Biblijos vartai

Atversta 1KAR1,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Nuėjusi pas karalių Dovydą, paklausk jį: ‘Ar mano valdovas karalius neprisiekė man, savo tarnaitei, kad mano sūnus Saliamonas karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste? Atėjęs jis nusilenkė prieš karalių veidu iki žemės ir tarė: „Mano valdove karaliau, ar tu sakei, kad Adonijas karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste? Jei iš tikrųjų tai padaryta mano valdovo karaliaus paliepimu, tai kodėl nepranešei savo tarnui, kas sėdės tavo soste po tavęs?“ Karalius Dovydas tarė: „Pašaukite Batšebą!“ Jai įėjus ir atsistojus prieš karalių, jis tarė: „Kaip gyvas Viešpats, kuris išvadavo mane iš visokių bėdų, tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs, kaip tau prisiekiau Viešpačiu, Izraelio Dievu.

1 Kar 1,1 Karalius Dovydas paseno ir sulaukė daug metų. Gerai apklotas, jis nebesušildavo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,11 Pr 24,1 Joz 23,1-2 2 Sam 5,4 1 Krn 23,1 1 Krn 29,27-28 Ps 90,10 Lk 1,7 alebastriniskaraliaiseervadaizerujosAchabasmeilė santuokapranašas
1 Kar 1,2 Jo tarnai jam tarė: „Leisk mums, mūsų valdove karaliau, paieškoti jaunos mergaitės, kuri tau patarnautų, tave slaugytų, su tavimi miegotų ir tave sušildytų“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 16,5 Įst 10,8 Įst 13,6 1 Sam 16,21-22 2 Sam 12,3 2 Krn 29,11 Mok 4,11 Mch 7,5 brangintiikveptasšmeižtai
1 Kar 1,3 Jie ieškojo gražios mergaitės visame Izraelio krašte; suradę šunemietę Abišagą, atvedė ją pas karalių. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Joz 19,18 1 Sam 28,4 1 Kar 2,17-25 2 Kar 4,8 2 Kar 4,25 Est 2,2 Est 2,4 ametistasgazeleJeruzales dukraJeruzalės dukros
1 Kar 1,4 Mergaitė buvo labai graži; ji patarnavo karaliui ir slaugė jį, bet karalius jos nepažino. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 1,25 branginti
1 Kar 1,5 Hagitos sūnus Adonijas didžiavosi, sakydamas: „Aš būsiu karalius“. Jis įsigijo vežimų bei žirgų ir penkiasdešimt vyrų, kurie bėgtų pirma jo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,4 2 Sam 15,1 Iš 9,17 Įst 17,15-16 Ts 9,2 1 Kar 1,11 1 Kar 2,24 1 Krn 3,2 1 Krn 22,5-11 1 Krn 28,5 1 Krn 29,1 Pat 16,18 Pat 18,12 Iz 2,7 Lk 14,11 Lk 18,14 ambicijosametistaspasisakytisvečiuose
1 Kar 1,6 Tėvas nieko jam nedraudė ir neperspėjo taip nedaryti. Be to, jis buvo labai gražus ir gimęs po Abšalomo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Sam 3,3-4 1 Krn 3,2 1 Sam 3,13 1 Sam 9,2 1 Sam 10,23 2 Sam 14,25 Pat 22,15 Pat 23,13-14 Pat 29,15 Heb 12,5-6 garbinimo malda
1 Kar 1,7 Cerujos sūnus Joabas ir kunigas Abjataras sekė Adoniją ir jam padėjo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 20,25 1 Kar 2,22 1 Sam 22,20-23 2 Sam 8,16 2 Sam 15,12 2 Sam 15,24-29 2 Sam 15,35 2 Sam 20,23 1 Kar 2,26-35 1 Krn 11,6 Ps 2,2 džiūgauk
1 Kar 1,8 Bet kunigas Cadokas ir Jehojados sūnus Benajas, pranašas Natanas, Šimis, Rėjas ir Dovydo karžygiai nepalaikė Adonijo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 4,18 2 Sam 20,25 2 Sam 23,8-39 2 Sam 7,2-4 2 Sam 8,17-18 2 Sam 12,1-15 1 Kar 2,35 1 Krn 11,10-47 1 Krn 27,5-6 Ez 44,15 Zch 12,13
1 Kar 1,9 Kartą Adonijas aukojo avis, jaučius ir nupenėtus galvijus prie Cokeleto akmens, šalia En Rogelio versmės. Ta proga jis pasikvietė visus savo brolius, karaliaus sūnus, ir visus Judo vyrus, kurie tarnavo karaliui, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 17,17 Joz 15,7 2 Sam 13,23-27 2 Sam 15,11-12 Pat 15,8 akmenimisakmenissvečiuose
1 Kar 1,10 bet pranašo Natano, Benajo, karžygių ir savo brolio Saliamono jis nepakvietė. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 12,24 2 Sam 12,1-15 1 Kar 1,8 1 Kar 1,19
1 Kar 1,11 Natanas kalbėjo Saliamono motinai Batšebai: „Ar girdėjai, kad, mūsų valdovui Dovydui nežinant, Hagitos sūnus Adonijas tapo karaliumi? En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,4 2 Sam 7,12-17 2 Sam 12,24-25 1 Krn 22,9-10 1 Krn 28,4-5 1 Krn 29,1
1 Kar 1,12 Aš noriu tau patarti, kaip išgelbėti save ir savo sūnaus Saliamono gyvybę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 19,17 Ts 9,5 1 Kar 1,21 2 Kar 11,1 2 Krn 21,4 2 Krn 22,10 Pat 11,14 Pat 15,22 Pat 20,18 Pat 27,9 Jer 38,15 Mt 21,38 Apd 27,31
1 Kar 1,13 Nuėjusi pas karalių Dovydą, paklausk jį: ‘Ar mano valdovas karalius neprisiekė man, savo tarnaitei, kad mano sūnus Saliamonas karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste? Kodėl Adonijas dabar tapo karaliumi?’ En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,30 1 Kar 1,17 Įst 17,18 1 Kar 1,11 1 Kar 1,24 1 Kar 1,35 1 Kar 1,48 1 Kar 2,12 1 Krn 22,6-13 1 Krn 29,23 Ps 132,11-12 Iz 9,7 Jer 33,21 Lk 1,32-33
1 Kar 1,14 Tau tebekalbant su karaliumi, aš ateisiu ir patvirtinsiu tavo žodžius“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,17-27 2 Kor 13,1
1 Kar 1,15 Batšeba atėjo į karaliaus kambarį. Karalius buvo labai pasenęs, ir šunemietė Abišaga patarnavo jam. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,1 akys spindėsgazeleJeruzales dukraJeruzalės dukrosJėzaus mokiniųKristaus kelionėpriežastis pasekmėskurdžios aukosžūklė
1 Kar 1,16 Batšeba nusilenkė ir išreiškė pagarbą karaliui. Karalius klausė: „Ko nori?“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 20,41 1 Sam 24,8 1 Sam 25,23 1 Kar 1,23 1 Kar 2,20 Est 7,2 Mt 20,21 Mt 20,32
1 Kar 1,17 Ji jam atsakė: „Mano valdove, tu prisiekei Viešpačiu, savo Dievu, savo tarnaitei, sakydamas: ‘Tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs ir jis sėdės mano soste’. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,13 1 Kar 1,30 Pr 18,12 1 Pt 3,6
1 Kar 1,18 O dabar Adonijas, mano valdovui karaliui nežinant, tapo karaliumi! En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,24 2 Sam 15,10 1 Kar 1,5 1 Kar 1,11 1 Kar 1,27 Apd 3,17
1 Kar 1,19 Jis aukojo daugybę jaučių, nupenėtų galvijų bei avių ir pasikvietė karaliaus sūnus, kunigą Abjatarą ir kariuomenės vadą Joabą, bet tavo tarno Saliamono nepakvietė. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,7-10 1 Kar 1,25 džiūgauk
1 Kar 1,20 Dabar, mano valdove karaliau, viso Izraelio akys yra nukreiptos į tave, ką tu paskirsi į savo sostą po savęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Sam 23,2 1 Krn 22,8-10 1 Krn 28,5-6 1 Krn 28,10 1 Krn 29,1 2 Krn 20,12 Ps 25,15 Ps 123,2 Zch 3,9
1 Kar 1,21 Kitaip, mano valdovui karaliui atsigulus prie savo tėvų, aš ir mano sūnus Saliamonas būsime laikomi nusikaltėliais“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 31,16 1 Kar 2,10 Pr 15,15 2 Sam 7,12 1 Kar 2,15 1 Kar 2,22-24
1 Kar 1,22 Dar jai tebekalbant su karaliumi, atėjo pranašas Natanas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 24,15 Job 1,16-18 Dan 9,20
1 Kar 1,23 Buvo pranešta karaliui: „Atėjo pranašas Natanas“. Atėjęs jis nusilenkė prieš karalių veidu iki žemės En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,16 Rom 13,7 1 Pt 2,17
1 Kar 1,24 ir tarė: „Mano valdove karaliau, ar tu sakei, kad Adonijas karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste? En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,5 1 Kar 1,13-14 1 Kar 1,17-18
1 Kar 1,25 Jis šiandien aukojo daugybę jaučių, nupenėtų galvijų bei avių ir pakvietė visus karaliaus sūnus, kariuomenės vadus ir kunigą Abjatarą į vaišes. Jie valgo, geria ir šaukia: ‘Tegyvuoja karalius Adonijas!’ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 10,24 1 Kar 1,9 1 Kar 1,19 1 Sam 11,14-15 2 Sam 16,16 1 Kar 1,34 2 Kar 11,12 1 Krn 29,13 1 Krn 29,21 2 Krn 23,11 Mt 21,9 Mk 11,9-10 Lk 19,38
1 Kar 1,26 Bet manęs, tavo tarno, kunigo Cadoko, Jehojados sūnaus Benajo ir tavo sūnaus Saliamono jis nepakvietė. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,8 1 Kar 1,10 2 Sam 7,2 2 Sam 7,12-17 2 Sam 12,25 1 Kar 1,19
1 Kar 1,27 Jei iš tikrųjų tai padaryta mano valdovo karaliaus paliepimu, tai kodėl nepranešei savo tarnui, kas sėdės tavo soste po tavęs?“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,24 2 Kar 4,27 Jn 15,15
1 Kar 1,28 Karalius Dovydas tarė: „Pašaukite Batšebą!“ Jai įėjus ir atsistojus prieš karalių, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 
1 Kar 1,29 jis tarė: „Kaip gyvas Viešpats, kuris išvadavo mane iš visokių bėdų, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Sam 4,9 Pr 48,16 Ts 8,19 1 Sam 14,39 1 Sam 14,45 1 Sam 19,6 1 Sam 20,21 2 Sam 12,5 1 Kar 2,24 1 Kar 17,1 1 Kar 18,10 2 Kar 4,30 2 Kar 5,16 2 Kar 5,20 Ps 34,19-22 Ps 72,14 Ps 136,24 Ps 138,7 atpirkimas
1 Kar 1,30 tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs, kaip tau prisiekiau Viešpačiu, Izraelio Dievu. Jis sėdės soste vietoje manęs, ir tai aš padarysiu šiandien“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,13 1 Kar 1,17
1 Kar 1,31 Tada Batšeba nusilenkė veidu iki žemės, išreiškė karaliui pagarbą ir tarė: „Tegyvuoja mano valdovas karalius Dovydas per amžius!“ En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Dan 2,4 Dan 3,9 Neh 2,3 Dan 5,10 Dan 6,6 Dan 6,21 2 Sam 9,6 1 Kar 1,25 Est 3,2 Mt 21,37 Ef 5,33 Heb 12,9 statybos

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį