Biblijos vartai

Atversta 2 Kar 3,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ahabui mirus, Moabo karalius sukilo prieš Izraelio karalių. Juozapatas paklausė: „Ar čia nėra Viešpaties pranašo, per kurį galėtume paklausti Viešpaties?“ Vienas Izraelio karaliaus tarnas atsakė: „Čia yra Šafato sūnus Eliziejus, kuris pildavo Elijui ant rankų vandenį“. Izraelio karalius, Juozapatas ir Edomo karalius nuėjo pas jį.

2 Kar 3,1 Ahabo sūnus Jehoramas pradėjo valdyti Izraelį Samarijoje aštuonioliktaisiais Judo karaliaus Juozapato metais ir karaliavo dvylika metų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 1,17 1 Kar 22,51 2 Kar 8,16 karalius Ezekijasroboamasvadai
2 Kar 3,2 Jis darė pikta Viešpaties akyse, tačiau ne taip, kaip jo tėvas ir motina. Jis pašalino Baalo atvaizdą, kurį buvo padaręs jo tėvas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 21,25 2 Kar 10,18 2 Kar 10,26-28 Iš 23,24 1 Sam 15,19 1 Kar 16,19 1 Kar 16,31-33 1 Kar 21,5-15 1 Kar 21,20 2 Kar 6,31-32 2 Kar 9,22 2 Kar 9,34 2 Kar 21,6 2 Kar 21,20 Baalas
2 Kar 3,3 Tačiau jis laikėsi nuodėmių Nebato sūnaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę; jis neatsitraukė nuo jų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,16 1 Kar 12,26-33 1 Kar 13,33 1 Kar 14,9 1 Kar 15,26 1 Kar 15,34 1 Kar 16,31 2 Kar 10,20-31 2 Kar 13,2 2 Kar 13,6 2 Kar 13,11 2 Kar 14,24 2 Kar 15,9 2 Kar 15,18 2 Kar 17,22 1 Kor 1,19-20
2 Kar 3,4 Moabo karalius Meša buvo avių augintojas. Jis kasmet duodavo Izraelio karaliui duoklę šimtą tūkstančių ėriukų ir šimto tūkstančių avių vilnų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 8,2 Pr 13,2 Pr 26,13-14 1 Krn 18,2 2 Krn 26,10 Job 1,3 Job 42,12 Ps 60,8 Ps 108,9-10 Iz 16,1-2 avies meilėavikailisMoabasšimtą avių
2 Kar 3,5 Ahabui mirus, Moabo karalius sukilo prieš Izraelio karalių. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 1,1 2 Kar 8,20 2 Krn 21,8-10
2 Kar 3,6 Tada karalius Jehoramas išėjo iš Samarijos ir suskaičiavo visą Izraelį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 11,8 1 Sam 15,4 2 Sam 24,1-25 1 Kar 20,27
2 Kar 3,7 Jis siuntė pas Judo karalių Juozapatą, sakydamas: „Moabo karalius sukilo prieš mane. Ar eisi su manimi kariauti prieš Moabą?“ Juozapatas sakė: „Eisiu. Aš – kaip ir tu, mano tauta – kaip ir tavo tauta, mano žirgai – kaip ir tavo žirgai“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,4 1 Kar 22,32-33 2 Krn 18,3 2 Krn 18,29-32 2 Krn 19,2 2 Krn 21,4-7 2 Krn 22,3-4 2 Krn 22,10-12
2 Kar 3,8 Jis klausė: „Kuriuo keliu eisime?“ Tas atsakė: „Edomo dykumos keliu“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 21,4 Mal 1,2-3
2 Kar 3,9 Izraelio, Judo ir Edomo karaliai išėjo kartu. Septintą dieną jiems pritrūko vandens kariuomenei ir gyvuliams. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,47 Iš 11,8 Iš 15,22 Iš 17,1 Sk 20,2 Sk 20,4 Sk 21,5 Sk 33,14 Ts 4,10 1 Kar 22,27
2 Kar 3,10 Izraelio karalius sakė: „Vargas! Viešpats sukvietė šituos tris karalius, kad atiduotų į Moabo rankas“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 4,13 2 Kar 6,33 Ps 78,34-36 Pat 19,3 Iz 8,21 Iz 51,20 smėlis
2 Kar 3,11 Juozapatas paklausė: „Ar čia nėra Viešpaties pranašo, per kurį galėtume paklausti Viešpaties?“ Vienas Izraelio karaliaus tarnas atsakė: „Čia yra Šafato sūnus Eliziejus, kuris pildavo Elijui ant rankų vandenį“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,7 1 Kar 19,21 Jn 13,4-5 Jn 13,13-14 Pr 18,4 Joz 1,1 Joz 9,14 Ts 20,8-11 Ts 20,18 Ts 20,23 Ts 20,26-28 2 Kar 2,25-1 2 Kar 3,3 1 Krn 10,13 1 Krn 14,10 1 Krn 14,14 1 Krn 15,13 Ps 74,9 Am 3,7 Lk 22,26-27 Fil 2,22 1 Tim 5,10 elijas mokinyslenochas nojusmergeles mirtis
2 Kar 3,12 Juozapatas atsakė: „Viešpaties žodis yra su juo“. Izraelio karalius, Juozapatas ir Edomo karalius nuėjo pas jį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 3,19-21 2 Kar 2,14-15 2 Kar 2,21 2 Kar 2,24-25 2 Kar 5,8-9 2 Kar 5,15 Iz 49,23 Iz 60,14 Apr 3,9
2 Kar 3,13 Eliziejus kalbėjo Izraelio karaliui: „Ką aš turiu bendro su tavimi? Eik pas savo tėvo ir motinos pranašus!“ Izraelio karalius jam atsakė: „Ne! Juk Viešpats sukvietė šituos tris karalius, kad juos atiduotų į Moabo rankas“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,19 1 Kar 22,6 1 Kar 22,10-11 1 Kar 22,22-25 2 Kar 3,10 Įst 32,37-39 Ts 10,14 Rūt 1,15 Pat 1,28 Jer 2,27-28 Ez 14,3-5 Oz 6,1 Mt 8,29 Jn 2,4 2 Kor 5,16 2 Kor 6,15 Moabas
2 Kar 3,14 Tuomet Eliziejus tarė: „Kaip gyvas kareivijų Viešpats, kuriam tarnauju, jei ne Judo karalius Juozapatas, aš nežiūrėčiau ir nekreipčiau dėmesio į tave. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 17,1 2 Kar 5,16 1 Sam 15,26-31 1 Kar 14,5-18 1 Kar 18,15 1 Kar 21,20 2 Krn 17,3-9 2 Krn 19,3-4 Ps 15,4 Jer 1,18 Dan 5,17-23 Mt 22,16 gerbimas
2 Kar 3,15 Dabar atveskite man arfininką“. Arfininkui skambinant, Viešpaties ranka prisilietė prie jo En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 1,3 1 Sam 16,23 1 Kar 18,46 1 Sam 10,5 Ez 3,14 Ez 3,22 Ez 8,1 1 Sam 18,10 1 Krn 25,1-3 Apd 11,21 Ef 5,18-19 beprotybėvidinis balsas
2 Kar 3,16 ir jis kalbėjo: „Taip sako Viešpats: ‘Iškaskite šiame slėnyje daug griovių’. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 2,16-18 2 Kar 4,3
2 Kar 3,17 Nes taip sako Viešpats: ‘Jūs nepastebėsite nei vėjo, nei lietaus, tačiau šitas slėnis prisipildys vandens; galėsite gerti jūs ir jūsų gyvuliai’. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 107,35 Iš 17,6 Sk 20,8-11 1 Kar 18,36-39 Ps 84,6 Iz 41,17-18 Iz 43,19-20 Iz 48,21
2 Kar 3,18 Negana to, Viešpats dar atiduos Moabą į jūsų rankas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 32,17 Jer 32,27 2 Kar 20,10 Iz 49,6 Lk 1,37 1 Kar 3,13 1 Kar 16,31 1 Kar 20,13 1 Kar 20,28 Iz 7,1-9 Iz 7,13 Ez 8,17 Mk 10,27 Ef 3,20
2 Kar 3,19 Jūs užimsite visus žymesniuosius ir sustiprintus miestus, iškirsite geriausius medžius, užversite vandens šaltinius ir derlingą žemę užteršite akmenimis“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 24,17 Įst 20,19-20 Ts 6,16 1 Sam 15,3 1 Sam 23,2 2 Kar 3,25 2 Kar 13,17 akmenimisakmenis
2 Kar 3,20 Rytą, kai paprastai aukojama duonos auka, pasirodė vanduo iš Edomo pusės ir pripildė visą slėnį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,39-40 1 Kar 18,36 Ps 78,15-16 Ps 78,20 Iz 35,6-7 Dan 9,21
2 Kar 3,21 Moabitai, išgirdę, kad karaliai atėjo kariauti prieš juos, surinko visus vyrus, jaunus ir senus, galinčius nešioti ginklą, ir sustojo krašto pasienyje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,11 Ef 6,14
2 Kar 3,22 Anksti rytą atsikėlę, saulei šviečiant, moabitai pamatė vandenį, raudoną kaip kraujas, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti balta spalvamėlynas siūlasraudonoji jurahttp
2 Kar 3,23 ir tarė: „Tai kraujas! Tikrai karaliai bus susikovę tarp savęs ir vienas kitą išžudę. Dabar prie grobio, Moabai!“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 15,9 Ts 5,30 2 Kar 6,18-20 2 Kar 7,6 2 Krn 20,25 Iz 10,14
2 Kar 3,24 Bet, jiems atėjus prie Izraelio stovyklos, izraelitai taip sumušė moabitus, kad jie bėgo, o tie vijosi ir mušė juos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Joz 8,20-22 Ts 20,40-46 1 Tes 5,3-4
2 Kar 3,25 Jie sugriovė miestus ir ant derlingos žemės kiekvienas numetė po akmenį, vandens šaltinius užvertė ir geriausius medžius iškirto; išliko tik akmenys Kir Haresete. Mėtytojai apsupo jį ir sugriovė. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 3,19 Iz 16,7 Jer 48,31 Jer 48,36 Iz 16,11 Pr 26,15 Pr 26,18 Įst 2,9 Įst 20,19-20 Ts 9,45 2 Sam 8,2 2 Krn 32,4 Iz 15,1 Iz 37,26-27
2 Kar 3,26 Kai Moabo karalius pamatė, kad karas jam per sunkus, pasiėmė septynis šimtus vyrų, ginkluotų kardais, ir norėjo prasilaužti pas Edomo karalių, bet neįstengė. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 3,9 Am 2,1
2 Kar 3,27 Tada jis paėmė savo pirmagimį sūnų, kuris turėjo karaliauti jo vietoje, ir aukojo kaip deginamąją auką ant miesto sienos. Kilo didelis pasipiktinimas prieš Izraelį. Ir jie atsitraukė nuo jo ir grįžo į savo kraštą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mch 6,7 Įst 12,31 Ts 11,31 Am 2,1 Pr 22,2 Pr 22,13 Ts 11,39 1 Sam 14,36-46 1 Kar 20,13 1 Kar 20,28 1 Kar 20,43 Ps 106,37-38 Ez 16,20 vaikų aukojimasžmogaus pasiaukojimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį