Biblijos vartai

Atversta 1KAR16,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo per pranašą Jehuvą, Hananio sūnų, prieš Baašą ir jo namus už tai, kad jis darė pikta Viešpaties akivaizdoje, sukeldamas Jo pyktį savo darbais, kaip Jeroboamo namai, ir dėl to, kad išžudė juos. Dvidešimt šeštaisiais Judo karaliaus Asos metais Baašos sūnus Ela tapo Izraelio karaliumi Tircoje ir valdė dvejus metus. Elai puotaujant Tircoje pas Arcą, kuris buvo karaliaus rūmų prievaizdas, Zimris įėjo ir jį nužudė dvidešimt septintais Judo karaliaus Asos metais ir karaliavo jo vietoje.

1 Kar 16,1 Viešpats kalbėjo Hananio sūnui Jehuvui apie Baašą: En Lbd  2 Krn 19,2 2 Krn 20,34 1 Kar 16,7 2 Krn 16,7-10 1 Kar 15,33
1 Kar 16,2 „Aš tave pakėliau iš dulkių, išaukštinau ir padariau kunigaikščiu Izraelio tautai, o tu vaikščiojai Jeroboamo keliu ir įtraukei į nuodėmę mano tautą Izraelį, sukeldamas mano pyktį jų nusikaltimais. En Lbd  1 Kar 14,7 1 Kar 15,34 1 Sam 2,8 Iš 32,21 1 Sam 2,24 1 Sam 2,27-28 1 Sam 15,17-19 1 Sam 26,19 2 Sam 12,7-11 1 Kar 13,33-34 1 Kar 14,16 1 Kar 15,26 Ps 113,7-8 Mt 5,19 Lk 1,52 aukštinimaskaralius Ezekijasžydai karaliu
1 Kar 16,3 Aš atimsiu Baašos palikuonis ir jo namų palikuonis; su jo namais padarysiu taip, kaip padariau su Nebato sūnaus Jeroboamo namais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 14,10 1 Kar 15,29-30 1 Kar 16,11-12 1 Kar 21,21-24 Iz 66,24 Jer 22,19
1 Kar 16,4 Kas iš Baašos mirs mieste, tą suės šunys, o kas mirs lauke, tą les padangių paukščiai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,11 1 Kar 21,24 perlai kiaulėsšunyszerujos
1 Kar 16,5 Visi kiti Baašos darbai, jo veikla ir jo galybė yra aprašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,19 1 Kar 15,31 2 Krn 16,1-6 Damasko
1 Kar 16,6 Baaša užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Tircoje, o jo vietoje pradėjo karaliauti jo sūnus Ela. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 14,17 1 Kar 15,21 1 Kar 14,20 1 Kar 15,25 1 Kar 16,8 1 Kar 16,13-14
1 Kar 16,7 Viešpats kalbėjo per pranašą Jehuvą, Hananio sūnų, prieš Baašą ir jo namus už tai, kad jis darė pikta Viešpaties akivaizdoje, sukeldamas Jo pyktį savo darbais, kaip Jeroboamo namai, ir dėl to, kad išžudė juos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,14 Ps 115,4 Iz 2,8 Oz 1,4 Iš 20,5 1 Kar 15,27-29 1 Kar 16,1-2 2 Kar 10,30-31 Iz 10,6-7 Iz 44,9-20 Apd 2,23 Apd 4,27-28
1 Kar 16,8 Dvidešimt šeštaisiais Judo karaliaus Asos metais Baašos sūnus Ela tapo Izraelio karaliumi Tircoje ir valdė dvejus metus. En Lbd McGee mp3 Klausyti jėzus karaliussiraivadai
1 Kar 16,9 Zimris, pusės kovos vežimų viršininkas, sukėlė maištą prieš jį. Elai puotaujant Tircoje pas Arcą, kuris buvo karaliaus rūmų prievaizdas, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,2 Pr 39,4 1 Kar 18,3 Pr 15,2 Pr 24,10 Pr 39,9 1 Sam 25,36-38 2 Sam 13,28-29 1 Kar 15,27 1 Kar 20,16 2 Kar 9,14 2 Kar 9,30-33 2 Kar 12,20 2 Kar 15,10 2 Kar 15,25 2 Kar 15,30 Pat 23,29-35 Jer 51,57 Dan 5,1-4 Dan 5,30 Nah 1,10 Hab 2,15-16 Mt 24,49-51 Lk 21,34 DamaskoDamasko upėsusimokė
1 Kar 16,10 Zimris įėjo ir jį nužudė dvidešimt septintais Judo karaliaus Asos metais ir karaliavo jo vietoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 9,31
1 Kar 16,11 Tapęs karaliumi, Zimris išžudė visus Baašos namus ir nepaliko gyvo nei vieno vyro, nei giminaičių, nei draugų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,22 1 Kar 15,29 1 Kar 16,3 Ts 1,7 1 Sam 25,34 1 Kar 14,10
1 Kar 16,12 Taip Zimris sunaikino Baašos namus pagal Viešpaties žodį, kurį Jis kalbėjo prieš Baašą per pranašą Jehuvą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 16,1 1 Kar 14,18 1 Kar 16,3 1 Kar 16,7 2 Kar 14,25 2 Krn 10,15 Pat 26,6
1 Kar 16,13 Visa tai įvyko dėl visų Baašos ir jo sūnaus Elos nuodėmių, kurias jie darė ir į kurias įtraukė Izraelį, sukeldami Viešpaties, Izraelio Dievo, pyktį savo tuštybėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,21 1 Sam 12,21 1 Kar 15,30 Iz 41,29 2 Kar 17,15 Jer 10,3-5 Jer 10,8 Jer 10,15 Jon 2,8 Rom 1,21-23 1 Kor 8,4 1 Kor 10,19-20
1 Kar 16,14 Visi kiti Elos darbai ir veikla yra surašyta Izraelio karalių metraščių knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti bažnyčios altorius
1 Kar 16,15 Dvidešimt septintaisiais Judo karaliaus Asos metais Zimris karaliavo Izraelyje, Tircoje, septynias dienas. Žmonės tuo laiku buvo apsupę Gibetoną, priklausantį filistinams. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 15,27 Joz 19,44 Joz 21,23 1 Kar 16,8 2 Kar 9,31 Job 20,5 Ps 37,35
1 Kar 16,16 Sužinoję, kad Zimris sukėlė maištą ir nužudė karalių Elą, jie tą pačią dieną išrinko Izraelio karaliumi kariuomenės vadą Omrį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 16,30 2 Kar 8,26 2 Krn 22,2 Mch 6,16 mozė palapinespalapinių švente
1 Kar 16,17 Omris su visu Izraeliu ėjo iš Gibetono ir apgulė Tircą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 9,45 Ts 9,50 Ts 9,56-57 2 Kar 6,24-25 2 Kar 18,9-12 2 Kar 25,1-4 Lk 19,43-44 gyvasis
1 Kar 16,18 Zimris, matydamas, kad miestas paimtas, nuėjo į karaliaus namus, juos padegė ir žuvo liepsnose En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,23 1 Sam 31,4-5 Ts 9,54 Job 2,9-10 Mt 27,5 agresyvusasmuoatėjimasbrolio nužudymasdievas užmušagirnosispejimasišeitisjaunuoliskariuomenėkūno poreikiailaidojimo apeigosletargijamirkite saumomentasnašlyspakartaspaniekinapasakojimaipenkiasrūmaisauliussavižudybbėskaudususitaikykitesutuoktinisšlovinti dievąvaidinimasvynmedžiožemės drebėjimas
1 Kar 16,19 dėl savo nuodėmių, kuriomis nusidėjo, darydamas pikta Viešpaties akivaizdoje ir vaikščiodamas Jeroboamo keliais ir jo nuodėmėje, kurią šis padarė, įtraukdamas Izraelį į nuodėmę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 15,26 1 Kar 12,28 1 Kar 14,16 1 Kar 15,34 1 Kar 15,30 1 Kar 16,7 1 Kar 16,13 Ps 9,16 Ps 58,9-11 palaidojo
1 Kar 16,20 Visi kiti Zimrio darbai ir jo sąmokslas prieš karalių yra surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 16,5 1 Kar 16,14 1 Kar 16,27 1 Kar 14,19 1 Kar 15,31 1 Kar 22,39
1 Kar 16,21 Tada Izraelio tauta suskilo: pusė tautos palaikė Ginato sūnų Tibnį, norėdami paskelbti jį karaliumi, o kita pusė – Omrį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 15,25 1 Kar 15,28 1 Kar 16,8 1 Kar 16,29 Pat 28,2 Iz 9,18-21 Iz 19,2 Mt 12,25 1 Kor 1,12-13 Ef 4,3-5
1 Kar 16,22 Žmonės, palaikę Omrį, laimėjo prieš tuos, kurie sekė Tibnį, Ginato sūnų. Tibnis mirė, o Omris tapo karaliumi. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 16,23 Trisdešimt pirmaisiais Judo karaliaus Asos metais Omris pradėjo valdyti Izraelį ir karaliavo dvylika metų. Tircoje jis karaliavo šešerius metus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 15,21 1 Kar 16,8 1 Kar 16,29 2 Krn 22,2 Ahabasarbatinukasdvylikos metų
1 Kar 16,24 Jis nupirko iš Šemero Samarijos kalną už du talentus sidabro, pastatė miestą, jį sutvirtino ir pavadino Samarija, buvusio savininko Šemero vardu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,32 1 Kar 16,28-29 1 Kar 16,32 1 Kar 18,2 1 Kar 20,1 1 Kar 22,37 2 Kar 17,1 2 Kar 17,6 2 Kar 17,24 Jn 4,4-5 Apd 8,5-8
1 Kar 16,25 Omris darė pikta Viešpaties akivaizdoje, elgdamasis blogiau už visus savo pirmtakus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mch 6,16 1 Kar 14,9 1 Kar 16,30-31 1 Kar 16,33 išrinktoji tautakaraliai
1 Kar 16,26 Jis vaikščiojo Nebato sūnaus Jeroboamo keliais ir jo nuodėmėje, į kurią tas įtraukė Izraelį, kad sukeltų Viešpaties, Izraelio Dievo, pyktį savo tuštybėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 16,19 1 Kar 16,13 1 Kar 12,26-33 1 Kar 13,33-34 1 Kar 16,2 1 Kar 16,7 Ps 31,6 Jer 8,19 Jer 10,3 Jer 10,8 Jer 14,22 Jer 16,19 Jer 18,15 Apd 14,15 Rom 1,21-23
1 Kar 16,27 Visi kiti Omrio darbai ir jo galia, kurią jis parodė, yra surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 15,31 1 Kar 16,5 1 Kar 16,14 1 Kar 16,20
1 Kar 16,28 Karalius Omris užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Samarijoje. Jo vietoje pradėjo karaliauti jo sūnus Ahabas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Kar 16,29 Omrio sūnus Ahabas pradėjo karaliauti Izraelyje trisdešimt aštuntaisiais Judo karaliaus Asos metais ir karaliavo Samarijoje dvidešimt dvejus metus. En Lbd McGee mp3 Klausyti vadai
1 Kar 16,30 Ahabas, Omrio sūnus, darė pikta Viešpaties akivaizdoje labiau už visus savo pirmtakus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 16,25 1 Kar 14,9 1 Kar 21,25 1 Kar 16,31 1 Kar 16,33 2 Kar 3,2 Achabas
1 Kar 16,31 Negana to, kad jis vaikščiojo Nebato sūnaus Jeroboamo nuodėmėje, jis dar vedė sidoniečių karaliaus Etbaalo dukterį Jezabelę ir tarnavo Baalui bei garbino jį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 18,7 2 Kar 10,18 2 Kar 17,16 Įst 7,3-4 1 Kar 21,25-26 Pr 6,2 Pr 30,15 Sk 16,9 Joz 23,12-13 Ts 2,11 Ts 3,7 Ts 10,6 Ts 10,12 1 Kar 11,1-2 1 Kar 11,4-8 1 Kar 18,4 1 Kar 18,19 1 Kar 19,1-2 1 Kar 21,5-14 2 Kar 9,30-37 Neh 13,23-29 Iz 7,13 Ez 8,17 Ez 16,20 Ez 16,47 Ez 34,18 Apr 2,20 atsigręžimasBaalasBaalas dvasiaišdavikai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį