Biblijos vartai

Atversta 2 Sam 14,1-33 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 33.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tekojietė moteris tarė karaliui: „Mano valdove karaliau, kaltė tebūna ant manęs ir mano tėvo namų, o karalius ir jo sostas bus nekaltas“. Karalius paklausė: „Ar ne Joabo ranka yra su tavimi šitame reikale?“ Moteris sakė: „Kaip gyva tavo siela, mano valdove karaliau, niekas negali nukrypti nei į kairę, nei į dešinę nuo to, ką pasakė karalius. Tada Joabas, atėjęs pas Abšalomą, klausė: „Kodėl tavo tarnai padegė mano miežius?“ Abšalomas atsakė Joabui: „Aš tave kviečiau ateiti pas mane, nes norėjau, kad tu paklaustum karaliaus, kodėl turėjau grįžti iš Gešūro.

2 Sam 14,1 Cerujos sūnus Joabas pastebėjo, kad karaliaus širdis palinko prie Abšalomo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 13,39 2 Sam 2,18 2 Sam 18,33 2 Sam 19,2 2 Sam 19,4 1 Krn 2,16 Pat 29,26
2 Sam 14,2 Joabas pakvietė iš Tekojos išmintingą moterį ir tarė jai: „Apsivilk gedulo drabužiais, nesitepk aliejumi ir apsimesk gedinti ilgą laiką. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 11,6 Am 1,1 Rūt 3,3 2 Sam 12,20 2 Krn 20,20 Neh 3,5 Jer 6,1 2 Sam 11,26 Neh 3,27 Ps 104,15 Mok 9,8 Mt 6,17 gedulasišmintinga moterisligonių patepimas
2 Sam 14,3 Nueik pas karalių ir taip jam kalbėk“. Ir Joabas įdėjo žodžius į jos lūpas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 14,19 Iš 4,15 Sk 23,5 Įst 18,18 Iz 51,16 Iz 59,21 Jer 1,9
2 Sam 14,4 Tekojietė moteris, atėjusi pas karalių, puolė veidu į žemę, išreikšdama jam pagarbą, ir tarė: „Karaliau, padėk“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 25,23 2 Sam 1,2 2 Kar 6,26-28 1 Sam 20,41 Job 29,12-14 Lk 18,3-5 absalomasAbšalomasišmintinga moteris
2 Sam 14,5 Karalius jos klausė: „Kas nutiko?“ Ji atsakė: „Aš esu našlė, mano vyras miręs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 9,8-15 2 Sam 12,1-3
2 Sam 14,6 Tavo tarnaitė turėjo du sūnus. Juodu susiginčijo laukuose ir, nesant kas juos perskiria, vienas užmušė kitą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 4,8 Iš 2,13 Įst 22,26-27
2 Sam 14,7 Dabar visi giminės, sukilę prieš mane, sako: ‘Išduok tą, kuris užmušė savo brolį, kad jį nužudytume už jo brolį ir sunaikintume paveldėtoją’. Tuo būdu jie siekia užgesinti man likusią kibirkštėlę, kad nepaliktų ant žemės mano vyrui nei vardo, nei palikuonių“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 35,19 Mt 21,38 Pr 4,14 Pr 27,45 Įst 19,12-13 Įst 25,6 2 Sam 12,17
2 Sam 14,8 Karalius atsakė moteriai: „Eik į savo namus, aš duosiu nurodymą dėl tavęs“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 12,5-6 2 Sam 16,4 Job 29,16 Pat 18,13 Iz 11,3-4
2 Sam 14,9 Tekojietė moteris tarė karaliui: „Mano valdove karaliau, kaltė tebūna ant manęs ir mano tėvo namų, o karalius ir jo sostas bus nekaltas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,24 1 Kar 2,33 Mt 27,25 Pr 27,13 Sk 35,33 Įst 21,1-9 2 Sam 3,28-29
2 Sam 14,10 Karalius atsakė: „Kas tau grasins, tą atvesk pas mane, ir jis daugiau tavęs nebelies“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 14,11 Ji sakė: „Karaliau, atsimink Viešpatį, savo Dievą, ir nebeleisk kraujo keršytojams žudyti, kad jie nesunaikintų mano sūnaus“. Jis atsakė: „Kaip Viešpats gyvas, nė vienas tavo sūnaus plaukas nenukris žemėn“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 14,45 Sk 35,19 Mt 10,30 Sk 35,21 Įst 19,4-10 1 Kar 1,52 Apd 27,34 Pr 14,22 Pr 24,2-3 Pr 31,50 Sk 35,27 Joz 20,3-6 1 Sam 20,42 1 Sam 28,10 Jer 4,2 kiekvienas plaukasplaukai suskaičiuoti
2 Sam 14,12 Moteris tarė: „Leisk savo tarnaitei pasakyti tau, karaliau, dar vieną dalyką“. Jis tarė: „Kalbėk“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,27 Pr 18,32 Pr 44,18 1 Sam 25,24 Jer 12,1 Apd 26,1
2 Sam 14,13 Moteris sakė: „Kodėl tu esi nusistatęs prieš Dievo tautą? Juk taip kalbėdamas, karaliau, tu apkaltini pats save, neleisdamas grįžti savo ištremtajam. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 12,7 2 Sam 13,37-38 Ts 20,2 1 Kar 20,40-42 2 Sam 7,8 Lk 7,42-44
2 Sam 14,14 Mes visi mirštame ir esame kaip ant žemės išlietas vanduo, kurio nebegalima surinkti; tačiau Dievas neatima gyvybės, bet atranda būdą, kad ištremtieji nebūtų atstumti nuo Jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 35,15 Sk 35,25 Sk 35,28 Job 30,23 Job 34,15 Heb 9,27 Iš 21,13 Kun 26,40 Įst 10,17 2 Sam 11,25 Job 14,7-12 Job 14,14 Job 34,19 Ps 22,14 Ps 58,7 Ps 79,3 Ps 90,3 Ps 90,10 Mok 3,19-20 Mok 9,5 Iz 50,1-2 Mt 22,16 Apd 10,34 Rom 2,11 1 Pt 1,17 atstumtasiscitatagyvas vanduoinkarnacijaišmintinga moterisištroškęsreinkarnacijavandens lygisvyro vaidmuožmogaus mirtis
2 Sam 14,15 Aš atėjau kalbėti karaliui, savo valdovui, dėl to, kad žmonės mane įbaugino. Tavo tarnaitė galvojo: ‘Kalbėsiu karaliui, gal karalius įvykdys savo tarnaitės prašymą. En Lbd McGee mp3 Klausyti gyvasis
2 Sam 14,16 Karalius juk išklausys ir išgelbės savo tarnaitę iš rankos, siekiančios išnaikinti mane ir mano sūnų iš Dievo mums skirto paveldėjimo’. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 26,19 politika
2 Sam 14,17 Mano valdovo karaliaus žodis nuramino mane. Nes karalius yra kaip Dievo angelas ir skiria gera nuo pikta. Viešpats, tavo Dievas, tebūna su tavimi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 29,9 2 Sam 19,27 2 Sam 14,20 1 Kar 3,9 1 Kar 3,28 Job 6,30 Pat 27,21 Pat 29,5 1 Kor 2,14-15 Heb 5,14 angelaiangelų galiaapsimeta angelukūrinysmano viešpatiemarija angelassaliamono išmintissparnaissulaikytosšventas vardasšviesos angeluvisagalis
2 Sam 14,18 Karalius tarė jai: „Neslėpk nuo manęs nieko, ko klausiu“. Moteris atsakė: „Tegul kalba karalius, mano valdovas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 3,17-18 Jer 38,14 Jer 38,25
2 Sam 14,19 Karalius paklausė: „Ar ne Joabo ranka yra su tavimi šitame reikale?“ Moteris sakė: „Kaip gyva tavo siela, mano valdove karaliau, niekas negali nukrypti nei į kairę, nei į dešinę nuo to, ką pasakė karalius. Taip, tavo tarnas Joabas mane pamokė ir įdėjo tuos žodžius į mano lūpas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 14,3 1 Sam 1,26 Iš 4,15 Sk 20,17 Įst 5,32 Įst 28,14 Joz 1,7 1 Sam 17,55 1 Sam 20,3 1 Sam 25,26 2 Sam 3,27 2 Sam 3,29 2 Sam 3,34 2 Sam 11,11 2 Sam 11,14-15 1 Kar 2,5-6 2 Kar 2,2 Pat 4,27 Lk 21,15
2 Sam 14,20 Norėdamas taip išdėstyti visą reikalą, tavo tarnas Joabas tą padarė. Bet mano valdovas yra išmintingas kaip Dievo angelas ir žino visa, kas vyksta žemėje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 14,17 2 Sam 19,27 Pr 3,5 2 Sam 5,23 Job 32,21-22 Job 38,16-41 Pat 26,28 Pat 29,5 1 Kor 8,1-2 angelaiapsimeta angeluišmintinga moteriskaip angelainežudytišventasis globėjas
2 Sam 14,21 Karalius tarė Joabui: „Aš patenkinu tavo prašymą, eik ir parvesk jaunuolį Abšalomą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 14,11 1 Sam 14,39 Mk 6,26
2 Sam 14,22 Joabas, parpuolęs veidu į žemę, nusilenkė ir dėkojo karaliui. Po to jis tarė: „Karaliau, mano valdove, šiandien žinau, kad radau malonę tavo akyse, nes patenkinai savo tarno prašymą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 6,8 Iš 33,16-17 Rūt 2,2 1 Sam 20,3 2 Sam 19,39 Neh 11,2 Job 29,11 Job 31,20 Pat 31,28
2 Sam 14,23 Joabas, nuėjęs į Gešūrą, parvedė Abšalomą į Jeruzalę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 3,3 2 Sam 13,37-38
2 Sam 14,24 Karalius įsakė: „Tegul jis gyvena savo namuose, bet mano veido nematys“. Taip Abšalomas sugrįžo į savo namus, tačiau karaliaus nematė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 43,3 Iš 10,28 2 Sam 3,13 2 Sam 14,28 Apr 22,4
2 Sam 14,25 Visame Izraelyje nebuvo gražesnio vyro už Abšalomą. Nuo galvos iki kojų padų jis neturėjo jokio trūkumo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,35 Job 2,7 Iz 1,6 1 Sam 9,2 1 Sam 16,7 Pat 31,30 Mt 23,27 Ef 5,27 absalomasAbšalomasgrožiskūno grožisplikimas
2 Sam 14,26 Jis kirpdavosi plaukus kiekvienų metų pabaigoje, nes plaukai būdavo jam sunkūs. Jo nukirpti galvos plaukai svėrė du šimtus šekelių pagal karaliaus svorį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 18,9 Ez 44,20 Pr 23,16 Kun 19,36 Iz 3,24 Ez 45,9-14 1 Kor 11,14 kiekvienas plaukasnukirto galvanusiskustiplaukaiplaukai suskaičiuoti
2 Sam 14,27 Abšalomas turėjo tris sūnus ir vieną dukterį, vardu Tamara; ji buvo graži moteris. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 18,18 2 Sam 13,1 Job 18,16-19 Iz 14,22 Jer 22,30 absalomasAbšalomas
2 Sam 14,28 Abšalomas išgyveno Jeruzalėje dvejus metus, nematęs karaliaus veido. En Lbd McGee mp3 Klausyti absalomasAbšalomas
2 Sam 14,29 Jis kvietė Joabą pas save, norėdamas jį pasiųsti pas karalių, bet Joabas neatėjo. Antrą kartą pakviestas, Joabas taip pat neatėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 14,30-31 Est 1,12 Mt 22,3
2 Sam 14,30 Tuomet Abšalomas kalbėjo savo tarnams: „Jūs žinote, kad Joabo laukas yra šalia mano ir jame auga miežiai. Eikite ir juos padekite“. Abšalomo tarnai padegė miežius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 15,4-5 2 Sam 13,28-29 1 Kar 21,9-14 2 Kar 9,33 2 Kar 10,6-7
2 Sam 14,31 Tada Joabas, atėjęs pas Abšalomą, klausė: „Kodėl tavo tarnai padegė mano miežius?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 14,32 Abšalomas atsakė Joabui: „Aš tave kviečiau ateiti pas mane, nes norėjau, kad tu paklaustum karaliaus, kodėl turėjau grįžti iš Gešūro. Man būtų buvę geriau, jei ten būčiau pasilikęs. Aš noriu pamatyti karalių. Jei aš kaltas, tegul nužudo mane“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 20,8 Pat 28,13 Pr 3,12 Iš 14,12 Iš 16,3 Iš 17,3 1 Sam 15,13 Ps 36,2 Jer 2,22-23 Jer 8,12 Mt 25,44 Rom 3,19
2 Sam 14,33 Joabas, atėjęs pas karalių, jam viską pranešė. Tada karalius pasikvietė Abšalomą. Jis atėjo pas karalių ir nusilenkė veidu iki žemės, o karalius pabučiavo Abšalomą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 33,4 Lk 15,20 Pr 27,26 Pr 45,15

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį