Biblijos vartai

Atversta 2 Sam 2,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Nero sūnus Abneras ir Sauliaus sūnus Išbošetas išėjo iš Mahanaimo į Gibeoną. Cerujos sūnus Joabas ir Dovydo vyrai išėjo iš Hebrono ir susitiko su jais prie Gibeono tvenkinio. Dovydo vyrai nugalėjo Abnerą ir Izraelio vyrus.

2 Sam 2,1 Po to Dovydas klausė Viešpatį, sakydamas: „Ar man eiti į kurį nors Judo miestą?“ Viešpats atsakė: „Eik“. Dovydas klausė: „Kur man eiti?“ Jis atsakė: „Į Hebroną“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 23,2 1 Sam 30,31 1 Sam 23,4 1 Sam 23,9-12 Pr 32,2 Sk 13,22 Sk 27,21 Joz 14,13-15 Ts 1,1 1 Sam 30,7-8 2 Sam 2,11 2 Sam 5,1-3 2 Sam 5,19 2 Sam 5,23 2 Sam 15,7 1 Kar 2,11 1 Krn 29,7 Ps 25,4-5 Ps 27,4 Ps 143,8 Pat 3,5-6 Ez 36,37
2 Sam 2,2 Dovydas išėjo ten su savo abiem žmonom: jezreeliete Ahinoama ir karmeliete Nabalo našle Abigaile. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 25,42-43 1 Sam 30,5 Lk 22,28-29 zerujos
2 Sam 2,3 Dovydas atsivedė ir savo vyrus su jų šeimomis, ir jie apsigyveno Hebrono miestuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 27,2-3 1 Sam 30,1 1 Krn 12,1-7 Joz 21,11-12 1 Sam 22,2 1 Sam 30,9-10 gyvasis
2 Sam 2,4 Judo vyrai atėję patepė Dovydą Judo karaliumi. Dovydas, sužinojęs, kad Jabeš Gileado vyrai palaidojo Saulių, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 31,11-13 2 Sam 5,5 2 Sam 5,3 1 Sam 16,13 Pr 49,8-10 2 Sam 2,7 2 Sam 2,11 2 Sam 5,17 2 Sam 19,11 2 Sam 19,42 1 Krn 11,3 ligonių patepimaspatepimo aliejus
2 Sam 2,5 siuntė pasiuntinius į Jabeš Gileadą ir sakė jiems: „Viešpats telaimina jus, kad parodėte pagarbą savo valdovui Sauliui ir jį palaidojote. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 23,21 Rūt 2,20 Ps 115,15 Rūt 1,8 Rūt 3,10 1 Sam 24,19 1 Sam 25,32-33
2 Sam 2,6 Viešpats tebūna jums malonus ir ištikimas. Aš irgi jums darysiu gera už tai, kad jūs taip padarėte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 34,6 2 Sam 9,3 2 Sam 9,7 2 Sam 10,2 2 Sam 15,20 Ps 57,3 Pat 14,22 Mt 5,7 Mt 5,44 Mt 10,16 2 Tim 1,16-18 Flm 1,18-19 ačiūdėkingumasdėkojimasdekokitepastoriaitikėk dėkok
2 Sam 2,7 Todėl dabar tegul jūsų rankos būna sustiprintos ir būkite drąsūs. Jūsų valdovas Saulius mirė, o Judo giminė patepė mane savo karaliumi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,1 1 Sam 4,9 1 Sam 31,7 1 Sam 31,12 2 Sam 10,12 1 Kor 16,13 Ef 6,10
2 Sam 2,8 Bet Sauliaus kariuomenės vadas Nero sūnus Abneras paėmė Sauliaus sūnų Išbošetą ir atvedė į Mahanaimą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 14,50 Pr 32,2 1 Sam 17,55 1 Sam 26,14 2 Sam 3,7-8 2 Sam 4,5-6 2 Sam 17,26-27 1 Krn 8,33 1 Krn 9,39 abneris
2 Sam 2,9 Isbosetas tapo karaliumi Gileado, ašuriečių, Jezreelio, Efraimo, Benjamino ir viso Izraelio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 30,13 Sk 1,40 Sk 32,1-42 Joz 13,8-11 Joz 19,18 Ts 1,32 Ps 108,8
2 Sam 2,10 Jis buvo keturiasdešimties metų amžiaus, pradėdamas karaliauti Izraelyje, ir karaliavo dvejus metus. Bet Judo namai sekė Dovydą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti sauliaus mirtis
2 Sam 2,11 Dovydas buvo Hebrone Judo namų karaliumi septynerius metus ir šešis mėnesius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 2,11 2 Sam 5,4-5 1 Krn 3,4 1 Krn 29,27 dovydas
2 Sam 2,12 Nero sūnus Abneras ir Sauliaus sūnus Išbošetas išėjo iš Mahanaimo į Gibeoną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 18,25 Joz 10,12 Pr 32,2 Joz 9,3 Joz 10,2 Joz 10,4 2 Sam 17,14
2 Sam 2,13 Cerujos sūnus Joabas ir Dovydo vyrai išėjo iš Hebrono ir susitiko su jais prie Gibeono tvenkinio. Vieni sustojo vienoje tvenkinio pusėje, o kiti – kitoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 8,16 1 Krn 2,16 Jer 41,12 2 Sam 2,18 2 Sam 20,23 1 Kar 1,7 1 Kar 2,28-35 1 Krn 11,6
2 Sam 2,14 Abneras tarė Joabui: „Tegul jaunuoliai išeina ir kovoja mūsų akivaizdoje“. Joabas atsakė: „Tegul išeina“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 2,17 2 Sam 2,26-27 Pat 10,23 Pat 17,14 Pat 20,18 Pat 25,8 Pat 26,18-19
2 Sam 2,15 Dvylika benjaminų, Sauliaus sūnaus Išbošeto tarnų, ir dvylika Dovydo tarnų išėjo vieni prieš kitus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 2,16 Kiekvienas, nutvėręs savo priešą už galvos, įsmeigė kardą jam į šoną. Taip jie žuvo visi kartu. Todėl ta vieta Gibeone vadinama Aštrių kardų lauku. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 2,17 Tą dieną buvo labai smarki kova. Dovydo vyrai nugalėjo Abnerą ir Izraelio vyrus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,1
2 Sam 2,18 Ten buvo trys Cerujos sūnūs: Joabas, Abišajas ir Asaelis. Asaelis greitai bėgdavo lyg laukinė stirna. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 12,8 Hab 3,19 Ps 18,33 Gg 2,17 Gg 8,14 1 Sam 26,6 2 Sam 1,23 1 Krn 2,15-16 1 Krn 11,26 Ps 147,10-11 Mok 9,11 Am 2,14 abneriselnėelnias
2 Sam 2,19 Jis pradėjo vytis Abnerą ir nepasuko nei į dešinę, nei į kairę nuo jo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 1,7 Joz 23,6 2 Sam 2,21 2 Kar 22,2 Pat 4,27
2 Sam 2,20 Abneras atsigręžė ir paklausė: „Ar tu esi Asaelis?“ Jis atsakė: „Aš“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 2,21 Abneras jam tarė: „Vykis kitą ir pasigavęs pasiimk jo ginklus“. Tačiau Asaelis nenorėjo pasitraukti nuo jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 14,19
2 Sam 2,22 Abneras vėl tarė Asaeliui: „Suk į šalį nuo manęs, kad nebūčiau priverstas tave nukauti! Kaip tada galėčiau pažiūrėti tavo broliui Joabui į akis?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,27 2 Kar 14,10-12 Pat 29,1 Mok 6,10
2 Sam 2,23 Bet Asaelis nenorėjo pasukti. Tada Abneras taip jam smogė ieties bukuoju galu į pilvą, kad ietis išlindo per nugarą. Jis krito ir mirė vietoje. Visi, atėję į tą vietą, kur žuvo Asaelis, sustodavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 3,27 2 Sam 4,6 2 Sam 20,10 2 Sam 5,6 2 Sam 20,12-13
2 Sam 2,24 Joabas ir Abišajas vijosi Abnerą. Saulei nusileidus, jie pasiekė Amos kalvą, prieš Giachą, prie kelio į Gibeono dykumą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 2,25 Benjaminai, Abnero kariai, susirinko ir sustojo ant kalvos viršūnės. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 2,26 Tada Abneras pašaukė Joabą ir tarė: „Ar amžinai naikins kardas? Argi nežinai, kad tai liūdnai baigsis? Kada įsakysi nustoti žmonėms persekioti savo brolius?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 46,10 Jer 46,14 2 Sam 2,14 2 Sam 2,16 2 Sam 11,25 Job 18,2 Job 19,2 Ps 4,2 Pat 17,14 Iz 1,20 Jer 2,30 Jer 4,21 Jer 12,12 Oz 11,6 Apd 7,26 piktumas
2 Sam 2,27 Joabas atsakė: „Kaip Dievas gyvas, jei nebūtum prakalbėjęs, tai persekiojimas būtų pasibaigęs tik rytą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,14 Pat 17,14 1 Sam 25,26 Job 27,2 Pat 15,1 Pat 20,18 Pat 25,8 Iz 47,7 Lk 14,31-32
2 Sam 2,28 Joabas sutrimitavo, ir visi žmonės sustojo, nebesivijo Izraelio ir nebekovojo. En Lbd McGee mp3 Klausyti pirmas trimitas
2 Sam 2,29 Abneras ir jo vyrai visą naktį ėjo lyguma, persikėlė per Jordaną, perėjo per visą Bitroną ir atėjo į Mahanaimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,8 Gg 2,17 jordanas
2 Sam 2,30 Joabas grįžo iš Abnero persekiojimo. Patikrinęs visus karius, iš Dovydo vyrų pasigedo devyniolikos vyrų ir Asaelio. En Lbd McGee mp3 Klausyti skaicius vienuolika
2 Sam 2,31 Bet Dovydo žmonės nukovė tris šimtus šešiasdešimt Benjamino ir Abnero vyrų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 3,1 1 Kar 20,11
2 Sam 2,32 Jie palaidojo Asaelį jo tėvo kape, Betliejuje. Joabas ir jo vyrai ėjo visą naktį ir, brėkštant dienai, pasiekė Hebroną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 17,58 2 Sam 5,1 1 Krn 2,13-16 2 Krn 16,14 2 Krn 21,1 Pat 22,29

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį