Biblijos vartai

Atversta 2 Krn 35,1-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jozijas davė tautai trisdešimt tūkstančių avinėlių Paschos aukai ir tris tūkstančius jaučių iš karaliaus turto. Konanijas ir jo broliai Šemajas bei Netanelis, taip pat Hašabijas, Jejelis ir Jehozabadas, levitų viršininkai, davė levitams penkis tūkstančius avinėlių Paschos aukai ir penkis šimtus jaučių. Tokios Paschos Izraelis nebuvo šventęs nuo pranašo Samuelio dienų; joks Izraelio karalius nebuvo šventęs Paschos taip, kaip Jozijas – su kunigais, levitais, visu Judu, Izraeliu ir Jeruzalės gyventojais.

2 Krn 35,1 Jozijas šventė Jeruzalėje Paschą Viešpaties garbei. Jie papjovė Paschos avinėlį pirmojo mėnesio keturioliktą dieną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,6 Sk 9,3 2 Kar 23,21-23 Ezr 6,19 Įst 16,1-8 2 Krn 30,1-27 Ez 45,21 paschos
2 Krn 35,2 Jis paskirstė kunigams pareigas ir juos padrąsino tarnauti Viešpaties namuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 31,2 Sk 18,5-7 1 Krn 22,19 1 Krn 24,1-31 2 Krn 23,8 2 Krn 23,18 2 Krn 29,5-11 Ezr 6,18
2 Krn 35,3 Jis sakė levitams, kurie mokė izraelitus ir buvo pasišventę Viešpačiui: „Įneškite šventąją skrynią į namus, kuriuos pastatė Dovydo sūnus Saliamonas, Izraelio karalius; jums nebereikia jos nešioti ant pečių. Tarnaukite Viešpačiui, savo Dievui, ir Jo tautai Izraeliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 33,10 1 Krn 23,26 2 Krn 5,7 2 Krn 17,8-9 2 Krn 30,22 Mal 2,7 Sk 4,15-49 Sk 8,19 Sk 16,9-10 2 Krn 8,11 2 Krn 34,14 Neh 8,7-8 2 Kor 4,5 įstatymaikunigas vienoslaivassandoros skrinia
2 Krn 35,4 Pasiruoškite pagal savo tėvų namus ir skyrius, kaip nustatyta Izraelio karaliaus Dovydo ir jo sūnaus Saliamono. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 8,14 1 Krn 23,1-26 1 Krn 9,10-34 1 Krn 24,1 Neh 11,10-20 kunigas
2 Krn 35,5 Stovėkite šventykloje ten, kur sustojusios jūsų brolių tėvų šeimos, kad kiekvienai šeimai tektų levitų šeimos skyrius; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 134,1 Ezr 6,18 Ps 135,2 kunigas
2 Krn 35,6 papjaukite Paschos avinėlį, pasišventinkite ir paruoškite jį savo broliams, kad jie galėtų išpildyti tai, ką Viešpats kalbėjo Mozei“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 29,5 2 Krn 29,15 Pr 35,2 Iš 12,6 Iš 12,21-22 Iš 19,10 Iš 19,15 Sk 19,11-20 2 Krn 29,34 2 Krn 30,3 2 Krn 30,15-19 Ezr 6,20-21 Job 1,5 Ps 51,7 Jl 2,16 Heb 9,13-14
2 Krn 35,7 Jozijas davė tautai trisdešimt tūkstančių avinėlių Paschos aukai ir tris tūkstančius jaučių iš karaliaus turto. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 8,63 2 Krn 30,24 1 Krn 29,3 2 Krn 7,8-10 2 Krn 31,3 Iz 32,8 Ez 45,17 ožys
2 Krn 35,8 Kunigaikščiai noriai davė žmonėms, kunigams ir levitams. Dievo namų vyresnieji: Hilkijas, Zacharijas ir Jehielis davė kunigams du tūkstančius šešis šimtus avių ir tris šimtus jaučių aukojimui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 29,31-33 1 Krn 9,20 1 Krn 24,4-5 1 Krn 29,6-9 1 Krn 29,17 2 Krn 34,14-20 Ezr 1,6 Ezr 2,68-69 Ezr 7,16 Ezr 8,25-35 Neh 7,70-72 Ps 45,12 Jer 29,25-26 Apd 2,44-45 Apd 4,1 Apd 4,34-35 Apd 5,26 2 Kor 8,12 2 Kor 9,7
2 Krn 35,9 Konanijas ir jo broliai Šemajas bei Netanelis, taip pat Hašabijas, Jejelis ir Jehozabadas, levitų viršininkai, davė levitams penkis tūkstančius avinėlių Paschos aukai ir penkis šimtus jaučių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 31,12 Iz 1,10-15 Jer 3,10 Jer 7,21-28 Mch 6,6-8 amatas
2 Krn 35,10 Tarnavimo metu kunigai sustojo savo vietose ir levitai pagal savo skyrius, kaip karalius įsakė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 30,16 Ezr 6,18 2 Krn 35,4-5
2 Krn 35,11 Jie papjovė Paschai avinėlį, ir kunigai ėmė kraują iš jų, šlakstė, o levitai nulupo kailį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 29,34 Kun 1,5-6 Sk 18,3 Sk 18,7 2 Krn 29,22-24 2 Krn 30,16 Heb 9,21-22
2 Krn 35,12 Kas buvo skirta deginamajai aukai, buvo atidėta į šalį ir paskirstyta tautos šeimoms, kad jie aukotų Viešpačiui, kaip parašyta Mozės knygoje; taip pat paskirstė ir galvijus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 3,3 Kun 3,5 Kun 3,9-11 Kun 3,14-16 Mozė įstatymai
2 Krn 35,13 Jie kepė Paschos avinėlį ugnyje, kaip reikalavo nuostatai, o kitas šventas aukas virė puoduose bei katiluose ir skubiai išdalino visiems žmonėms. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,8-9 1 Sam 2,13-15 Kun 6,28 Įst 16,7 Sk 6,19 Ps 22,14 Rd 1,12-13 Rom 12,11
2 Krn 35,14 Po to jie paruošė maistą sau ir kunigams, nes kunigai, aaronitai, iki nakties degino deginamąsias aukas ir taukus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 6,2-4
2 Krn 35,15 Giedotojai, Asafo sūnūs, stovėjo savo vietoje, kaip buvo įsakę Dovydas, Asafas, Hemanas ir Jedutūnas, karaliaus regėtojas; vartininkai stovėjo prie jiems skirtų vartų, jiems nereikėjo palikti tarnavimo, nes jų broliai levitai jiems viską paruošė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,17-19 1 Krn 25,1-7 1 Krn 26,12-19 1 Krn 16,41-42 1 Krn 23,5 2 Krn 29,25-26 Ps 77,1 Ps 78,1 Ps 79,1 džiugia širdimigiedokite giesmeskohatomuzikaugnes Dievas
2 Krn 35,16 Taip tą dieną buvo atliktas visas tarnavimas Viešpačiui: Paschos šventimas ir deginamųjų aukų aukojimas ant Viešpaties aukuro, laikantis karaliaus Jozijo įsakymo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
2 Krn 35,17 Izraelitai, kurie buvo susirinkę, šventė Paschą ir Neraugintos duonos šventę septynias dienas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,15-20 Iš 13,6-7 Iš 23,15 Iš 34,18 Kun 23,5-8 Sk 28,16-25 Įst 16,3-4 Įst 16,8 2 Krn 30,21-23 1 Kor 5,7-8 puotauja kunigaikščiai
2 Krn 35,18 Tokios Paschos Izraelis nebuvo šventęs nuo pranašo Samuelio dienų; joks Izraelio karalius nebuvo šventęs Paschos taip, kaip Jozijas – su kunigais, levitais, visu Judu, Izraeliu ir Jeruzalės gyventojais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 23,21-23 2 Krn 30,5 2 Krn 30,26-27
2 Krn 35,19 Ta Pascha buvo švęsta aštuonioliktaisiais Jozijo karaliavimo metais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Krn 35,20 Jozijui atstačius šventyklą, Egipto karalius Nekojas išėjo prieš Karchemišą prie Eufrato. Jozijas išėjo priešais jį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 23,29-30 Iz 10,9 Jer 46,2-12
2 Krn 35,21 Nekojas siuntė pas jį pasiuntinių, sakydamas: „Kas man ir tau, Judo karaliau? Ne prieš tave einu šiandien, bet prieš tą, su kuriuo kariauju. Dievas įsakė man skubėti. Nesipriešink Dievui, kuris yra su manimi, kad Jis tavęs nepražudytų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,25 2 Krn 25,19 2 Sam 16,10 Iz 36,10 Mt 8,29 Jn 2,4
2 Krn 35,22 Tačiau Jozijas nekreipė dėmesio į jo kalbą ir pasiruošė kovai. Jis nepaklausė Nekojo žodžių, nors jie buvo iš Dievo lūpų, ir atėjo kariauti į Megido lygumą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 5,19 2 Krn 18,29 1 Kar 22,30 2 Krn 35,21 Joz 9,14 1 Kar 14,2 1 Kar 22,34 2 Kar 9,27 2 Kar 23,30 2 Krn 18,4-6 Zch 12,11 Apr 16,16 Armagedonas
2 Krn 35,23 Šauliai pataikė į karalių Joziją, ir jis įsakė savo tarnams: „Išvežkite mane iš kovos lauko, nes aš esu sunkiai sužeistas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 22,34 Pr 49,23 2 Kar 8,29 2 Kar 9,24 2 Krn 18,33 Rd 3,13
2 Krn 35,24 Jo tarnai, perkėlę jį iš kovos vežimo į kitą, nugabeno į Jeruzalę, kur jis mirė. Jį palaidojo jo tėvų kapuose. Visas Judas ir Jeruzalė apraudojo Joziją. En Lbd McGee mp3 Klausyti Zch 12,11 Pr 41,43 2 Kar 23,30 2 Krn 34,28 Ps 36,6 Mok 8,14 Mok 9,1-2
2 Krn 35,25 Ir Jeremijas apraudojo Joziją, ir visi giedotojai ir giedotojos mini Joziją savo raudose iki šios dienos, ir tai tapo nuostatu Izraeliui. Jos yra surašytos raudų knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 22,10 Rd 4,20 Mt 9,23 Job 3,8 Mok 12,5 Jer 9,17-21 Jer 22,20 himnas meilėimeilės himnasmirties liūdėtipalapineper amžiusžodis vanduo
2 Krn 35,26 Kiti Jozijo darbai ir jo geradarystės vykdant Viešpaties įstatymus En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 31,20 2 Krn 32,32
2 Krn 35,27 nuo pradžios iki galo surašyti Izraelio ir Judo karalių knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 10,34 2 Kar 16,19 2 Kar 20,20 2 Kar 21,25 2 Krn 20,34 2 Krn 24,27 2 Krn 25,26 2 Krn 26,22 2 Krn 32,32 2 Krn 33,19

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį