Biblijos vartai

Atversta 2SAM15,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei koks žmogus su savo byla ateidavo į karaliaus teismą, Abšalomas pasišaukdavo jį ir klausdavo: „Iš kurio tu miesto?“ Kai tas atsakydavo: „Tavo tarnas yra iš tokios Izraelio giminės“, Abšalomas jam sakydavo: „Tavo reikalas yra geras ir teisingas, bet nėra pas karalių kas tave išklausytų. Visi jo tarnai ėjo šalia jo, o keretai, peletai ir gatiečiai, šeši šimtai vyrų, kurie buvo atėję su juo iš Gato, ėjo pirma karaliaus. Jie pastatė Dievo skrynią, ir Abjataras ėjo aukštyn, kol visi pasitraukė iš miesto.

2 Sam 15,1 Abšalomas įsigijo vežimų bei žirgų ir penkiasdešimt vyrų, kurie bėgdavo pirma jo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,5 1 Sam 8,11 2 Sam 12,11 Įst 17,16 1 Kar 1,33 1 Kar 10,26-29 Ps 20,7 Pat 11,2 Pat 16,18 Pat 17,19 Jer 22,14-16 karo vežimai
2 Sam 15,2 Jis keldavosi anksti ir atsistodavo šalia kelio prie vartų. Jei koks žmogus su savo byla ateidavo į karaliaus teismą, Abšalomas pasišaukdavo jį ir klausdavo: „Iš kurio tu miesto?“ Kai tas atsakydavo: „Tavo tarnas yra iš tokios Izraelio giminės“, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 18,14 Iš 18,16 Iš 18,26 Rūt 4,1 2 Sam 19,8 1 Kar 3,16-28 Job 24,14 Pat 4,16 Mt 27,1 platus vartaiuž vartų
2 Sam 15,3 Abšalomas jam sakydavo: „Tavo reikalas yra geras ir teisingas, bet nėra pas karalių kas tave išklausytų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 20,12 Iš 21,17 Sk 16,3 Sk 16,13-14 2 Sam 8,15 Ps 12,2 Pat 12,2 Pat 30,11 Pat 30,17 Ez 22,7 Dan 11,21 Mt 15,4 Apd 23,5 1 Pt 2,17 2 Pt 2,10
2 Sam 15,4 Jei mane paskirtų krašto teisėju, tai pas mane galėtų ateiti kiekvienas, turįs bylą ar skundą, ir aš apginčiau jo teises“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 9,29 Ts 9,1-5 Pat 25,6 Pat 27,2 Lk 14,8-11 2 Pt 2,19 lygybeteisingumas
2 Sam 15,5 Jei kas norėdavo Abšalomui nusilenkti, jis ištiesęs ranką tą apkabindavo ir pabučiuodavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 14,33 Ps 10,9-10 Ps 55,21 Pat 26,25
2 Sam 15,6 Taip Abšalomas elgėsi su visais izraelitais, kurie ateidavo į karaliaus teismą. Abšalomas tokiu būdu pavogė izraelitų širdis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rom 16,18 Pat 11,9 2 Pt 2,3
2 Sam 15,7 Praėjus keturiasdešimčiai metų, Abšalomas tarė karaliui: „Prašau, leisk man eiti į Hebroną ir įvykdyti įžadą, kurį daviau Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 16,1-2 1 Sam 16,13 2 Sam 13,24-27 2 Sam 13,38 Pat 21,27 Iz 58,4 Mt 2,8 Mt 23,13 absalomaspavirto druskos
2 Sam 15,8 Gyvendamas Gešūre, Sirijoje, daviau įžadą: ‘Jei Viešpats mane parves atgal į Jeruzalę, aš tarnausiu Jam’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,20-21 2 Sam 13,37-38 1 Sam 1,11 Joz 24,15 1 Sam 16,2 2 Sam 14,23 2 Sam 14,32 Ps 56,12 Mok 5,4 Iz 28,15 Jer 9,3-5 Jer 42,20 pavirto druskos
2 Sam 15,9 Karalius jam tarė: „Eik ramybėje“. Abšalomas pakilo ir išėjo į Hebroną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
2 Sam 15,10 Jis slapta išsiuntė pasiuntinius į visas Izraelio gimines su pranešimu: „Išgirdę trimito garsą, sakykite: ‘Abšalomas karaliauja Hebrone’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,1 2 Sam 2,11 2 Sam 3,2-3 2 Sam 5,5 2 Sam 13,28 2 Sam 14,30 2 Sam 19,10 1 Kar 1,34 2 Kar 9,13 1 Krn 11,3 1 Krn 12,23 1 Krn 12,38 Job 20,5-29 Ps 73,18-19 absalomaspirmas trimitassekimassuskambejo trimitas
2 Sam 15,11 Iš Jeruzalės su Abšalomu išvyko du šimtai pakviestų vyrų. Jie ėjo nieko pikto nemanydami ir nieko nežinodami. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,13 1 Sam 22,15 Pr 20,5 1 Sam 16,3-5 Pat 14,15 Pat 22,3 Mt 10,16 Rom 16,18-19
2 Sam 15,12 Abšalomas aukodamas dar pasikvietė iš Gilojo miesto Ahitofelį, Dovydo patarėją. Taip sąmokslas išsiplėtė, nes žmonės nuolat ėjo pas Abšalomą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,51 2 Sam 15,31 Ps 41,9 2 Sam 17,14 2 Sam 17,23 Ps 55,12-14 Sk 23,1 Sk 23,14 Sk 23,30 2 Sam 16,20-23 1 Kar 21,9 1 Kar 21,12 1 Krn 27,33 Ps 3,1-2 Ps 43,1-2 Ps 50,16-21 Pat 21,27 Iz 1,10-16 Mch 7,5-6 Jn 13,18 Tit 1,16 absalomas
2 Sam 15,13 Pasiuntinys atėjo pas Dovydą ir pranešė: „Izraelio žmonių širdys prisirišo prie Abšalomo“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 9,3 2 Sam 15,6 2 Sam 3,36 Ps 62,9 Mt 21,9 Mt 27,22
2 Sam 15,14 Dovydas sakė visiems savo tarnams Jeruzalėje: „Bėkime, nes nėra kito išsigelbėjimo nuo Abšalomo. Skubėkime, kad jis mūsų neužkluptų, nepadarytų mums pikta ir neišžudytų miesto kardu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 19,9 2 Sam 12,11 2 Sam 23,16-17 Ps 3,1-8 Ps 51,18 Ps 55,3-11 Ps 137,5-6 Ez 46,18 Mt 11,12 Lk 10,15 vyro svetimavimas
2 Sam 15,15 Karaliaus tarnai sakė karaliui: „Štai tavo tarnai vykdys visa, ką karalius įsakys“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 18,24 Lk 22,28-29 Jn 6,66-69 Jn 15,14
2 Sam 15,16 Karalius išėjo kartu su visais namiškiais, liko tik dešimt sugulovių namų saugoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,21-22 2 Sam 20,3 Ts 4,10 1 Sam 25,27 1 Sam 25,42 2 Sam 12,11 Ps 3,1 Rom 12,2
2 Sam 15,17 Karalius išėjo, ir visi žmonės sekė paskui jį, ir jie sustojo toli nuo namų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 3,1-2 Ps 66,12 Mok 10,7
2 Sam 15,18 Visi jo tarnai ėjo šalia jo, o keretai, peletai ir gatiečiai, šeši šimtai vyrų, kurie buvo atėję su juo iš Gato, ėjo pirma karaliaus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 8,18 1 Sam 30,14 2 Sam 20,7 2 Sam 20,23 1 Kar 1,38 1 Krn 18,17 1 Sam 27,3 2 Sam 6,10 2 Sam 15,19-22 2 Sam 18,2
2 Sam 15,19 Dovydas klausė gatietį Itają: „Kodėl tu eini su mumis? Grįžk ir pasilik pas karalių. Tu juk esi svetimšalis, atėjęs čia iš savo krašto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 18,2 Rūt 1,11-13
2 Sam 15,20 Vakar atėjai, o šiandien ar turėtum eiti su mumis? Aš turiu eiti, o tu grįžk su savo broliais. Gailestingumas ir tiesa tebūna su tavimi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,13 2 Sam 2,6 Ps 25,10 Ps 56,8 Ps 57,3 Ps 59,15 Ps 61,7 Ps 85,10 Ps 89,14 Pat 14,22 Am 8,12 Jn 1,17 2 Tim 1,16-18 Heb 11,37-38
2 Sam 15,21 Itajas atsakė karaliui: „Kaip Viešpats gyvas ir mano valdovas karalius gyvas! Kur bus mano karalius, mirtyje ar gyvenime, ten bus ir jo tarnas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rūt 1,16-17 Pat 17,17 1 Sam 20,3 1 Sam 25,26 2 Kar 2,2 2 Kar 2,4 2 Kar 2,6 2 Kar 4,30 Pat 18,24 Mt 8,19-20 Jn 6,66-69 Apd 11,23 Apd 21,13 2 Kor 7,3
2 Sam 15,22 Dovydas tarė Itajui: „Tai eik su manimi“. Itajas perėjo su visais savo vyrais ir jų šeimomis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 15,23 Visas kraštas garsiai verkė, ir visi žmonės perėjo į kitą pusę, ir karalius perėjo per Kidrono upelį ir traukė dykumos link. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,2 1 Kar 2,37 Jn 18,1 1 Kar 15,13 2 Krn 29,16 Mt 3,1 Mt 3,3 Lk 1,80 Rom 12,15
2 Sam 15,24 Atėjo Cadokas ir levitai, nešdami Dievo Sandoros skrynią. Jie pastatė Dievo skrynią, ir Abjataras ėjo aukštyn, kol visi pasitraukė iš miesto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 4,15 2 Sam 8,17 2 Sam 20,25 1 Sam 22,20 Sk 7,9 Joz 3,3 Joz 3,6 Joz 3,15-17 Joz 4,16-18 Joz 6,4 Joz 6,6 1 Sam 4,3-5 1 Sam 4,11 2 Sam 6,13 2 Sam 15,27 2 Sam 15,35 1 Kar 1,8 1 Kar 2,35 1 Kar 4,2-4 1 Krn 6,8-12 1 Krn 15,2 Ez 48,11 sandoros skrinia
2 Sam 15,25 Karalius Cadokui tarė: „Nešk Dievo skrynią atgal į miestą. Jei rasiu malonę Viešpaties akyse, Jis mane parves ir parodys man ją ir savo buveinę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,13 Jer 25,30 1 Sam 4,3-11 2 Sam 6,17 2 Sam 7,2 2 Sam 12,10-11 Ps 26,8 Ps 27,4-5 Ps 42,1-2 Ps 43,3-4 Ps 63,1-2 Ps 84,1-3 Ps 84,10 Ps 122,1 Ps 122,9 Iz 38,22 Jer 7,4
2 Sam 15,26 Jei Jis man sakys: ‘Aš nepatenkintas tavimi’, tai tegul daro su manimi, kaip Jam patinka“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 3,18 2 Sam 22,20 1 Kar 10,9 Sk 14,8 2 Krn 9,8 Iz 62,4 Ts 10,15 Job 1,20-21 Ps 39,9 Iz 42,1 Jer 22,28 Jer 32,41 Mt 1,10
2 Sam 15,27 Tada karalius kalbėjo kunigui Cadokui: „Tu esi regėtojas. Tu, tavo sūnus Ahimaacas ir Abjataro sūnus Jehonatanas grįžkite ramybėje į miestą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 9,9 2 Sam 17,17 2 Sam 15,34 2 Sam 15,36 2 Sam 24,11 1 Krn 25,5
2 Sam 15,28 Štai aš pasiliksiu dykumoje, kol gausiu iš jūsų pranešimą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,16 2 Sam 15,23 2 Sam 16,2 2 Sam 17,1
2 Sam 15,29 Cadokas ir Abjataras parnešė Dievo skrynią į Jeruzalę ir ten pasiliko. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 15,30 Dovydas ėjo aukštyn Alyvų kalno šlaitu verkdamas, apsigaubęs galvą ir basas. Visi su juo buvę žmonės, apsigaubę galvas, ėjo aukštyn taip pat verkdami. En Lbd McGee mp3 Klausyti Est 6,12 2 Sam 19,4 Iz 20,2-4 Jer 14,3-4 Ez 24,17 Ez 24,23 Ps 42,3-2 Ps 43,5 Ps 126,5-6 Zch 14,4 Mt 5,4 Lk 19,29 Lk 19,37 Lk 19,41 Lk 21,37 Lk 22,39 Apd 1,12 Rom 12,15 1 Kor 12,26 absalomasalyvų kalnasalyvų sodasgedulas
2 Sam 15,31 Dovydas, sužinojęs, kad Ahitofelis yra tarp sąmokslininkų pas Abšalomą, meldėsi: „Viešpatie, meldžiu, paversk Ahitofelio patarimą niekais“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 16,23 2 Sam 17,14 2 Sam 17,23 2 Sam 15,12 Job 12,16-20 Ps 3,1 Job 5,12 Ps 41,9 Ps 55,12 Ps 55,14-15 Ps 109,3 Iz 19,3 Iz 19,11-25 Jer 8,8-9 Mt 26,14-15 Jn 13,18 1 Kor 1,20 1 Kor 3,18-20 Jok 3,15

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį