Biblijos vartai

Atversta 2KRN32,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jis siuntė pasiuntinius į Jeruzalę pas Judo karalių Ezekiją ir pas visus Judo ir Jeruzalės gyventojus, sakydamas: „Taip sako Asirijos karalius Sanheribas: ‘Kuo jūs pasitikite, kad sėdite apgultame mieste, Jeruzalėje? Ar ne Ezekijas įtikinėja jus atsiduoti mirčiai nuo bado ir troškulio, sakydamas: ‘Viešpats, mūsų Dievas, mus išgelbės iš Asirijos karaliaus rankos?’ Argi ne tas pats Ezekijas pašalino Jo aukštumas bei Jo aukurus ir liepė Judo ir Jeruzalės gyventojams: ‘Tik prie to vieno aukuro turite garbinti Viešpatį ir Jam smilkyti?’ Argi nežinote, ką aš ir mano tėvai padarėme visoms kitų kraštų tautoms? Jų karalius rašė laiškus, įžeidžiančius Viešpatį, Izraelio Dievą: „Kaip kitų tautų dievai neišgelbėjo savo tautų iš mano rankų, taip ir Ezekijo Dievas neišgelbės savo tautos“.

2 Krn 32,1 Po šitų įvykių ir darbų Asirijos karalius Sanheribas įsibrovė į Judą ir apgulė sutvirtintus miestus, tikėdamasis juos paimti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 18,13-37 2 Kar 15,19 2 Kar 17,6 2 Kar 18,11 2 Krn 20,1-2 Iz 7,17-18 Iz 8,6-8 Iz 10,5-11 Iz 36,1-38 Oz 11,5 Mch 2,13
2 Krn 32,2 Kai Ezekijas pamatė, kad Sanheribas rengiasi pulti Jeruzalę, En Lbd  2 Kar 12,17 Lk 9,51 Lk 9,53
2 Krn 32,3 jis pasitarė su kunigaikščiais bei karžygiais ir nutarė užversti už miesto esančius šaltinius. En Lbd  2 Kar 18,20 2 Kar 20,20 2 Krn 30,2 Pat 15,22 Pat 20,18 Pat 24,6 Iz 22,8-11 Iz 40,13 Rom 11,34
2 Krn 32,4 Buvo sušaukta daug žmonių, kurie užvertė visus šaltinius ir upelį, tekantį per kraštą, kad Asirijos kariai, apgulę miestą, neturėtų vandens. En Lbd  2 Krn 32,30 1 Kar 3,9 1 Kar 3,16-17 1 Kar 19,21 2 Kar 18,9 2 Kar 18,13 2 Kar 19,17 2 Kar 20,20 2 Krn 30,14 2 Krn 32,1 Iz 10,8
2 Krn 32,5 Be to, karalius ryžtingai ėmėsi darbo ir atstatė visą apgriuvusią miesto sieną; pastatė ant jos bokštų, jos lauko pusėje pastatė kitą sieną ir sutvirtino Miloją Dovydo mieste. Jis pagamino daug iečių ir skydų. En Lbd  2 Krn 25,23 1 Kar 9,24 2 Sam 5,9 2 Kar 25,4 Iz 22,9-10 Ts 9,6 1 Kar 11,27 2 Kar 12,20 2 Krn 12,1 2 Krn 14,5-7 2 Krn 17,1-2 2 Krn 23,1 2 Krn 26,8 2 Krn 26,14-15 Jer 39,4 bokštądovydo bokstas
2 Krn 32,6 Ezekijas, paskyręs karo vadus, sušaukė juos aikštėje prie miesto vartų ir jiems kalbėjo padrąsinančiai: En Lbd  2 Krn 30,22 Iz 40,2 Pr 34,3 1 Krn 27,3-34 2 Krn 17,14-19 Ezr 10,9 Neh 8,1-3 Neh 8,16
2 Krn 32,7 „Būkite drąsūs ir stiprūs. Nebijokite ir nenusigąskite Asirijos karaliaus ir tos daugybės, kuri yra su juo, nes su mumis yra daugiau, negu su juo: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 6,16 2 Krn 20,15 Įst 31,6-7 Įst 31,23 Joz 1,6-9 2 Kar 18,30 2 Kar 19,6-7 1 Krn 22,13 1 Krn 28,10 1 Krn 28,20 Iz 35,4 Dan 10,19 Zch 8,9 Zch 8,23 Rom 8,31 Ef 6,10 2 Tim 2,1 1 Jn 4,4 drąsaMarijos drasanepaliksiu tavęspergalė
2 Krn 32,8 su juo yra kūno ranka, o su mumis – Viešpats, mūsų Dievas, kad padėtų mums ir kovotų mūsų kovas“. Žmones įkvėpė Judo karaliaus Ezekijo žodžiai. En Lbd  Jer 17,5 2 Krn 20,17 2 Krn 13,12 Job 40,9 Įst 20,1 Įst 20,4 Joz 10,42 2 Krn 14,11 2 Krn 20,15 2 Krn 20,20 2 Krn 32,15 Ps 46,7 Ps 46,11 Pat 12,25 Iz 8,10 Iz 36,18 Iz 41,10 Apd 18,10 2 Tim 4,17 2 Tim 4,22 1 Jn 4,4 drąsa
2 Krn 32,9 Asirijos karalius Sanheribas buvo apgulęs Lachišą. Jis siuntė pasiuntinius į Jeruzalę pas Judo karalių Ezekiją ir pas visus Judo ir Jeruzalės gyventojus, sakydamas: En Lbd  Joz 10,31 2 Kar 18,17 Joz 12,11 Joz 15,39 Iz 36,2 Iz 37,8 Mch 1,13
2 Krn 32,10 „Taip sako Asirijos karalius Sanheribas: ‘Kuo jūs pasitikite, kad sėdite apgultame mieste, Jeruzalėje? En Lbd  2 Kar 18,19 Iz 36,4
2 Krn 32,11 Ar ne Ezekijas įtikinėja jus atsiduoti mirčiai nuo bado ir troškulio, sakydamas: ‘Viešpats, mūsų Dievas, mus išgelbės iš Asirijos karaliaus rankos?’ En Lbd  2 Kar 18,27 2 Kar 18,30 2 Kar 19,10 2 Krn 32,15 Ps 3,2 Ps 11,1-3 Ps 22,8 Ps 42,10 Ps 71,11 Iz 36,12 Iz 36,18 Mt 27,43 badas
2 Krn 32,12 Argi ne tas pats Ezekijas pašalino Jo aukštumas bei Jo aukurus ir liepė Judo ir Jeruzalės gyventojams: ‘Tik prie to vieno aukuro turite garbinti Viešpatį ir Jam smilkyti?’ En Lbd  2 Krn 31,1 Iš 27,1-8 Iš 30,1-6 Iš 40,26-29 Įst 12,13-14 Įst 12,26-27 1 Kar 7,48 2 Kar 18,4 2 Kar 18,22 2 Krn 4,1 Iz 36,7
2 Krn 32,13 Argi nežinote, ką aš ir mano tėvai padarėme visoms kitų kraštų tautoms? Ar tų tautų dievai išgelbėjo savo kraštus iš mano rankos? En Lbd  2 Kar 18,33-35 2 Kar 15,29 2 Kar 17,5-6 2 Kar 19,11-13 2 Kar 19,17-19 2 Krn 32,19 Ps 115,3-8 Iz 10,9-10 Iz 10,14 Iz 37,12-13 Iz 37,18-20 Iz 44,8-10 Jer 10,11-12 Jer 10,16 Dan 4,30 Dan 4,37 Dan 5,19 Apd 19,26 1 Kor 8,4
2 Krn 32,14 Kur yra dievai tų tautų, kurias visiškai sunaikino mano tėvai? Ar nors vienas dievas išgelbėjo savo kraštą iš mano rankos? Kaip tad jūsų Dievas galėtų jus išgelbėti? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,3 Iš 15,9-11 Iz 10,11-12 Iz 42,8
2 Krn 32,15 Tegul Ezekijas neapgaudinėja ir neįtikinėja jūsų! Netikėkite juo, nes nei vienos tautos, nei karalystės dievas negalėjo išgelbėti savo tautos iš mano ir iš mano tėvų rankos. Ir jūsų Dievas neišgelbės jūsų’“. En Lbd  Iš 5,2 Dan 3,15 Iz 36,18 1 Kar 22,22 2 Kar 18,29 2 Kar 19,10 2 Krn 32,11 Jn 19,10-11 Apd 19,26 Gal 1,10
2 Krn 32,16 Asirijos pasiuntiniai dar daugiau kalbėjo prieš Viešpatį Dievą ir prieš Jo tarną Ezekiją. En Lbd  Job 15,25-26 Ps 73,9 Jn 15,21
2 Krn 32,17 Jų karalius rašė laiškus, įžeidžiančius Viešpatį, Izraelio Dievą: „Kaip kitų tautų dievai neišgelbėjo savo tautų iš mano rankų, taip ir Ezekijo Dievas neišgelbės savo tautos“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 19,12 Iz 37,14 2 Kar 19,9 2 Kar 19,14 2 Kar 19,22 2 Kar 19,28 Neh 6,5 Iz 10,15 Iz 37,23-24 Iz 37,28-29 Apr 13,6
2 Krn 32,18 Pasiuntiniai garsiai šaukė žydų kalba žmonėms, buvusiems ant Jeruzalės sienos, norėdami juos įbauginti, kad galėtų paimti miestą. En Lbd  1 Sam 17,10 1 Sam 17,26 2 Kar 18,26-28 Neh 6,9 Iz 36,13
2 Krn 32,19 Taip kalbėdami apie Jeruzalės Dievą, jie Jį lygino su kitų žemės tautų dievais, kurie yra žmogaus rankų darbas. En Lbd  2 Kar 19,18 Iz 2,8 Įst 4,28 Įst 27,15 1 Sam 17,36 2 Krn 6,6 2 Krn 32,13-17 Job 15,25-26 Ps 10,13-14 Ps 73,8-11 Ps 76,1-2 Ps 78,68 Ps 87,1-3 Ps 115,4-8 Ps 132,13-14 Ps 135,15-18 Ps 139,19-20 Iz 14,32 Iz 37,19 Iz 44,16-20 Jer 1,16 Jer 10,3 Jer 10,9 Jer 32,30 Oz 8,5-6 Heb 12,22
2 Krn 32,20 Karalius Ezekijas ir pranašas Izaijas, Amoco sūnus, meldėsi ir šaukėsi dangaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 19,2-4 2 Kar 19,14-19 2 Krn 14,11 2 Krn 20,6-12 Ps 50,15 Ps 91,14-15 Iz 37,1-4 Iz 37,14-20 kaitravyras zmona
2 Krn 32,21 Viešpats siuntė angelą, kuris išnaikino karžygius, vadus ir karininkus Asirijos karaliaus stovykloje. Karalius sugėdintas turėjo grįžti į savo šalį. Jam įėjus į savo dievo namus, jo paties sūnūs jį ten nužudė. En Lbd  2 Sam 24,16 2 Kar 19,20 2 Kar 19,35-37 Job 9,4 Ps 18,50 Ps 76,5 Ps 76,7 Ps 76,12 Ps 132,18 Pat 11,2 Pat 16,18 Iz 10,8 Iz 10,16-19 Iz 10,33-34 Iz 17,12-14 Iz 29,5-8 Iz 30,30-33 Iz 33,10-12 Iz 36,9 Iz 37,21 Iz 37,36-38 Iz 42,8 Dan 3,28 Dan 6,22 Mt 13,49-50 Apd 12,23 Apr 6,15-16 Apr 19,17-18
2 Krn 32,22 Taip Viešpats išgelbėjo Ezekiją ir Jeruzalės gyventojus iš Asirijos karaliaus Sanheribo rankos ir kitų priešų. Viešpats saugojo juos iš visų pusių. En Lbd  Ps 18,48-50 Ps 37,39-40 Ps 48,14 Ps 71,20-21 Ps 73,24 Ps 144,10 Iz 10,24-25 Iz 31,4-5 Iz 33,22 Iz 58,11 Oz 1,7 Jn 16,13 2 Tes 3,5
2 Krn 32,23 Daugelis nešė dovanas į Jeruzalę Viešpačiui ir brangenybių Judo karaliui Ezekijui, kuris pagarsėjo aplinkinėse tautose. En Lbd  2 Krn 17,5 2 Krn 1,1 2 Krn 9,24 2 Sam 8,10-11 1 Kar 4,21 1 Kar 10,10 1 Kar 10,25 1 Krn 29,25 2 Krn 9,9-10 2 Krn 17,11 Ezr 7,15-22 Ezr 7,27 Ps 68,29 Ps 72,10 Iz 60,7-9 Mt 2,11
2 Krn 32,24 Tuo laiku Ezekijas mirtinai susirgo. Jis meldėsi, Viešpats išklausė jį ir davė jam ženklą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 20,1-11 Iz 38,1-8 Iz 38,21-22
2 Krn 32,25 Tačiau Ezekijas nebuvo dėkingas už jam suteiktą Dievo malonę; jis pasididžiavo, todėl rūstybė užsidegė prieš jį, Judą ir Jeruzalę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 24,18 2 Krn 26,16 2 Krn 32,31 2 Kar 14,10 Įst 8,12-14 Įst 8,17 Įst 32,6 2 Sam 24,1 2 Sam 24,10-17 2 Kar 20,13 1 Krn 21,1 1 Krn 21,12-17 2 Krn 19,2 2 Krn 25,19 Ps 116,12-13 Ez 28,2 Ez 28,5 Ez 28,17 Dan 5,20 Dan 5,23 Oz 14,2 Hab 2,4 Lk 17,17-18 2 Kor 12,7 1 Tim 3,6 1 Pt 5,5-6 egoizmasisdidumaspuikybėskurdas
2 Krn 32,26 Bet Ezekijas nusižemino dėl savo išdidumo ir visi Jeruzalės gyventojai su juo, todėl Viešpaties rūstybė neatėjo ant jų Ezekijo dienomis. En Lbd  Jer 26,18-19 2 Krn 33,12 2 Krn 34,27-28 Kun 26,40-41 1 Kar 21,19 1 Kar 21,29 2 Kar 20,16-19 2 Krn 33,19 2 Krn 33,23 Iz 39,6-8 Jok 4,10 Dievas duoda
2 Krn 32,27 Ezekijas įsigijo garbės ir daug turtų: sidabro, aukso, brangiųjų akmenų, kvepiančių aliejų, skydų ir visokių brangių indų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 27,25-31 2 Krn 1,12 2 Krn 9,27 2 Krn 17,5 Pat 10,22
2 Krn 32,28 Jam valdant, buvo pastatyta daug sandėlių javams, vyno ir aliejaus atsargoms ir tvartų visokiems gyvuliams, En Lbd  2 Sam 7,8 1 Kar 4,26 2 Krn 26,10
2 Krn 32,29 nes jis laikė dideles bandas galvijų ir avių. Jis pastatė daug miestų, nes Dievas jam suteikė labai daug turtų. En Lbd  1 Krn 29,12 Pr 13,2-6 Įst 8,18 1 Sam 2,7 1 Krn 27,29-31 2 Krn 25,9 2 Krn 26,10 Job 1,3 Job 1,9 Job 42,12 Pat 10,22 1 Tim 6,17-18
2 Krn 32,30 Ezekijas užtvenkė aukštutinę Gihono šaltinio vandens ištaką ir jos vandenį nuvedė kanalu į vakarinę Dovydo miesto dalį. Ezekijui sekėsi visuose jo darbuose. En Lbd  1 Kar 1,33 Joz 1,7-8 1 Kar 1,38 1 Kar 1,45 2 Kar 20,20 2 Krn 32,4 Ps 1,1-3 Iz 22,9-11 karalius ezekijas
2 Krn 32,31 Tačiau kai Babilono kunigaikščių pasiuntiniai atvyko pas Ezekiją teirautis apie stebuklą, kuris įvyko krašte, Dievas paliko jį, norėdamas išmėginti ir sužinoti, kas yra jo širdyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 8,2 Įst 8,16 Pr 22,1 2 Krn 32,24 Įst 13,3 Ts 16,20 2 Kar 20,8-13 Job 1,11-12 Job 2,3-6 Ps 27,9 Ps 51,11-12 Ps 119,116-117 Ps 139,1-2 Ps 139,23-24 Pat 17,3 Iz 38,7-8 Iz 39,1-8 Zch 13,9 Mal 3,2-3 Jn 15,5 Jok 1,13 1 Pt 1,7 bandymaigundymaigundomaspagundymaipagundymas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį