Biblijos vartai

Atversta 2SAM13,5-35 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Abšalomas nekalbėjo su Amnonu nei geruoju, nei piktuoju, nes jis nekentė Amnono už tai, kad jis išprievartavo jo seserį Tamarą. Tada Abšalomas tarė: „Jei ne, prašau leisk nors mano brolį Amnoną eiti su mumis“. Tik Amnonas vienas yra miręs Abšalomo įsakymu, nes Abšalomas buvo nusprendęs taip padaryti nuo tos dienos, kai Amnonas išprievartavo jo seserį Tamarą.

2 Sam 13,5 Jonadabas jam tarė: „Apsimesk sergančiu ir nesikelk iš lovos. Kai tavo tėvas ateis aplankyti tavęs, sakyk: ‘Tegul ateina mano sesuo Tamara ir paruošia man matant valgio, kad valgyčiau iš jos rankų’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 16,21-4 Ps 50,18-19 Pat 19,27 Mk 6,24-25 Apd 23,15
2 Sam 13,6 Amnonas atsigulė ir apsimetė sergąs. Karaliui atėjus jo aplankyti, Amnonas prašė karaliaus: „Prašau, tegul ateina mano sesuo Tamara ir paruošia man matant pora pyragaičių, kad valgyčiau iš jos rankų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,6 Mt 13,33
2 Sam 13,7 Dovydas pasiuntė pas Tamarą į namus, sakydamas: „Nueik į brolio Amnono namus ir paruošk jam valgį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 13,8 Ji, nuėjusi į savo brolio Amnono namus, kur jis gulėjo, suminkė jam matant ir iškepė pyragaičių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dievo duona
2 Sam 13,9 Ji išėmė juos iš keptuvės ir padėjo priešais jį, bet jis atsisakė valgyti. Amnonas sakė: „Tegul visi išeina“. Ir visi žmonės išėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 45,1 Ts 3,19 Jn 3,20
2 Sam 13,10 Tada Amnonas tarė Tamarai: „Atnešk valgį į kambarį, kad valgyčiau iš tavo rankų“. Tamara ėmė pyragaičius, kuriuos buvo iškepusi, ir atnešė savo broliui Amnonui į kambarį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 13,11 Jai įnešus valgį, Amnonas, nutvėręs ją, tarė: „Gulk su manimi, mano seserie“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 39,11-12 uošvis
2 Sam 13,12 Ji jam atsakė: „Ne, broli, neprievartauk manęs, nes taip neturi būti daroma Izraelyje. Nedaryk šitos kvailystės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 20,17 Ts 19,23 Ts 20,6 Pr 34,7 Kun 18,9 Kun 18,11 Pr 34,2 Įst 22,29 Pat 5,22-23 Pat 7,7 uošvis
2 Sam 13,13 Kur aš dingsiu iš gėdos? Ir tu būsi kaip kvailys Izraelyje. Geriau pasikalbėk su karaliumi. Jis neatsisakys manęs tau duoti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,8 Pr 20,12 Ts 19,24
2 Sam 13,14 Tačiau Amnonas nenorėjo klausyti jos ir, būdamas už ją stipresnis, išprievartavo ją. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 12,11 Įst 22,25-27 Ts 20,5 Est 7,8 absalomasAbšalomasprievartautiuošvis
2 Sam 13,15 Po to Amnonas pradėjo jos labai nekęsti. Ta neapykanta buvo didesnė už jo meilę. Amnonas tarė jai: „Kelkis ir eik sau!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 23,17 nekęsti
2 Sam 13,16 O ji jam atsakė: „Išvarydamas mane, tu pasielgi dar pikčiau, negu prieš tai“. Tačiau jis nenorėjo jos klausyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 13,17 Pasišaukęs savo tarną, įsakė jam išvaryti Tamarą ir uždaryti duris paskui ją. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 13,18 Ji vilkėjo įvairių spalvų drabužiu, nes tokius rūbus dėvėdavo karaliaus dukterys mergaitės. Jo tarnas, išvedęs ją laukan, uždarė duris paskui ją. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,3 Ts 5,30 Pr 37,23 Pr 37,32 Ps 45,13-14 Dievo drabužismoters rūbaizaidimai
2 Sam 13,19 Tamara apsibarstė galvą pelenais, persiplėšė įvairiaspalvį drabužį, kurį vilkėjo, ir ėjo verkdama, uždėjusi ranką sau ant galvos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 7,6 Jer 2,37 2 Sam 1,2 1 Sam 4,12 2 Sam 1,11 Est 4,1 Job 2,12 Job 42,6 pelenaipelenusuosis
2 Sam 13,20 Jos brolis Abšalomas klausė: „Ar tavo brolis Amnonas buvo su tavimi? Tačiau dabar tylėk, mano seserie. Jis yra tavo brolis, nesisielok dėl to“. Tamara pasiliko netekėjusi savo brolio Abšalomo namuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 34,2 Pr 46,15 Pat 26,24 Rom 12,19 absalomasAbšalomasprievartauti
2 Sam 13,21 Karalius Dovydas, išgirdęs visa tai, labai supyko. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 34,7 1 Sam 2,22-25 1 Sam 2,29 2 Sam 3,28-29 2 Sam 12,5 2 Sam 12,10 Ps 101,8 vyro svetimavimas
2 Sam 13,22 Abšalomas nekalbėjo su Amnonu nei geruoju, nei piktuoju, nes jis nekentė Amnono už tai, kad jis išprievartavo jo seserį Tamarą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 31,24 Kun 19,17-18 Pr 24,50 1 Jn 3,15 Pr 31,29 Pat 10,18 Pat 25,9 Pat 26,24 Pat 27,4-6 Mok 7,9 Mt 18,15 Ef 4,26 Ef 4,31 1 Jn 2,9 1 Jn 2,11 piktumas
2 Sam 13,23 Praėjus dvejiems metams, Abšalomas kirpo avis Baal Hacore prie Efraimo ir kvietė visus karaliaus sūnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 38,12-13 1 Sam 25,4 1 Sam 25,2 1 Sam 25,7 1 Sam 25,36 1 Kar 1,9 1 Kar 1,19 1 Kar 1,25 2 Kar 3,4 2 Krn 26,10 absalomasAbšalomas
2 Sam 13,24 Abšalomas, atėjęs pas karalių, tarė: „Kerpamos mano avys. Kviečiu karalių ir jo tarnus pas save“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 11,8-15 Ps 12,2 Ps 55,21 Jer 41,6-7
2 Sam 13,25 Karalius atsakė: „Ne, sūnau. Mes visi neisime, kad tavęs neapsunkintume“. Nors Abšalomas įkalbinėjo, tačiau karalius nenorėjo eiti, bet palaimino jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,2-3 Ts 19,7-10 Rūt 2,4 2 Sam 14,22 Lk 14,23 Lk 24,29 Apd 16,15
2 Sam 13,26 Tada Abšalomas tarė: „Jei ne, prašau leisk nors mano brolį Amnoną eiti su mumis“. Karalius atsakė: „Kodėl jis turėtų eiti su tavimi?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 3,27 2 Sam 11,13-15 2 Sam 20,9 Ps 55,21
2 Sam 13,27 Abšalomui labai prašant, karalius leido Amnonui ir visiems savo sūnums eiti su juo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 26,24-26
2 Sam 13,28 Abšalomas įsakė savo tarnams: „Kai Amnonas bus įsilinksminęs nuo vyno ir aš jums pasakysiu: ‘Muškite Amnoną’, nužudykite jį; nebijokite, nes aš įsakau jums. Būkite drąsūs ir narsūs“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 19,6 Ts 19,9 Ts 19,22 Rūt 3,7 1 Sam 25,36-38 Pr 9,21 Pr 19,32-35 Iš 1,16-17 Sk 22,16-17 Joz 1,9 1 Sam 22,17-18 1 Sam 28,10 1 Sam 28,13 2 Sam 11,13 2 Sam 11,15 1 Kar 20,16 Est 1,10 Ps 104,15 Mok 9,7 Mok 10,19 Dan 5,2-6 Dan 5,30 Nah 1,10 Lk 21,34 Apd 5,29 būkite drąsūspagarbussusilaikytivanduo vynasvyno taure
2 Sam 13,29 Tarnai padarė Amnonui, kaip Abšalomas įsakė. Tada visi karaliaus sūnūs atsikėlę užsėdo kiekvienas ant savo mulo ir pabėgo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 18,9 1 Kar 1,33 Pr 36,24 Kun 19,19 1 Sam 22,18-19 1 Kar 21,11-13 2 Kar 1,9-12 Pat 29,12 Mch 7,3
2 Sam 13,30 Jiems dar negrįžus, Dovydą pasiekė gandas: „Abšalomas užmušė visus karaliaus sūnus ir nė vieno nepaliko“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 13,31 Tuomet karalius persiplėšė savo drabužius ir atsigulė ant žemės, ir visi tarnai stovėjo šalia su perplėštais drabužiais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 1,11 2 Sam 12,16 Pr 37,29 Pr 37,34 Joz 7,6 2 Sam 3,31 Job 1,20 gedulas
2 Sam 13,32 Dovydo brolio Šimos sūnus Jonadabas tarė: „Tegul mano valdovas negalvoja, kad jie nužudė visus karaliaus sūnus. Tik Amnonas vienas yra miręs Abšalomo įsakymu, nes Abšalomas buvo nusprendęs taip padaryti nuo tos dienos, kai Amnonas išprievartavo jo seserį Tamarą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,41 1 Sam 16,9 2 Sam 13,3 Ps 7,14 Pat 24,11-12
2 Sam 13,33 Mano valdove karaliau, nesisielok ir negalvok, kad visi tavo sūnūs žuvę, nes tik Amnonas vienas yra žuvęs“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 19,19
2 Sam 13,34 Abšalomas pabėgo. Jaunuolis, einąs sargybą, pakėlė akis ir pamatė daug žmonių, ateinančių pakalnės keliu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 4,8-14 2 Sam 13,37-38 Pat 28,17 Am 5,19 sargas
2 Sam 13,35 Jonadabas tarė karaliui: „Štai, tavo sūnūs ateina, kaip tavo tarnas ir sakė“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį