Biblijos vartai

Atversta 2KAR22,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 20.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Aštuonioliktais karaliaus Jozijo metais karalius siuntė raštininką Šafaną, Mešulamo sūnaus Acalijo sūnų, į Viešpaties namus pas vyriausiąjį kunigą Hilkiją sužinoti, kiek pinigų buvo surinkta prie Viešpaties namų įėjimo. Vyriausiasis kunigas Hilkijas sakė raštininkui Šafanui: „Viešpaties namuose radau įstatymo knygą!“ Hilkijas padavė tą knygą Šafanui, ir šis ją skaitė. Judo karaliui, kuris jus siuntė pasiklausti Viešpaties, sakykite: ‘Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Dėl žodžių, kuriuos tu girdėjai, tavo širdis buvo minkšta ir tu nusižeminai prieš Viešpatį, klausydamas, ką Aš kalbėjau prieš šitą vietą ir jos gyventojus, kad ji taps griuvėsiais ir prakeikimu, ir kadangi tu perplėšei savo drabužius bei verkei mano akivaizdoje, Aš išklausiau tave.

2 Kar 22,1 Pradėdamas karaliauti, Jozijas buvo aštuonerių metų ir karaliavo Jeruzalėje trisdešimt vienerius metus. Jo motina buvo vardu Jedida, Adajos duktė, iš Bockato. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,39 1 Kar 13,2 2 Kar 11,21 2 Kar 21,1 2 Krn 34,1-33 Ps 8,2 Mok 10,16 Iz 3,4 Jer 1,2 Sof 1,1 Mt 1,10 vadai
2 Kar 22,2 Jis darė tai, kas teisinga Viešpaties akyse, ir vaikščiojo savo tėvo Dovydo keliais, nenukrypdamas nei į kairę, nei į dešinę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 5,32 Joz 1,7 1 Kar 3,6 1 Kar 11,38 1 Kar 15,5 2 Kar 16,2 2 Kar 18,3 2 Krn 17,3 2 Krn 29,2 Pat 4,27 Pat 20,11 Ez 18,14-17 amatasišnaudojimas
2 Kar 22,3 Aštuonioliktais karaliaus Jozijo metais karalius siuntė raštininką Šafaną, Mešulamo sūnaus Acalijo sūnų, į Viešpaties namus En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 34,3-33
2 Kar 22,4 pas vyriausiąjį kunigą Hilkiją sužinoti, kiek pinigų buvo surinkta prie Viešpaties namų įėjimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 12,4 2 Kar 12,8-11 1 Krn 6,13 1 Krn 9,11 1 Krn 9,19 1 Krn 26,13-19 2 Krn 8,14 2 Krn 24,8-12 2 Krn 34,9-18 Neh 11,19 Ps 84,10 Mk 12,41-42 vyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
2 Kar 22,5 Tuos pinigus jis įsakė perduoti darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose, kad tie juos išdalintų darbininkams, kurie dirba Viešpaties namuose, užtaisydami jų spragas, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 12,11-14 2 Kar 12,5 2 Krn 24,7 2 Krn 24,12-13 2 Krn 24,27 Ezr 3,7
2 Kar 22,6 dailidėms, statybininkams bei mūrininkams ir pirkti rąstus bei tašytus akmenis namų remontui. En Lbd McGee mp3 Klausyti akmenismasonai
2 Kar 22,7 Tačiau jiems nereikėjo atsiskaityti už pinigus, kuriuos gaudavo, nes jie buvo ištikimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 12,15 1 Kor 4,2 Iš 36,5-6 2 Krn 24,14 Neh 7,2 Pat 28,20 Lk 16,10-12 2 Kor 8,20-21 2 Tim 2,2 3 Jn 1,5 vientisumas
2 Kar 22,8 Vyriausiasis kunigas Hilkijas sakė raštininkui Šafanui: „Viešpaties namuose radau įstatymo knygą!“ Hilkijas padavė tą knygą Šafanui, ir šis ją skaitė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 31,24-26 2 Krn 34,14-28 driežasganyklosilgai sirgtiįstatymaiįstatymo knyganaujas žmogussekasi
2 Kar 22,9 Šafanas atėjo pas karalių ir pranešė jam, kad jo tarnai suskaičiavo paaukotus pinigus ir juos perdavė darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 18,18 2 Kar 22,3 2 Kar 22,12 2 Kar 25,22 Jer 26,24 Jer 29,3 Jer 36,10-12 Jer 39,14 Jer 40,11 Jer 41,2 Ez 8,11
2 Kar 22,10 Raštininkas Šafanas pranešė karaliui: „Kunigas Hilkijas davė man knygą“. Ir Šafanas skaitė ją karaliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 36,21 Įst 17,18-20 Įst 31,9-13 2 Krn 34,18 Neh 8,1-7 Neh 8,14-15 Neh 8,18 Neh 13,1 Jer 13,18 Jer 22,1-2 Jer 36,6 Jer 36,15
2 Kar 22,11 Karalius, išgirdęs įstatymo knygos žodžius, perplėšė savo drabužius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 7,6 2 Kar 22,19 2 Krn 34,19 Jer 36,24 Jl 2,13 Jon 3,6-7
2 Kar 22,12 Jis įsakė kunigui Hilkijui, Šafano sūnui Ahikamui, Mikajos sūnui Achborui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Asajai, sakydamas: En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 26,24 2 Kar 25,22 2 Kar 19,2-3 2 Kar 22,9 2 Krn 34,19-21 Iz 37,1-4 Jer 26,22
2 Kar 22,13 „Eikite ir pasiklauskite Viešpatį už mane, už tautą ir už visą Judą dėl šitos knygos žodžių. Didelė Viešpaties rūstybė užsidegusi prieš mus, kadangi mūsų tėvai neklausė šitos knygos žodžių ir nesielgė taip, kaip joje parašyta“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 29,23-28 Įst 31,17-18 Iš 20,5 Įst 4,23-27 1 Kar 22,7-8 2 Kar 3,11 1 Krn 10,13-14 2 Krn 29,6 2 Krn 34,21 Neh 8,8-9 Neh 9,3 Ps 25,14 Ps 76,7 Ps 106,6 Pat 3,6 Jer 16,12 Jer 21,1-2 Jer 37,17 Jer 44,17 Rd 5,7 Ez 14,3-4 Ez 20,1-3 Dan 9,5-8 Dan 9,10 Am 3,7 Nah 1,6 Rom 3,20 Rom 4,15 Rom 7,9 Jok 1,22-25 Apr 6,17
2 Kar 22,14 Kunigas Hilkijas, Ahikamas, Achboras, Šafanas ir Asaja nuėjo pas pranašę Huldą, žmoną Šalumo, Tikvos sūnaus, Harhaso sūnaus, drabužių sargo, kuri gyveno Jeruzalės antroje dalyje, ir kalbėjo su ja. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 34,22 Iš 15,20 Ts 4,4 2 Kar 10,22 Neh 7,72 Mch 6,4 Sof 1,10 Lk 1,41-56 Lk 2,36 Apd 21,9 1 Kor 11,5 Aaronasakvilasatskirtaatskirtasbrolio sargasEvangelistasgalingasisįsakojaelėliudytimoteris bažnyčiojenepaklusnumas Dievuipadėjėjaspajungimaspamokymasskelbti Evangelija
2 Kar 22,15 Ji jiems sakė: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Sakykite vyrui, kuris jus siuntė pas mane, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 1,6 2 Kar 1,16 Jer 23,28
2 Kar 22,16 kad Aš, Viešpats, bausiu šitą vietą ir jos gyventojus, kaip pasakyta knygoje, kurią skaitė Judo karalius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 23,15 Dan 9,11-14 Kun 26,15-46 Įst 28,15-68 Įst 29,18-23 Įst 29,27 Įst 30,17-18 Įst 31,16-18 Įst 32,15-26 Joz 23,13 2 Kar 20,17 2 Kar 21,12-13 2 Kar 25,1-4 2 Krn 34,24-25
2 Kar 22,17 Jie paliko mane ir degino smilkalus kitiems dievams, sukeldami mano pyktį savo rankų darbais, todėl mano rūstybė užsidegs prieš šitą vietą ir neužges’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,34 Įst 29,24-28 Įst 32,15-19 Įst 32,22 Ts 2,12-14 Ts 3,7-8 Ts 10,6-7 Ts 10,10-14 1 Kar 9,6-9 2 Kar 21,22 2 Krn 36,16 Neh 9,26-27 Ps 106,35-42 Ps 115,4-8 Iz 2,8-9 Iz 33,14 Iz 44,17-20 Iz 46,5-8 Jer 2,11-13 Jer 2,27-28 Jer 7,20 Jer 17,27 Ez 20,47-48 Mch 5,13 Sof 1,18 1 Tes 2,16
2 Kar 22,18 Judo karaliui, kuris jus siuntė pasiklausti Viešpaties, sakykite: ‘Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Dėl žodžių, kuriuos tu girdėjai, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 34,26-28 Iz 3,10 Mal 3,16-17
2 Kar 22,19 tavo širdis buvo minkšta ir tu nusižeminai prieš Viešpatį, klausydamas, ką Aš kalbėjau prieš šitą vietą ir jos gyventojus, kad ji taps griuvėsiais ir prakeikimu, ir kadangi tu perplėšei savo drabužius bei verkei mano akivaizdoje, Aš išklausiau tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 21,29 Ps 51,17 Jer 26,6 Iš 10,3 Iz 57,15 Jer 44,22 Kun 26,31-32 1 Sam 24,5 Mch 6,8 Kun 26,40-41 Sk 25,6 Įst 29,23 Ts 2,4-5 Ts 20,26 2 Kar 19,20 2 Kar 20,5 2 Kar 22,11 2 Krn 33,12 2 Krn 33,19 2 Krn 33,23 Ezr 9,3-4 Ezr 10,1 Neh 1,4 Neh 8,9 Ps 119,120 Ps 119,136 Iz 46,12 Iz 66,2 Iz 66,5 Jer 9,1 Jer 13,17 Jer 14,17 Jer 36,24 Jer 36,29-32 Ez 9,4 Lk 19,41 Rom 2,4-5 Rom 9,2-3 Jok 4,6-10 1 Pt 5,5-6 atvira širdisgedulasgirdėjai
2 Kar 22,20 Todėl Aš paimsiu tave prie tavo tėvų, ir tu būsi paguldytas į kapą ramybėje; tavo akys nebematys visų tų nelaimių, kurias Aš siųsiu šitai vietai’“. Jie pranešė šituos žodžius karaliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 37,37 Iz 57,1-2 Pr 25,8 Įst 31,16 2 Kar 23,29-30 1 Krn 17,11 2 Krn 34,28 Jer 22,10 Jer 22,15-16 septynias kartas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį