Biblijos vartai

Atversta 2SAM19,9-39 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kodėl dabar delsiame parsivesti karalių atgal?“ Dovydas pasiuntė pas kunigus Cadoką ir Abjatarą ir prašė kalbėti Judo vyresniesiems: „Kodėl jūs norite būti paskutiniai parvedant karalių į Jeruzalę? Gero sūnus Šimis puolė ant žemės prieš karalių, kai jis buvo persikėlęs per Jordaną, ir tarė: „Neįskaityk mano kaltės, mano valdove, ir neprisimink to, ką tavo tarnas darė tau išeinant iš Jeruzalės, ir nelaikyk to savo širdyje. Jam atvykus iš Jeruzalės karaliaus pasitikti, karalius klausė: „Mefi Bošetai, kodėl nėjai su manimi?“ Mefi Bošetas atsakė: „Mano valdove karaliau, mano tarnas apgavo mane.

2 Sam 19,9 Tarp izraelitų giminių kilo ginčai ir nesutarimai: „Karalius mus išlaisvino iš mūsų priešų, jis mus išgelbėjo iš filistinų, o dabar turėjo bėgti iš krašto nuo Abšalomo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 15,14 2 Sam 8,1-14 Pr 3,12-13 Iš 32,24 1 Sam 17,50 1 Sam 18,5-7 1 Sam 18,25 1 Sam 19,5 2 Sam 5,20 Jok 3,14-16
2 Sam 19,10 Abšalomas, kurį buvome patepę valdovu, žuvo mūšyje. Kodėl dabar delsiame parsivesti karalių atgal?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 18,9 2 Sam 15,12-13 2 Sam 18,14 Oz 8,4
2 Sam 19,11 Dovydas pasiuntė pas kunigus Cadoką ir Abjatarą ir prašė kalbėti Judo vyresniesiems: „Kodėl jūs norite būti paskutiniai parvedant karalių į Jeruzalę? Nes tos kalbos Izraelyje pasiekė net karaliaus namus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 15,29 2 Sam 15,35-36 1 Kar 2,25-26 1 Kar 2,35 Mt 5,16 2 Kor 5,20 2 Tes 3,9
2 Sam 19,12 Jūs esate mano broliai, mano kūnas ir kaulai. Kodėl jūs norite būti paskutiniai parvedant karalių?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 5,1 Pr 2,23 Ts 9,2 Ef 5,30 priešaipriešus
2 Sam 19,13 O Amasai kalbėjo: „Argi tu nesi mano kūnas ir kaulai? Tegul Dievas padaro man tai ir dar daugiau, jei tu netapsi mano kariuomenės vadu vietoj Joabo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,25 Rūt 1,17 2 Sam 8,16 1 Kar 19,2 2 Sam 3,29-30 2 Sam 19,5-7 2 Sam 18,11 1 Krn 2,16-17 1 Krn 12,18 dovydas
2 Sam 19,14 Tuo būdu Dovydas laimėjo visų Judo žmonių širdis; jis buvo pakviestas grįžti su visais savo tarnais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 20,1 Ps 110,2-3 Apd 4,32 vyro svetimavimas
2 Sam 19,15 Karalius grįžo ir pasiekė Jordaną. Judo žmonės atėjo į Gilgalą sutikti karalių ir perkelti jį per Jordaną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 5,9 1 Sam 11,14-15 Jordanas
2 Sam 19,16 Gero sūnus Šimis, benjaminas iš Bahurimo, taip pat atskubėjo su Judo vyrais karaliaus Dovydo pasitikti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 2,8 2 Sam 16,5-13 1 Kar 2,36-46 Job 2,4 Pat 6,4-5 Mt 5,25
2 Sam 19,17 Su juo buvo tūkstantis vyrų iš Benjamino, taip pat Ciba, Sauliaus namų tarnas, su penkiolika sūnų bei dvidešimt tarnų. Jie perėjo per Jordaną pirma karaliaus En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 9,2 2 Sam 16,1-4 2 Sam 9,10 2 Sam 19,26-27
2 Sam 19,18 ir padėjo jo šeimynai persikelti per Jordaną, patarnaudami jam. Gero sūnus Šimis puolė ant žemės prieš karalių, kai jis buvo persikėlęs per Jordaną, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 66,3 Ps 81,15 Apr 3,9 Jordanas
2 Sam 19,19 ir tarė: „Neįskaityk mano kaltės, mano valdove, ir neprisimink to, ką tavo tarnas darė tau išeinant iš Jeruzalės, ir nelaikyk to savo širdyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 22,15 Iš 10,16-17 1 Sam 25,25 1 Sam 26,21 2 Sam 13,20 2 Sam 13,33 2 Sam 16,5-14 Ps 32,2 Ps 79,8 Mok 10,4 Iz 43,25 Jer 31,34 Mt 27,4 Rom 4,6-8 2 Kor 5,19
2 Sam 19,20 Žinau, kad esu kaltas. Šiandien atvykau pirmas iš visų Juozapo namų savo valdovo karaliaus pasitikti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,5 Pr 48,14 Pr 48,20 2 Sam 19,9 1 Kar 12,20 1 Kar 12,25 Ps 78,34-37 Jer 22,23 Oz 4,15-17 Oz 5,3 Oz 5,15
2 Sam 19,21 Cerujos sūnus Abišajas tarė: „Ar Šimį nereikėtų bausti mirtimi už tai, kad jis keikė Viešpaties pateptąjį?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 22,28 1 Sam 26,9 1 Sam 24,6 2 Sam 16,5 2 Sam 16,7-8 2 Sam 16,13 1 Kar 21,10-11 ligonių patepimaspatepimo aliejusprisiliesk
2 Sam 19,22 Dovydas atsakė: „Kas man ir jums, Cerujos sūnūs, kad jūs šiandien man prieštaraujate. Ar šiandien reikėtų ką nors bausti mirtimi Izraelyje? Juk aš šiandien žinau, kad esu Izraelio karalius“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 11,13 2 Sam 16,10 2 Sam 3,39 1 Sam 26,8 Iz 16,5 Mt 8,29 Lk 9,54-56 Dievo priešasdovydasJėzaus gundymairiaumojantis liūtasŠėtono ženklasvelnio darbaivelnio ženklas
2 Sam 19,23 Karalius pasakė Šimiui: „Tu nemirsi“, ir prisiekė jam. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 2,8-9 1 Kar 2,37 1 Kar 2,46 1 Sam 28,10 1 Sam 30,15 Heb 6,16 dovydas
2 Sam 19,24 Sauliaus sūnus Mefi Bošetas atvyko karaliaus pasitikti. Jis nebuvo plovęs savo kojų, kirpęs barzdos ir plovęs drabužių nuo tos dienos, kai karalius išėjo, iki jis sugrįžo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 9,6-10 2 Sam 15,30 2 Sam 16,3 Iz 15,2 Jer 41,5 Mt 6,16 Rom 12,15 Heb 13,3 barzdanuplautinusiskustipakraščiaiskusti
2 Sam 19,25 Jam atvykus iš Jeruzalės karaliaus pasitikti, karalius klausė: „Mefi Bošetai, kodėl nėjai su manimi?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 16,17
2 Sam 19,26 Mefi Bošetas atsakė: „Mano valdove karaliau, mano tarnas apgavo mane. Tavo tarnas buvo jam įsakęs pabalnoti asilą, kad raitas galėčiau vykti su karaliumi, nes aš esu luošas, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 4,4 2 Sam 9,3 2 Sam 16,2-3
2 Sam 19,27 o jis apšmeižė mane tau. Tačiau karalius kaip Dievo angelas. Taigi daryk, kas tau patinka. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 14,17 2 Sam 14,20 1 Sam 29,9 2 Sam 16,3 Iš 20,16 Ps 15,3 Ps 101,5 Jer 9,4
2 Sam 19,28 Visi mano tėvo namai buvo tarsi mirę žmonės mano valdovo karaliaus akyse. O tu pasodinai savo tarną valgyti prie savo stalo. Argi dar daugiau galėčiau tikėtis iš karaliaus?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 9,13 2 Sam 9,10 Pr 32,10 1 Sam 26,16 2 Sam 9,7-8 2 Sam 21,6-9 2 Kar 8,3
2 Sam 19,29 Karalius jam atsakė: „Kam tu visa tai kalbi. Aš pasakiau, kad tu ir Ciba pasidalintumėte žemę“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 19,17-19 Job 19,16-17 Ps 82,2 Ps 101,5 Pat 18,13 Apd 18,15
2 Sam 19,30 Mefi Bošetas atsakė karaliui: „Tegul Ciba viską ima, man gana to, kad mano karalius sveikas sugrįžo į savo namus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 1,26 Apd 20,24 Fil 1,20
2 Sam 19,31 Gileadietis Barzilajas atėjo iš Rogelimo palydėti karalių per Jordaną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 2,7 2 Sam 17,27-29 Ezr 2,61 Neh 7,63 Jordanas
2 Sam 19,32 Jis buvo labai senas žmogus, aštuoniasdešimties metų amžiaus. Karaliui gyvenant Mahanaime, jis aprūpino karalių maistu, nes Barzilajas buvo labai turtingas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,2 Pr 5,27 Pr 9,29 Pr 25,7 Pr 47,28 Pr 50,26 Įst 34,7 2 Sam 17,27-29 Job 1,3 Ps 90,3-10 Pat 16,31
2 Sam 19,33 Karalius sakė Barzilajui: „Eime su manimi į Jeruzalę, ten aš tave viskuo aprūpinsiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 9,11 Mt 25,34-40 Lk 22,28-30 2 Tes 1,7
2 Sam 19,34 Barzilajas atsakė karaliui: „Kiek man beliko gyventi, kad aš eičiau su karaliumi į Jeruzalę? En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 47,8-9 Job 14,14 Ps 39,5-6 1 Kor 7,29 Jok 4,14
2 Sam 19,35 Man šiandien jau aštuoniasdešimt metų. Ar aš atskirsiu, kas gera ir kas bloga? Ar pajusiu tavo valgių ir gėrimų skonį? Ar beišgirsiu dainuojančių vyrų ar moterų balsus? Tai kodėl tavo tarnas turėtų būti našta mano valdovui karaliui? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 15,33 Ezr 2,65 Ps 90,10 Iš 2,8 Iš 12,4 2 Sam 13,25 Neh 7,67 Job 6,30 Job 12,11 Mok 2,8 Mok 12,1-5 Iz 5,11-12 Heb 5,14 1 Pt 2,3 apstu nuodemėsdainavimasmuzikaneragaus mirties
2 Sam 19,36 Tavo tarnas tik truputį palydės tave už Jordano. Kodėl tad karalius turėtų man taip atsilyginti? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Lk 6,38
2 Sam 19,37 Prašau, leisk man grįžti į savo miestą, kad galėčiau mirti ten, kur mano tėvo ir motinos kapas. Tegul tavo tarnas Kimhamas eina su tavimi, karaliau, ir jam daryk tai, kas tau atrodys tinkama“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 2,7 Jer 41,17 2 Sam 19,40 Pr 47,30 Pr 48,21 Pr 49,29-31 Pr 50,13 Joz 23,14 1 Kar 13,22 Lk 2,29-30 2 Tim 4,6 2 Pt 1,14
2 Sam 19,38 Karalius atsakė: „Kimhamas eis su manimi, aš jam atlyginsiu pagal tavo norą ir, ko prašysi, padarysiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 19,39 Visi žmonės ir karalius persikėlė per Jordaną. Karalius pabučiavo Barzilają ir jį palaimino. Barzilajas sugrįžo į savo namus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 31,55 Pr 47,7 Rūt 1,14 Pr 14,19 Pr 28,3 Pr 45,15 Pr 47,10 Sk 24,25 1 Sam 24,22 2 Sam 6,18 2 Sam 6,20 2 Sam 13,25 2 Sam 14,33 1 Kar 19,20 Lk 2,34 Apd 20,37 1 Tes 5,26

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį