Biblijos vartai

Atversta 2KRN20,14-44 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 24.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tada ant Jahazielio, sūnaus Zacharijo, sūnaus Benajos, sūnaus Jejelio, sūnaus Matanijos, levito iš Asafo sūnų, nužengė Viešpaties Dvasia, jam stovint tarp susirinkusiųjų, ir jis tarė: „Klausykite, Judo ir Jeruzalės gyventojai ir tu, karaliau Juozapatai! Rytoj išeikite prieš juos, nes Viešpats bus su jumis!’“ Juozapatas nusilenkė iki žemės, ir visi Judo bei Jeruzalės gyventojai krito prieš Viešpatį, garbindami Jį. Po to visi Judo ir Jeruzalės vyrai su Juozapatu priekyje sugrįžo su džiaugsmu į Jeruzalę, nes Viešpats suteikė jiems džiaugsmo dėl jų priešų.

2 Krn 20,14 Tada ant Jahazielio, sūnaus Zacharijo, sūnaus Benajos, sūnaus Jejelio, sūnaus Matanijos, levito iš Asafo sūnų, nužengė Viešpaties Dvasia, jam stovint tarp susirinkusiųjų, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 15,1 2 Krn 24,20 Sk 11,25-26 Sk 24,2 Iz 58,9 Iz 65,24 Dan 9,20-21 Apd 10,4 Apd 10,31
2 Krn 20,15 ir jis tarė: „Klausykite, Judo ir Jeruzalės gyventojai ir tu, karaliau Juozapatai! Taip sako Viešpats: ‘Nebijokite ir neišsigąskite šitos daugybės, nes kova yra ne jūsų, bet Dievo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 17,47 2 Krn 32,7-8 Iš 14,13-14 Įst 1,29-30 Įst 20,1 Įst 20,4 Įst 31,6 Įst 31,8 Joz 11,6 Neh 4,14 Ps 17,1-2 Iz 41,10-16 Iz 43,1-2 nebijok
2 Krn 20,16 Rytoj išeikite prieš juos. Jie eis Zizo įkalne ir jūs sutiksite juos slėnio pabaigoje, ties Jeruelio dykuma. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Krn 20,17 Jums nereikės kovoti. Išsirikiuokite, stovėkite ir stebėkite, kaip Viešpats jus išgelbės. Judo ir Jeruzalės gyventojai, nenusigąskite ir nebijokite! Rytoj išeikite prieš juos, nes Viešpats bus su jumis!’“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 15,2 Iš 14,13-14 Sk 14,9 2 Krn 32,8 Ps 46,10-11 Iz 41,10 Mt 28,20 Rom 8,31 Iš 14,25 2 Krn 20,22-23 Ps 46,7 Iz 8,9-10 Iz 30,7 Iz 30,15 Rd 3,26 Am 5,14 Mt 1,23 2 Tim 4,22 išgelbėjimasiššūkiaikovotinebijokite svajotinebijosiupasaulis knygųpergalė
2 Krn 20,18 Juozapatas nusilenkė iki žemės, ir visi Judo bei Jeruzalės gyventojai krito prieš Viešpatį, garbindami Jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,31 Pr 24,26 2 Krn 7,3 Job 1,20 Ps 95,6 mano keliaisavaimingai
2 Krn 20,19 Levitai, Kehato ir Koracho palikuonys, garsiai šlovino Viešpatį, Izraelio Dievą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 15,16-22 1 Krn 16,5 1 Krn 16,42 1 Krn 23,5 1 Krn 25,1-7 2 Krn 5,13 Ezr 3,12-13 Neh 12,42-43 Ps 44,1 Ps 49,1 Ps 81,1 Ps 95,1-2 muzika
2 Krn 20,20 Anksti rytą atsikėlę, jie išėjo į Tekojos dykumą. Jiems išeinant, Juozapatas tarė: „Paklausykite manęs, Judo ir Jeruzalės gyventojai. Tikėkite Viešpačiu, savo Dievu, tai būsite įtvirtinti. Tikėkite Jo pranašais, tai klestėsite“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 7,9 Jn 11,40 Heb 11,6 Jn 13,20 Rom 8,31 Iš 14,31 2 Sam 14,2 Iz 26,3 Jn 5,46-47 Jn 14,1 1 Krn 4,5 2 Krn 11,6 Jer 6,1 Lk 16,31 gyvename tikėjimuklestėjimasnetikėkite
2 Krn 20,21 Pasitaręs su tauta, jis paskyrė giedotojus Viešpačiui, kad jie eitų kariuomenės priekyje, girdami šventumo grožį, ir sakytų: „Dėkokite Viešpačiui, nes Jo gailestingumas amžinas!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 16,29 1 Krn 16,34 Ps 29,2 2 Krn 5,13 1 Krn 13,1-2 1 Krn 16,41 2 Krn 7,3 2 Krn 7,6 2 Krn 29,25-30 2 Krn 30,21 Ezr 3,10-11 Neh 12,27 Ps 50,2 Ps 90,17 Ps 96,9 Ps 106,1 Ps 107,1 Ps 136,1-26 Pat 11,14 Jer 33,11 dainadėkojamemuzikaugnes Dievas
2 Krn 20,22 Kai jie pradėjo giedoti ir girti, Viešpats sukėlė paniką tarp amonitų, moabitų ir Seyro aukštumų gyventojų, kurie buvo išėję prieš Judą, ir jie vieni kitus sunaikino. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 7,22 2 Krn 13,13 1 Sam 14,16 1 Sam 14,20 2 Kar 6,17 2 Krn 20,10 Ps 35,5-6 Iz 19,2 Ez 38,21 giedokite Viešpačiuimuzikatriumfas
2 Krn 20,23 Amonitai ir moabitai sukilo prieš Seyro aukštumų gyventojus, žudydami juos ir naikindami. Išžudę Seyro gyventojus, jie ėmė naikinti vieni kitus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 7,22 1 Sam 14,20 Pr 14,6 Pr 36,8-9 Įst 2,5 Joz 24,4 Ez 35,2-3
2 Krn 20,24 Kai Judas atėjo į vietą, iš kur buvo matoma dykuma, jie pamatė žemę, nuklotą lavonais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,30 1 Krn 5,22 Ezr 9,14 Ps 110,6 Iz 37,36 Jer 33,5 sargas
2 Krn 20,25 Juozapatas su žmonėmis atėjo surinkti grobio ir rado daugybę turtų, brangių daiktų ir kitų gėrybių, kurių prisirinko daugiau negu galėjo panešti. Tris dienas jie rinko grobį, nes jo buvo tiek daug. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,22 Iš 12,35-36 Sk 31,15 Ts 8,24-26 1 Sam 30,19-20 2 Kar 7,9-16 Ps 68,12 Pat 3,15 Ez 39,8-9 Rom 8,37
2 Krn 20,26 Ketvirtą dieną jie susirinko į Berako slėnį ir laimino Viešpatį. Todėl ta vieta vadinama Berako slėniu iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,19 Pr 32,20 Iš 15,1-19 Iš 17,15 1 Sam 7,12 2 Sam 22,1 2 Krn 5,9 Ps 103,1-2 Ps 107,21-22 Iz 62,4 Lk 1,68 Apd 1,19 Apr 19,1-6
2 Krn 20,27 Po to visi Judo ir Jeruzalės vyrai su Juozapatu priekyje sugrįžo su džiaugsmu į Jeruzalę, nes Viešpats suteikė jiems džiaugsmo dėl jų priešų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 12,43 1 Sam 2,1 2 Sam 6,14-15 Ps 20,5 Ps 30,1 Iz 35,10 Iz 51,11 Mch 2,13 Heb 6,20 Apr 18,20
2 Krn 20,28 Jie atėjo Jeruzalėje prie Viešpaties namų su arfomis, psalteriais ir trimitais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 6,5 1 Krn 13,8 1 Krn 23,5 1 Krn 25,6 Ps 57,8 Ps 92,3 Ps 149,3 Ps 150,3-5 Apr 14,2-3
2 Krn 20,29 Dievo baimė apėmė aplinkines karalystes, kai jos išgirdo, kad Viešpats kovojo prieš Izraelio priešus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 17,10 Pr 35,5 2 Krn 14,14 Iš 15,14-16 Iš 23,27 Joz 2,9-11 Joz 5,1 Joz 9,9-11 2 Kar 7,6
2 Krn 20,30 Juozapato karaliavimas tapo ramus, nes Dievas suteikė jam ramybę iš visų pusių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 14,6-7 2 Krn 15,15 Joz 23,1 2 Sam 7,1 Job 34,29 Pat 16,7 Jn 14,27
2 Krn 20,31 Juozapatas, pradėdamas valdyti Judą, buvo trisdešimt penkerių metų amžiaus. Jeruzalėje jis karaliavo dvidešimt penkerius metus. Jo motina buvo vardu Azuba, Šilhio duktė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,41-44
2 Krn 20,32 Jis vaikščiojo savo tėvo Asos keliais ir nenukrypo nuo jų, darydamas, kas teisinga Viešpaties akyse. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 15,11 2 Krn 14,2-5 2 Krn 14,11-13 2 Krn 16,7-12 2 Krn 17,3-6 Ps 18,21 Ps 36,3
2 Krn 20,33 Tačiau aukštumos nebuvo sunaikintos, nes tauta dar nebuvo paruošusi širdžių savo tėvų Dievui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 17,6 2 Krn 19,3 2 Krn 12,14 Įst 29,4 1 Sam 7,3 2 Krn 14,3 2 Krn 30,19
2 Krn 20,34 Visi kiti Juozapato darbai yra surašyti knygoje Hananio sūnaus Jehuvo, kuris yra minimas Izraelio karalių knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 16,1 2 Krn 19,2 1 Kar 16,7 2 Krn 12,15 2 Krn 13,22 2 Krn 16,11 seer
2 Krn 20,35 Vėliau Judo karalius Juozapatas susidėjo su Izraelio karaliumi Ahaziju, kuris elgėsi labai nedorai. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,48-49 2 Kar 1,2-16
2 Krn 20,36 Jie abu kartu statė laivus Ecjon Gebere, kad plauktų į Taršišą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 9,26 1 Kar 10,22 2 Krn 9,21
2 Krn 20,37 Dodavahuvo sūnus Eliezeras iš Marešos pranašavo prieš Juozapatą, sakydamas: „Kadangi tu susidėjai su Ahaziju, Viešpats sudaužė tavo darbą“. Laivai sudužo ir negalėjo plaukti į Taršišą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 13,20 2 Krn 9,21 2 Krn 19,2 Joz 7,11-12 1 Kar 22,48 2 Krn 16,9 Pat 9,6 Heb 12,6 Apr 3,19

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį