Biblijos vartai

Atversta 2 Sam 12,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Natanas nuėjo į savo namus, o Viešpats ištiko kūdikį, kurį Ūrijos žmona pagimdė Dovydui, ir tas sunkiai susirgo. Dovydo tarnai bijojo jam pranešti apie kūdikio mirtį, galvodami: „Dar kūdikiui tebesant gyvam, mes jam kalbėjome, bet jis buvo neperkalbamas. Tu pasninkavai ir verkei kūdikiui esant gyvam, o kai jis mirė, atsikėlei ir valgai?“ Jis atsakė: „Kūdikiui tebesant gyvam, pasninkavau ir verkiau, manydamas: ‘Kas žino, gal Viešpats pasigailės manęs ir kūdikis nemirs’.

2 Sam 12,1 Viešpats siuntė pranašą Nataną pas Dovydą. Natanas, atėjęs pas jį, tarė: „Du vyrai gyveno viename mieste. Vienas buvo turtingas, o antras – beturtis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 20,35-41 Ts 9,7-15 2 Sam 7,1-5 2 Sam 7,17 2 Sam 11,10-17 2 Sam 11,25 2 Sam 14,5-11 2 Sam 14,14 2 Sam 24,11-13 1 Kar 13,1 1 Kar 18,1 2 Kar 1,3 Ps 51,1-19 Iz 5,1-7 Iz 57,17-18 Mt 21,33-45 Lk 15,11-32 Lk 16,19-31
2 Sam 12,2 Turtingasis turėjo labai daug avių ir galvijų, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,2-5 2 Sam 5,13-16 2 Sam 12,8 2 Sam 15,16 Job 1,3
2 Sam 12,3 o beturtis nieko neturėjo, tik vieną avytę, kurią nusipirko ir prižiūrėjo. Ji augo kartu su jo vaikais, maitinosi jo valgiu, gėrė iš jo taurės ir gulėjo prie jo šono; ji jam buvo kaip duktė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 11,3 Įst 13,6 Pat 5,18-19 Mch 7,5 šunys
2 Sam 12,4 Kartą užėjo keleivis pas turtingąjį vyrą. Jis pagailėjo savo avių ir galvijų, kad paruoštų keleiviui maisto. Paėmęs beturčio mylimą avytę, paruošė iš jos keleiviui vaišes“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,2-7 2 Sam 11,3-4 Jok 1,14
2 Sam 12,5 Dovydas, labai supykęs ant to žmogaus, tarė Natanui: „Kaip Viešpats gyvas, tas vyras turi mirti! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 26,16 Pr 38,24 1 Sam 14,39 1 Sam 20,31 1 Sam 25,21-22 Lk 6,41-42 Lk 9,55 Rom 2,1
2 Sam 12,6 O už avytę jis privalo atlyginti keturgubai, nes jis taip pasielgė ir neparodė gailesčio“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 22,1 Lk 19,8 Pat 6,31 Jok 2,13
2 Sam 12,7 Natanas tarė Dovydui: „Tu esi tas žmogus! Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Aš tave patepiau Izraelio karaliumi ir išgelbėjau iš Sauliaus rankų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 16,13 1 Sam 13,13 1 Sam 15,17 1 Sam 18,11 1 Sam 18,21 1 Sam 19,10-15 1 Sam 23,7 1 Sam 23,14 1 Sam 23,26-28 2 Sam 7,8 2 Sam 22,1 2 Sam 22,49 1 Kar 18,18 1 Kar 20,42 1 Kar 21,19-20 Ps 18,1 Mt 14,14 patepimo aliejussusilaikytišaunuolis
2 Sam 12,8 Aš tau atidaviau tavo valdovo namus bei jo žmonas ir tau daviau Izraelio bei Judo namus; jei to buvo maža, dar daugiau būčiau pridėjęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,19 2 Sam 2,4 2 Sam 5,5 2 Sam 7,19 2 Sam 9,7 2 Sam 12,11 1 Kar 2,22 Ps 84,11 Ps 86,15 Rom 8,32 nelaimingapoligamijaveltui
2 Sam 12,9 Kodėl paniekinai Viešpaties įsakymą, piktai elgdamasis Jo akivaizdoje? Tu nužudei hetitą Ūriją amonitų kardu ir pasiėmei jo žmoną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 15,19 1 Sam 15,23 Pr 9,5-6 Iš 20,13-14 Sk 15,30-31 2 Sam 11,4 2 Sam 11,14-27 2 Sam 12,10 2 Krn 33,6 Ps 51,4 Ps 90,8 Ps 139,1-2 Iz 5,24 Jer 18,10 Am 2,4 Heb 10,28-29 nuodėmės bendrininkas
2 Sam 12,10 Dabar kardas visada lydės tavo namus, nes tu paniekinai mane ir pasiėmei hetito Ūrijos žmoną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 18,14-15 Pr 20,3 Sk 11,20 1 Sam 2,30 2 Sam 13,28-29 2 Sam 18,33 1 Kar 2,23-25 Pat 6,32-33 Am 7,9 Mal 1,6-7 Mt 6,24 Mt 26,52 Rom 2,4 1 Tes 4,8
2 Sam 12,11 Aš pakelsiu prieš tave pikta iš tavo paties namų; tau matant, tavo žmonas atiduosiu tavo artimui, ir jis suguls su tavo žmonomis prieš saulę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,30 2 Sam 16,21-22 2 Sam 13,1-14 2 Sam 13,28-29 2 Sam 15,6 2 Sam 15,10 Ez 14,9 Ez 20,25-26 Oz 4,13-14
2 Sam 12,12 Tu tai darei slaptai, bet Aš darysiu visam Izraeliui matant, saulės šviesoje’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,22 2 Sam 11,4-15 Mok 12,14 Lk 12,1-2 1 Kor 4,5
2 Sam 12,13 Dovydas tarė Natanui: „Aš nusidėjau Viešpačiui“. Natanas atsakė Dovydui: „Viešpats pašalino tavo nuodėmę, tu nemirsi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 24,10 Kun 20,10 Pat 28,13 Zch 3,4 1 Sam 15,30 Ps 32,1-5 Ps 51,4 Mch 7,18-19 Kun 24,17 Sk 35,31-33 1 Sam 15,20 1 Sam 15,24-25 1 Kar 13,4 1 Kar 21,20 1 Kar 22,8 2 Kar 1,9 2 Krn 16,10 2 Krn 24,20-22 2 Krn 25,16 Job 7,20-21 Job 33,27 Ps 51,16 Ps 130,3-4 Pat 25,12 Iz 6,5-7 Iz 38,17 Iz 43,24 Iz 44,22 Rd 3,32 Mt 14,3-5 Mt 14,10 Lk 15,21 Apd 2,37 Apd 13,38-39 Rom 8,33-34 Heb 9,26 1 Jn 1,7-1 Apr 1,5 absalomasAbšalomasgeras žodisgyvasisJėzaus bausmekaralius dovydaslūpomis išpažinslūpomis išpažįstamanauja dienanauja sutartisneištikimybėnuodėmės atleidimasnusidėjoužlipti
2 Sam 12,14 Bet kadangi davei progos Viešpaties priešams Dievą niekinti, sūnus, kuris tau gimė, mirs“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 52,5 Rom 2,24 Neh 5,9 Ps 74,10 Ps 89,31-33 Ps 94,12 Pat 3,11-12 Ez 36,20-23 Am 3,2 Mt 18,7 1 Kor 11,32 Heb 12,6 Apr 3,19 abortaskaraliaus dukramušimasneištikimybėnuodėmės pasekmespriesaikapuvinysšalintisšventvagystė
2 Sam 12,15 Natanas nuėjo į savo namus, o Viešpats ištiko kūdikį, kurį Ūrijos žmona pagimdė Dovydui, ir tas sunkiai susirgo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 25,38 Įst 32,39 1 Sam 26,10 2 Kar 15,5 2 Krn 13,20 Ps 104,29 Apd 12,23 ligasnepagydomassiuntė ligas
2 Sam 12,16 Dovydas maldavo Dievą dėl vaiko, jis pasninkavo ir pasišalinęs gulėjo ant žemės visą naktį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 13,31 2 Sam 12,22 1 Kar 21,27 Est 4,16 Job 20,12-14 Ps 50,15 Ps 69,10 Iz 22,12 Iz 26,16 Jl 2,12-14 Jon 3,9 Apd 9,9 dienu pasninkasDievas pagalbaDievo vardunorspasninkaspasninkas maldašeštojitėvų pareiga
2 Sam 12,17 Jo namų vyresnieji atėję norėjo jį pakelti nuo žemės, bet jis nesikėlė ir nevalgė su jais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 3,35 1 Sam 28,23
2 Sam 12,18 Septintą dieną kūdikis mirė. Dovydo tarnai bijojo jam pranešti apie kūdikio mirtį, galvodami: „Dar kūdikiui tebesant gyvam, mes jam kalbėjome, bet jis buvo neperkalbamas. Kai pranešime jam, kad kūdikis mirė, jis gali padaryti ką nors negero“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 20,15 vaiko mirtisvaiko netektis
2 Sam 12,19 Dovydas pastebėjo, kad jo tarnai šnibždasi, ir suprato, kad kūdikis miręs. Jis paklausė savo tarnų: „Ar kūdikis mirė?“ Tie atsakė: „Mirė“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
2 Sam 12,20 Tuomet Dovydas atsikėlė nuo žemės, nusiprausė, pasitepė, pakeitė drabužius ir, nuėjęs į Viešpaties namus, pagarbino. Sugrįžęs paprašė maisto ir valgė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 1,20 Rūt 3,3 2 Sam 6,17 2 Sam 7,18 Job 2,10 Ps 39,9 Mok 9,8 Rd 3,39-41 Mt 6,17 ligonių patepimas
2 Sam 12,21 Jo tarnai klausė: „Ką reiškia toks tavo elgesys? Tu pasninkavai ir verkei kūdikiui esant gyvam, o kai jis mirė, atsikėlei ir valgai?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 2,15 pasninkas
2 Sam 12,22 Jis atsakė: „Kūdikiui tebesant gyvam, pasninkavau ir verkiau, manydamas: ‘Kas žino, gal Viešpats pasigailės manęs ir kūdikis nemirs’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 38,1-3 Iz 38,5 Jl 1,14 Jl 2,14 Am 5,15 Jon 1,6 Jon 3,9-10 Jok 4,9-10
2 Sam 12,23 Dabar jis mirė, tai kam gi man bepasninkauti? Ar aš galiu jį sugrąžinti? Aš nueisiu pas jį, bet jis nesugrįš pas mane“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,35 Job 7,8-10 Job 30,23 Lk 23,43 Dievo tarnaielgetainkarnacijaįsūnijimasjiems darykitekatalikybėkerštaslaiko dovanamylimiejimintysemirties geluonismirtismirusiejinebūtiesnekrikštytinuodėmės mirtispagalba artimajampaguodospamilau taveprašau paguodosprisikeltipsichinis ligonisreinkarnacijatatuiruočiųvaiko mirtisvaiko netektisžmogaus mirtis
2 Sam 12,24 Dovydas paguodė savo žmoną Batšebą ir, įėjęs pas ją, gulėjo su ja. Ji pagimdė sūnų, kurį Dovydas pavadino Saliamonu. Viešpats pamilo vaikutį En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 1,6 2 Sam 7,12 1 Krn 3,5 1 Krn 22,9-10 1 Krn 28,5-6 1 Krn 29,1 saliamonassaliamono išmintissaliamono sprendimassaliamono šventyklašaliamonasšaliamono sprendimasšaliamono šventyklašaliamono teismas
2 Sam 12,25 ir siuntė pranašą Nataną, kad jį pavadintų Jedidiju pagal Viešpaties žodį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 13,26 2 Sam 7,4 2 Sam 12,1-14 1 Kar 1,11 1 Kar 1,23 Mt 3,17 Mt 17,5 saliamonas žiedasšaliamonas žiedas
2 Sam 12,26 Joabas kariavo prieš amonitus ir apgulė jų karališkąjį miestą Rabą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 3,11 1 Krn 20,1-3 2 Sam 11,25
2 Sam 12,27 Joabo pasiuntiniai pranešė Dovydui: „Aš kariavau prieš Rabą ir paėmiau miesto vandens atsargas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 3,11 2 Sam 11,1 Ez 21,20
2 Sam 12,28 Todėl dabar surink likusius karius, apgulk miestą ir jį paimk, kad aš jo nepaimčiau ir jis nebūtų pavadintas mano vardu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 7,18
2 Sam 12,29 Dovydas, surinkęs visus žmones, nuėjo prie Rabos, kariavo prieš miestą ir jį paėmė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Sam 12,30 Dovydas nuėmė amonitų karaliui nuo galvos karūną su brangiais akmenimis, sveriančią talentą aukso, ir užsidėjo ją ant galvos. Be to, jis išsigabeno iš miesto labai daug grobio. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 20,2 papuošalaivertybe
2 Sam 12,31 Žmones jis išsivedė ir pristatė juos prie pjūklų, geležinių akėčių, kirvių ir prie krosnių plytoms degti. Taip jis padarė su visais amonitų miestais. Tada Dovydas su visais žmonėmis sugrįžo į Jeruzalę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 20,3 2 Sam 8,2 Ps 21,8-9 Am 1,3 geležine lazdaplytosžudymas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį