Biblijos vartai

Atversta 2KRN13,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Abija išėjo į kovą su keturių šimtų tūkstančių rinktinių vyrų kariuomene, o Jeroboamas išsirikiavo prieš jį su aštuoniais šimtais tūkstančių rinktinių karių. Dabar jūs manote galėsią atsilaikyti prieš Viešpaties karalystę, esančią Dovydo sūnų rankose, kadangi jūsų yra didelė daugybė ir su jumis yra auksiniai veršiai, kuriuos jums padirbdino Jeroboamas, kad būtų jūsų dievai. Judo vyrai sušuko, ir kai jie šaukė, Dievas sumušė Jeroboamą ir Izraelį priešais Abiją ir Judą.

2 Krn 13,1 Aštuonioliktaisiais karaliaus Jeroboamo metais Abija pradėjo karaliauti Jude. En Lbd JBIB  2 Krn 12,16 1 Kar 15,1-8
2 Krn 13,2 Trejus metus jis karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Mikaja, duktė Ūrielio iš Gibėjos. Kilo karas tarp Abijos ir Jeroboamo. En Lbd JBIB  2 Krn 11,20 1 Kar 15,6-7 Joz 18,28 Ts 19,14 Ts 19,16 1 Sam 10,26 1 Kar 15,2
2 Krn 13,3 Abija išėjo į kovą su keturių šimtų tūkstančių rinktinių vyrų kariuomene, o Jeroboamas išsirikiavo prieš jį su aštuoniais šimtais tūkstančių rinktinių karių. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 17,1-3 1 Krn 21,5 2 Krn 11,1 2 Krn 14,8-9 2 Krn 17,14-18 2 Krn 26,12-13
2 Krn 13,4 Abija, atsistojęs ant Cemaraimo kalno Efraimo aukštumose, tarė: „Tu, Jeroboamai, ir visas Izraeli, pasiklausykite manęs! En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Joz 18,22 Pr 10,18 Ts 9,7 2 Krn 15,2
2 Krn 13,5 Argi jūs nežinote, kad Viešpats, Izraelio Dievas, amžiams atidavė karališkąją Izraelio valdžią Dovydui ir jo sūnums druskos sandora? En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 2,13 Sk 18,19 2 Sam 7,12-16 Ts 11,21-24 1 Sam 16,1 1 Sam 16,12 1 Kar 8,20 1 Krn 17,11 1 Krn 17,14 1 Krn 28,4-5 Neh 5,9 Ps 89,19-37 Pat 1,29 Jer 27,5-7 Jer 33,21-22 Jer 33,26 Ez 43,24 Dan 4,25-32 Dan 5,18 Mk 9,49-50 Lk 1,31-33 2 Pt 3,5 alyvmedžio šakelėsbuti druskbūti druskaDievi sandorosDievo sandorosdovydo sandoradruskadruska judasdruska pipiraimėšlaspasaulio druskapavirto druskossandoraužterštas maistasžemės druska
2 Krn 13,6 Bet Nebato sūnus Jeroboamas, Dovydo sūnaus Saliamono tarnas, sukilo prieš savo valdovą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 11,26 1 Kar 12,20 1 Kar 12,27 2 Krn 10,19
2 Krn 13,7 Pas jį susirinko netikę žmonės, Belialo vaikai, ir įsitvirtino prieš Saliamono sūnų Roboamą, kai jis buvo jaunas, nepatyręs ir neatsilaikė prieš juos. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ts 9,4 2 Krn 12,13 Įst 13,13 Ts 11,3 1 Sam 22,2 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 2 Krn 10,16 2 Krn 11,1-4 Job 30,8 Ps 26,4 Pat 12,11 Pat 28,19 Mok 10,16 Iz 3,4 Apd 17,5 1 Kor 14,20 Tit 1,10 Heb 5,12 Beliaras
2 Krn 13,8 Dabar jūs manote galėsią atsilaikyti prieš Viešpaties karalystę, esančią Dovydo sūnų rankose, kadangi jūsų yra didelė daugybė ir su jumis yra auksiniai veršiai, kuriuos jums padirbdino Jeroboamas, kad būtų jūsų dievai. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,28 2 Krn 11,15 1 Kar 14,9 2 Krn 9,8 2 Krn 14,9-11 2 Krn 20,6 2 Krn 20,12 Ps 2,1-6 Ps 33,16 Iz 7,6-7 Iz 9,6-7 Oz 8,5-6 Lk 19,14 Lk 19,27 aukso veršis
2 Krn 13,9 Jūs išvarėte Viešpaties kunigus, Aarono sūnus, ir levitus bei pasidarėte kunigų kaip kitų kraštų tautos. Kas tik ateina pasišvęsti su jaučiu ir septyniais avinais, tampa kunigu tų, kurie nėra dievai. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 11,14-15 Jer 2,11 Iš 29,35 Iš 29,1 Iš 32,29 Kun 8,2 Kun 16,32 Įst 32,17 1 Kar 12,31-33 1 Kar 13,33 2 Kar 19,18 1 Krn 29,5 Jer 5,7 Oz 8,6 Apd 19,26 Gal 4,8
2 Krn 13,10 Bet mūsų Dievas yra Viešpats, mes Jo nepalikome. Viešpačiui tarnauja kunigai, Aarono sūnūs, taip pat levitai atlieka savo tarnystę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 19,5-6 Iš 29,1-37 Sk 16,40 Sk 18,1-7 2 Krn 11,16-17 Zch 13,9
2 Krn 13,11 Jie kas rytą ir kas vakarą aukoja Viešpačiui deginamąsias aukas ir smilko smilkalus, padeda padėtinę duoną ant auksinio stalo ir kas vakarą uždega lempas auksinėje žvakidėje. Mes laikomės Viešpaties, mūsų Dievo, nurodymų, bet jūs Jį palikote. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 2,4 Iš 25,30-39 Iš 27,20-21 Iš 29,38 Kun 24,2-9 Pr 26,5 Iš 30,1-10 Kun 2,1-3 Sk 9,19 Sk 16,6 Sk 16,46 Ez 44,8 Ez 44,15 Ez 48,11 Lk 1,9 Apr 8,3-4 dievokunigasdvelkiakiekvieną rytąkunigaikunigaskunigas tarnaskunigo meil
2 Krn 13,12 Pats Dievas veda mus, yra su mumis ir Jo kunigai su trimitais, kad trimituotų prieš jus. Izraelitai, nekovokite su Viešpačiu, savo tėvų Dievu, nes neturėsite sėkmės“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 10,8-9 Apd 5,39 Sk 14,41 Sk 23,21 Sk 31,6 Įst 20,4 Įst 28,29 Joz 5,13-15 Joz 6,13-20 1 Sam 4,5-7 2 Krn 24,20 Job 9,4 Job 15,25-26 Job 40,9 Ps 20,7 Iz 8,10 Iz 45,9 Iz 54,17 Jer 2,37 Jer 50,24 Ez 17,9 Zch 10,5 Apd 9,4-5 Rom 8,31 Heb 2,10 suskambejo trimitas
2 Krn 13,13 Jeroboamas pasiuntė pasalą, kad užeitų jiems iš užnugario. Jo kariai buvo priešais Judą, o pasala – už jų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Joz 8,4 Joz 8,9 2 Krn 20,22 Pat 21,30 Jer 4,22
2 Krn 13,14 Judas, pamatęs, kad kova bus iš priekio ir iš užpakalio, šaukėsi Viešpaties, o kunigai trimitavo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 14,11 Iš 14,10 Joz 8,20 Ts 20,33-43 2 Sam 10,8-14 2 Krn 18,31 Ps 50,15 Ps 91,5 suskambejo trimitas
2 Krn 13,15 Judo vyrai sušuko, ir kai jie šaukė, Dievas sumušė Jeroboamą ir Izraelį priešais Abiją ir Judą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 14,12 Sk 32,4 Joz 6,16 Joz 6,20 Joz 11,8 Ts 4,15 Ts 7,18-22 2 Kar 5,1 2 Krn 20,21 Ps 47,1 Ps 47,5 Ps 118,4-7 Iz 37,36
2 Krn 13,16 Izraelitai bėgo nuo Judo, ir Dievas atidavė juos į šių rankas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 16,8 Pr 14,20 Įst 2,36 Įst 3,3 Joz 10,12 Joz 21,44 Ts 1,4 Ts 11,21 1 Sam 23,7
2 Krn 13,17 Abija ir jo žmonės smarkiai sumušė juos, ir žuvo izraelitų penki šimtai tūkstančių rinktinių vyrų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 13,3 2 Krn 13,12 2 Krn 28,6 Iz 10,16-19 Iz 37,36 Nah 1,5 1 Kor 10,22
2 Krn 13,18 Taip izraelitai pralaimėjo tą kartą, o Judo vaikai nugalėjo, nes jie pasitikėjo Viešpačiu, savo tėvų Dievu. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Krn 5,20 2 Krn 14,11 2 Kar 18,5 2 Krn 16,8-9 2 Krn 20,20 Ps 22,4-5 Ps 146,5 Dan 3,28 Nah 1,7 Ef 1,12
2 Krn 13,19 Abija persekiojo Jeroboamą ir atėmė iš jo šiuos miestus: Betelį, Ješaną ir Efroną su jų kaimais. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,9 2 Krn 15,8 Joz 10,19 Joz 10,39 Joz 11,12 1 Sam 31,7 Jn 11,54
2 Krn 13,20 Jeroboamas nebeatgavo savo galios Abijos dienomis. Viešpats ištiko jį, ir jis mirė. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,38 1 Kar 14,20 1 Sam 26,10 1 Kar 15,9 Ps 18,37-38 Ez 24,16 Apd 12,23
2 Krn 13,21 Bet Abija sustiprėjo. Jis vedė keturiolika žmonų ir turėjo dvidešimt du sūnus ir šešiolika dukterų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ts 8,30-31 Ts 9,5 Ts 10,4 2 Sam 5,12-13 2 Krn 11,21 Abraomas sesuopoligamija
2 Krn 13,22 Visi kiti Abijos darbai, jo keliai ir jo kalbos surašyti pranašo Idojo knygoje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 9,29 2 Krn 12,15 2 Krn 24,27 seer

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį