Biblijos vartai

Atversta 2 Kar 18,1-37 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 37.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ketvirtaisiais karaliaus Ezekijo metais, kurie buvo septintieji Izraelio karaliaus Ozėjo, Elos sūnaus, metai, Asirijos karalius Šalmaneseras atėjo prieš Samariją ir ją apgulė. Asirijos karalius išvedė izraelitus į Asiriją ir juos apgyvendino Halache, Habore prie Gozano upės ir medų miestuose, nes jie nepakluso Viešpaties, savo Dievo, balsui ir sulaužė Jo sandorą; jie neklausė ir nevykdė, ką Viešpaties tarnas Mozė buvo įsakęs. Keturioliktais karaliaus Ezekijo metais Asirijos karalius Sanheribas puolė visus sutvirtintus Judo miestus ir juos paėmė.

2 Kar 18,1 Trečiaisiais Elos sūnaus Ozėjo, Izraelio karaliaus, metais pradėjo karaliauti Judo karaliaus Ahazo sūnus Ezekijas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 15,30 2 Kar 16,2 2 Kar 16,20-1 2 Kar 18,9 1 Krn 3,13 2 Krn 28,27-1 Mt 1,9-10 karalius EzekijasMozė įstatymai
2 Kar 18,2 Pradėdamas karaliauti, jis buvo dvidešimt penkerių metų ir valdė Jeruzalėje dvidešimt devynerius metus. Jo motina buvo vardu Abija, Zacharijos duktė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 29,1-2 karalius Ezekijas
2 Kar 18,3 Jis darė tai, kas teisinga Viešpaties akyse, kaip ir jo tėvas Dovydas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 20,3 Iš 15,26 Įst 6,18 1 Kar 3,14 1 Kar 11,4 1 Kar 11,38 1 Kar 15,5 1 Kar 15,11 2 Kar 22,2 2 Krn 29,2 2 Krn 31,20-21 Job 33,27 Ps 119,128 Rom 7,12 Ef 6,1 ezekijaskaralius Ezekijas
2 Kar 18,4 Ezekijas panaikino aukštumas, sudaužė atvaizdus, iškirto giraites, į gabalus sudaužė varinę gyvatę, kurią padarė Mozė. Nes iki to laiko izraelitai dar tebesmilkė jai ir vadino ją Nehuštanu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 31,1 Sk 21,8-9 Iš 23,24 Kun 26,30 Įst 7,5 Įst 12,2-3 Ts 6,25 Ts 6,28 1 Kar 3,2-3 1 Kar 15,12-14 1 Kar 22,43 2 Kar 12,3 2 Kar 14,4 2 Kar 15,4 2 Kar 15,35 2 Kar 16,15 2 Kar 18,22 2 Kar 23,4 2 Krn 19,3 2 Krn 33,3 Ps 78,58 Ez 20,28-29 Jn 3,14-15 apie stabusdaiktu garbinimasDievo dienosgudrautikaralius Ezekijaspagonybėstabaistabmeldystėžaltys dykumoje
2 Kar 18,5 Ezekijas pasitikėjo Viešpačiu, Izraelio Dievu. Tokio karaliaus Jude nebuvo nei iki jo, nei po jo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 19,10 2 Kar 23,25 2 Kar 19,15-19 2 Krn 14,11 2 Krn 16,7-9 2 Krn 20,20 2 Krn 20,35 2 Krn 32,7-8 Job 13,15 Ps 13,5 Ps 27,1-2 Ps 46,1-2 Ps 84,12 Ps 146,5-6 Jer 17,7-8 Mt 27,43 Ef 1,12
2 Kar 18,6 Jis glaudėsi prie Viešpaties ir nepaliovė sekti Jį bei vykdė įsakymus, kuriuos Viešpats davė Mozei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 10,20 Joz 23,8 Jn 14,15 2 Kar 17,13 2 Kar 17,16 2 Kar 17,19 Jer 11,4 Jn 14,21 Jn 15,10 Jn 15,14 Apd 11,23 1 Jn 5,3 paklusnumas
2 Kar 18,7 Viešpats buvo su juo, ir visur, kur jis ėjo, jam sekėsi. Jis sukilo prieš Asirijos karalių ir netarnavo jam. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 18,14 2 Kar 16,7 Pr 39,2-3 Ps 60,12 2 Krn 15,2 Pr 21,22 1 Sam 18,5 2 Sam 8,6 2 Sam 8,14 2 Kar 18,20 2 Krn 31,21 2 Krn 32,30 Ps 1,3 Ps 46,11 Mt 1,23 Mt 28,20 Apd 7,9-10 Rom 8,31 asirijos
2 Kar 18,8 Ezekijas nugalėjo filistinus iki Gazos ir jos apylinkių, nuo sargybų bokštų iki sutvirtintų miestų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,9 Iz 14,29 2 Krn 28,18 1 Krn 4,41 2 Krn 26,10 Iz 5,2 bokštąbokštas
2 Kar 18,9 Ketvirtaisiais karaliaus Ezekijo metais, kurie buvo septintieji Izraelio karaliaus Ozėjo, Elos sūnaus, metai, Asirijos karalius Šalmaneseras atėjo prieš Samariją ir ją apgulė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,3-23 2 Kar 18,1 Oz 10,14 asirijoskaralius Ezekijas
2 Kar 18,10 Trečiųjų metų pabaigoje ją paėmė. Tai įvyko šeštaisiais Ezekijo ir devintaisiais Izraelio karaliaus Ozėjo metais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 13,16 Am 3,11-3 Am 6,7 Am 9,1-4 Mch 1,6-9 Mch 6,16 Mch 7,13 karalius Ezekijas
2 Kar 18,11 Asirijos karalius išvedė izraelitus į Asiriją ir juos apgyvendino Halache, Habore prie Gozano upės ir medų miestuose, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 5,26 2 Kar 17,6 Iz 37,12 2 Kar 19,11 Iz 7,8 Iz 8,4 Iz 9,9-21 Iz 10,5 Iz 10,11 Oz 8,8-9 Oz 9,3 Am 5,1-3 Am 5,6 Am 5,25-27 Apd 7,43 asirijosIzraelio namai
2 Kar 18,12 nes jie nepakluso Viešpaties, savo Dievo, balsui ir sulaužė Jo sandorą; jie neklausė ir nevykdė, ką Viešpaties tarnas Mozė buvo įsakęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 12,7 Įst 8,20 Įst 11,28 Įst 29,24-28 Įst 31,17 Įst 34,5 Joz 1,1 1 Kar 9,6 2 Kar 17,7-23 Neh 9,17 Neh 9,26-27 Ps 107,17 Iz 1,19 Jer 3,8 Jer 7,23 Dan 9,6-11 Mch 3,4 2 Tes 1,8 2 Tim 2,24 Heb 3,5-6 1 Pt 2,8 1 Pt 4,17 zmogaus vertežmogaus vertė
2 Kar 18,13 Keturioliktais karaliaus Ezekijo metais Asirijos karalius Sanheribas puolė visus sutvirtintus Judo miestus ir juos paėmė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 36,1-22 2 Krn 32,1-23 Iz 7,17-25 Iz 8,7-8 Iz 10,5 Oz 12,1-2 asirijosezekijaskaralius Ezekijas
2 Kar 18,14 Tada Judo karalius Ezekijas siuntė pas Asirijos karalių į Lachišą, sakydamas: „Nusikaltau, pasitrauk nuo manęs. Ko reikalausi, padarysiu“. Asirijos karalius uždėjo Judo karaliui Ezekijui tris šimtus talentų sidabro ir trisdešimt talento aukso duoklę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,7 1 Kar 20,4 Pat 29,25 Lk 14,32
2 Kar 18,15 Ezekijas atidavė visą sidabrą, kurį surado Viešpaties namuose ir karaliaus rūmų ižde. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 16,8 2 Kar 12,18 1 Kar 15,18-19 1 Kar 15,15 2 Krn 16,2
2 Kar 18,16 Ezekijas nuplėšė auksą nuo Viešpaties šventyklos durų ir staktų, kurias jis buvo padengęs, ir atidavė Asirijos karaliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 6,31-35 2 Krn 29,3 platus vartai
2 Kar 18,17 Asirijos karalius siuntė iš Lachišo Tartaną, Rabsarį ir Rabšakę su didele kariuomene prieš Jeruzalę. Jie atėjo į Jeruzalę ir sustojo prie aukštutinio vandentiekio tvenkinio, vėlėjo lauke. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 20,20 Iz 7,3 Iz 20,1 Iz 36,2 2 Krn 32,9 Iz 22,9-11
2 Kar 18,18 Jie pašaukė karalių. Išėjo pas juos rūmų viršininkas Eljakimas, Hilkijo sūnus, raštininkas Šebna ir metraštininkas Joahas, Asafo sūnus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 19,2 2 Sam 8,16-17 2 Sam 20,24 1 Kar 4,3 2 Krn 34,8 Iz 22,15-24 Iz 36,3 Iz 36,22 Iz 37,2
2 Kar 18,19 Rabšakė jiems tarė: „Taip sakykite Ezekijui: ‘Taip sako didysis karalius, Asirijos karalius: ‘Kuo remiasi tavo pasitikėjimas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 36,4 2 Kar 18,22 2 Kar 18,29-30 2 Kar 19,10 2 Krn 32,7-8 2 Krn 32,10-11 2 Krn 32,14-16 Ps 4,2 Iz 10,8-14 Iz 36,7 Iz 37,10 Iz 37,13 Dan 4,30 asirijosgyvasiskaralius Ezekijas
2 Kar 18,20 Tu kalbi tuščius žodžius, o karui reikalingas patarimas ir jėga. Kuo pasitiki, kad sukilai prieš mane? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 21,30-31
2 Kar 18,21 Ar ketini atsiremti į Egiptą, šitą sulūžusią nendrę? Pasirėmus į ją, ji įsminga į ranką ir ją perduria. Toks yra faraonas, Egipto karalius, visiems, kurie juo pasitiki. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 30,7 Ez 29,6-7 2 Kar 17,4 Iz 30,2-3 Iz 31,1-3 Iz 36,6 Jer 46,17
2 Kar 18,22 O jei sakysite: ‘Mes pasitikime Viešpačiu, savo Dievu’, tai ar ne Jo aukštumas ir aukurus pašalino Ezekijas ir paliepė Judui bei Jeruzalei: ‘Jūs garbinsite prie šito aukuro Jeruzalėje’? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 31,1 2 Kar 18,4-5 2 Krn 32,12 Iz 36,7 Dan 3,15 Mt 27,43 1 Kor 2,15 karalius Ezekijas
2 Kar 18,23 Taigi dabar lenktyniauk su mano valdovu, Asirijos karaliumi; aš tau duosiu du tūkstančius žirgų, jei tu surinksi tiek raitelių ant jų joti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 17,42 1 Sam 17,44 1 Kar 20,10 1 Kar 20,18 Neh 4,2-5 Ps 123,3-4 Iz 10,13-14 Iz 36,8-9 pasižadėjimai
2 Kar 18,24 Ar gali pasipriešinti silpniausiam mano valdovo tarnų būriui, nors ir pasitiki Egipto vežimais ir raiteliais? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 10,8 Įst 17,16 2 Kar 18,21 Ps 20,7-8 Iz 31,1 Iz 31,3 Iz 36,6 Iz 36,9 Jer 37,7 Jer 42,14-18 Ez 17,15 Ez 17,17 Dan 2,37-38 Dan 4,22 Dan 4,37
2 Kar 18,25 Ar aš be Viešpaties ėjau į šitą vietą, kad ją sunaikinčiau? Viešpats man pasakė: ‘Eik ir sunaikink tą kraštą’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 19,6 1 Kar 13,18 2 Kar 19,22-37 2 Krn 35,21 Iz 10,5-6 Am 3,6 Jn 19,10-11
2 Kar 18,26 Tuomet Hilkijo sūnus Eljakimas, Joahas ir Šebna tarė Rabšakei: „Kalbėk su savo tarnais aramėjiškai, mes suprantame; nekalbėk su mumis žydiškai, girdint žmonėms ant sienų“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 4,7 Dan 2,4 2 Kar 18,18 Iz 36,11-12 kalbakalba Viešpatsmalda kalbomisnesutaikomastą kalbatuščia kalba
2 Kar 18,27 Bet Rabšakė atsakė: „Ar mano valdovas siuntė mane tik pas tavo valdovą ir tave kalbėti šituos žodžius? Ar ne pas vyrus, kurie sėdi ant sienos, kad valgytų su jumis savo išmatas bei gertų savo šlapimą?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,53-57 2 Kar 6,25 Ps 73,8 Rd 4,5 Ez 4,13 Ez 4,15 būti savimideportacijanetinkama kalbanevalgykite kraujošlapimas
2 Kar 18,28 Rabšakė atsistojo ir garsiai šaukė žydiškai: „Klausykite didžiojo karaliaus, Asirijos karaliaus, žodžių! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 18,19 2 Krn 32,18 Ezr 7,12 Ps 47,2 Iz 10,8-13 Iz 36,13-18 Ez 29,3 Ez 31,3-10 Apr 19,6
2 Kar 18,29 Taip sako karalius: ‘Nesiduokite Ezekijo suvedžiojami, nes jis neišgelbės jūsų iš mano rankos! En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 32,15 2 Krn 32,11 Ps 73,8-9 Dan 3,15-17 Dan 6,16 Jn 19,10-11 2 Tes 2,4 2 Tes 2,8
2 Kar 18,30 Teneįtikina jūsų Ezekijas pasitikėti Viešpačiu, sakydamas: ‘Viešpats tikrai mus išgelbės ir neatiduos šito miesto į Asirijos karaliaus rankas’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 19,10 2 Kar 19,22 2 Kar 19,32-34 Ps 4,2 Ps 11,1 Ps 22,7-8 Ps 71,9 Ps 71,11 Ps 125,1-2 Mt 27,43 Lk 23,35
2 Kar 18,31 Neklausykite Ezekijo, nes taip sako Asirijos karalius: ‘Padarykite su manimi sutartį ir išeikite pas mane. Kiekvienas valgysite nuo savo vynmedžio, nuo savo figmedžio ir gersite vandenį iš savo šulinio, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 4,25 1 Kar 4,20 Pr 32,20 Pr 33,11 Pat 18,16 Zch 3,10
2 Kar 18,32 kol aš ateisiu ir išvesiu jus į žemę, panašią į jūsų žemę, pilną javų, vyno, duonos, vynuogių, alyvmedžių ir medaus, kad galėtumėte gyventi ir nemirti. Neklausykite Ezekijo, kai jis jus įtikinėja, sakydamas: ‘Viešpats mus išgelbės’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 8,7-9 Iš 3,8 Įst 11,12 Sk 13,26-27 Sk 14,8 Įst 32,13-14 2 Kar 17,6 2 Kar 17,23 2 Kar 18,11 2 Kar 24,14-16 2 Kar 25,11 medumivienatve
2 Kar 18,33 Argi kuris nors iš tautų dievų išgelbėjo savo kraštą iš Asirijos karaliaus rankos? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 10,10-11 2 Kar 19,12-13 2 Kar 19,17-18 2 Krn 32,14-17 2 Krn 32,19 Iz 36,18-20
2 Kar 18,34 Kur yra Hamato ir Arpado dievai? Kur Sefarvaimo, Henos ir Ivos dievai? Ar jie išgelbėjo Samariją iš mano rankos? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 10,9 Sk 13,21 2 Sam 8,9 2 Kar 17,6 2 Kar 17,23-33 2 Kar 19,12-13 Iz 36,18-19 Iz 37,11-12 Iz 37,18-19 Jer 49,23
2 Kar 18,35 Kuris iš dievų išgelbėjo savo kraštą iš mano rankos, kad Viešpats išgelbėtų Jeruzalę iš mano rankos?’“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,15 Iš 5,2 2 Kar 19,17 2 Krn 32,15 Job 15,25-26 Ps 2,1-2 Iz 10,15 Iz 37,23-29
2 Kar 18,36 Žmonės tylėjo ir neatsakė jam nė žodžio, nes toks buvo karaliaus įsakymas: „Neatsakykite jam“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 38,13-14 Ps 39,1 Pat 9,7 Pat 26,4 Am 5,13 Mt 7,6
2 Kar 18,37 Rūmų viršininkas Hilkijo sūnus Eljakimas, raštininkas Šebna ir Asafo sūnus Joahas, metraštininkas, atėjo pas Ezekiją perplėštais drabužiais ir jam perdavė Rabšakės žodžius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,29 Pr 37,34 2 Kar 5,7 2 Kar 6,30 2 Kar 18,26 2 Kar 22,11 2 Kar 22,19 Job 1,20 Iz 33,7 Iz 36,21-22 Jer 36,24 Mt 26,65

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį