25,11
Apd 9,25 bet mokiniai nakčia nuleido jį per sieną ant virvių pintinėje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 11,33 Joz 2,15 1 Sam 19,11-12 Damaskonepriklausomybė
Apd 9,26 Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo bijojo, netikėdami jį esant mokinį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 26,20 Mt 10,17-19 Mt 24,10 Apd 4,23 Apd 9,19 Apd 22,17-20 Gal 1,17-19 Gal 2,4
Apd 9,27 Bet Barnabas, pasiėmęs jį, nusivedė pas apaštalus ir jiems papasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Viešpatį ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis drąsiai pamokslavęs Jėzaus vardu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,36 Apd 4,13 Apd 4,29 Gal 1,18-19 Apd 9,3-6 Apd 9,17 Apd 9,20-22 Apd 11,22 Apd 11,25 Apd 12,25 Apd 13,2 Apd 15,2 Apd 15,25-26 Apd 15,35-39 1 Kor 9,6 1 Kor 15,8 Gal 2,9 Gal 2,13 Ef 6,19-20 Damaskopasiuntinybė
Apd 9,28 Taip jis liko su jais Jeruzalėje ir drąsiai kalbėjo Viešpaties Jėzaus vardu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,21 Sk 27,16-17 2 Sam 5,2 1 Kar 3,7 Ps 121,8 Jn 10,9 Gal 1,18 Jėzaus vardas
Apd 9,29 Jis kalbėdavosi ir ginčydavosi su helenistais, o tie kėsinosi jį nužudyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 6,1 2 Kor 11,26 Apd 6,9-10 Apd 9,20-23 Apd 9,27 Apd 11,20 Apd 17,17 Apd 18,19 Apd 19,8 Jud 1,9 Jud 1,3 helenistaisprendimai
Apd 9,30 Tai sužinoję, broliai jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Tarsą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,40 Apd 9,11 Apd 11,25 Mt 10,23 Mt 16,13 Apd 9,24-25 Apd 17,10 Apd 17,15 Gal 1,21 helenistainetikri broliai
Apd 9,31 Tuo tarpu bažnyčios visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe, statydinosi ir augo, gyvendamos su Viešpaties baime ir guodžiamos Šventosios Dvasios. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,1 Neh 5,9 Neh 5,15 Job 28,28 Ps 86,11 Ps 111,10 Pat 8,13 Pat 14,26-27 Pat 23,17 Iz 33,6 Jn 14,16-18 Rom 5,5 Įst 12,10 Joz 21,44 Ts 3,30 1 Krn 22,9 1 Krn 22,18 Est 8,16-17 Ps 94,13 Pat 1,7 Pat 16,6-7 Iz 11,2-3 Iz 11,10 Zch 8,20-1 Apd 6,7 Apd 12,24 Apd 16,5 Rom 14,17 Rom 14,19 Rom 15,13 1 Kor 3,9-15 1 Kor 14,4-5 1 Kor 14,12 1 Kor 14,26 2 Kor 7,1 2 Kor 10,8 2 Kor 12,19 2 Kor 13,10 Gal 5,22-23 Ef 1,13-14 Ef 4,12 Ef 4,16 Ef 4,29 Ef 5,21 Ef 6,18-19 Fil 2,1 Kol 1,10 1 Tes 5,11 2 Tes 2,16-17 1 Tim 1,4 Heb 4,9 Jud 1,20 nebijosiuproto dvasioje
Apd 9,32 Kartą Petras, lankydamas jas visas, atėjo pas šventuosius, gyvenančius Lydoje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 9,13 Apd 8,25 Ps 16,3 Pat 2,8 Mt 27,52 Apd 1,8 Apd 8,14 Apd 9,41 Apd 26,10 Rom 1,7 Gal 2,7-9 Ef 1,1 Fil 1,1 šventųjųtarnavimas sventiesiems
Apd 9,33 Ten jis užtiko žmogų, vardu Enėją, kuris paralyžiuotas jau aštuoneri metai gulėjo patale. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 2,3-11 Mk 5,25 Mk 9,21 Lk 13,16 Jn 5,5 Jn 9,1 Jn 9,21 Apd 3,2 Apd 4,22 Apd 14,8 cerberisparalyžius
Apd 9,34 Petras jam tarė: „Enėjau, Jėzus Kristus išgydo tave. Kelkis ir užklok savo patalą!“ Šis bematant atsikėlė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 3,6 Apd 3,16 Apd 4,10 Mt 8,3 Mt 9,6 Mt 9,28-30 Jn 2,11 Apd 3,12 Apd 16,18 Dievo žemėgydimasišgydėišgydymasJėzus gydoklausymasluošojo pagydymaspagydėpagydisiustebuklai
Apd 9,35 Visi Lydos ir Sarono gyventojai pamatė jį ir atsivertė į Viešpatį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Krn 5,16 Apd 11,21 Apd 9,42 1 Krn 27,29 Iz 35,2 2 Kor 3,16 Įst 4,30 Ps 22,27 Ps 110,3 Iz 31,6 Iz 33,9 Iz 65,10 Iz 66,8 Rd 3,40 Oz 12,6 Oz 14,2 Jl 2,13 Lk 1,16-17 Apd 4,4 Apd 5,12-14 Apd 6,7 Apd 15,19 Apd 19,10 Apd 19,20 Apd 26,18-20 1 Tes 1,9-10 Dievo stebuklastobuli namai
Apd 9,36 Jopėje gyveno viena mokinė, vardu Tabita, išvertus Dorkadė. Ji garsėjo gerais darbais ir gailestingumo aukomis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 2,16 Ezr 3,7 Jon 1,3 Joz 19,46 Jn 15,5 Tit 2,14 Tit 3,8 Pat 5,19 Gg 2,9 Gg 3,5 Gg 8,14 Jn 15,8 Apd 10,4-5 Apd 10,31 Ef 2,10 Fil 1,11 Kol 1,10 1 Tes 4,10 1 Tim 2,9-10 1 Tim 5,10 Tit 2,7 Heb 13,21 Jok 1,27 akvilasbus duotadalijimasisdaryti geraelijas mokinysEvangelija vargsamsklusnūslabdaralavonasmergaitemokinystėmoterys valdysmoters mušimasnei moterspažinus kristųplėšti, žudytisalomėjasamariečiaiskausmaisotumastikrumasžvėrelių
Apd 9,37 Tomis dienomis ji susirgo ir mirė. Ją nuprausė ir paguldė aukštutiniame kambaryje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,13 Apd 20,8 Mk 14,15 Jn 11,3-4 Jn 11,36-37 Apd 9,39 esate nuplautlaidojimo apeigos
Apd 9,38 Kadangi Lyda netoli Jopės, mokiniai, išgirdę ten esant Petrą, pasiuntė pas jį du vyrus, prašydami, kad jis nedelsdamas pas juos atvyktų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 9,36 2 Kar 4,28-30 Apd 9,32 Apd 11,26
Apd 9,39 Petras pakilęs iškeliavo su jais. Kai tik atėjo, jį nuvedė į aukštutinį kambarį. Ten jį apstojo visos našlės, verkdamos ir rodydamos jam tunikas bei viršutinius drabužius, kuriuos, tebegyvendama su jomis, buvo pasiuvusi Dorkadė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 1,24 Job 31,19-20 Pat 10,7 Pat 31,30-31 Mok 9,10 Mt 17,17 Mt 25,36-39 Mt 26,11 Mk 14,8 Lk 24,44 Jn 12,8 Jn 17,12 Apd 6,1 Apd 8,2 Apd 9,36-37 Apd 9,41 Apd 20,35 2 Kor 8,12 Ef 4,28 1 Tes 1,3 1 Tes 4,13 Jok 2,15-17 1 Jn 3,18 adventistaiašarųdarboDievo dukrahelenistaijautrusmoteris bažnyčiojeplėštiraugessavitarpio pagarbazaidimai
Apd 9,40 Petras liepė visiems išeiti. Atsiklaupęs pasimeldė ir, atsisukęs į lavoną, tarė: „Tabita, kelkis!“ Ši atmerkė akis ir, išvydusi Petrą, atsisėdo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,25 Apd 7,60 2 Kar 4,32-36 1 Kar 17,19-23 Mk 5,40-42 Mk 9,25 Lk 8,54 Lk 22,41 Jn 11,43-44 Apd 20,36 Apd 21,5 atsisėstiBiblija maldaišlaisvintojaskai meldžiatėskepalaskur melstismalda Dievuimalda getsemanėjemeldžiamėsmelskis sionemelskis slaptojemergaite kelkismirusiuju maldapaliekant izraelįsiela kančiaSimonas magasšventųjų maldosvienybe maldoje
Apd 9,41 Jis ištiesė jai ranką ir ją pakėlė. Tada, pašaukęs vidun šventuosius ir našles, parodė jiems ją gyvą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 6,1 Pr 45,26 1 Kar 17,23 Job 29,13 Ps 146,9 Mk 1,31 Lk 7,12 Lk 7,15 Apd 3,7 Apd 20,12
Apd 9,42 Žinia apie tai pasklido visoje Jopėje, ir daugelis įtikėjo Viešpatį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 11,45 Jn 12,11 Apd 9,35 Jn 11,4 Jn 12,44 Apd 11,21 Apd 19,17-18 bažnyčiatobuli namaivyras bažnyčia
Apd 9,43 Jis dar ilgesnį laiką pasiliko Jopėje pas vieną odininką, vardu Simoną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 10,6 Apd 10,32

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį