Biblijos vartai

Atversta APD9,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad, užtikęs to Kelio sekėjus, vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą, sakantį jam: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Jis tarė: „Kas Tu esi, Viešpatie?“ Viešpats atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Argi jis nėra čia atvykęs jų suimti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!“ O Saulius vis labiau stiprėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Kristus.

Apd 9,1 Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,3 Ps 27,12 Apd 9,11-21 Apd 26,9-11 Apd 7,58 Apd 22,3-5 1 Kor 15,9 Gal 1,13 Fil 3,6 1 Tim 1,13 DamaskoJėzus užtarėjasPauliaus atsivertimaspersekiojamasžinojimas
Apd 9,2 ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad, užtikęs to Kelio sekėjus, vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 19,9 Apd 19,23 Apd 9,14 Apd 22,4-5 Apd 24,14 Apd 24,22 Est 3,8-13 Ps 82,2-4 Apd 6,9 Apd 7,19 Apd 13,14-15 Apd 18,25 Apd 26,12 Apd 28,17-22 Damaskodamasko upėKristus pakeliaPauliaus atsivertimastikra vienybėviena duonosViešpaties keliai
Apd 9,3 Kai keliaudamas priartėjo prie Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 15,8 Apd 22,6 Apd 26,12-13 Ps 104,2 Apd 9,17 1 Tim 6,16 Apr 21,23 Apr 22,5 Damaskodamasko upėDievas paslėpėKristaus kelionėPauliaus atsivertimassustojimąšviesašviesa gyvybė
Apd 9,4 Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą, sakantį jam: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 63,9 Zch 2,8 Pr 3,9 Pr 16,8 Pr 22,11 Iš 3,4 Sk 16,45 Mt 25,40 Mt 25,45-46 Lk 10,41 Jn 18,6 Jn 20,16 Jn 21,15 Apd 5,10 Apd 22,7-8 Apd 26,14-15 Rom 11,22 1 Kor 4,7 1 Kor 12,12 Ef 5,30 apsireiškėatsivertimasDamaskodoras gyvenimasmylėkite broliuspagyrūnasPauliaus atsivertimaspaulius
Apd 9,5 Jis tarė: „Kas Tu esi, Viešpatie?“ Viešpats atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Sunku tau spyriotis prieš akstiną! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 32,15 1 Sam 3,4-10 Job 9,4 Job 40,9-10 Ps 2,12 Iz 45,9 Apd 5,39 Apd 26,9 1 Kor 10,22 1 Tim 1,13 abejonės Dievuapaštalųašaraatsiversbalandisbaltasdamaskodievas šaliagyvatesiniciatyvaišganytojasmano mylimasismylimas sūnuspauliaus atsivertimaspriklausairytisusijungtivarnasvienas viešpats
Apd 9,6 Kelkis, eik į miestą, ir tau bus pasakyta, ką turi daryti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 28,5 Ps 25,8-9 Ps 25,12 Ps 94,12 Iz 57,18 Iz 66,2 Ez 16,6-8 Hab 3,16 Mt 19,30 Lk 3,10 Apd 2,37 Apd 9,15-16 Apd 10,6 Apd 10,22 Apd 10,32 Apd 11,13-14 Apd 16,29-30 Apd 22,10 Apd 24,25-26 Apd 26,16 Rom 5,20 Rom 7,9 Rom 9,15-24 Rom 10,3 Rom 10,20 Gal 1,15-16 Fil 2,12 1 Tim 1,14-16 Jok 4,6 abejonės Dievuišdavikasmalonės dovanosnuosavas teistumasPauliaus atsivertimas
Apd 9,7 Su juo keliavę vyrai stovėjo be žado: jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 22,9 Dan 10,7 Jn 12,29 Mt 24,40-41 Apd 26,13-14 AchazasactasatsiprašymasDamaskodešimt mergeliųDievas tobulasišsiskyrimasjeftejuditakūniškas mąstymaspadorumasPauliaus atsivertimassaulius pauliussavo nuomonėskolingi meilęsurišti žemėjesuteršti
Apd 9,8 Saulius atsikėlė nuo žemės, bet, atmerkęs akis, nieko nebematė. Laikydami už rankos, jie nuvedė jį į Damaską. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 22,11 Apd 9,18 Pr 19,11 Iš 4,11 2 Kar 6,17-20 Apd 13,11 aklumasDamaskodamasko upėPauliaus atsivertimas
Apd 9,9 Jis tris dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Est 4,16 2 Krn 33,12-13 2 Krn 33,18-19 Jon 3,6-8 Apd 9,11-12 aklumasatsivertimasdienu pasninkasDvasinė stiprybėJėzus liepėmakabėjaimeldėsipasninkaspasninkas maldasaldumynaisaulius pauliussavaimingaitikėjimo nauda
Apd 9,10 Damaske buvo vienas mokinys, vardu Ananijas. Viešpats tarė jam regėjime: „Ananijau!“ Šis atsakė: „Štai aš, Viešpatie“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,1 Iz 6,8 Apd 10,3 Apd 22,12 Pr 31,11 Iš 3,4 1 Sam 3,4 1 Sam 3,8-10 Sk 12,6 2 Sam 15,26 Dan 2,19 Apd 2,17 Apd 10,17-20 atvertos akysDamaskoDievas paslėpėduosiniciatyvamatymasNatanaelisne regėjimuPauliaus atsivertimassapnaisaulius pauliussielos sargasžmogus visagalisSirija
Apd 9,11 Viešpats tęsė: „Kelkis, eik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Sauliaus. Štai, jis meldžiasi En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,39 Apd 22,3 Apd 9,30 Apd 11,25 Įst 4,29 2 Krn 33,12-13 2 Krn 33,18-19 Job 33,18-28 Ps 32,3-6 Ps 40,1-2 Ps 50,15 Ps 130,1-3 Pat 15,8 Iz 55,6-7 Jer 29,12-13 Jer 31,18-20 Jon 2,1-4 Zch 12,10 Mt 7,7-8 Lk 11,9-10 Lk 18,7-14 Lk 23,42-43 Jn 4,10 Apd 2,21 Apd 8,22 Apd 8,26 Apd 10,5-6 Apd 11,13 Damaskogarbinimo maldasaulius pauliustiesus kelias
Apd 9,12 ir regėjime pamatė vyrą, vardu Ananiją, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,23 Apd 9,10 Apd 9,17-18 matymasnakties regėjimasne regėjimupalaima mažutėliamsvizijos
Apd 9,13 Ananijas atsakė: „Viešpatie, iš daugelio esu girdėjęs apie tą vyrą, kiek daug pikto jis yra padaręs Tavo šventiesiems Jeruzalėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,3 Apd 9,1 Iš 4,13-19 1 Sam 16,2 1 Kar 18,9-14 Jer 20,9-10 Ez 3,14 Jon 1,2-3 Mt 10,16 Apd 9,32 Apd 22,4 Apd 22,19-20 Apd 26,10-11 Rom 1,7 Rom 15,25-26 Rom 15,31 Rom 16,2 Rom 16,15 1 Tim 1,13-15 abejojantisabejojimasNatanaelisšventųjų
Apd 9,14 Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, kurie šaukiasi Tavo vardo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 9,21 Apd 7,59 Apd 22,16 1 Kor 1,2 2 Tim 2,22 Apd 9,2-3 Rom 10,12-14 abejojantisabejojimasšauksisšauktis manęs
Apd 9,15 Bet Viešpats jam tarė: „Eik, nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 13,2 Ef 3,7-8 Rom 1,5 Rom 11,13 Gal 1,15-16 1 Tim 2,7 Apd 22,21 2 Tim 4,16-17 Iš 4,12-14 Jer 1,5 Jer 1,7 Jon 3,1-2 Mt 10,18 Jn 15,16 Apd 21,19 Apd 25,22-11 Apd 26,17-20 Apd 26,32 Apd 27,24 Apd 28,17-1 Rom 1,13-15 Rom 9,21-24 Rom 15,15-21 1 Kor 15,10 Gal 1,1 Gal 2,7-9 Kol 1,25-29 2 Tim 1,11 2 Tim 2,4 2 Tim 2,20-21 Apr 17,14 brolijaDvasios indasgarbingi indaimolio indasmolispagonysPauliaus atsivertimaspauliuspavydžiaipražūčiaisaulius paulius
Apd 9,16 Aš jam parodysiu, kiek daug jis turės iškentėti dėl mano vardo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,11 2 Kor 11,23-27 Iz 33,1 Mt 5,11 Mt 10,21-25 Mt 24,9 Jn 15,20 Jn 16,1-4 Apd 9,14 Apd 20,22-23 Apd 21,4 1 Kor 4,9-13 2 Kor 6,4 1 Tes 3,3 2 Tim 1,12 2 Tim 2,9-10 2 Tim 3,11 1 Pt 4,14 Apr 1,9 jehovoskančiakančia darbaskentėtiklauptissavitaigašimteriopai
Apd 9,17 Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant jo rankas ir tarė: „Broli Sauliau! Viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, kai keliavai, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas Šventosios Dvasios“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,4 Apd 6,6 Apd 8,17 Apd 22,12-14 Pr 45,4 Mt 19,13 Mk 6,5 Lk 1,16-17 Lk 1,76 Lk 2,11 Lk 15,30 Lk 15,32 Apd 4,31 Apd 9,4-5 Apd 9,8-15 Apd 10,36 Apd 13,3 Apd 13,52 Apd 19,6 Apd 21,20 Apd 26,15 Rom 15,7 1 Kor 15,8 1 Kor 15,47 1 Tim 4,14 1 Tim 5,22 2 Tim 1,6 Flm 1,16 Heb 6,2 1 Pt 1,22-23 atgailos sakramentasbaltasDamaskoDvasinė pilnatvėDvasios dovanosDvasios pripildymasjeftekaulųkornelijuspadoriaipamotepasaulio dvasiapauliuspilni Dvasiosrūbastukstantisugnies liežuviaivarnas
Apd 9,18 Ir bematant jam nuo akių lyg žvynai nukrito. Jis kaipmat atgavo regėjimą ir buvo pakrikštytas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 22,16 Apd 2,38 Apd 2,41 Apd 13,12-13 Apd 13,37-38 2 Kor 3,14 2 Kor 4,6 akysapgaulinga filosofijaapsivilkti Kristumiatvėrė akisDievo stebuklasDievo svarstyklesJono krikštaskrikstynoskrikštaskrikštas vandeniukrikštynoskrikšto mamaKristaus krikštasmano mokiniaipauliusper krikštąpirmas krikštassakramentaisaulius pauliusseno gyvenimovaiko krikštasvandens krikštas
Apd 9,19 Paskui užvalgęs sustiprėjo. Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 26,20 1 Sam 10,10-12 1 Sam 30,12 Mok 9,7 Apd 11,26 Apd 27,33-36 Gal 1,17 amžina stiprybėPauliaus atsivertimas
Apd 9,20 Saulius bematant pradėjo pamokslauti sinagogose, kad Kristus yra Dievo Sūnus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 2,7 Ps 2,12 Mt 4,3 Mt 26,63-66 Mt 27,43 Mt 27,54 Jn 1,49 Jn 19,7 Jn 20,28 Jn 20,31 Apd 8,36 Apd 9,22 Apd 9,27-28 Apd 13,5 Apd 13,14 Rom 1,4 Gal 1,23-24 Gal 2,20 1 Jn 4,14-15 Apr 2,18 Damaskodamasko upėdavė vardusJėzaus misijaligonių aplankymaspabudimaspamokslavimaspasaulio suvokimasuolus
Apd 9,21 Visi, kurie tai girdėjo, be galo stebėjosi ir klausinėjo: „Ar čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus, kurie šaukiasi šito vardo?! Argi jis nėra čia atvykęs jų suimti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,3 Apd 9,13-14 Sk 23,23 Ps 71,7 Iz 8,18 Zch 3,8 Mt 13,54-55 Mk 5,15-20 Jn 9,8-9 Apd 2,6 Apd 2,12 Apd 3,10 Apd 4,13 Apd 9,1-2 Gal 1,13-24 2 Tes 1,10 1 Jn 3,1 Damasko
Apd 9,22 O Saulius vis labiau stiprėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Kristus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 18,5 Pr 49,24 Job 17,9 Ps 84,7 Iz 40,29 Lk 21,15 Lk 24,44-45 Apd 6,9-10 Apd 17,3 Apd 18,27-28 Apd 28,23 1 Kor 1,27 2 Kor 12,9-10 Fil 4,13 augimas dvasiojeDamaskoligonių patepimasLozoriaus sesuopaslėpti dalykai
Apd 9,23 Praslinkus nemažai laiko, žydai nutarė jį nužudyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Joz 10,1-6 Mt 10,16-23 Apd 9,16 Apd 13,50 Apd 14,2 Apd 14,19 Apd 22,21-23 2 Kor 11,26 Gal 1,17-18 1 Tes 2,15-16
Apd 9,24 Tačiau Saulius sužinojo apie jų sąmokslą. Dieną ir naktį jie tykojo prie vartų, norėdami jį užmušti, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 25,3 2 Kor 11,32 Apd 20,3 Apd 20,19 Ts 16,2-3 Ps 21,11 Ps 37,32-33 Apd 9,29-30 Apd 14,5-6 Apd 17,10-15 Apd 23,12-21 Apd 23,30 Apd 25,11
Apd 9,25 bet mokiniai nakčia nuleido jį per sieną ant virvių pintinėje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 11,33 Joz 2,15 1 Sam 19,11-12 Damaskonepriklausomybė
Apd 9,26 Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo bijojo, netikėdami jį esant mokinį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 26,20 Mt 10,17-19 Mt 24,10 Apd 4,23 Apd 9,19 Apd 22,17-20 Gal 1,17-19 Gal 2,4
Apd 9,27 Bet Barnabas, pasiėmęs jį, nusivedė pas apaštalus ir jiems papasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Viešpatį ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis drąsiai pamokslavęs Jėzaus vardu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,36 Apd 4,13 Apd 4,29 Gal 1,18-19 Apd 9,3-6 Apd 9,17 Apd 9,20-22 Apd 11,22 Apd 11,25 Apd 12,25 Apd 13,2 Apd 15,2 Apd 15,25-26 Apd 15,35-39 1 Kor 9,6 1 Kor 15,8 Gal 2,9 Gal 2,13 Ef 6,19-20 Damaskopasiuntinybė
Apd 9,28 Taip jis liko su jais Jeruzalėje ir drąsiai kalbėjo Viešpaties Jėzaus vardu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,21 Sk 27,16-17 2 Sam 5,2 1 Kar 3,7 Ps 121,8 Jn 10,9 Gal 1,18 Jėzaus vardas
Apd 9,29 Jis kalbėdavosi ir ginčydavosi su helenistais, o tie kėsinosi jį nužudyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 6,1 2 Kor 11,26 Apd 6,9-10 Apd 9,20-23 Apd 9,27 Apd 11,20 Apd 17,17 Apd 18,19 Apd 19,8 Jud 1,9 Jud 1,3 sprendimai
Apd 9,30 Tai sužinoję, broliai jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Tarsą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,40 Apd 9,11 Apd 11,25 Mt 10,23 Mt 16,13 Apd 9,24-25 Apd 17,10 Apd 17,15 Gal 1,21 netikri broliai
Apd 9,31 Tuo tarpu bažnyčios visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe, statydinosi ir augo, gyvendamos su Viešpaties baime ir guodžiamos Šventosios Dvasios. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,1 Neh 5,9 Neh 5,15 Job 28,28 Ps 86,11 Ps 111,10 Pat 8,13 Pat 14,26-27 Pat 23,17 Iz 33,6 Jn 14,16-18 Rom 5,5 Įst 12,10 Joz 21,44 Ts 3,30 1 Krn 22,9 1 Krn 22,18 Est 8,16-17 Ps 94,13 Pat 1,7 Pat 16,6-7 Iz 11,2-3 Iz 11,10 Zch 8,20-1 Apd 6,7 Apd 12,24 Apd 16,5 Rom 14,17 Rom 14,19 Rom 15,13 1 Kor 3,9-15 1 Kor 14,4-5 1 Kor 14,12 1 Kor 14,26 2 Kor 7,1 2 Kor 10,8 2 Kor 12,19 2 Kor 13,10 Gal 5,22-23 Ef 1,13-14 Ef 4,12 Ef 4,16 Ef 4,29 Ef 5,21 Ef 6,18-19 Fil 2,1 Kol 1,10 1 Tes 5,11 2 Tes 2,16-17 1 Tim 1,4 Heb 4,9 Jud 1,20 apie baimėatsiųsiu Guodėjąbaimėbaimė prarastibažnyčiabijokite DievoDamaskoDievo baimėDievo bijokiteDievobaimingumasDvasios darbaiGalilėjos ežerasGalilėjos miesteydosjaukumasmirtis baimėnebijosiupaguodapaguodosproto dvasioješventas kryžiustobuli namaiViešpaties baimėžmogaus dvasia

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį