Biblijos vartai

Atversta 2SAM15,9-39 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 29.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Visi jo tarnai ėjo šalia jo, o keretai, peletai ir gatiečiai, šeši šimtai vyrų, kurie buvo atėję su juo iš Gato, ėjo pirma karaliaus. Jie pastatė Dievo skrynią, ir Abjataras ėjo aukštyn, kol visi pasitraukė iš miesto. Dovydas jam tarė: „Jei eisi su manimi, būsi man našta, o jei grįši į miestą ir prisidėsi prie Abšalomo, sakydamas jam: ‘Aš noriu būti tavo tarnas, karaliau.

2 Sam 15,9 Karalius jam tarė: „Eik ramybėje“. Abšalomas pakilo ir išėjo į Hebroną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
2 Sam 15,10 Jis slapta išsiuntė pasiuntinius į visas Izraelio gimines su pranešimu: „Išgirdę trimito garsą, sakykite: ‘Abšalomas karaliauja Hebrone’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,1 2 Sam 2,11 2 Sam 3,2-3 2 Sam 5,5 2 Sam 13,28 2 Sam 14,30 2 Sam 19,10 1 Kar 1,34 2 Kar 9,13 1 Krn 11,3 1 Krn 12,23 1 Krn 12,38 Job 20,5-29 Ps 73,18-19 absalomaspirmas trimitassekimassuskambejo trimitas
2 Sam 15,11 Iš Jeruzalės su Abšalomu išvyko du šimtai pakviestų vyrų. Jie ėjo nieko pikto nemanydami ir nieko nežinodami. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,13 1 Sam 22,15 Pr 20,5 1 Sam 16,3-5 Pat 14,15 Pat 22,3 Mt 10,16 Rom 16,18-19
2 Sam 15,12 Abšalomas aukodamas dar pasikvietė iš Gilojo miesto Ahitofelį, Dovydo patarėją. Taip sąmokslas išsiplėtė, nes žmonės nuolat ėjo pas Abšalomą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,51 2 Sam 15,31 Ps 41,9 2 Sam 17,14 2 Sam 17,23 Ps 55,12-14 Sk 23,1 Sk 23,14 Sk 23,30 2 Sam 16,20-23 1 Kar 21,9 1 Kar 21,12 1 Krn 27,33 Ps 3,1-2 Ps 43,1-2 Ps 50,16-21 Pat 21,27 Iz 1,10-16 Mch 7,5-6 Jn 13,18 Tit 1,16 absalomas
2 Sam 15,13 Pasiuntinys atėjo pas Dovydą ir pranešė: „Izraelio žmonių širdys prisirišo prie Abšalomo“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 9,3 2 Sam 15,6 2 Sam 3,36 Ps 62,9 Mt 21,9 Mt 27,22
2 Sam 15,14 Dovydas sakė visiems savo tarnams Jeruzalėje: „Bėkime, nes nėra kito išsigelbėjimo nuo Abšalomo. Skubėkime, kad jis mūsų neužkluptų, nepadarytų mums pikta ir neišžudytų miesto kardu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 19,9 2 Sam 12,11 2 Sam 23,16-17 Ps 3,1-8 Ps 51,18 Ps 55,3-11 Ps 137,5-6 Ez 46,18 Mt 11,12 Lk 10,15 vyro svetimavimas
2 Sam 15,15 Karaliaus tarnai sakė karaliui: „Štai tavo tarnai vykdys visa, ką karalius įsakys“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 18,24 Lk 22,28-29 Jn 6,66-69 Jn 15,14
2 Sam 15,16 Karalius išėjo kartu su visais namiškiais, liko tik dešimt sugulovių namų saugoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,21-22 2 Sam 20,3 Ts 4,10 1 Sam 25,27 1 Sam 25,42 2 Sam 12,11 Ps 3,1 Rom 12,2
2 Sam 15,17 Karalius išėjo, ir visi žmonės sekė paskui jį, ir jie sustojo toli nuo namų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 3,1-2 Ps 66,12 Mok 10,7
2 Sam 15,18 Visi jo tarnai ėjo šalia jo, o keretai, peletai ir gatiečiai, šeši šimtai vyrų, kurie buvo atėję su juo iš Gato, ėjo pirma karaliaus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 8,18 1 Sam 30,14 2 Sam 20,7 2 Sam 20,23 1 Kar 1,38 1 Krn 18,17 1 Sam 27,3 2 Sam 6,10 2 Sam 15,19-22 2 Sam 18,2
2 Sam 15,19 Dovydas klausė gatietį Itają: „Kodėl tu eini su mumis? Grįžk ir pasilik pas karalių. Tu juk esi svetimšalis, atėjęs čia iš savo krašto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 18,2 Rūt 1,11-13
2 Sam 15,20 Vakar atėjai, o šiandien ar turėtum eiti su mumis? Aš turiu eiti, o tu grįžk su savo broliais. Gailestingumas ir tiesa tebūna su tavimi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,13 2 Sam 2,6 Ps 25,10 Ps 56,8 Ps 57,3 Ps 59,15 Ps 61,7 Ps 85,10 Ps 89,14 Pat 14,22 Am 8,12 Jn 1,17 2 Tim 1,16-18 Heb 11,37-38
2 Sam 15,21 Itajas atsakė karaliui: „Kaip Viešpats gyvas ir mano valdovas karalius gyvas! Kur bus mano karalius, mirtyje ar gyvenime, ten bus ir jo tarnas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rūt 1,16-17 Pat 17,17 1 Sam 20,3 1 Sam 25,26 2 Kar 2,2 2 Kar 2,4 2 Kar 2,6 2 Kar 4,30 Pat 18,24 Mt 8,19-20 Jn 6,66-69 Apd 11,23 Apd 21,13 2 Kor 7,3
2 Sam 15,22 Dovydas tarė Itajui: „Tai eik su manimi“. Itajas perėjo su visais savo vyrais ir jų šeimomis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 15,23 Visas kraštas garsiai verkė, ir visi žmonės perėjo į kitą pusę, ir karalius perėjo per Kidrono upelį ir traukė dykumos link. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,2 1 Kar 2,37 Jn 18,1 1 Kar 15,13 2 Krn 29,16 Mt 3,1 Mt 3,3 Lk 1,80 Rom 12,15
2 Sam 15,24 Atėjo Cadokas ir levitai, nešdami Dievo Sandoros skrynią. Jie pastatė Dievo skrynią, ir Abjataras ėjo aukštyn, kol visi pasitraukė iš miesto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 4,15 2 Sam 8,17 2 Sam 20,25 1 Sam 22,20 Sk 7,9 Joz 3,3 Joz 3,6 Joz 3,15-17 Joz 4,16-18 Joz 6,4 Joz 6,6 1 Sam 4,3-5 1 Sam 4,11 2 Sam 6,13 2 Sam 15,27 2 Sam 15,35 1 Kar 1,8 1 Kar 2,35 1 Kar 4,2-4 1 Krn 6,8-12 1 Krn 15,2 Ez 48,11 sandoros skrinia
2 Sam 15,25 Karalius Cadokui tarė: „Nešk Dievo skrynią atgal į miestą. Jei rasiu malonę Viešpaties akyse, Jis mane parves ir parodys man ją ir savo buveinę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,13 Jer 25,30 1 Sam 4,3-11 2 Sam 6,17 2 Sam 7,2 2 Sam 12,10-11 Ps 26,8 Ps 27,4-5 Ps 42,1-2 Ps 43,3-4 Ps 63,1-2 Ps 84,1-3 Ps 84,10 Ps 122,1 Ps 122,9 Iz 38,22 Jer 7,4
2 Sam 15,26 Jei Jis man sakys: ‘Aš nepatenkintas tavimi’, tai tegul daro su manimi, kaip Jam patinka“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 3,18 2 Sam 22,20 1 Kar 10,9 Sk 14,8 2 Krn 9,8 Iz 62,4 Ts 10,15 Job 1,20-21 Ps 39,9 Iz 42,1 Jer 22,28 Jer 32,41 Mt 1,10
2 Sam 15,27 Tada karalius kalbėjo kunigui Cadokui: „Tu esi regėtojas. Tu, tavo sūnus Ahimaacas ir Abjataro sūnus Jehonatanas grįžkite ramybėje į miestą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 9,9 2 Sam 17,17 2 Sam 15,34 2 Sam 15,36 2 Sam 24,11 1 Krn 25,5
2 Sam 15,28 Štai aš pasiliksiu dykumoje, kol gausiu iš jūsų pranešimą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,16 2 Sam 15,23 2 Sam 16,2 2 Sam 17,1
2 Sam 15,29 Cadokas ir Abjataras parnešė Dievo skrynią į Jeruzalę ir ten pasiliko. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 15,30 Dovydas ėjo aukštyn Alyvų kalno šlaitu verkdamas, apsigaubęs galvą ir basas. Visi su juo buvę žmonės, apsigaubę galvas, ėjo aukštyn taip pat verkdami. En Lbd McGee mp3 Klausyti Est 6,12 2 Sam 19,4 Iz 20,2-4 Jer 14,3-4 Ez 24,17 Ez 24,23 Ps 42,3-2 Ps 43,5 Ps 126,5-6 Zch 14,4 Mt 5,4 Lk 19,29 Lk 19,37 Lk 19,41 Lk 21,37 Lk 22,39 Apd 1,12 Rom 12,15 1 Kor 12,26 absalomasalyvų kalnasalyvų sodasgedulas
2 Sam 15,31 Dovydas, sužinojęs, kad Ahitofelis yra tarp sąmokslininkų pas Abšalomą, meldėsi: „Viešpatie, meldžiu, paversk Ahitofelio patarimą niekais“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 16,23 2 Sam 17,14 2 Sam 17,23 2 Sam 15,12 Job 12,16-20 Ps 3,1 Job 5,12 Ps 41,9 Ps 55,12 Ps 55,14-15 Ps 109,3 Iz 19,3 Iz 19,11-25 Jer 8,8-9 Mt 26,14-15 Jn 13,18 1 Kor 1,20 1 Kor 3,18-20 Jok 3,15
2 Sam 15,32 Kalno viršūnėje, kur Dovydas garbino Dievą, jį pasitiko arkietis Hušajas su perplėštais drabužiais ir žemėmis apibarstyta galva. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 16,2 2 Sam 1,2 2 Sam 13,19 2 Sam 15,30 2 Sam 16,16-19 1 Kar 8,44-45 1 Kar 11,7 Job 1,20-21 Ps 3,3-5 Ps 3,7 Ps 4,1-3 Ps 50,15 Ps 91,15 Lk 19,29 prasmėpagalba draugui
2 Sam 15,33 Dovydas jam tarė: „Jei eisi su manimi, būsi man našta, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 19,35
2 Sam 15,34 o jei grįši į miestą ir prisidėsi prie Abšalomo, sakydamas jam: ‘Aš noriu būti tavo tarnas, karaliau. Buvau tavo tėvo tarnas praeityje, o dabar noriu būti tavo tarnas’, tai Ahitofelio patarimą galėsi niekais paversti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 8,2 2 Sam 15,20 2 Sam 16,16-19 2 Sam 17,5-14 Mt 10,16
2 Sam 15,35 Su tavimi bus kunigai Cadokas ir Abjataras. Pranešk jiems visa, ką nugirsi karaliaus namuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,15-16
2 Sam 15,36 Pas juos yra abu jų sūnūs: Cadoko sūnus Ahimaacas ir Abjataro – Jehonatanas; per juos perduok man viską, ką išgirsi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,17 2 Sam 15,27 2 Sam 18,19-33
2 Sam 15,37 Dovydo draugas Hušajas sugrįžo į Jeruzalę, Abšalomui įeinant į ją. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,15-16 1 Krn 27,33 mano stiprybe

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį