Biblijos vartai

Atversta 1KAR20,15-45 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 29.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tada pranašas, atėjęs pas Izraelio karalių, jam tarė: „Eik, sustiprėk ir žiūrėk, ką darai, nes po metų Sirijos karalius vėl puls tave“. Tuomet Dievo vyras, priėjęs prie Izraelio karaliaus, tarė: „Taip sako Viešpats: ‘Kadangi sirai sakė, kad Viešpats yra kalnų Dievas, bet ne slėnių Dievas, tai Aš atiduosiu visą šitą daugybę į tavo rankas, kad jūs žinotumėte, jog Aš esu Viešpats’“. Jie, apsijuosę ašutinėmis, užsidėjo virves ir, atėję pas Izraelio karalių, tarė: „Tavo tarnas Ben Hadadas prašo: ‘Palik mane gyvą’“.

1 Kar 20,15 Sričių kunigaikščių jaunuolių buvo du šimtai trisdešimt du, o iš viso izraelitų – septyni tūkstančiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 7,7 Ts 7,16 1 Sam 14,2 1 Sam 14,6 1 Kar 19,18 2 Kar 13,7 2 Krn 14,11 Ps 106,40-43
1 Kar 20,16 Jis išėjo vidudienį; Ben Hadadas buvo nusigėręs, gerdamas palapinėje su trisdešimt dviem karaliais, jo sąjungininkais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 16,7 1 Kar 16,9 1 Kar 20,11-12 Pat 23,29-32 Mok 10,16-17 Iz 54,15 Oz 4,11
1 Kar 20,17 Sričių kunigaikščių jaunuoliai išėjo pirmieji. Ben Hadadas pasiuntė žvalgus, kurie jam pranešė: „Vyrai išėjo iš Samarijos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,14-15 1 Kar 20,19
1 Kar 20,18 Jis įsakė: „Jei jie eina taikos prašyti, suimkite juos gyvus, o jei eina kariauti, taip pat suimkite juos gyvus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 14,8-12 1 Sam 2,3-4 1 Sam 14,11-12 1 Sam 17,44 Pat 18,12
1 Kar 20,19 Sričių kunigaikščių jaunuoliai išėjo iš miesto, o kariuomenė sekė juos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 20,20 Jie žudė kiekvieną, kuris išėjo prieš juos, ir sirai bėgo, o izraelitai juos vijosi. Sirijos karalius Ben Hadadas pabėgo ant žirgo su raiteliais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,8 Ts 7,20-22 1 Sam 14,13-15 1 Sam 30,16-17 2 Sam 2,16 2 Kar 7,6-7 2 Kar 19,36 Ps 33,16 Ps 46,6 Mok 9,11
1 Kar 20,21 Izraelio karalius išėjo ir paėmė kovos vežimų ir žirgų, ir smarkiai sumušė sirus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,28 Ts 7,23-25 1 Sam 14,20-22 1 Sam 17,52 2 Kar 3,18 2 Kar 3,24
1 Kar 20,22 Tada pranašas, atėjęs pas Izraelio karalių, jam tarė: „Eik, sustiprėk ir žiūrėk, ką darai, nes po metų Sirijos karalius vėl puls tave“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 11,1 1 Kar 20,13 1 Kar 20,26 1 Kar 19,10 1 Kar 20,38 1 Kar 22,8 2 Kar 6,12 1 Krn 20,1 2 Krn 25,8 2 Krn 25,11 Ps 27,14 Ps 115,2-3 Pat 18,10 Pat 20,18 Iz 8,9 Iz 26,11 Iz 42,8 Jl 3,9-10 Ef 6,10 Damasko
1 Kar 20,23 Sirijos karaliaus tarnai kalbėjo karaliui: „Jų dievai yra kalnų dievai, todėl jie mus nugalėjo. Bet jei kariautume su jais lygumoje, mes juos nugalėtume. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,23 1 Sam 4,8 1 Kar 20,28 2 Kar 19,12 2 Krn 32,13-19 Ps 50,21-22 Ps 121,1-2 Iz 42,8 Rom 1,21-23
1 Kar 20,24 Padaryk šitaip: pašalink visus karalius iš jų vietų ir jų vieton paskirk vadus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,1 1 Kar 20,16 1 Kar 22,31 Pat 21,30
1 Kar 20,25 Surink kariuomenę, kokią praradai, taip pat atstatyk žirgų ir kovos vežimų skaičių. Tada kariausime su jais lygumoje ir tikrai juos nugalėsime“. Karalius paklausė jų patarimo ir taip padarė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 10,3
1 Kar 20,26 Metams praėjus, Ben Hadadas su savo kariuomene atėjo į Afeką kariauti su Izraeliu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 13,17 1 Kar 20,22 Joz 13,4 Joz 19,30 Ts 1,31 1 Sam 4,1 1 Sam 29,1 1 Kar 20,30
1 Kar 20,27 Izraelitai susirinko ir išėjo prieš juos. Izraelitai sustojo priešais juos lyg dvi mažos ožkų kaimenės, o sirų buvo pilnas kraštas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 6,5 1 Sam 13,5-8 Įst 32,30 Joz 1,11 Ts 7,8 1 Sam 14,2 2 Krn 32,7-8 Mok 9,11 ožys
1 Kar 20,28 Tuomet Dievo vyras, priėjęs prie Izraelio karaliaus, tarė: „Taip sako Viešpats: ‘Kadangi sirai sakė, kad Viešpats yra kalnų Dievas, bet ne slėnių Dievas, tai Aš atiduosiu visą šitą daugybę į tavo rankas, kad jūs žinotumėte, jog Aš esu Viešpats’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,13 1 Kar 17,18 Iš 6,7 Iš 7,5 Iš 8,22 Įst 29,6 Įst 32,27 Joz 7,8-9 1 Kar 13,1 1 Kar 20,22-23 2 Krn 20,14-20 Job 12,16-19 Ps 58,10-11 Ps 79,10 Iz 37,29-37 Jer 14,7 Ez 6,14 Ez 11,12 Ez 12,16 Ez 20,9 Ez 20,14 Ez 36,21-23 Ez 36,32 Ez 39,7 slėniu
1 Kar 20,29 Taip jie stovėjo pasiruošę vieni prieš kitus septynias dienas, ir septintą dieną prasidėjo kova. Izraelitai nužudė tą dieną šimtą tūkstančių sirų pėstininkų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 6,15 1 Sam 17,16 2 Sam 10,18 2 Krn 13,17 2 Krn 20,23-25 2 Krn 28,6 Ps 10,16 Iz 37,36 tris dienas
1 Kar 20,30 Likusieji pabėgo į Afeko miestą, kur ant likusių dvidešimt septynių tūkstančių užgriuvo mūras. Ben Hadadas irgi pabėgo į miestą ir pasislėpė vidiniame kambaryje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,25 2 Krn 18,24 1 Kar 20,26 1 Kar 20,10 1 Kar 20,20 Ps 18,25 Iz 24,18 Jer 48,44 Dan 4,37 Am 2,14-15 Am 5,19 Am 9,3 Lk 13,4
1 Kar 20,31 Jo tarnai kalbėjo jam: „Mes girdėjome, kad Izraelio karaliai yra gailestingi. Apsijuoskime ašutinėmis, užsidėkime virves ant kaklo ir išeikime pas Izraelio karalių. Gal jis paliks tave gyvą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,34 2 Sam 3,31 1 Kar 20,23 2 Sam 14,2 1 Kar 21,27-29 2 Kar 5,13 2 Kar 7,4 2 Kar 19,1-2 Est 4,1-3 Est 4,16 Job 2,4 Pat 20,28 Iz 16,5 Iz 22,12 Iz 37,1 Jon 3,5-6 Mt 10,28 Ef 1,7-8 Apr 11,3 puvimas
1 Kar 20,32 Jie, apsijuosę ašutinėmis, užsidėjo virves ir, atėję pas Izraelio karalių, tarė: „Tavo tarnas Ben Hadadas prašo: ‘Palik mane gyvą’“. Ahabas atsakė: „Jei jis dar gyvas, jis yra mano brolis“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,3-6 1 Sam 15,8-20 1 Kar 20,31 1 Kar 20,42 Job 12,17-18 Job 40,11-12 Iz 2,11-12 Iz 10,12 Dan 5,20-23 Abd 1,3-4
1 Kar 20,33 Vyrai tai palaikė geru ženklu ir pakartojo: „Ben Hadadas yra tavo brolis“. Karalius tarė: „Atveskite jį!“ Ben Hadadui atėjus, Ahabas pasisodino jį į savo vežimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 10,15 Pat 25,13 Lk 16,8 Apd 8,31 broliustikėjimo broliaivadina broliais
1 Kar 20,34 Ben Hadadas tarė jam: „Miestus, kuriuos mano tėvas atėmė iš tavo tėvo, grąžinu; tu įsteik prekyviečių Damaske, kaip mano tėvas buvo įsteigęs Samarijoje“. Ahabas atsakė: „Šitomis sąlygomis aš tave paleidžiu“. Juodu sudarė sutartį, ir Ahabas paleido Sirijos karalių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 15,20 1 Kar 20,42 1 Kar 22,31 2 Krn 16,4 2 Krn 18,30 Iz 8,12 Iz 26,10 Damaskodamasko upėsandora
1 Kar 20,35 Vienas iš pranašų, Viešpačiui paliepus, tarė savo draugui: „Mušk mane“. Bet tas atsisakė jį mušti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,17-18 2 Kar 2,15 1 Sam 10,12 1 Kar 13,1-2 1 Kar 20,37-38 2 Kar 2,3-7 2 Kar 4,1 2 Kar 4,38 Iz 8,18 Iz 20,2-3 Jer 27,2-3 Ez 4,3 Am 7,14 Mt 16,24
1 Kar 20,36 Tada jis jam sakė: „Kadangi nepaklausei Viešpaties žodžio, kai pasitrauksi nuo manęs, tave nužudys liūtas“. Kai jis pasitraukė, jį sutiko liūtas ir sudraskė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,22-23 1 Kar 13,21-24 1 Kar 13,26 Judo liūtasliūtai
1 Kar 20,37 Sutikęs kitą vyrą, jis vėl sakė: „Mušk mane“. Tas mušė jį ir sužeidė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 21,12 1 Kar 20,35
1 Kar 20,38 Po to pranašas nuėjęs atsistojo prie kelio ir laukė karaliaus. Jis užsirišo raištį ant akių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,2 2 Sam 14,2 1 Kar 22,30 Mt 6,16 pelenai
1 Kar 20,39 Karaliui praeinant, jis sušuko: „Tavo tarnas dalyvavo mūšyje. Vienas žmogus atvedė pas mane vyrą ir įsakė: ‘Saugok jį! Jei jis pabėgs, tu atsakysi savo gyvybe arba turėsi sumokėti talentą sidabro’. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 10,24 Iš 21,30 Ts 9,7-20 2 Sam 12,1-7 2 Sam 14,5-7 1 Kar 20,42 Job 36,18 Ps 49,7 Pat 6,35 Pat 13,8 Mk 12,1-12 1 Pt 1,18-19
1 Kar 20,40 Kai tavo tarnas buvo užsiėmęs šiuo bei tuo, jis pabėgo“. Izraelio karalius jam tarė: „Teismo sprendimą tu pats sau pasakei“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 12,5-7 Job 15,6 Mt 21,41-43 Mt 25,24-27 Lk 19,22
1 Kar 20,41 Jis skubiai nusiėmė raištį, ir Izraelio karalius atpažino, kad jis pranašas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 13,19 1 Kar 20,38 Job 2,8 Jer 6,26 pelenai
1 Kar 20,42 Pranašas jam tarė: „Taip sako Viešpats: ‘Kadangi tu paleidai vyrą, kurį Aš buvau paskyręs visiškam sunaikinimui, tai tavo gyvybė bus už jo gyvybę ir tavo tauta už jo tautą’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 22,31-37 1 Kar 20,39 1 Sam 15,9-11 1 Kar 20,34 2 Kar 6,24 2 Kar 8,12 2 Krn 18,33-34
1 Kar 20,43 Izraelio karalius vyko namo į Samariją paniuręs ir nepatenkintas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 21,4 1 Kar 22,8 Est 5,13 Est 6,12-13 Job 5,2 Pat 19,3

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį