Biblijos vartai

Atversta 1SAM12,6-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 20.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kai Jokūbas nuvyko į Egiptą ir jūsų tėvai šaukėsi Viešpaties, Viešpats siuntė Mozę ir Aaroną, kurie išvedė jūsų tėvus iš Egipto ir apgyvendino šitoje šalyje. Jei bijosite Viešpaties, Jam tarnausite, klausysite Jo balso ir nesipriešinsite Jo įsakymams, tai jūs ir jūsų karalius, kuris jus valdo, seksite Viešpatį, savo Dievą. Samuelis šaukėsi Viešpaties, ir Viešpats tą dieną siuntė perkūniją ir lietų.

1 Sam 12,6 Samuelis toliau kalbėjo tautai: „Liudytojas yra Viešpats, kuris paskyrė Mozę bei Aaroną ir išvedė jūsų tėvus iš Egipto šalies. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mch 6,4 Iš 6,26 Neh 9,9-14 Ps 77,19-20 Ps 78,12-72 Ps 99,6 Ps 105,26 Ps 105,41 Iz 63,7-14 Oz 12,13
1 Sam 12,7 Dabar sustokite ir klausykite, o aš bylinėsiuosi su jumis dėl visų Viešpaties teisių darbų, kuriuos Jis padarė jums ir jūsų tėvams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,18 Ts 5,11 Iz 5,3-4 Ez 18,25-30 Mch 6,1-5 Apd 17,3
1 Sam 12,8 Kai Jokūbas nuvyko į Egiptą ir jūsų tėvai šaukėsi Viešpaties, Viešpats siuntė Mozę ir Aaroną, kurie išvedė jūsų tėvus iš Egipto ir apgyvendino šitoje šalyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,14-16 Iš 2,23-24 Pr 46,5-7 Iš 3,9-10 Iš 4,27-31 Iš 6,26 Iš 12,51 Iš 14,30-31 Sk 20,15 Joz 1,2-4 Joz 1,6 Joz 3,10-13 1 Sam 10,18 1 Sam 12,6 Ps 44,1-3 Ps 78,54-55 Ps 105,44 Apd 7,15 Jokūbo
1 Sam 12,9 Kai jie užmiršo Viešpatį, savo Dievą, Jis atidavė juos į Siseros, Hacoro kariuomenės vado, rankas, į rankas filistinų ir Moabo karaliaus ir jie kariavo prieš jus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,12 Ts 4,2 Ts 10,7 Ts 13,1 Įst 32,18 Įst 32,30 Ts 2,14 Ts 3,7-8 Ts 3,31 Ps 106,21 Iz 50,1-2 Iz 63,10 Jer 2,32
1 Sam 12,10 Jie šaukėsi Viešpaties, sakydami: ‘Mes nusidėjome, nes apleidome Viešpatį ir tarnavome Baalui ir Astartei. Išgelbėk mus iš mūsų priešų rankos, ir mes Tau tarnausime’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 2,13 Ts 10,10 Ts 3,7 Ts 3,9 Ts 10,15-16 Ts 3,15 Ts 4,3 Ts 6,7 1 Sam 7,2 Ps 78,34-35 Ps 106,44 Iz 26,16 Iz 33,22 Lk 1,74-75 2 Kor 5,14-15 Marijos garbinimas
1 Sam 12,11 Viešpats siuntė Jerubaalą, Baraką, Jeftę ir Samuelį ir išgelbėjo jus iš jūsų priešų rankos, kurie supo jus, ir jūs gyvenote saugiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,32 Ts 6,14 Ts 4,6 1 Sam 7,13 Ts 8,29 Ts 8,35 Ts 11,1-33 Ts 13,1-16
1 Sam 12,12 Pamatę amonitų karalių Nahašą atžygiuojantį prieš jus, jūs sakėte: ‘Karalius mums tekaraliauja’, nors Viešpats, jūsų Dievas, yra jūsų karalius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 8,23 1 Sam 8,5-7 1 Sam 10,19 1 Sam 11,1-2 Pr 17,7 Iš 19,5-6 Sk 23,21 Ts 9,18 Ts 9,56-57 1 Sam 8,3 1 Sam 8,19-20 Ps 74,12 Iz 33,22 Oz 13,10 vyriausybė
1 Sam 12,13 Todėl dabar štai jūsų karalius, kurio reikalavote ir išsirinkote; Viešpats davė jums karalių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 10,24 Oz 13,11 1 Sam 8,5 1 Sam 9,20 1 Sam 11,15 Ps 78,29-31 Apd 13,21 mirti
1 Sam 12,14 Jei bijosite Viešpaties, Jam tarnausite, klausysite Jo balso ir nesipriešinsite Jo įsakymams, tai jūs ir jūsų karalius, kuris jus valdo, seksite Viešpatį, savo Dievą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 24,14 Kun 20,1-13 Įst 28,1-14 Joz 24,20 Ps 81,12-15 Iz 3,10 Rom 2,7 baimė niekasbijokite DievoDievo bijokitene baimėsViešpaties baimė
1 Sam 12,15 Bet jei neklausysite Viešpaties balso ir priešinsitės Jo įsakymams, tai Viešpaties ranka bus prieš jus, kaip buvo prieš jūsų tėvus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 24,20 Iz 1,20 1 Sam 12,9 Kun 26,14-30 Įst 28,15-68 1 Sam 5,9 Iz 3,11 Rom 2,8-9 nepaklusnumas
1 Sam 12,16 Stovėkite ir žiūrėkite į tą didelį dalyką, kurį Viešpats darys jums matant. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,13 Iš 14,31 1 Sam 12,7 1 Sam 15,16 didūs dalykaigydimasišgydėišgydymassaugus jame
1 Sam 12,17 Argi šiandien ne kviečių pjūtis? Aš šauksiuosi Viešpaties, ir Jis siųs perkūniją ir lietų, kad jūs suprastumėte ir pasimokytumėte, kokį didelį nusikaltimą padarėte Viešpaties akyse, prašydami sau karaliaus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 7,9-10 1 Sam 8,7 Pat 26,1 Jok 5,16-18 Joz 10,12 Ps 99,6 Jer 15,1 pjūtisžaibas
1 Sam 12,18 Samuelis šaukėsi Viešpaties, ir Viešpats tą dieną siuntė perkūniją ir lietų. Visi izraelitai labai išsigando Viešpaties ir Samuelio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,31 Ezr 10,9 Iš 9,23-25 Ps 106,12-13 Apr 11,5-6 atsiųsiu lietųgamtos nelaimeslietulietusorusuraganas
1 Sam 12,19 Ir jie sakė Samueliui: „Melsk už savo tarnus Viešpatį, savo Dievą, kad nemirtume, nes prie visų savo nusikaltimų pridėjome dar vieną, prašydami sau karaliaus!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 9,28 1 Jn 5,16 Iš 10,17 1 Sam 12,23 Pr 20,7 1 Sam 7,5 1 Sam 7,8 Job 42,8 Ps 78,34-35 Iz 26,16 Jer 15,1 Mal 1,9 Apd 8,24 Jok 5,15 užtarimas
1 Sam 12,20 Samuelis atsakė tautai: „Nebijokite. Tiesa, jūs nusikaltote, tačiau nepaliaukite sekę Viešpatį ir tarnaukite Jam visa širdimi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 11,16 Iš 20,19-20 Įst 31,29 Joz 23,6 Ps 40,4 Ps 101,3 Ps 125,5 Jer 3,1 1 Pt 3,16
1 Sam 12,21 Nenukrypkite prie tuščių dalykų, kurie negali duoti naudos nė išgelbėti, nes yra tušti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Hab 2,18 Jer 10,15 Jer 16,19 1 Kor 8,4 Įst 11,16 Įst 32,21 Ps 115,4-8 Iz 41,23-24 Iz 41,29 Iz 44,9-10 Iz 45,20 Iz 46,7 Jer 2,5 Jer 2,13 Jer 10,8 Jer 14,22 Jon 2,8
1 Sam 12,22 Viešpats neatstums jūsų dėl savo didžio vardo, nes Viešpačiui patiko išsirinkti jus savo tauta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 7,9 1 Kar 6,13 Ps 106,8 Įst 7,7-8 Jer 14,21 Iš 32,12 Įst 14,2 Ps 94,14 Ez 20,9 Ez 20,14 1 Pt 2,9 Iš 19,5-6 Sk 14,13-19 Įst 9,5 Įst 31,17 Įst 32,26-27 2 Kar 21,14 1 Krn 28,9 2 Krn 15,2 Iz 37,35 Iz 41,17 Iz 42,16 Iz 43,25 Iz 48,11 Jer 14,7 Jer 33,24-26 Rd 3,31-32 Rd 5,20 Mal 1,2 Mt 11,26 Jn 15,16 Rom 9,13-18 Rom 11,29 1 Kor 4,7 Ef 1,6 Ef 1,12 Fil 1,6 Heb 13,5 didingumasDievo garbėtapatybeveltuivienišas
1 Sam 12,23 O dėl manęs, tai taip nebus, kad aš nusidėčiau prieš Viešpatį, paliaudamas melstis už jus. Aš jus mokysiu eiti teisingu ir geru keliu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 8,36 Pat 4,11 Ps 34,11 Rom 1,9 Kol 1,9 2 Tim 1,3 2 Krn 6,27 Jer 6,16 1 Tes 3,10 Mok 12,10 Apd 12,5 Apd 20,20 Kol 1,28 jaelėkasdienė maldamaldamalda priešmokytojaistipri maldaužtarimasvardu
1 Sam 12,24 Tik bijokite Viešpaties ir Jam ištikimai tarnaukite visa savo širdimi. Jūs matėte, kokių didelių dalykų Jis padarė dėl jūsų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 10,21 Iz 5,12 Ps 126,2-3 Mok 12,13 Iš 12,13 Ezr 9,13-14 Job 28,28 Ps 111,10 Ps 119,80 Pat 1,7 Jn 1,47 Rom 12,1 Heb 12,29 buk istikimasdėkingiėjo vandeniukategoriškas žmoguspažinti tiesąšventųjų susirinkimotarnaujatarnaujametarnauti Viešpačiuitarnavimastarnavimas Dievuitarnavimo klaidaViešpaties baimėžmogus žmogui
1 Sam 12,25 Bet jei elgsitės nedorai, pražūsite jūs ir jūsų karalius“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 24,20 1 Sam 31,1-5 Įst 28,36 Iz 3,11 Oz 10,3 Įst 32,15-44

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį