Biblijos vartai

Atversta APD26,5-35 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 28.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Dėl šitos vilties, karaliau Agripa, aš ir esu žydų kaltinamas. Todėl, karaliau Agripa, nebuvau nepaklusnus dangiškam regėjimui ir iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visame Judėjos krašte ir pagonijoje skelbiau, kad žmonės atgailautų, gręžtųsi į Dievą ir imtųsi atgailos vertų darbų. Agripa atsakė: „Ko gero įtikinsi mane krikščionimi tapti...“ Paulius tarė: „Meldžiu Dievą, kad ar per trumpą, ar per ilgą laiką ne tik tu, bet ir visi, šiandien girdėję mane kalbant, taptų tokie, kaip aš, tik be šitų pančių!“ Jam tai pasakius, pakilo karalius, valdytojas, Berenikė ir visi sėdėję su jais.

Apd 26,5 Jie pažįsta mane nuo seno ir, jei norėtų, galėtų paliudyti, kad aš, būdamas fariziejus, gyvenau, laikydamasis griežčiausios mūsų religijos krypties. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 23,6 Apd 22,3 Apd 24,5 Apd 22,5 Apd 24,14 Fil 3,5-6 erezijafariziejaijėzaus mokymai
Apd 26,6 Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų tėvams. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 24,15 Apd 28,20 Mch 5,2 Apd 23,6 Rom 15,8 Pr 3,15 Pr 12,3 Pr 22,18 Pr 26,4 Pr 49,10 Įst 18,15 2 Sam 7,12-13 Job 19,25-27 Ps 2,6-12 Ps 40,6-8 Ps 98,2 Ps 110,1-4 Ps 132,11 Ps 132,17 Iz 4,2 Iz 7,14 Iz 9,6-7 Iz 11,1-5 Iz 40,9-11 Iz 42,1-4 Iz 53,10-12 Iz 61,1-3 Jer 23,5-6 Jer 33,14-17 Ez 17,22-24 Ez 21,27 Ez 34,23-25 Ez 37,24 Dan 2,34-35 Dan 2,44-45 Dan 7,13-14 Dan 9,24-26 Oz 3,5 Jl 2,32 Am 9,11-12 Abd 1,21 Mch 7,20 Sof 3,14-17 Zch 2,10-11 Zch 6,12 Zch 9,9 Zch 13,1 Zch 13,7 Mal 3,1 Mal 4,2 Lk 1,69-70 Apd 3,24 Apd 13,32-33 Apd 24,21 Apd 26,8 Gal 3,17-18 Gal 4,4 Tit 2,13 1 Pt 1,11-12 Abraomo pažadassprendimaiviltisprisikėlimo viltis
Apd 26,7 Jo išsipildant tikisi sulaukti mūsų dvylika giminių, uoliai tarnaudamos Dievui dieną ir naktį. Dėl šitos vilties, karaliau Agripa, aš ir esu žydų kaltinamas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jok 1,1 Ezr 6,17 Mt 19,28 Lk 22,30 Apd 26,2 Fil 3,11 1 Tes 3,10 1 Tim 5,5 Ezr 8,35 Ps 134,1-2 Ps 135,2 Lk 2,25 Lk 2,36-38 Lk 7,19-20 Apd 20,31 Apr 7,4-8 aš viliuosidieną naktįDievo tarnasIzraelio giminėsstabų garbinimas
Apd 26,8 Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 4,2 Apd 10,40-42 Apd 13,30-31 Apd 17,31-32 Pr 18,14 Mt 22,29-32 Lk 1,37 Lk 18,27 Jn 5,28-29 Apd 23,6 Apd 25,19 1 Kor 15,12-20 Fil 3,21 mirusieji prisikels
Apd 26,9 Tiesa, ir aš maniau, kad privalau visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Tim 1,13 Apd 22,8 Jn 15,21 Jn 16,2-3 Apd 3,6 Apd 9,16 Apd 21,13 Apd 24,5 Rom 10,2 Gal 1,13-14 Fil 3,6 apie sąžinęDvasios vedimassąmonėsąžinė
Apd 26,10 Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų uždariau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 8,3 Apd 9,13-14 Apd 9,21 Apd 22,4-5 Ps 16,3 Apd 7,58 Apd 8,1 Apd 9,1-2 Apd 9,26 Apd 9,32 Apd 9,41 Apd 22,19-20 Rom 15,25-26 1 Kor 15,9 Gal 1,13 Ef 1,1 Apr 17,6 išlaisvinti belaisviųkalėjimasPauliaus atsivertimasšventųjų
Apd 26,11 Visose sinagogose dažnai juos bausdavau, versdavau piktžodžiauti ir, be saiko prieš juos įtūžęs, persekiojau net svetimuose miestuose. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,17 Apd 13,45 Apd 22,19 Mok 9,3 Mk 3,28 Mk 13,9 Lk 6,11 Lk 15,17 Lk 21,12 Apd 9,1 Apd 18,6 Apd 22,5 Apd 26,24-25 Heb 10,28-29 Jok 2,7 2 Pt 2,16 beprotybė
Apd 26,12 Tais pačiais tikslais keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 21,8-10 Ps 94,20-21 Iz 10,1 Jer 26,8 Jer 29,26-27 Jn 7,45-48 Jn 11,57 Apd 9,1-8 Apd 22,5-11 Apd 26,10 Damaskodamasko upė
Apd 26,13 Kelyje vidurdienį, karaliau, aš staiga išvydau, kaip mane ir keliavusius su manimi apšvietė šviesa iš dangaus, skaistesnė už saulę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 17,2 Iz 24,23 Iz 30,26 Apd 9,3 Apd 22,6 Apr 1,16 Apr 21,23 šviesašviesa palyginimai
Apd 26,14 Mes visi parpuolėme žemėn, ir aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: ‘Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,40 Apd 9,7 Apd 22,2 Pat 13,15 Zch 2,8 Zch 12,2 Apd 9,4-5 Apd 22,7-9 1 Kor 10,22 DamaskoPauliaus atsivertimaspauliussuteršti
Apd 26,15 Aš paklausiau: ‘Kas Tu esi, Viešpatie?’ Jis atsakė: ‘Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 16,8 Mt 25,40 Mt 25,45 Jn 15,20-21 iniciatyvaNatanaelis
Apd 26,16 Kelkis ir stokis ant kojų! Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytoju tų dalykų, kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikšiu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 22,14-15 Ez 2,1 Dan 10,11 Apd 1,17 Apd 1,25 Apd 6,4 Apd 9,6-9 Apd 9,15-16 Apd 13,1-4 Apd 18,9-10 Apd 20,24 Apd 21,19 Apd 22,10 Apd 22,17-21 Apd 23,11 Apd 27,23-24 Rom 1,5 Rom 15,16 2 Kor 4,1 2 Kor 5,18 2 Kor 12,1-7 Gal 1,12 Gal 2,2 Ef 3,7-8 Kol 1,7 Kol 1,23 Kol 1,25 1 Tes 3,2 1 Tim 1,12 1 Tim 4,6 2 Tim 4,5 prisikėlė
Apd 26,17 Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave dabar siunčiu, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 9,15 Jer 1,8 Jer 1,19 Rom 11,13 1 Tim 2,7 1 Krn 16,35 Ps 34,19 Ps 37,32-33 Apd 9,23-25 Apd 9,29-30 Apd 13,50 Apd 14,5-6 Apd 14,19-20 Apd 16,39 Apd 17,10 Apd 17,14 Apd 18,10 Apd 18,12-16 Apd 19,28-41 Apd 21,28-36 Apd 22,21-22 Apd 23,10-24 Apd 25,3 Apd 25,9-11 Apd 27,42-44 Apd 28,28 Rom 15,16 2 Kor 1,8-10 2 Kor 4,8-10 2 Kor 11,23-26 Gal 2,9 Ef 3,7-8 2 Tim 1,11 2 Tim 3,11 2 Tim 4,16-17 atsimerktiatsiskaitytiatvira širdisdarbštusklusnūsKristaus jėgamūsų kūnasnekantrumaspakojisperlųpražūčiaistabmeldystautos išgelbėjimas
Apd 26,18 kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono valdžios – į Dievą ir, tikėdami mane, gautų nuodėmių atleidimą bei paveldėjimą su pašventintaisiais’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,32 1 Pt 2,9 Iz 35,5 Iz 42,7 Lk 24,47 Apd 2,38 Ef 5,8 Apd 5,31 2 Kor 4,6 Ef 1,18 Apd 15,9 Apd 20,21 Ps 32,1-2 Ps 119,18 Ps 146,8 Iz 9,2 Iz 29,18 Iz 32,3 Iz 42,16 Iz 43,8 Iz 49,6 Iz 49,24-25 Iz 53,8-12 Iz 60,1-3 Mal 4,2 Mt 4,16 Mt 6,22-23 Lk 1,77 Lk 1,79 Lk 2,32 Lk 4,18 Lk 11,21-22 Lk 24,45 Jn 1,4-9 Jn 3,19 Jn 4,10 Jn 4,14 Jn 7,38-39 Jn 8,12 Jn 9,5 Jn 9,39 Jn 12,35-36 Jn 17,17 Apd 3,19 Apd 9,17-18 Apd 10,43 Apd 13,38-39 Apd 13,47 Apd 26,23 Rom 4,6-9 Rom 5,1-2 Rom 8,17 1 Kor 1,2 1 Kor 1,30 1 Kor 6,10-11 2 Kor 4,4 2 Kor 6,14 Gal 2,20 Gal 3,2 Gal 3,14 Ef 1,7 Ef 1,11 Ef 1,14 Ef 2,8 Ef 4,18 Ef 5,14 Kol 1,12-14 1 Tes 5,4-8 2 Tim 2,26 Tit 3,5-6 Heb 2,14-15 Heb 9,15 Heb 10,10 Heb 10,14 Heb 11,6 Jok 2,5 1 Pt 1,4 1 Pt 2,25 1 Jn 1,9 1 Jn 2,8-9 1 Jn 2,12 1 Jn 3,8 1 Jn 5,19 Jud 1,1 Apr 20,2-3 Apr 21,27 akysapsauga Dieveatlikoatsimerktiatsivertimasatvėrė akisatvira širdisdievas paslėpėdievo šviesagrindėižeidimasluko evangelijamano mokiniaimaži darbaimūsų širdysenepaveldėsnėra atleidimopakviesti jėzųpaliudyti darbaispasaulio kunigaikštispasidavimo paslaptispašventinimaspaveldasšviesa gyvybėtamsatamsos vaikaitikėjimo broliaitikėjimo pasireiškimastikėjimo vaisiuszeme velnio
Apd 26,19 Todėl, karaliau Agripa, nebuvau nepaklusnus dangiškam regėjimui En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 4,13-14 Iz 50,5 Jer 20,9 Ez 2,7-8 Ez 3,14 Jon 1,3 Apd 26,2 Apd 26,26-27 Gal 1,16 ne regėjimu
Apd 26,20 ir iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visame Judėjos krašte ir pagonijoje skelbiau, kad žmonės atgailautų, gręžtųsi į Dievą ir imtųsi atgailos vertų darbų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 3,8 Apd 3,19 Apd 2,38 Mt 9,13 Apd 9,35 Ps 22,27 Iz 55,7 Jer 31,19-20 Rd 3,40 Ez 18,30-32 Oz 12,6 Oz 14,2 Mt 3,2 Mt 4,17 Mt 21,30-32 Mk 6,12 Lk 1,16 Lk 3,8-14 Lk 13,3 Lk 13,5 Lk 15,7 Lk 15,10 Lk 19,8-9 Lk 24,46-47 Apd 9,15 Apd 9,19-29 Apd 11,18 Apd 11,26-30 Apd 13,46-48 Apd 14,15-21 Apd 15,19 Apd 17,30 Apd 20,21 Apd 22,17-22 Apd 26,17 Rom 2,4 Rom 11,18-20 2 Kor 3,16 2 Kor 7,10 Ef 4,17-25 Ef 6,1-9 1 Tes 1,9 2 Tim 2,25-26 Tit 2,2-13 1 Pt 1,14-16 1 Pt 2,9-12 1 Pt 4,2-5 2 Pt 1,5-8 Apr 2,5 Apr 2,21 Apr 3,3 Apr 16,11 atgailaatgailaukcharakterisDamaskodamasko upėgavėniaizraelio avisKristaus bažnyčiaKristaus mirimasmeilė pasauliuimeilė vaikainekaltanesvetimaukPauliaus atsivertimasprasmingas gyvenimassantuokos problemossvetimautišalintisšeima santykiai
Apd 26,21 Už tai žydai sugriebė mane šventykloje ir mėgino užmušti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,30-31 Apd 21,27 Apd 22,22 Apd 23,12-15 Apd 25,3
Apd 26,22 Bet, Dievui padedant, iki šios dienos tebeliudiju mažam ir dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką skelbė įvyksiant pranašai ir Mozė, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 24,14 Lk 24,27 Lk 24,44 Apd 10,43 1 Sam 7,12 Ezr 8,31 Ps 18,47 Ps 66,12 Ps 118,10-13 Ps 124,1-3 Ps 124,8 Mt 17,4-5 Lk 16,29-31 Lk 24,46 Jn 1,17 Jn 1,45 Jn 3,14-15 Jn 5,39 Jn 5,46 Apd 3,21-24 Apd 14,19-20 Apd 16,25-26 Apd 18,9-10 Apd 20,20-27 Apd 21,31-33 Apd 23,10-11 Apd 23,16-22 Apd 26,6 Apd 26,17 Apd 28,23 Rom 3,21 2 Kor 1,8-10 2 Tim 3,11 2 Tim 4,17-18 Apr 11,18 Apr 15,3 Apr 20,12 įstatymaiįstatymasMozėMozės mamateisino
Apd 26,23 būtent, kad Kristus kentės, jog pirmutinis prisikels iš numirusių ir paskelbs šviesą tautai ir pagonims“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 1,5 Lk 2,32 Kol 1,18 Lk 24,26 Zch 13,7 Jn 10,18 Apd 26,18 Pr 3,15 Ps 16,8-11 Ps 22,1-31 Iz 53,1-12 Dan 9,24-26 Zch 12,10 Mt 27,53 Lk 18,31-33 Lk 24,46 Jn 11,25 Apd 2,23-32 Apd 3,18 Apd 13,34 Apd 26,8 1 Kor 15,3 1 Kor 15,20-23 Heb 2,10 Achazasįstatymaikančia darbaspranašystėteisino
Apd 26,24 Jam tai kalbant, Festas garsiai sušuko: „Pauliau, tu iš galvos kraustaisi! Iš didelio rašto išėjai iš krašto“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 4,10 2 Kar 9,11 Jer 29,26 Mk 3,21 Apd 17,32 1 Kor 1,23 Oz 9,7 Jn 7,15 Jn 8,48 Jn 8,52 Jn 10,20-21 Apd 22,1 Apd 24,25 Apd 25,19-20 Apd 26,11 1 Kor 2,13-14 2 Kor 5,13 beprotybėuolus
Apd 26,25 Paulius atsiliepė: „Ne, nesikraustau iš galvos, prakilnusis Festai, bet skelbiu tiesos ir sveiko proto žodžius. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 23,26 Apd 24,3 Lk 1,3 Jn 8,49 Tit 1,9 Tit 2,7-8 1 Pt 2,21-23 1 Pt 3,9 1 Pt 3,15
Apd 26,26 Šiuos dalykus žino karalius, kuriam taip atvirai kalbu. Esu tikras, kad iš viso to jam nieko nėra nežinomo, nes šitai dėjosi ne kur nors užkampyje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 30,20 Mt 26,5 Mt 27,29-54 Apd 2,1-12 Apd 4,16-21 Apd 5,18-42 Apd 25,22 Apd 26,2-3 melagingi liudijimai
Apd 26,27 Karaliau Agripa, ar tiki pranašais? Žinau, kad tiki“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 26,22-23
Apd 26,28 Agripa atsakė: „Ko gero įtikinsi mane krikščionimi tapti...“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,26 Ez 33,31 Mt 10,18 Mk 6,20 Mk 10,17-22 Apd 24,25 Apd 26,29 2 Kor 4,2 Jok 1,23-24 1 Pt 4,16 aklas protaskėdėkrikščionimiskrikščionislinksmai aukotineteisti
Apd 26,29 Paulius tarė: „Meldžiu Dievą, kad ar per trumpą, ar per ilgą laiką ne tik tu, bet ir visi, šiandien girdėję mane kalbant, taptų tokie, kaip aš, tik be šitų pančių!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,33 1 Kor 7,7 Iš 16,3 Sk 11,29 2 Sam 18,33 2 Kar 5,3 Jer 13,17 Lk 19,41-42 Jn 5,34 Apd 12,6 Apd 25,14 Rom 9,1-3 Rom 10,1 1 Kor 4,8 2 Kor 11,1 Ef 6,20 Kol 1,28 įsiklausymaspažangauolumas
Apd 26,30 Jam tai pasakius, pakilo karalius, valdytojas, Berenikė ir visi sėdėję su jais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,15 Apd 25,23 Apd 28,22
Apd 26,31 Išeidami jie tarpusavyje kalbėjosi: „Šitas žmogus nepadarė nieko baustino mirtimi ar kalėjimu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 23,29 Apd 23,9 2 Sam 24,17 Lk 23,4 Lk 23,14-15 Apd 25,25 Apd 28,18 1 Pt 3,16 1 Pt 4,14-16
Apd 26,32 Agripa Festui pareiškė: „Būtų galima paleisti šitą žmogų, jeigu jis nebūtų šaukęsis ciesoriaus“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 28,18 Apd 25,11-12 Apd 25,25 ciesoriui

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį