Biblijos vartai

Atversta 2 Kar 17,1-41 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 41.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Devintaisiais Ozėjo metais Asirijos karalius paėmė Samariją ir išvedė izraelitus į Asiriją, juos apgyvendino Halache, Habore prie Gozano upės ir medų miestuose. Jie paliko visus Viešpaties, savo Dievo, įsakymus ir pasidarė nulietus veršius ir alkus, garbino dangaus kareiviją ir tarnavo Baalui. Jie nebijo Viešpaties ir nevykdo Jo nuostatų ir potvarkių, įstatymų ir įsakymų, kuriuos Viešpats davė sūnums Jokūbo, kurį Jis pavadino Izraeliu.

2 Kar 17,1 Dvyliktaisiais Judo karaliaus Ahazo metais Izraelyje ir Samarijoje pradėjo karaliauti Elos sūnus Ozėjas ir karaliavo devynerius metus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 15,30 vadai
2 Kar 17,2 Jis darė pikta Viešpaties akyse, bet ne taip, kaip Izraelio karaliai, buvę prieš jį. En Lbd  2 Kar 3,2 2 Kar 10,31 2 Kar 13,2 2 Kar 13,11 2 Kar 15,9 2 Kar 15,18 2 Kar 15,24 2 Krn 30,5-11
2 Kar 17,3 Asirijos karalius Šalmaneseras kariavo prieš jį, ir Ozėjas, tapęs jo tarnu, mokėjo jam duoklę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 10,14 2 Sam 8,2 2 Sam 8,6 2 Kar 15,19 2 Kar 15,29 2 Kar 16,7-8 2 Kar 18,9-16 2 Kar 18,31 2 Kar 19,36-37 Iz 7,7-8 Iz 10,5-6 Iz 10,11-12 asirijos
2 Kar 17,4 Asirijos karalius pastebėjo, kad Ozėjas rengia sąmokslą, nes pasiuntė pasiuntinius pas Egipto karalių Soją ir nesumokėjo duoklės kaip ankstesniais metais. Todėl Asirijos karalius suėmė jį ir uždarė į kalėjimą. En Lbd  2 Kar 18,14-15 2 Kar 18,21 2 Kar 24,1 2 Kar 24,20 2 Kar 25,7 2 Krn 32,11 Ps 149,7-8 Iz 30,1-4 Iz 31,1-3 Ez 17,13-19 belaisviusišlaisvinti belaisviųkalėjimas
2 Kar 17,5 Asirijos karalius užėmė visą kraštą, pasiekė Samariją ir laikė ją apgulęs trejus metus. En Lbd  2 Kar 18,9 2 Kar 25,1-3 Jer 52,4-5 Oz 13,16 Izraelisprieštaraujančia tauta
2 Kar 17,6 Devintaisiais Ozėjo metais Asirijos karalius paėmė Samariją ir išvedė izraelitus į Asiriją, juos apgyvendino Halache, Habore prie Gozano upės ir medų miestuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,64 1 Krn 5,26 Oz 13,16 Įst 28,36 Įst 29,27-28 Iz 13,17 Iz 21,2 Kun 26,32-33 2 Kar 18,10-11 Kun 26,38 Įst 4,25-28 Įst 30,18 1 Kar 14,15-16 2 Kar 19,12 Iz 37,12-13 Dan 5,28 Oz 1,6 Oz 1,9 Am 5,27 asirijosizraaelitų tremtisIzraelio namaiIzraelisjudasvietoj Judo
2 Kar 17,7 Taip įvyko dėl to, kad izraelitai nusidėjo Viešpačiui, savo Dievui, kuris juos išvedė iš Egipto žemės ir faraono priespaudos, ir garbino svetimus dievus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 23,16 Iš 20,2 Iš 14,15-30 Įst 31,16-17 Įst 31,29 Įst 32,15-52 Ts 2,14-17 Ts 6,10 1 Kar 11,4 1 Kar 15,3 2 Kar 16,2 2 Kar 17,35 2 Krn 36,5 2 Krn 36,14-16 Neh 9,26 Ps 106,35-41 Jer 10,5 Ez 23,2-16 Oz 4,1-3 Oz 8,5-14
2 Kar 17,8 Jie elgėsi pagal papročius pagonių, kuriuos Viešpats išvarė prieš izraelitams užimant kraštą, ir pagal Izraelio karalių įvestus papročius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 18,3 Įst 18,9 2 Kar 16,3 Kun 18,27-30 Įst 12,30-31 1 Kar 12,28 1 Kar 16,31-33 1 Kar 21,26 2 Kar 16,10 2 Kar 17,19 2 Kar 21,2 Ps 106,35 Jer 10,2 Oz 5,11 Mch 6,16
2 Kar 17,9 Izraelitai slapta darė tai, kas nebuvo teisinga Viešpaties, jų Dievo, akyse. Jie pasidarė aukštumas visuose savo miestuose, pradedant sargybų bokštais ir baigiant sutvirtintais miestais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 18,8 Įst 13,6 Įst 27,15 Job 31,27 Ez 8,12 Oz 12,11
2 Kar 17,10 Jie pasistatė atvaizdus ir pasidarė alkus kiekvienoje kalvoje ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,23 Iš 34,13 2 Kar 16,4 Mch 5,14 Kun 26,1 Įst 12,2-3 Įst 16,21 Iz 57,5 alyvų kalnaseglėmedžio motyvas
2 Kar 17,11 Ten jie smilkė aukštumose kaip pagonys, kuriuos Viešpats išvarė priešais juos, ir darė nedorybes, sukeldami Viešpaties pyktį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 13,1 2 Kar 21,6 2 Krn 28,25 Ps 78,56-58 Jer 44,17
2 Kar 17,12 Jie tarnavo stabams, apie kuriuos Viešpats buvo jiems pasakęs: „Nedarykite tokių“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,3-5 Iš 34,14 Kun 26,1 Įst 4,15-19 Įst 4,23-25 Įst 5,7-9 Įst 12,4
2 Kar 17,13 Viešpats įspėjo Izraelį ir Judą per savo pranašus ir regėtojus, sakydamas: „Nusisukite nuo savo piktų kelių ir laikykitės mano įsakymų bei nuostatų pagal įsakymą, kurį daviau jūsų tėvams ir siunčiau per savo tarnus pranašus“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,9 Jer 18,11 Jer 35,15 Neh 9,29-30 Jer 7,3-7 Ez 18,31 Įst 4,26 Įst 8,19 Įst 31,21 Joz 23,16 Ts 6,10 Ts 10,11-14 1 Sam 12,7-15 2 Kar 17,23 1 Krn 29,29 2 Krn 36,15-16 Ps 50,7 Ps 81,8-9 Iz 1,5-24 Iz 55,6-7 Jer 3,8-11 Jer 5,29-31 Jer 7,22-23 Jer 25,4-5 Jer 26,4-6 Jer 42,19 Oz 4,15 Oz 14,1 Zch 1,3-6 Apd 20,21 2 Pt 3,9 amatas
2 Kar 17,14 Tačiau jie neklausė, bet sukietino savo sprandus, kaip ir jų tėvai, kurie netikėjo Viešpačiu, savo Dievu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 31,27 Apd 7,51 Iš 32,9 Įst 1,32 2 Krn 36,13 Ps 78,22 Ps 78,32 Ps 106,24 Pat 29,1 Iz 48,4 Jer 7,26 Rom 2,4-5 Heb 3,7-8 Heb 3,12 užsispirymas
2 Kar 17,15 Jie atmetė Jo nuostatus ir sandorą, kurią Jis buvo padaręs su jų tėvais, ir Jo įspėjimus, kuriais juos įspėdavo. Jie sekė tuštybe ir patys tapo tušti, nuėjo paskui aplinkines tautas, ko Viešpats buvo įsakęs nedaryti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 12,30-31 Įst 32,21 Jer 2,5 Rom 1,21-23 Iš 24,6-8 1 Kar 16,13 Jer 8,9 Įst 6,17-18 Įst 29,10-15 Įst 29,25-26 Įst 32,31 1 Sam 12,21 2 Kar 17,8 2 Kar 17,11-12 2 Krn 33,2 2 Krn 33,9 2 Krn 36,15-16 Neh 9,26 Neh 9,29-30 Ps 115,8 Jer 10,8 Jer 10,15 Jer 31,32 Jer 44,4 Jer 44,23 Jn 2,8 1 Kor 8,4 tustybetuštybė
2 Kar 17,16 Jie paliko visus Viešpaties, savo Dievo, įsakymus ir pasidarė nulietus veršius ir alkus, garbino dangaus kareiviją ir tarnavo Baalui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,28 1 Kar 14,15 1 Kar 14,23 1 Kar 16,31 Įst 4,19 1 Kar 15,13 1 Kar 16,33 1 Kar 22,53 2 Kar 11,18 2 Kar 21,3 Iš 32,4 Iš 32,8 2 Kar 10,18-28 2 Kar 17,10 Ps 106,18-20 Iz 44,9-10 Jer 8,2 astrologasastrologijaaukso veršisBaalasDangiškoji kareivijalaisvės garbinimaspamiršti Dievąstogaišimaszvaigzdežvaigždėsžvaigždynai
2 Kar 17,17 Jie leido savo sūnus bei dukteris per ugnį, žyniavo ir kerėjo, ir parsidavė daryti pikta Viešpaties akyse, sukeldami Jo pyktį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 21,6 1 Kar 21,20 2 Kar 16,3 Įst 18,10-12 Kun 18,21 Kun 19,26 Ez 23,37 1 Kar 21,25 2 Kar 17,11 2 Krn 28,3 2 Krn 33,6 Ps 106,37-38 Iz 8,19 Iz 47,9 Iz 47,12-13 Iz 50,1 Jer 27,9 Ez 20,26 Ez 20,31 Ez 23,39 Mch 5,12 Apd 16,16 Gal 5,26 aštuoniburtai, kerėjimasburtininkasburtininkavimasegzorcistasekzorcistaihelovynasmagijamediumasokultizmaspagonybėpiktos mintyspo žemepriešiškumairaganavimasraganosspiritizmastaro kortosžiniuonisžiūrėjimas
2 Kar 17,18 Todėl Viešpats labai užsirūstino ant Izraelio ir pašalino juos iš savo akivaizdos. Nieko neliko, išskyrus Judo giminę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 11,13 1 Kar 11,32 1 Kar 11,36 1 Kar 12,20 Įst 29,20-28 Įst 32,21-26 Joz 23,13 Joz 23,15 2 Kar 13,23 2 Kar 23,27 Jer 15,1 Oz 9,3 Oz 11,12 Dievo bausmėDievo rūstybėegzorcistasekzorcistaiJėzus pykstajudasnusivylimaspiktaspyktispiktumasšventoji rūstybėViešpats supykožiniuonis
2 Kar 17,19 Taip pat ir Judas nesilaikė Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, bet elgėsi pagal Izraelyje priimtus papročius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 14,22-23 2 Kar 16,3 2 Kar 8,18 2 Kar 8,27 2 Krn 21,11 2 Krn 21,13 Jer 2,28 Jer 3,8-11 Ez 16,51-52 Ez 22,2-16 Ez 23,4-13
2 Kar 17,20 Viešpats atmetė visus Izraelio palikuonis ir bausdamas atidavė juos į plėšikų rankas, kol jie buvo pašalinti iš Jo akivaizdos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 15,29 2 Kar 13,3 Įst 11,12 1 Sam 15,23 1 Sam 15,26 1 Sam 16,1 2 Kar 13,7 2 Kar 15,18-20 2 Kar 17,15 2 Kar 17,18 2 Kar 18,9 1 Krn 16,13 2 Krn 28,5-6 Neh 9,2 Neh 9,27-28 Iz 45,25 Jer 6,30 Jer 31,36-37 Jer 33,24-26 Jer 46,28 Jon 1,3 Jon 1,10 Mt 25,41 Rom 11,1-2 2 Tes 1,9
2 Kar 17,21 Jis atplėšė Izraelį nuo Dovydo namų, ir jie paskelbė savo karaliumi Nebato sūnų Jeroboamą. Jeroboamas nukreipė Izraelį nuo Viešpaties ir juos įtraukė į didelę nuodėmę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 11,11 1 Kar 11,31 1 Kar 12,28-30 1 Kar 14,16 Pr 20,9 Iš 32,21 1 Sam 2,17 1 Sam 2,24 1 Kar 12,19-20 1 Kar 14,8 2 Krn 10,15-19 2 Krn 11,11 2 Krn 11,15 Ps 25,11 Iz 7,17 Jn 19,11 pamiršti Dievą
2 Kar 17,22 Izraelitai vaikščiojo visose Jeroboamo nuodėmėse ir nepaliko jų, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 3,3 2 Kar 10,29 2 Kar 10,31 2 Kar 13,2 2 Kar 13,6 2 Kar 13,11 2 Kar 15,9
2 Kar 17,23 kol Viešpats atstūmė Izraelį nuo savęs, kaip kalbėjo per savo tarnus pranašus. Taip Izraelis buvo perkeltas iš savo žemės į Asiriją, kur jie pasiliko iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,6 2 Kar 17,13 1 Kar 13,2 1 Kar 14,16 2 Kar 17,18 2 Kar 17,20 2 Kar 18,11-12 Oz 1,4-9 Am 5,27 Mch 1,6
2 Kar 17,24 Asirijos karalius atkėlė į Samarijos miestus izraelitų vieton žmonių iš Babilono, Kuto, Avos, Hamato ir Sefarvaimo. Jie įsikūrė Samarijoje ir gyveno jos miestuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,34 2 Kar 17,30-31 2 Kar 19,13 1 Kar 8,65 2 Kar 17,6 2 Kar 18,31 2 Krn 33,11 Ezr 4,2-10 Iz 10,9 Iz 36,19 Iz 37,13 Mt 10,5 asirijosBabilonasBabilono karaliusBabilono vaikaideportacijagerasis samarietisužkariautojas
2 Kar 17,25 Ten apsigyvenę, jie nebijojo Viešpaties, todėl Viešpats siuntė tarp jų liūtų, kurie juos žudė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,32 2 Kar 17,34 2 Kar 17,41 Joz 22,25 1 Kar 13,24 1 Kar 20,36 2 Kar 2,24 2 Kar 17,28 Jer 5,6 Jer 10,7 Jer 15,3 Ez 14,15 Ez 14,21 Dan 6,26 Jon 1,9 liūtai
2 Kar 17,26 Asirijos karaliui buvo pranešta: „Tautos, kurias atkėlei į Samarijos miestus, nežino apie to krašto Dievą, todėl Jis siuntė liūtų, kurie žudo juos, kadangi jie nežino tos šalies Dievo“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 8,9 1 Sam 10,25 2 Kar 17,27 Am 8,14
2 Kar 17,27 Asirijos karalius įsakė: „Nusiųskite ten vieną jų kunigą, kurį atvedėte iš ten, kad jis nuvykęs ten apsigyventų ir juos pamokytų apie to krašto Dievą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 17,13 1 Kar 12,31 1 Kar 13,2 2 Krn 11,15
2 Kar 17,28 Vienas kunigas iš tų, kurie buvo išvesti iš Samarijos, sugrįžęs apsigyveno Betelyje ir mokė juos, kaip reikia bijoti Viešpaties. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,29-32 Iz 29,13 Mt 15,14
2 Kar 17,29 Tačiau kiekviena tauta pasidarė savo dievus ir pasistatė juos samariečių aukštumų namuose, kiekviena tauta tame mieste, kur ji gyveno. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,31 Mch 4,5 1 Kar 13,32 Ps 115,4-8 Ps 135,15-18 Iz 44,9-20 Jer 10,3-5 Oz 8,5-6 Rom 1,23
2 Kar 17,30 Babiloniečiai garbino Sukot Benotą, Kuto žmonės – Nergalą, Hamato žmonės – Ašimą, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,24
2 Kar 17,31 aviečiai – Nibhazą ir Tartaką, o Sefarvaimo žmonės degindavo savo vaikus Sefarvaimo dievams Adramelechui ir Anamelechui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,24 2 Kar 17,17 2 Kar 19,37 Kun 18,21 Įst 12,28 Įst 12,31 Ezr 4,9 kitų Dievų
2 Kar 17,32 Tačiau jie bijojo ir Viešpaties. Aukštumų kunigais jie paskyrė prasčiausius iš savųjų, kurie aukodavo už juos aukštumų namuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,31 2 Kar 17,29 1 Kar 13,31 1 Kar 13,33 2 Kar 23,19 Sof 1,5
2 Kar 17,33 Jie bijojo Viešpaties ir tarnavo savo dievams, kaip buvo pratę savame krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,21 2 Kar 17,41 Mt 6,24 Lk 16,13 Oz 10,2 Sof 1,5 Marijos garbinimas
2 Kar 17,34 Iki šios dienos jie laikosi savo senų įpročių. Jie nebijo Viešpaties ir nevykdo Jo nuostatų ir potvarkių, įstatymų ir įsakymų, kuriuos Viešpats davė sūnums Jokūbo, kurį Jis pavadino Izraeliu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 32,28 Pr 35,10 Pr 33,20 1 Kar 11,31 1 Kar 18,11 1 Kar 18,31 2 Kar 17,25 2 Kar 17,27-28 2 Kar 17,33 Iz 48,1 garbinimo apeigas
2 Kar 17,35 Viešpats padarė su jais sandorą ir jiems įsakė: „Nebijokite kitų dievų, nesilenkite prieš juos, netarnaukite ir neaukokite jiems. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,10 Iš 19,5-6 Iš 20,4-5 Iš 24,6-8 Iš 34,12-17 Įst 4,23-27 Įst 13,1-18 Įst 29,10-15 Joz 23,7 Joz 23,16 2 Kar 17,15 Jer 10,5 Jer 31,31-34 Heb 8,6-13 kitų Dievų
2 Kar 17,36 Bet bijokite Viešpaties, kuris jus išvedė iš Egipto šalies savo galinga jėga ir ištiesta ranka; Jį garbinkite ir Jam aukokite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,6 Įst 6,13 Iš 9,15 Kun 19,32 Įst 5,15 Įst 10,20 Įst 12,5-6 Įst 12,11-12 Jer 32,21 Mt 10,28 Apd 4,30 Apr 15,4
2 Kar 17,37 Nuostatus ir potvarkius, įstatymus ir įsakymus, kuriuos jums surašiau, saugokite ir vykdykite per amžius, ir nebijokite kitų dievų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 19,37 Įst 4,44-45 Įst 5,31-2 Įst 12,32 Įst 31,9 Įst 31,11 1 Krn 29,19 Neh 9,13-14 Ps 19,8-11 Ps 105,44-45 garbinimo apeigas
2 Kar 17,38 Nepamirškite sandoros, kurią padariau su jumis, ir nebijokite kitų dievų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,23 Įst 6,12 Įst 8,14-18 pamirštaužmiršti
2 Kar 17,39 Viešpaties, savo Dievo, bijokite, ir Jis išgelbės jus iš visų jūsų priešų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,36 1 Sam 12,24 Neh 9,27 Iz 8,12-14 Jer 10,7 Mt 10,28 Lk 1,50 Lk 1,71 Lk 1,74-75 peilis
2 Kar 17,40 Tačiau jie neklausė, bet elgėsi pagal savo įpročius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,28 2 Kar 17,8 2 Kar 17,12 2 Kar 17,34 Jer 13,23
2 Kar 17,41 Tos tautos bijojo Viešpaties, bet tarnavo ir savo drožtiems atvaizdams. Taip darė jų vaikai ir vaikų vaikai, taip jie tebedaro iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sof 1,5 Mt 6,24 1 Kar 18,21 2 Kar 17,32-33 Joz 24,14-20 Ezr 4,1-3 Apr 3,15-16 anūkai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį