Biblijos vartai

Atversta 1SAM17,19-49 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Dovydas klausė šalia jo stovėjusių vyrų: „Ką gaus tas vyras, kuris nukaus šitą filistiną ir pašalins Izraelio gėdą? Filistinas sakė Dovydui: „Ar aš šuo, kad tu eini prieš mane su lazda?“ Ir filistinas keikė Dovydą savo dievais. Dovydas atsakė filistinui: „Tu eini prieš mane su kardu, ietimi ir skydu, o aš einu kareivijų Viešpaties, Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojiesi, Dievo vardu.

1 Sam 17,19 Saulius, Dovydo broliai ir visi Izraelio vyrai buvo Elos slėnyje ir kariavo su filistinais. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti gilė
1 Sam 17,20 Dovydas, atsikėlęs anksti rytą ir palikęs avis sargui, paėmė maistą ir išėjo, kaip tėvas buvo įsakęs. Jam atėjus į stovyklą, kariuomenė buvo išsirikiavusi kautynėms ir šaukė prieš mūšį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 26,5 Lk 19,43 1 Sam 17,28 1 Sam 26,7 Ef 6,1-2 brolio sargasjesės sūnuskylantisrytasvienas piemuo
1 Sam 17,21 Izraelitai ir filistinai stovėjo išsirikiavę kautynėms vieni prieš kitus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 17,22 Dovydas, palikęs daiktus pas kariuomenės mantos sargą, nubėgo į kautynių lauką ir pasveikino savo brolius. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 37,14 Ts 18,15 Iz 10,28 Mt 10,12-13 Lk 10,5-6 brolio sargas
1 Sam 17,23 Jam su jais besikalbant, pasirodė galiūnas, filistinas Galijotas iš Gato. Jis išėjo iš filistinų eilių į priekį ir kalbėjo tuos pačius žodžius. Dovydas tai girdėjo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,8-10 galijotas
1 Sam 17,24 Izraelio vyrai, pamatę tą vyrą, bėgo nuo jo ir labai bijojo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 26,36 Sk 13,33 Įst 32,30 1 Sam 13,6-7 1 Sam 17,11 Iz 7,2 Iz 30,17 abejojantisabejojimasbailumas
1 Sam 17,25 Jie kalbėjosi: „Ar matote šitą vyrą? Jis ateina tyčiotis iš Izraelio. Kas jį užmuš, tą karalius apdovanos dideliais turtais, duos jam savo dukterį ir jo tėvo namus atleis nuo mokesčių Izraelyje“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Joz 15,16 1 Sam 18,17-27 Ezr 7,24 Mt 17,26 Apr 2,7 Apr 2,17 Apr 3,5 Apr 3,12 Apr 3,21 gyvuliaigyvuliųsantuokos sakramentasvedybaszerujos
1 Sam 17,26 Dovydas klausė šalia jo stovėjusių vyrų: „Ką gaus tas vyras, kuris nukaus šitą filistiną ir pašalins Izraelio gėdą? Kas yra šitas neapipjaustytas filistinas, kad tyčiotųsi iš gyvojo Dievo kariuomenės?“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 5,26 1 Sam 11,2 1 Sam 14,6 1 Sam 17,10 1 Sam 17,36 2 Kar 19,4 Jer 10,10 Joz 7,8-9 Neh 5,9 Ps 44,13 Ps 74,18 Ps 79,12 Dan 9,16 Jl 2,19 1 Tes 1,9 1 Jn 5,20 archeologijasuvaržymai
1 Sam 17,27 Vyrai jam atsakė tais žodžiais, sakydami: „Tai bus vyrui, kuris jį nužudys“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,25
1 Sam 17,28 Jo vyriausias brolis Eliabas, išgirdęs Dovydą kalbant su vyrais, labai supyko ir tarė: „Ko čia atėjai, palikęs savo kelias avis dykumoje? Aš žinau tavo išdidumą ir tavo širdies sugedimą. Tu atėjai norėdamas pamatyti mūšį“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 37,4 Pr 37,8 Pr 37,11 Pat 18,19 Mt 10,36 1 Sam 16,7 1 Sam 16,13 Ps 35,11 Pat 27,4 Mok 4,4 Mt 27,18 Mk 3,21 Jud 1,10 sarkazmas
1 Sam 17,29 Dovydas atsakė: „Ką aš padariau? Ar tai nėra tik žodžiai?“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pat 15,1 Apd 11,2-4 1 Kor 2,15 1 Pt 3,9 pienas
1 Sam 17,30 Nusisukęs nuo jo, Dovydas atsisuko į kitą ir kalbėjo tą patį. Žmonės jam atsakydavo kaip pirma. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,26-27
1 Sam 17,31 Dovydo žodžiai buvo perduoti Sauliui. Jis įsakė atvesti Dovydą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pat 22,29
1 Sam 17,32 Dovydas tarė Sauliui: „Te nė vieno žmogaus širdis nenusigąsta jo. Tavo tarnas eis ir kausis su šituo filistinu“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,18 Įst 20,1-3 Sk 14,9 Ps 3,6 Ps 27,1-3 Iz 35,4 1 Sam 14,6 Heb 12,12 Sk 13,30 Joz 14,12 stiprus
1 Sam 17,33 Saulius atsakė Dovydui: „Tu negali kautis su šituo filistinu, nes esi jaunas, o jis yra karys nuo pat jaunystės“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 13,31 Įst 9,2 1 Sam 17,42 1 Sam 17,56 Ps 11,1 Apr 13,4 jaunimasjaunuolio
1 Sam 17,34 Dovydas atsakė Sauliui: „Tavo tarnas ganė savo tėvo avis. Jei ateidavo liūtas ar lokys ir pagriebdavo ėriuką iš bandos, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti bandasbarniaielementaigerasis piemuogeriausiogyvuliaigyvuliųgyvūnaigyvūnasįnirštiišnaudojimasjautrusjojadoslaukinis asilasliūtainaujagimisnuostatosparodopaukščiopaukštisskruzdėlėspindesysšviečiavadasvalgantysvanduožvirblis
1 Sam 17,35 aš pasileisdavau jam iš paskos, mušdavau jį ir išplėšdavau grobį iš nasrų. Jei jis puldavo mane, nutverdavau jį už barzdos ir užmušdavau. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Am 3,12 Ts 14,5-6 2 Sam 23,20 Ps 91,13 Dan 6,22 Apd 28,4-6 2 Tim 4,17-18 neabgautu
1 Sam 17,36 Tavo tarnas yra užmušęs liūtą ir lokį, ir šitam neapipjaustytam filistinui atsitiks taip, kaip jiems, nes jis tyčiojasi iš gyvojo Dievo kariuomenės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,10 1 Sam 17,26 Iz 10,15 Iz 36,8-10 Iz 36,15 Iz 36,18 Iz 37,22-23 Iz 37,28-29 Ez 32,19 Ez 32,27-32 Zch 2,8 Zch 12,3 Apd 5,38-39 Apd 9,4-5 Apd 12,1-2 Apd 12,22-23 Rom 2,28-29 jojadosliūtai
1 Sam 17,37 Viešpats, kuris išgelbėjo mane iš liūto ir lokio nagų, išgelbės ir iš šito filistino rankų“. Saulius tarė Dovydui: „Eik, ir Viešpats tebūna su tavimi“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 20,13 1 Krn 22,11 1 Krn 22,16 2 Tim 4,17-18 Ps 18,16-17 Ps 77,11 Ps 138,3 Ps 138,7-8 2 Kor 1,9-10 1 Sam 7,12 1 Sam 24,19 1 Sam 26,25 2 Sam 10,12 Ps 11,1 Ps 63,7 dovydasgelbėtikaralius dovydas
1 Sam 17,38 Saulius apginklavo Dovydą savo ginklais, uždėjo varinį šalmą jam ant galvos ir apvilko šarvų marškiniais. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 17,39 Dovydas prisijuosė ir jo kardą prie savo aprangos ir bandė eiti, nes nebuvo įpratęs. Dovydas tarė Sauliui: „Aš negaliu paeiti, nes esu neįpratęs“. Ir Dovydas nusirengė visa tai. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Oz 1,7 Zch 4,6 2 Kor 10,4-5 kruvinas kardaspraryti kardą
1 Sam 17,40 Jis pasiėmė lazdą, pasirinko iš upelio penkis glotnius akmenis, juos įsidėjo į piemens maišelį, kurį turėjo su savimi, ir laikydamas mėtyklę rankoje artėjo prie filistino. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ts 20,16 Ts 3,31 Ts 7,16-20 Ts 15,15-16 Mt 10,10 1 Kor 1,27-29 akmenys sauksi akmenysmaži dalykaivienas piemuozmonažmona
1 Sam 17,41 Ir filistinas išėjo, ir artinosi prie Dovydo, o priešais jį ėjo ginklanešys su skydu. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 17,42 Kai filistinas apsidairė ir pamatė Dovydą, paniekino jį, nes šis buvo raudonskruostis gražaus veido jaunuolis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,12 Ps 123,3-4 1 Sam 17,33 1 Kar 20,18 2 Kar 18,23-24 Neh 4,2-4 Pat 16,18 2 Kor 11,27-29
1 Sam 17,43 Filistinas sakė Dovydui: „Ar aš šuo, kad tu eini prieš mane su lazda?“ Ir filistinas keikė Dovydą savo dievais. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,14 2 Sam 3,8 2 Kar 8,13 2 Sam 9,8 2 Sam 16,9 Pr 27,29 Sk 22,6 Sk 22,11-12 Ts 9,27 Pat 26,2 kas keikiaperlai kiaulėsšunys
1 Sam 17,44 Filistinas sakė Dovydui: „Ateik, aš atiduosiu tavo kūną padangių paukščiams ir lauko žvėrims“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,10-11 1 Sam 17,46 Pat 18,12 Mok 9,11-12 Jer 9,23 Ez 28,2 Ez 28,9-10 Ez 39,17-20 karstas
1 Sam 17,45 Dovydas atsakė filistinui: „Tu eini prieš mane su kardu, ietimi ir skydu, o aš einu kareivijų Viešpaties, Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojiesi, Dievo vardu. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 32,8 1 Sam 17,10 1 Sam 17,36 1 Sam 17,26 2 Sam 22,33-35 Ps 3,8 Ps 18,2 Ps 20,5-7 Ps 44,6 Ps 118,10-11 Ps 124,8-1 Pat 18,10 Iz 37,23 Iz 37,28 2 Kor 3,5 2 Kor 10,4 Fil 4,13 Heb 11,32-34 džiaukitės išbandymaisiššūkiaiiššūkis gyvenime
1 Sam 17,46 Šiandien Viešpats atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu tau galvą ir atiduosiu visų filistinų karių lavonus padangių paukščiams ir lauko žvėrims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 28,26 Joz 4,24 1 Kar 8,43 2 Kar 19,19 1 Sam 17,44 Iz 52,10 Iš 9,16 Iš 15,14-15 Įst 7,2 Įst 7,23 Įst 9,2-3 Joz 10,8 1 Kar 18,36-37 Ps 31,8 Ps 46,10 Iz 37,20 Iz 56,9 Dan 2,47 Dan 3,29 Dan 6,26-27 Mt 24,28 Apr 19,17-18 karstas
1 Sam 17,47 Ir kad visi čia susirinkę žinotų, jog ne kardu ir ietimi Viešpats gelbsti. Kova yra Viešpaties, ir Jis atiduos jus į mūsų rankas“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Oz 1,7 Zch 4,6 1 Sam 14,6 Ps 44,6-7 2 Krn 14,11 2 Krn 20,15-17 Ps 33,16-17 Ps 46,11 Pat 21,30-31 Iz 9,7 Rom 8,31 Rom 8,37 Dvasinė kovakovaribinė situacijaužgintasviešpats gelbėja
1 Sam 17,48 Filistinui artėjant prie Dovydo, šis skubiai bėgo jam priešais. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 27,1 Pat 28,1 kūniškas mąstymas
1 Sam 17,49 Įkišęs ranką į maišelį, jis išsiėmė akmenį ir metė iš mėtyklės, ir pataikė filistinui į kaktą taip, kad akmuo įsmigo jam į kaktą, ir jis griuvo kniūbsčias ant žemės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,34 2 Kar 9,24 1 Kor 1,27-28 filistinųhumorasįveiktilaimingaslinksmastiprus

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį