Biblijos vartai

Atversta APD13,4-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Po Įstatymo ir Pranašų skaitymo sinagogos vadovai kreipėsi į juos: „Vyrai broliai, jei turite paskatinimo žodį tautiečiams, tarkite!“ Tada Paulius atsistojo ir, davęs ranka ženklą nutilti, prabilo: „Izraelio vyrai ir Dievo bijantys žmonės, paklausykite! Tuo laiku jie ėmė prašyti karaliaus, ir Dievas jiems davė Saulių, Kišo sūnų, Benjamino giminės vyrą, keturiasdešimčiai metų. Ir mes jums skelbiame Gerąją naujieną: tėvams duotąjį pažadą Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip ir parašyta antroje psalmėje: ‘Tu esi mano Sūnus, šiandien Aš pagimdžiau Tave!’ O kad Jį prikėlė iš numirusių ir kad Jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs: ‘Aš ištesėsiu šventus bei tikrus pažadus Dovydui’.

Apd 13,4 Šventosios Dvasios pasiųsti, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kiprą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,36 Apd 13,2 Apd 11,19 Apd 20,23 Apd 27,4 nepasiduodapilni Dvasios
Apd 13,5 Atvykę į Salaminą, jie pamokslavo Dievo žodį žydų sinagogose. Jiems talkino Jonas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,14 Apd 9,20 Apd 12,12 Apd 13,46 Apd 14,1 Apd 17,17 Apd 18,4 Apd 19,8 Iš 24,13 1 Kar 19,3 1 Kar 19,21 2 Kar 3,11 Mt 20,26 Apd 12,25 Apd 15,37 Apd 17,1-3 Kol 4,10 2 Tim 4,11 būrimasįtikėjomeįtikėtimorkaus Evangelijanesididziuoknilaspamokslavimasrozinesalasalemona knygasalomėjazmogaus protasžmogaus protas
Apd 13,6 Perėję visą salą iki Pafo, jie susitiko vieną magą, netikrą pranašą žydą, vardu Barjėzų, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 7,15 Iš 22,18 Kun 20,6 Įst 13,1-3 Įst 18,10-12 1 Kar 22,22 1 Krn 10,13 Iz 8,19-20 Jer 23,14-15 Ez 13,10-16 Zch 13,3 Mt 16,17 Mt 24,24 Mk 10,46 Jn 21,15-17 Apd 8,9-11 Apd 19,18-19 2 Kor 11,13 2 Tim 3,8 2 Pt 2,1-3 1 Jn 4,1 Apr 19,20 baltazarasdidisfeniksasmirusiųjų dvasiųnarkotikainetikras pranasasnetikri pranašaipranašaisalaSimonas pasiūlėvilkų
Apd 13,7 kuris buvo su prokonsulu Sergijumi Pauliumi, išmintingu vyru. Šis, pasikvietęs Barnabą ir Saulių, norėjo pasiklausyti Dievo žodžio. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,12 Apd 19,38 Apd 18,12 Apd 13,8 Pat 14,8 Pat 14,15 Pat 14,18 Pat 18,15 Oz 14,9 Apd 17,11-12 1 Tes 5,21 feniksassalasalomėja
Apd 13,8 Bet Elimas – magas (toks šito žodžio vertimas) – jiems priešinosi, stengdamasis atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 13,6-7 2 Tim 3,8 Iš 7,11-13 1 Kar 22,24 Jer 28,1 Jer 28,10-11 Jer 29,24-32 Jn 1,41 Apd 6,7 Apd 8,9 Apd 9,36 Apd 13,12 2 Tim 4,14-15 dvasia kalbaišplėsti širdįJėzaus vardasjuditaklaudijusnikodemasSimonas pasiūlė
Apd 13,9 Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, Šventosios Dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,8 Apd 2,4 Mch 3,8 Mk 3,5 Lk 20,17 Apd 4,31 Apd 7,55 Apaštalaiapaštalas Lukasapaštalas TomasDvasios pripildymasmalda Jėzauspaukstispauliųpauliuspilni Dvasiossalasaulius paulius
Apd 13,10 ir tarė: „Ak tu, visokių klastų bei piktybių pilnas velnio vaike! Tu, teisumo prieše! Ar nesiliausi kraipęs tiesių Viešpaties kelių? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Oz 14,9 Mt 13,38 Jn 8,44 Apd 18,25-26 Pr 3,15 Pr 18,19 2 Krn 17,6 Mok 9,3 Jer 23,36 Mt 3,7 Mt 15,19 Mt 23,13 Mt 23,25-33 Lk 11,39 Lk 11,52 Jn 1,23 Apd 8,20-23 Apd 20,30 2 Kor 11,3 Gal 1,7 2 Pt 2,15 1 Jn 3,8 apie velniaatsimerktikrislas akyjeokultizmaspasaulio kunigaikštisraganosšėtonasŠėtono sinagogatamsos kunigaikštistiessatiesus keliasvelniasvelnias aplinkuivelnio meląvelnio vaikaivelnio žmonazeme velniožydai
Apd 13,11 Dabar štai tave ištiks Viešpaties ranka: tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės“. Ir tučtuojau užgulė jį migla ir tamsa, ir jis ėmė graibytis aplink, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 9,3 Ps 32,4 1 Sam 5,11 Job 19,21 Pr 19,11 1 Sam 5,6-7 1 Sam 5,9 2 Kar 6,8 Ps 38,2 Ps 39,10-11 Iz 29,10 Jn 9,39 Apd 9,8-9 Apd 9,17 Rom 11,7-10 Rom 11,25 Heb 10,31 2 Pt 2,17 aklumasDievo stebuklasregėjimas akliesiemsrūkas
Apd 13,12 Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo, apstulbintas Viešpaties mokslo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,7 Mt 7,28-29 Mt 27,54 Lk 4,22 Lk 7,16 Jn 7,46 Apd 6,10 Apd 13,49 Apd 15,35 Apd 19,7 Apd 28,7 2 Kor 10,4-5 tikėjimo pasireiškimas
Apd 13,13 Išplaukę iš Pafo, Paulius ir jo palydovai atvyko į Pergę, Pamfilijoje. Čia Jonas pasitraukė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,10 Apd 12,12 Apd 13,5-6 Apd 14,24-25 Apd 15,38 Apd 27,5 Apd 27,13 Kol 4,10 2 Tim 4,11 morkaus Evangelijapauliųpauliuspirmasis misionieriussalemona knyga
Apd 13,14 O jie, išvykę iš Pergės, atkeliavo į Pisidijos Antiochiją. Sabato dieną nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,13 Apd 13,5 Apd 17,2 Apd 14,19 Apd 18,4 Apd 9,20 Apd 13,42 Apd 13,44 Apd 14,21-24 Apd 19,8 įstatymo knygakefaslaikymasisMozės įstatymasnepagarba tėvamsnuostabi dienasabatassabato karaliussabato Viešpatsseptinta dienaseptintoji dienašventa diena
Apd 13,15 Po Įstatymo ir Pranašų skaitymo sinagogos vadovai kreipėsi į juos: „Vyrai broliai, jei turite paskatinimo žodį tautiečiams, tarkite!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 15,21 Mk 5,22 Heb 13,22 Lk 4,16-18 Apd 13,27 Lk 16,16 Apd 1,16 Apd 2,4 Apd 2,29 Apd 2,37 Apd 7,2 Apd 15,7 Apd 18,8 Apd 18,17 Apd 20,2 Apd 22,1 Rom 12,8 1 Kor 14,3 hebrajamsnastapaslaugumaspripažinimas
Apd 13,16 Tada Paulius atsistojo ir, davęs ranka ženklą nutilti, prabilo: „Izraelio vyrai ir Dievo bijantys žmonės, paklausykite! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 12,17 Apd 10,2 Apd 13,26 Įst 32,46-47 1 Kar 8,40 Ps 49,1-3 Ps 67,7 Ps 78,1-2 Ps 85,9 Ps 135,20 Mch 3,8-9 Mt 11,15 Lk 1,50 Lk 23,40 Apd 2,14 Apd 2,22 Apd 3,12 Apd 10,35 Apd 13,42-43 Apd 13,46 Apd 19,33 Apd 21,40-1 Apd 22,22 Apr 2,7 Apr 2,11 Apr 2,17 Apr 2,29 Dievas pasirūpinsišvarymas
Apd 13,17 Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų tėvus, išaukštino juos, gyvenančius kaip ateivius Egipto šalyje, ir iškelta ranka išvedė juos iš Egipto. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 7,6-8 Ps 105,23-24 Pr 12,1-3 Pr 17,7-8 Iš 1,7-9 Iš 6,1-14 Iš 13,14 Iš 13,16 Iš 15,1-21 Iš 18,11 Įst 4,20 Įst 4,34 Įst 4,37 Įst 7,19 Įst 9,5 Įst 10,22 Įst 14,2 1 Sam 4,8 Neh 9,7-12 Ps 77,13-20 Ps 78,12-13 Ps 78,42-53 Ps 105,6-12 Ps 105,26-39 Ps 105,42-43 Ps 106,7-11 Ps 114,1-8 Ps 135,4 Ps 135,8-10 Ps 136,10-15 Iz 41,8-9 Iz 44,1 Iz 63,9-14 Jer 32,20-21 Jer 33,24-26 Am 2,10 Mch 6,4 Mch 7,15-16 Apd 7,2-53 1 Pt 2,9
Apd 13,18 Apie keturiasdešimt metų Jis pakentė jų elgesį dykumoje, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 7,36 Įst 9,7 Įst 9,21-24 Iš 16,2 Iš 16,35 Sk 14,22 Sk 14,33-34 Įst 1,31 Neh 9,16-21 Ps 78,17-42 Ps 95,8-11 Ps 106,13-29 Ez 20,10-17 Am 5,25-26 Apd 7,39-43 1 Kor 10,1-10 Heb 3,7-10 Heb 3,16-19
Apd 13,19 paskui, išnaikinęs septynias tautas Kanaane, išdalino jiems anų žemę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 78,55 Įst 7,1 Joz 14,1 Apd 7,45 Joz 19,51 Pr 12,5 Pr 17,8 Sk 26,53-56 Joz 18,10 Joz 23,4 Joz 24,11 Neh 9,24 Ps 135,11
Apd 13,20 Po to per keturis šimtus penkiasdešimt metų davė teisėjus iki pranašo Samuelio. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ts 2,16 1 Sam 3,20 Ts 3,10 Rūt 1,1 1 Sam 12,11 2 Sam 7,11 2 Kar 23,22 1 Krn 17,6 Apd 3,24 IzraelisViešpaties akivaizda
Apd 13,21 Tuo laiku jie ėmė prašyti karaliaus, ir Dievas jiems davė Saulių, Kišo sūnų, Benjamino giminės vyrą, keturiasdešimčiai metų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 10,1 1 Sam 8,5-2 1 Sam 10,21-26 1 Sam 11,15 1 Sam 12,12-19 1 Sam 15,1 sauliaus mirtisseptynias kartas
Apd 13,22 Pašalinęs jį, Jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį liudydamas pasakė: ‘Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,1 1 Sam 15,23 1 Sam 15,26 1 Sam 16,13 1 Sam 15,28 Apd 7,46 2 Sam 2,4 1 Sam 12,25 1 Sam 13,13-14 1 Sam 15,11 1 Sam 28,16 1 Sam 31,6 2 Sam 5,3-5 2 Sam 7,8 2 Sam 7,15 1 Kar 15,3 1 Kar 15,5 1 Krn 10,13 1 Krn 28,4-5 Ps 2,6 Ps 78,70-72 Ps 89,19-37 Jer 33,21 Jer 33,26 Ez 34,23 Ez 37,24-25 Oz 3,5 Oz 13,10-11 Apd 15,8 Heb 11,4-5 dangujedievas duosdievo veidasmusėsnuobodupašaipapripildytas džiaugsmosaugoti gyvybęstiklassūnus palaidūnasšvelnumas
Apd 13,23 Iš jo palikuonių, kaip buvo žadėjęs, Dievas iškėlė Izraeliui Gelbėtoją Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 1,1 Ps 132,11 Apd 13,32 2 Sam 7,12 Ps 89,35-37 Iz 7,13 Iz 11,1 Iz 11,10 Iz 43,11 Iz 45,21 Jer 23,5-6 Jer 33,15-17 Am 9,11 Zch 9,9 Mt 1,21 Mt 21,9 Mt 22,42 Lk 1,31-33 Lk 1,69 Lk 2,10-11 Jn 4,42 Jn 7,42 Apd 2,30 Apd 2,32-36 Apd 3,26 Apd 4,12 Apd 5,30-31 Rom 1,3 Rom 11,26 Tit 1,4 Tit 2,10-14 Tit 3,3-6 2 Pt 1,1 2 Pt 1,11 2 Pt 2,20 2 Pt 3,2 2 Pt 3,18 1 Jn 4,14 Jud 1,25 Apr 22,16 kristaus gimimasne gimuspasaulio gelbėtojas
Apd 13,24 Prieš Jam ateinant, Jonas skelbė atgailos krikštą visai Izraelio tautai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,22 Mt 3,1-11 Mk 1,2-8 Lk 1,76 Lk 3,2-20 Jn 1,6-8 Jn 1,15-18 Jn 3,25-36 Jn 5,33-36 Apd 10,37 Apd 19,3-4 atgailaatgaila krikstasišorėskrikštaskrikštynossakramentaivaiko krikštas
Apd 13,25 Baigdamas gyvenimo kelią, Jonas pasakė: ‘Kuo jūs mane laikote? Aš nesu Jis. Bet štai po manęs ateina Tas, kuriam aš nevertas atrišti kojų apavo’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 3,11 Mk 1,7 Apd 20,24 Mk 6,16-28 Lk 3,15-16 Jn 1,20-23 Jn 1,26-27 Jn 1,29 Jn 1,34 Jn 1,36 Jn 3,27-29 Jn 4,34 Jn 7,18 Jn 19,28-30 Apd 13,36 Apd 19,4 2 Kor 4,5 2 Tim 4,7 Apr 11,7 neskaičiuojanusiskustisausas medisslauga
Apd 13,26 Vyrai broliai, Abraomo giminės sūnūs ir čia esantys Dievo bijantys žmonės! Tai jums atsiųstas šis išgelbėjimo žodis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 4,12 Apd 13,46 Apd 28,28 Ef 1,13 2 Krn 20,7 Ps 105,6 Ps 147,19-20 Iz 41,8 Iz 46,13 Iz 48,1 Iz 51,1-2 Mt 3,9 Mt 10,6 Lk 1,69 Lk 1,77 Lk 24,47 Apd 3,26 Apd 5,20 Apd 10,35 Apd 13,15-17 Apd 13,43 Apd 16,17 Rom 1,16 2 Kor 5,19-21 Kol 1,5 bijokite DievoDievas pasirūpinsDievo bijokite
Apd 13,27 Nes Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jo ir pasmerkdami įvykdė pranašų žodžius, skaitomus kiekvieną sabatą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 3,17 Lk 24,20 Apd 15,21 2 Kor 3,14 Pr 50,20 Mt 22,29 Mt 26,54-56 Lk 22,34 Lk 24,24-27 Lk 24,44-45 Jn 8,28 Jn 15,21 Jn 16,3 Jn 19,28-30 Jn 19,36-37 Apd 13,14-15 Apd 26,22-23 Apd 28,23 Rom 11,8-10 Rom 11,25 1 Kor 2,8 2 Kor 4,4 1 Tim 1,13 aklumaspranašystėsabatasžodispersekiojimas
Apd 13,28 Nors nerado Jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš Piloto, kad Jis būtų nužudytas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,22-25 Mt 27,19 Mk 15,13-15 Lk 23,4-5 Lk 23,14-16 Lk 23,21-25 Jn 18,38 Jn 19,4 Jn 19,12-16 Apd 3,13-14 poncijaus pilotas
Apd 13,29 Išpildę visa, kas buvo apie Jį parašyta, nuėmė Jį nuo medžio ir paguldė į kapą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,53 Mt 27,57-60 Mk 15,45-46 Lk 24,44 Jn 19,28 Jn 19,30 Jn 19,36-42 Apd 5,30 Lk 18,31-33 Apd 2,23 Apd 4,28 Apd 13,27 1 Kor 15,4 amžinas įstatymasDievas išklausėDievo medisnors figmedisžalias medis
Apd 13,30 Bet Dievas Jį prikėlė iš numirusių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,24 Mt 28,6 Jn 2,19 Jn 10,17 Apd 2,32 Apd 3,13 Apd 3,15 Apd 3,26 Apd 4,10 Apd 5,30-31 Apd 10,40 Apd 17,31 Heb 13,20
Apd 13,31 Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie buvo su Juo atėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Jie yra Jo liudytojai žmonėms. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 24,48 Apd 1,3 Mt 28,16 Apd 1,8 Apd 1,11 Mk 16,12-14 Lk 24,36-42 Jn 15,27 Jn 20,19-29 Jn 21,1-14 Apd 1,22 Apd 2,32 Apd 3,15 Apd 5,32 Apd 10,39 Apd 10,41 1 Kor 15,5-7 Heb 2,3-4 apaštalą paskyrėapaštalas Lukasapaštalas Tomaskepalasliudijimai
Apd 13,32 Ir mes jums skelbiame Gerąją naujieną: tėvams duotąjį pažadą En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 26,6 Rom 4,13 Pr 3,15 Pr 12,3 Pr 22,18 Pr 26,4 Pr 49,10 Įst 18,15 Iz 7,14 Iz 9,6-7 Iz 11,1 Iz 40,9 Iz 41,27 Iz 52,7 Iz 61,1 Jer 23,5 Ez 34,23 Dan 9,24-26 Mch 5,2 Ag 2,7 Zch 6,12 Zch 9,9 Zch 13,1 Zch 13,7 Mal 3,1 Mal 4,2 Lk 1,19 Lk 1,54-55 Lk 1,68-73 Lk 2,10 Apd 3,19 Apd 5,42 Apd 13,38 Rom 9,4 Rom 10,15 Gal 3,16-18 kunigų santuokanauja žemė
Apd 13,33 Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip ir parašyta antroje psalmėje: ‘Tu esi mano Sūnus, šiandien Aš pagimdžiau Tave!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 2,7 Heb 5,5 Heb 1,5-6 Dievas tobulasdovydo sunaumelstis vienatvėjeNojaus sūnaipranašystėsmurtavimas
Apd 13,34 O kad Jį prikėlė iš numirusių ir kad Jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs: ‘Aš ištesėsiu šventus bei tikrus pažadus Dovydui’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 55,3 Rom 6,9 2 Sam 7,14-16 2 Sam 23,5 Ps 89,2-4 Ps 89,19-37 Jer 33,15-17 Jer 33,26 Ez 34,23-24 Ez 37,24-25 Oz 3,5 Am 9,11 Zch 12,8 Apd 13,37 pranašystėprisikėlimaspuvimassalemona knygašebos

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį