Biblijos vartai

Atversta 2KRN26,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jis ieškojo Dievo, kol Zacharijas, kuris suprasdavo Dievo regėjimus, buvo gyvas, ir kol jis ieškojo Viešpaties, Dievas davė jam sėkmę. Uzijas pastatė Jeruzalėje bokštus prie Kampo vartų, Slėnio vartų bei prie kampų ir juos sutvirtino. Uzijas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų karalių kapinių lauke, nes jis buvo raupsuotas.

2 Krn 26,1 Tada visi Judo žmonės ėmė Uziją, kuriam buvo šešiolika metų, ir padarė savo karaliumi jo tėvo Amacijo vietoje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 22,1 2 Kar 14,21 2 Kar 15,1-7 1 Krn 3,12 2 Krn 33,25 Mt 1,8-9 Dievo gyvenimasJudo bučinys
2 Krn 26,2 Jis sutvirtino Elatą ir sugrąžino jį Judui po to, kai karalius užmigo prie savo tėvų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 14,22 2 Kar 16,6 2 Krn 8,17 2 Krn 25,23 2 Krn 25,28
2 Krn 26,3 Pradėdamas valdyti, Uzijas buvo šešiolikos metų ir penkiasdešimt dvejus metus karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Jecholija iš Jeruzalės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 15,2-3 Iz 1,1 Iz 6,1 Oz 1,1 Am 1,1 Zch 14,5 paaugliaiskaicius aštuoniskaicius vienuolika
2 Krn 26,4 Jis darė tai, kas teisinga Viešpaties akyse, kaip ir jo tėvas Amacijas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 25,2
2 Krn 26,5 Jis ieškojo Dievo, kol Zacharijas, kuris suprasdavo Dievo regėjimus, buvo gyvas, ir kol jis ieškojo Viešpaties, Dievas davė jam sėkmę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 24,2 Dan 1,17 2 Krn 15,2 Dan 10,1 Pr 41,15 Pr 41,38 Ts 2,7 1 Krn 22,11 1 Krn 22,13 2 Krn 25,8 Ps 1,3 Dan 2,19 Dan 5,16 Oz 6,4 Mk 4,16-17 Apd 20,30 Dievo ieškojimasnakties regėjimasnegeistipralaimejimassekmeseksisužimtumas
2 Krn 26,6 Jis kariavo su filistinais ir sugriovė Gato, Jabnės bei Ašdodo sienas. Jis pastatė miestus aplink Ašdodą ir filistinų krašte. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 14,29 1 Sam 5,1 1 Sam 5,6 2 Sam 8,1 1 Krn 18,1 2 Krn 21,16
2 Krn 26,7 Dievas padėjo jam prieš filistinus ir arabus, gyvenusius Gūr Baale, ir prieš meunus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 21,16 1 Krn 5,20 1 Krn 12,18 2 Krn 14,11 2 Krn 17,11 2 Krn 20,1 Ps 18,29 Ps 18,34-35 Iz 14,29 Apd 26,22
2 Krn 26,8 Amonitai mokėjo Uzijui duoklę. Jo vardas pagarsėjo net iki Egipto sienos, nes jis nepaprastai sustiprėjo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 19,38 2 Sam 8,2 2 Krn 17,11 Pr 12,2 Įst 2,19 Ts 11,15-18 1 Sam 11,1 2 Sam 8,13 1 Kar 4,31 2 Krn 20,1 Mt 4,24
2 Krn 26,9 Uzijas pastatė Jeruzalėje bokštus prie Kampo vartų, Slėnio vartų bei prie kampų ir juos sutvirtino. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Neh 3,13 2 Kar 14,13 2 Krn 25,23 Neh 2,13 Neh 2,15 Neh 3,19-20 Neh 3,24 Neh 3,32 Jer 31,38 Zch 14,10 bokštąbokštasdovydo bokstasdovydo bokštasplatus vartaiuž vartųžuvų vartai
2 Krn 26,10 Jis taip pat pastatė bokštų dykumoje ir iškasė daug šulinių, nes turėjo daug gyvulių žemumose ir slėnyje bei žemdirbių ir vynuogynų prižiūrėtojų įkalnėse ir Karmelyje; jis mėgo žemdirbystę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 26,18-21 2 Kar 3,4 2 Kar 19,23 1 Krn 27,26-31 Iz 29,17 kietas maistasvynmedžemdirbystė
2 Krn 26,11 Uzijas turėjo kariuomenę, kuri išeidavo į karą būriais, kuri buvo suskaičiuota raštininko Jejelio ir valdininko Maasėjo, vadovaujant vienam iš karaliaus vadų Hananijui. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 5,2
2 Krn 26,12 Šeimų vadų ir karžygių buvo du tūkstančiai šeši šimtai vyrų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
2 Krn 26,13 Jie vadovavo trims šimtams septyniems tūkstančiams penkiems šimtams kariuomenės vyrų, kurie galingai kariaudavo, padėdami karaliui prieš priešą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 11,1 2 Krn 13,3 2 Krn 14,8 2 Krn 17,14-19 2 Krn 25,5
2 Krn 26,14 Uzijas parūpino kariuomenei skydų, iečių, šalmų, lankų ir svaidyklių akmenims svaidyti. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ts 20,16 1 Sam 17,49
2 Krn 26,15 Jis turėjo Jeruzalėje naujai išrastų karinių mašinų strėlėms ir dideliems akmenims svaidyti, kurias įstatė bokštuose ir kampuose. Jo vardas plačiai išgarsėjo, nes nuostabi pagalba lydėjo jį ir jis tapo galingas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 31,4 2 Krn 2,7 2 Krn 2,14 Mt 4,24 biotechnikamokymosi technologijostechnologijos
2 Krn 26,16 Kai jis buvo galingas, jo širdis pasididžiavo jo pražūčiai. Jis nusikalto Viešpačiui, savo Dievui, eidamas į Viešpaties šventyklą smilkyti ant smilkymo aukuro. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 25,19 Įst 8,14 2 Krn 32,25 Sk 16,1 Sk 16,7 Sk 16,18 Sk 16,35 Įst 8,17 Įst 32,13-15 1 Kar 12,33-4 2 Kar 14,10 2 Kar 16,12-13 Pat 16,18 Hab 2,4 Kol 2,18 isdidumasišdidumaspuikybė
2 Krn 26,17 Kunigas Azarijas įėjo paskui jį su aštuoniasdešimt drąsių Viešpaties kunigų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 6,10 1 Krn 12,28 1 Krn 26,6
2 Krn 26,18 Jie pasipriešino karaliui Uzijui ir sakė: „Uzijau, tu neturi teisės smilkyti Viešpačiui. Tai kunigų, Aarono sūnų, pareiga. Išeik iš šventyklos! Tu nusikaltai ir Viešpats Dievas nepriskaitys to tavo garbei“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 30,7-8 Sk 18,7 2 Krn 19,2 Sk 16,39-40 Sk 16,46-48 1 Sam 2,30 2 Krn 16,7-9 Jer 13,18 Dan 4,37 Mt 10,18 Mt 10,28 Mt 14,4 Jn 5,44 1 Kor 5,5 2 Kor 5,16 Gal 2,11 Heb 5,4 Jok 2,1
2 Krn 26,19 Uzijas jau laikė rankoje smilkytuvą, pasiruošęs smilkyti. Jis labai supyko ant kunigų. Kai jis supyko, raupsai atsirado jo kaktoje Viešpaties namuose prie smilkymo aukuro, kunigams matant. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 12,10 2 Kar 5,25-27 2 Krn 16,10 2 Krn 25,16 raupsairibos
2 Krn 26,20 Vyriausiasis kunigas Azarijas ir visi kunigai žiūrėjo į jį, ir jis buvo raupsuotas. Jie išstūmė jį iš ten, o ir jis pats skubėjo išeiti, nes Viešpats jį ištiko. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 14,34 Įst 28,22 Įst 28,35 Est 6,12 raupsai
2 Krn 26,21 Karalius Uzijas liko raupsuotas iki savo mirties. Jis gyveno atskiruose namuose ir buvo atskirtas nuo Viešpaties namų. Jo sūnus Jotamas valdė karaliaus namus ir teisė krašto žmones. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 13,46 Sk 5,2-3 Sk 12,15 2 Kar 7,3 2 Kar 15,5-7 raupsairaupsuotasis
2 Krn 26,22 Visus kitus Uzijo darbus, pirmus ir paskutinius, užrašė Amoco sūnus pranašas Izaijas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,1 Iz 6,1 2 Krn 9,29 2 Krn 12,15 seer
2 Krn 26,23 Uzijas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų karalių kapinių lauke, nes jis buvo raupsuotas. Jo sūnus Jotamas karaliavo jo vietoje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 21,20 2 Krn 28,27 2 Kar 15,6-7 2 Krn 26,18 2 Krn 33,20 Iz 6,1 Dievo gyvenimasraupsai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį