Biblijos vartai

Atversta 2 Sam 17,1-29 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 29.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Abšalomas ir visi izraelitai tarė: „Arkiečio Hušajo patarimas yra geresnis už Ahitofelio“. Abšalomo tarnams nuėjus, Ahimaacas ir Jehonatanas išlipo iš šulinio ir nuėję pranešė karaliui Dovydui: „Skubiai pasitrauk už Jordano, nes štai ką patarė prieš tave Ahitofelis“. Dovydui atvykus į Mahanaimą, Abšalomas su savo vyrais perėjo per Jordaną.

2 Sam 17,1 Ahitofelis tarė Abšalomui: „Leisk man išsirinkti dvylika tūkstančių vyrų ir vytis Dovydą šią naktį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 3,3-5 Ps 4,8 Ps 109,2-4 Pat 1,16 Pat 4,16 Iz 59,7-8
2 Sam 17,2 Aš jį užpulsiu, kol jis dar nuvargęs ir nuleidęs rankas, ir jį išgąsdinsiu. Visi jo vyrai pabėgs, o karalių nužudysiu. En Lbd  2 Sam 16,14 1 Kar 22,31 Įst 25,18 Zch 13,7 Mt 21,38 Mt 26,31 Jn 11,50 Jn 18,4-8
2 Sam 17,3 Po to aš atvesiu visus žmones pas tave. Kai nebus to, kurio gyvybės ieškai, visa tauta gyvens ramybėje“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,21 Iz 48,22 Iz 57,21 1 Tes 5,3
2 Sam 17,4 Tas pasiūlymas patiko Abšalomui ir visiems Izraelio vyresniesiems. En Lbd  1 Sam 18,20-21 1 Sam 23,21 2 Krn 30,4 Est 1,21 Est 5,14 Rom 1,32
2 Sam 17,5 Abšalomas tarė: „Pakvieskite arkietį Hušają. Paklausysime, ką jis pasakys“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 15,32-37 2 Sam 16,16-19
2 Sam 17,6 Hušajui atėjus, Abšalomas jam tarė: „Taip kalbėjo Ahitofelis. Ar mums elgtis pagal jo patarimą? Jei ne, tai tu kalbėk“. En Lbd  
2 Sam 17,7 Hušajas atsakė Abšalomui: „Šitas Ahitofelio patarimas nėra geras. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 31,8
2 Sam 17,8 Tu žinai, kad tavo tėvas ir jo vyrai yra karžygiai ir jie yra taip įnirtę, kaip lokė lauke, netekusi jauniklių. Be to, tavo tėvas yra patyręs karys ir nenakvos kartu su žmonėmis. En Lbd  Oz 13,8 1 Sam 16,18 Pat 17,12 Ts 18,25 1 Sam 17,34-36 1 Sam 17,50 1 Sam 23,23 2 Sam 15,18 2 Sam 21,18-22 2 Sam 23,8-9 2 Sam 23,16 2 Sam 23,18 2 Sam 23,20-22 2 Kar 2,24 1 Krn 11,25-47 Pat 28,15 Dan 7,5 Heb 11,32-34
2 Sam 17,9 Jis dabar yra pasislėpęs kokiame nors urve ar kitoje vietoje. Jei juos užpulsime ir keli iš mūsų žus, visi, išgirdę tai, sakys: ‘Sumušti žmonės, kurie sekė Abšalomą’. En Lbd  Joz 7,5 Joz 8,6 Ts 20,32-33 1 Sam 14,14-15 1 Sam 22,1 1 Sam 24,3
2 Sam 17,10 Tada ir narsiausias, kurio širdis yra kaip liūto, drebės iš baimės, nes visas Izraelis žino, kad tavo tėvas yra galingas vyras ir su juo esantys yra narsūs vyrai. En Lbd  Joz 2,9-11 Pr 49,9 Iš 15,15 Sk 24,8-9 Įst 1,28 1 Sam 18,17 2 Sam 1,23 2 Sam 23,20 Pat 28,1 Gg 3,7 Iz 13,7 Iz 19,1 Heb 11,34 Judo liūtasliūtai
2 Sam 17,11 Todėl aš patariu sušaukti visus izraelitus nuo Dano iki Beer Šebos, kad jų būtų kaip smilčių pajūryje, ir tu pats eisi į mūšį su jais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,17 Joz 11,4 Ts 20,1 Pr 13,16 2 Sam 12,28 2 Sam 24,2 1 Kar 4,20 1 Kar 20,10 Ps 7,15-16 Ps 9,16
2 Sam 17,12 Suradę jį, užpulsime, kaip rasa krintanti ant žemės, ir nepaliksime gyvo nė vieno iš vyrų, kurie yra su juo. En Lbd  1 Sam 23,23 1 Kar 20,10 2 Kar 18,23 2 Kar 19,24 Iz 10,13-14 Abd 1,3
2 Sam 17,13 O jei jis pasitrauks į miestą, tai izraelitai atsineš virvių ir jį su visu miestu nuvilksime į upę, nė akmenėlio nepaliksime“. En Lbd  Mch 1,6 Mt 24,2
2 Sam 17,14 Abšalomas ir visi izraelitai tarė: „Arkiečio Hušajo patarimas yra geresnis už Ahitofelio“. Nes Viešpats padarė, kad geras Ahitofelio patarimas nueitų niekais ir Viešpats galėtų užtraukti nelaimę Abšalomui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 15,34 2 Sam 15,31 2 Sam 16,23 Pr 32,28 Iš 9,16 Įst 2,30 2 Krn 25,16 2 Krn 25,20 Job 5,12-14 Ps 9,16 Ps 33,9-10 Pat 19,21 Pat 21,30 Iz 8,10 Rd 3,37 Am 9,3 Lk 16,8 1 Kor 1,19-20 1 Kor 3,19 absalomasAbšalomas
2 Sam 17,15 Po to Hušajas pranešė kunigams Cadokui ir Abjatarui apie savo ir Ahitofelio patarimus Abšalomui bei Izraelio vyresniesiems. En Lbd  2 Sam 15,35-36
2 Sam 17,16 Jis sakė: „Skubiai siųskite ir pasakykite Dovydui nenakvoti šiąnakt dykumoje, bet tuojau persikelti kitur, kad nepražūtų karalius ir visi su juo esantys žmonės“. En Lbd  2 Sam 15,28 1 Sam 20,38 2 Sam 15,14 2 Sam 17,21-22 2 Sam 20,19-20 Ps 35,25 Ps 55,8 Ps 56,2 Ps 57,3 Pat 6,4-5 Mt 24,16-18 1 Kor 15,54 2 Kor 5,4
2 Sam 17,17 Jehonatanas ir Ahimaacas buvo apsistoję prie En Rogelio šaltinio. Tarnaitė nuėjusi jiems pranešė, ir jie išėjo pasakyti karaliui Dovydui. Jie patys negalėjo pasirodyti mieste. En Lbd  Joz 15,7 Joz 18,16 2 Sam 15,27 2 Sam 15,36 Joz 2,4-24 1 Kar 1,9
2 Sam 17,18 Tačiau vienas jaunuolis juos pastebėjo ir pranešė Abšalomui. Juodu skubiai nuėjo pas vieną žmogų Bahurime, kuris turėjo šulinį savo kieme, ir pasislėpė šulinyje. En Lbd  2 Sam 3,16 2 Sam 16,5 2 Sam 19,16
2 Sam 17,19 Šeimininkė uždengė šulinį dangčiu ir pabarstė ant jo miežinių kruopų, kad nebūtų įtarimo. En Lbd  Iš 1,19 Joz 2,4-24
2 Sam 17,20 Abšalomo tarnai, atėję į tuos namus, klausė šeimininkės: „Kur yra Ahimaacas ir Jehonatanas?“ Moteris jiems atsakė: „Jie perėjo upelį“. Paieškoję ir neradę jų, jie sugrįžo į Jeruzalę. En Lbd  Iš 1,19 Joz 2,3-5 Joz 2,22-23 1 Sam 19,12-17 1 Sam 21,2 1 Sam 27,11-12 2 Sam 15,34
2 Sam 17,21 Abšalomo tarnams nuėjus, Ahimaacas ir Jehonatanas išlipo iš šulinio ir nuėję pranešė karaliui Dovydui: „Skubiai pasitrauk už Jordano, nes štai ką patarė prieš tave Ahitofelis“. En Lbd  2 Sam 17,15-16
2 Sam 17,22 Dovydas ir jo žmonės perėjo Jordaną. Rytui išaušus, visi buvo kitoje Jordano pusėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 31,49 2 Sam 17,24 Pat 27,12 Mt 10,16 Jn 18,9 Jordanas
2 Sam 17,23 Ahitofelis, matydamas, kad jo patarimo neklausoma, pasibalnojo asilą ir parvyko namo į savo miestą. Jis, sutvarkęs savo namų reikalus, pasikorė ir buvo palaidotas savo tėvo kape. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 15,12 2 Kar 20,1 Mt 27,5 1 Kar 16,18 1 Sam 31,4-5 2 Sam 15,31 Job 31,3 Ps 5,10 Ps 55,23 Pat 16,18 Pat 19,3 dievas užmušagirnosgyvenimo metaiispejimasišeitisitarusįvykiuijaunuoliskariuomenėkūno poreikiaisauliussusitaikykitesutuoktinistvarkytisvaidinimasžeminimasžudyti save
2 Sam 17,24 Dovydui atvykus į Mahanaimą, Abšalomas su savo vyrais perėjo per Jordaną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 32,2 2 Sam 2,8 Joz 13,26 Jordanas
2 Sam 17,25 Abšalomas paskyrė Amasą kariuomenės vadu Joabo vieton. Amasa buvo sūnus izraelito Itros, kuris buvo vedęs Abigailę, Nahašo dukterį, Joabo motinos Cerujos seserį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 19,13 2 Sam 20,9-12 1 Krn 2,13 2 Sam 20,4 1 Kar 2,5 1 Kar 2,32 1 Krn 2,16-17 zerujos
2 Sam 17,26 Abšalomas su izraelitais pasistatė stovyklą Gileado krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,1-42 Įst 3,15 Joz 17,1
2 Sam 17,27 Dovydui atvykus į Mahanaimą, Nahašo sūnus Šobis iš amonitų Rabos, Amielio sūnus Machyras iš Lo Debaro ir Barzilajas iš Gileado Rogelimo En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 9,4 2 Sam 10,1-2 1 Kar 2,7 1 Sam 11,1 Ezr 2,61 2 Sam 12,26 2 Sam 12,29-30 2 Sam 19,31-39
2 Sam 17,28 atgabeno antklodžių, dubenių, molinių indų, kviečių, miežių, miltų, paskrudintų grūdų, pupų, lęšių, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,18 2 Sam 16,1-2 Iz 32,8 Abd 1,3 varškė
2 Sam 17,29 medaus, sviesto ir sūrių. Visa tai jie atnešė Dovydui ir jo žmonėms, sakydami: „Žmonės dykumoje yra išalkę, nuvargę ir ištroškę“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,2 2 Sam 16,14 Ts 8,4-6 1 Sam 17,18 2 Sam 17,2 Ps 34,8-10 Ps 84,11 Mok 11,1-2 Iz 21,14 Iz 58,7 Lk 8,3 Rom 12,13 Fil 4,15-19 dietamaistasmedumipienassūrisšeimos aprūpinimasvarškė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį