Biblijos vartai

Atversta 1SAM15,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Samuelis klausė: „Ką reiškia tas avių bliovimas ir galvijų baubimas, kurį girdžiu?“ Saulius atsakė: „Iš Amaleko jie atsivarė juos, nes žmonės išsaugojo geriausias avis ir galvijus, norėdami paaukoti juos Viešpačiui, tavo Dievui; visa kita mes visiškai sunaikinome“. Kodėl nepaklusai Viešpaties balsui ir puolei prie grobio, piktai pasielgdamas Viešpaties akyse?“ Saulius atsakė Samueliui: „Aš juk paklusau Viešpaties balsui ir ėjau keliu, kuriuo Viešpats mane siuntė; aš parsivedžiau Amaleko karalių Agagą, o amalekiečius visiškai sunaikinau. Saulius atsakė Samueliui: „Aš nusidėjau, nes nepaklausiau Viešpaties įsakymo ir tavo žodžių, bet, bijodamas žmonių, paklusau jų balsui.

1 Sam 15,1 Samuelis tarė Sauliui: „Mane Viešpats siuntė tave patepti karaliumi Jo tautai Izraeliui. Taigi dabar klausyk Viešpaties žodžių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,16 1 Sam 10,1 1 Sam 12,14 1 Sam 13,13 1 Sam 15,16-18 2 Sam 23,2-3 1 Krn 22,12-13 Ps 2,10-11 dievo patepimasDvasios patepimasligonių patepimaspatepimo aliejus
1 Sam 15,2 Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Aš prisimenu, ką Amalekas padarė Izraeliui: kaip jis tykojo kelyje, kai tas žygiavo iš Egipto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 25,17-19 Iš 17,8-16 Sk 24,20 Jer 31,34 Oz 7,2 Am 8,7 dievo paveikslaspagarba tėvamsžveries
1 Sam 15,3 Dabar eik ir užpulk Amaleką, ir visiškai sunaikink viską, kas jam priklauso, nieko nesigailėdamas. Išžudyk vyrus, moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius, avis, kupranugarius ir asilus’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 24,20 Įst 20,16-18 Kun 27,28-29 Sk 31,17 Joz 6,17-21 1 Sam 22,19 Pr 3,17-18 Iš 20,5 Įst 13,15-16 Iz 14,21-22 Rom 8,20-22 butu sąmoningudievo valdymasišrinkimaskankinalengviaumažuosemiežiainekaltapražudytisauliaus mirtistaikos sutartisteneapsigauna zmogusvaikeliai
1 Sam 15,4 Saulius surinko žmones Telaime ir juos suskaičiavo; buvo du šimtai tūkstančių pėstininkų ir dešimt tūkstančių vyrų iš Judo giminės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,24 1 Sam 11,8 1 Sam 13,15
1 Sam 15,5 Tuomet jis atėjo prie Amaleko miesto ir slėnyje paliko pasalą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 15,6 Kenitams jis tarė: „Pasitraukite nuo amalekiečių, kad jūsų nesunaikinčiau kartu su jais. Jūs buvote draugiški izraelitams, jiems einant iš Egipto“. Kenitai pasitraukė nuo amalekiečių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 1,16 Iš 18,19 Sk 10,29-32 Iš 18,9-10 Sk 24,21-22 Ts 4,11 1 Sam 27,10 Pr 18,25 Pr 19,12-16 Sk 16,26-27 Sk 16,34 Ts 5,24 1 Krn 2,55 Pat 9,6 Apd 2,40 2 Kor 6,17 2 Tim 1,16 Apr 18,14 bendrumasgeranoriškumas
1 Sam 15,7 Saulius sumušė Amaleką nuo Havilos iki Šūro apylinkių, į rytus nuo Egipto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 16,7 Pr 25,18 1 Sam 14,48 1 Sam 27,8 Pr 2,11 Iš 15,22 Job 21,30 Mok 8,13
1 Sam 15,8 Amaleko karalių Agagą jis paėmė gyvą, o visus žmones sunaikino kardu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 30,1 Sk 24,7 Est 3,1 Joz 10,39 Joz 11,12 1 Sam 15,3 1 Sam 27,8-9 1 Kar 20,30 1 Kar 20,34-42
1 Sam 15,9 Bet Saulius ir žmonės pagailėjo Agago, geriausių avių, galvijų, penimų avinų ir apskritai viso, kas buvo gera, jie nenorėjo sunaikinti. Kas buvo nedidelės vertės, tą jie visiškai sunaikino. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,15 1 Sam 15,3 1 Sam 15,19 Joz 7,21 2 Sam 6,13
1 Sam 15,10 Tada Viešpaties žodis atėjo Samueliui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Sam 15,11 „Gailiuosi Saulių padaręs karaliumi, nes jis nusigręžė nuo manęs ir neįvykdė mano įsakymų“. Tai nuliūdino Samuelį, ir jis šaukėsi Viešpaties visą naktį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 6,6 1 Sam 13,13 Joz 22,16 2 Sam 24,16 1 Sam 15,3 1 Sam 15,9 Lk 6,12 1 Sam 12,23 1 Sam 15,35-1 1 Kar 9,6-7 Ps 36,3 Ps 78,41 Ps 78,57 Ps 109,4 Ps 110,4 Ps 119,136 Ps 125,5 Jer 9,1 Jer 9,18 Jer 13,17 Jer 18,7-10 Am 7,3 Jon 3,10 Jon 4,2 Sof 1,6 Mt 5,44 Mt 24,13 Lk 19,41-44 Rom 9,1-3 Heb 10,38 gailėtiskarvelismelskis sionenekintantis Dievassiraišlovinkite
1 Sam 15,12 Atsikėlęs anksti rytą, jis nuėjo pasitikti Sauliaus. Samueliui buvo pasakyta: „Saulius nuėjo į Karmelį, ten pasistatė paminklą ir iš ten jis nuvyko į Gilgalą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,55 1 Sam 25,2 Joz 4,8-9 1 Sam 7,12 2 Sam 18,18 1 Kar 18,42 kylantis
1 Sam 15,13 Samueliui atėjus, Saulius jam tarė: „Būk palaimintas Viešpaties. Aš įvykdžiau Viešpaties įsakymą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,19 Ts 17,2 Rūt 3,10 Pr 3,12 1 Sam 13,10 1 Sam 15,9 1 Sam 15,11 Pat 27,2 Pat 28,13 Pat 30,13 Pat 31,31 Lk 17,10 Lk 18,11
1 Sam 15,14 Samuelis klausė: „Ką reiškia tas avių bliovimas ir galvijų baubimas, kurį girdžiu?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 36,2 Ps 50,16-21 Jer 2,18-19 Jer 2,22-23 Jer 2,34-37 Mal 3,13-15 Lk 19,22 Rom 3,19 1 Kor 4,5
1 Sam 15,15 Saulius atsakė: „Iš Amaleko jie atsivarė juos, nes žmonės išsaugojo geriausias avis ir galvijus, norėdami paaukoti juos Viešpačiui, tavo Dievui; visa kita mes visiškai sunaikinome“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,9 1 Sam 15,21 Pr 3,12-13 Iš 32,22-23 Job 31,33 Pat 28,13 Mt 2,8 Lk 10,29
1 Sam 15,16 Samuelis tarė Sauliui: „Palauk, ir aš pasakysiu tau, ką Viešpats man šiąnakt kalbėjo“. Ir jis atsakė: „Kalbėk“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 9,27 1 Sam 12,7 1 Kar 22,16
1 Sam 15,17 Samuelis tarė: „Kai tu buvai mažas savo akyse, tapai Izraelio giminių galva ir Viešpats tave patepė Izraelio karaliumi. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 9,21 1 Sam 10,22 Ts 6,15 1 Sam 10,1 1 Sam 15,1-3 Oz 13,1 Mt 18,4 patepimo aliejuspatepti duris
1 Sam 15,18 Ir Jis siuntė tave į kelią, sakydamas: ‘Eik ir visiškai sunaikink Amaleko nusidėjėlius. Kariauk su jais, iki visai juos išnaikinsi’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 13,13 Pr 15,16 Sk 16,38 Job 31,3 Pat 10,29 Pat 13,21 butu sąmoningukartaši kartataikos sutartisviena tauta
1 Sam 15,19 Kodėl nepaklusai Viešpaties balsui ir puolei prie grobio, piktai pasielgdamas Viešpaties akyse?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 14,32 2 Krn 33,2 2 Krn 33,6 2 Krn 36,12 Pat 15,27 Jer 7,11 Hab 2,9-12 2 Tim 4,10
1 Sam 15,20 Saulius atsakė Samueliui: „Aš juk paklusau Viešpaties balsui ir ėjau keliu, kuriuo Viešpats mane siuntė; aš parsivedžiau Amaleko karalių Agagą, o amalekiečius visiškai sunaikinau. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 15,13 1 Sam 15,3 1 Sam 15,8 Job 33,9 Job 34,5 Job 35,2 Job 40,8 Mt 19,20 Lk 10,29 Lk 18,11 Rom 10,3 pareigos
1 Sam 15,21 Bet žmonės ėmė iš grobio geriausias avis ir galvijus, kurie turėjo būti sunaikinti, norėdami aukoti Viešpačiui, tavo Dievui, Gilgale“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,15 Iš 32,22-23 Pr 3,13 pareigos
1 Sam 15,22 Samuelis atsakė: „Argi Viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą Viešpaties balsui? Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 6,6 Mk 12,33 Jer 7,22-23 Mch 6,6-8 Mt 12,7 Ps 40,6-8 Ps 50,8-9 Ps 51,16-17 Pat 21,3 Mok 5,1 Mt 9,13 Iz 1,11-17 Jer 11,7 Jer 26,13 Am 5,21-24 Mt 23,23 Heb 10,4-10 Iš 19,5 Jer 11,4 Mt 5,24 aukaaukojimas aukurasaukotisavinaiDievo klausytiduonos aukojimasdžiaugsmas cultuskeliasklausysiklusnūskūrinysnauja sandoranepaklusnumas Dievuipaaukojopakluskitepaklusnumaspaklusnumas Dievuipaklusnumas tėvamspaklustipigus garbinimasprie durųraganosriebalaiužbaigti gyvenimąvaikų aukojimasvaldziaviešpataujažmogaus pasiaukojimas
1 Sam 15,23 Nepaklusnumas yra kaip žyniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei Viešpaties žodį, Jis atmetė tave, kad nebebūtum karaliumi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 13,14 Pr 31,19 Pr 31,34 Iš 22,18 Kun 20,6 Kun 20,27 Sk 14,9 Įst 9,7 Įst 9,24 Įst 18,10-11 Joz 22,16-19 1 Sam 2,30 1 Sam 12,14-15 1 Sam 16,1 2 Kar 17,15-20 1 Krn 28,9 Job 34,37 Ps 107,11 Iz 8,19 Iz 19,3 Jer 28,16 Jer 29,32 Ez 2,5-8 2 Kor 6,16 Gal 5,20 Apr 21,8 Apr 22,15 apie stabusartinkitėsatmetimasauka stabamsbaimė niekasdidysis įsakymasdievo jėgahipnozėkristinaneklusnūs vaikaipadejimaspavydas šeimapuodžiussutrikimastavo jaunystėžiniuonis
1 Sam 15,24 Saulius atsakė Samueliui: „Aš nusidėjau, nes nepaklausiau Viešpaties įsakymo ir tavo žodžių, bet, bijodamas žmonių, paklusau jų balsui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 12,13 Pat 29,25 Iz 51,12-13 Sk 22,34 Pr 3,12 Pr 3,17 Iš 9,27 Iš 10,16 Iš 23,2 1 Sam 2,29 1 Sam 15,9 1 Sam 15,15 1 Sam 15,30 Job 31,34 Jer 38,5 Mt 27,4 Lk 23,20-25 Gal 1,10 Apr 21,8 baimėnusidėjo
1 Sam 15,25 Prašau, atleisk mano nuodėmę ir grįžk su manimi, kad galėčiau pagarbinti Viešpatį“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,17
1 Sam 15,26 Bet Samuelis atsakė Sauliui: „Aš neisiu su tavimi. Kadangi tu atmetei Viešpaties žodį, Viešpats atmetė tave, kad nebūtum Izraelio karaliumi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 13,14 1 Sam 16,1 1 Sam 15,23 Pr 42,38 Pr 43,11-14 1 Sam 2,30 1 Sam 15,31 Jer 6,19 Oz 4,6 Lk 24,28-29 2 Jn 1,11 tikėjimo laisvė
1 Sam 15,27 Samueliui apsisukus eiti, Saulius nutvėrė už jo apsiausto skverno ir tas suplyšo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 11,30-31 molio indasmoters aprangamoters rūbai
1 Sam 15,28 Ir Samuelis jam pasakė: „Viešpats šiandien atplėšė nuo tavęs Izraelio karalystę ir ją atidavė tavo artimui, geresniam už tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 28,17-18 1 Sam 2,7-8 1 Sam 13,14 1 Sam 16,12 1 Kar 11,30-31 Jer 27,5-6 Dan 4,17 Dan 4,32 Jn 19,11 Apd 13,22 Rom 13,1
1 Sam 15,29 Izraelio Galybė nemeluoja ir nepersigalvoja, nes Jis ne žmogus, kad persigalvotų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 23,19 Ez 24,14 Tit 1,2 Sk 14,28-29 Įst 33,27 1 Krn 29,11 Ps 29,11 Ps 68,35 Ps 95,11 Iz 45,24 Jl 3,16 2 Kor 12,9 Fil 4,13 2 Tim 2,13 Heb 6,18 atmestibaisus dievasdarnagailėtisjuozapatasnelaiminganeteisumasskundassunki dvasia
1 Sam 15,30 Saulius tarė: „Aš nusidėjau. Tačiau dabar, prašau, pagerbk mane tautos vyresniųjų bei Izraelio akivaizdoje ir grįžk su manimi, kad galėčiau pagarbinti Viešpatį, tavo Dievą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jn 5,44 Jn 12,43 Iz 29,13 Hab 2,4 Lk 18,9-14 2 Tim 3,5 atsiprašymo maldamurmėtinusidėjorealizacija
1 Sam 15,31 Samuelis sugrįžo su Sauliumi, ir Saulius pagarbino Viešpatį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį