Biblijos vartai

Atversta 1 Sam 26,1-25 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 25.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Dovydas tarė hetitui Ahimelechui ir Cerujos sūnui Abišajui, Joabo broliui: „Kas eis su manimi į Sauliaus stovyklą?“ Abišajis atsakė: „Aš eisiu“. Jis šaukė žmonėms bei Nero sūnui Abnerui: „Argi neatsiliepsi, Abnerai?“ Abneras atsiliepė: „Kas tu esi, kad šauki karaliui?“ Dovydas atsakė Abnerui: „Tu esi galingas vyras. Kur dingo karaliaus ietis ir vandens ąsotis, kurie buvo jo galvūgalyje?“ Saulius, atpažinęs Dovydo balsą, tarė: „Ar tai tavo balsas, Dovydai, mano sūnau?“ Dovydas atsakė: „Taip, mano valdove karaliau.

1 Sam 26,1 Zifiečiai, atėję į Gibėją, pranešė Sauliui, kad Dovydas slapstosi Hachilos kalvose, prie Jesimono. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 23,19 Ps 54,1-7 Joz 15,24 Joz 15,55 1 Sam 26,3
1 Sam 26,2 Saulius su trimis tūkstančiais Izraelio rinktinių vyrų ėjo į Zifo dykumą ieškoti Dovydo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,2 1 Sam 13,2 1 Sam 23,23-25 1 Sam 24,17 Ps 38,12 Ps 140,4-9
1 Sam 26,3 Jis pasistatė stovyklą Hachilos kalvoje, prie Jesimono. Dovydas buvo dykumoje ir matė, kad Saulius ėjo į dykumą jo ieškoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,19 1 Sam 26,1
1 Sam 26,4 Tada Dovydas išsiuntė žvalgus ir sužinojo, kad Saulius tikrai atėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 2,1 Mt 10,16 sekimas
1 Sam 26,5 Dovydas atėjo į tą vietą, kurioje Saulius buvo pasistatęs stovyklą. Dovydas matė vietą, kur atsigulė Saulius ir Nero sūnus Abneras, jo kariuomenės vadas. Sauliaus palapinė buvo stovyklos viduryje, o kariai miegojo aplinkui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 17,55 1 Sam 14,50-51 1 Sam 17,20 1 Sam 9,1 2 Sam 2,8-12 2 Sam 3,7-8 2 Sam 3,27 2 Sam 3,33-38 1 Krn 9,39
1 Sam 26,6 Dovydas tarė hetitui Ahimelechui ir Cerujos sūnui Abišajui, Joabo broliui: „Kas eis su manimi į Sauliaus stovyklą?“ Abišajis atsakė: „Aš eisiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 7,10-11 2 Sam 2,18 Pr 10,15 Pr 15,20 1 Sam 14,6-7 2 Sam 11,6 2 Sam 11,21 2 Sam 11,24 2 Sam 12,9 2 Sam 16,9-10 2 Sam 18,5 2 Sam 23,18 2 Sam 23,39 1 Krn 2,15-16
1 Sam 26,7 Dovydas ir Abišajas, naktį nuėję tarp žmonių, rado Saulių miegantį palapinėje, o jo ietis buvo įsmeigta į žemę galvūgalyje. Abneras ir kariai gulėjo aplink jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Tes 5,2-3
1 Sam 26,8 Abišajas tarė Dovydui: „Dievas šiandien atidavė tavo priešą į tavo rankas. Leisk man jį vienu smūgiu prismeigti ietimi prie žemės“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 24,4 Įst 32,30 Joz 21,44 Ts 1,4 1 Sam 23,14 1 Sam 24,18-19 1 Sam 26,23 Ps 31,8 Nah 1,9 Rom 11,32 Gal 3,22-23 kova
1 Sam 26,9 Dovydas atsakė Abišajui: „Nežudyk jo! Kas pakeltų ranką prieš Viešpaties pateptąjį ir liktų nekaltas? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 1,14 2 Sam 1,16 1 Sam 24,6-7 Ps 105,15 mozė palapinesprisiliesk
1 Sam 26,10 Kaip Viešpats gyvas, Viešpats jį ištiks, ir ateis jo diena mirti, arba jis žus kare! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 47,29 Įst 31,14 1 Sam 25,38 1 Sam 31,6 Ps 37,13 Rom 12,19 Įst 32,35 1 Sam 25,26 1 Sam 24,15 Job 7,1 Job 14,5 Job 14,14 Ps 37,10 Ps 94,1-2 Ps 94,23 Mok 3,2 Lk 18,7 Heb 9,27 Apr 18,8
1 Sam 26,11 Apsaugok, Viešpatie, kad pakelčiau savo ranką prieš Viešpaties pateptąjį! Dabar imk jo galvūgalyje įsmeigtą ietį bei vandens ąsotį ir eikime“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 24,6 1 Sam 24,12 2 Sam 1,14 2 Sam 1,16 gerbimasnedaryti piktoprisiliesk
1 Sam 26,12 Dovydas paėmė ietį ir vandens ąsotį nuo Sauliaus galvūgalio, ir jie išėjo. Niekas nematė, nežinojo ir nepabudo; jie visi miegojo, nes Viešpats siuntė jiems gilų miegą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 2,21 Pr 15,12 Iz 29,10 1 Sam 24,4 1 Sam 26,7 Est 6,1
1 Sam 26,13 Dovydas perėjo į kitą pusę ir atsistojo kalno viršūnėje iš tolo, kad tarp jų būtų didelis atstumas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 9,7 1 Sam 24,8
1 Sam 26,14 Jis šaukė žmonėms bei Nero sūnui Abnerui: „Argi neatsiliepsi, Abnerai?“ Abneras atsiliepė: „Kas tu esi, kad šauki karaliui?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Sam 26,15 Dovydas atsakė Abnerui: „Tu esi galingas vyras. Kas tau lygus Izraelyje? Kodėl nesaugojai karaliaus, savo valdovo? Vienas žmogus buvo atėjęs karaliaus, tavo valdovo, nužudyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 26,16 Negerai padarėte. Kaip Viešpats gyvas, jūs verti mirties, nes jūs nesaugojote savo valdovo, Viešpaties pateptojo. Kur dingo karaliaus ietis ir vandens ąsotis, kurie buvo jo galvūgalyje?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 20,31 1 Sam 26,11 1 Sam 24,6 1 Sam 26,9 2 Sam 12,5 2 Sam 19,28 Ps 79,11 Ps 102,20 Ef 2,3 prisiliesk
1 Sam 26,17 Saulius, atpažinęs Dovydo balsą, tarė: „Ar tai tavo balsas, Dovydai, mano sūnau?“ Dovydas atsakė: „Taip, mano valdove karaliau. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,16 1 Sam 24,8
1 Sam 26,18 Kodėl, mano valdove, persekioji savo tarną? Ką aš padariau? Kuo nusikaltau? En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,9 1 Sam 24,11-14 1 Sam 17,29 Ps 7,3-5 Ps 35,7 Ps 69,4 Jn 8,46 Jn 10,32 Jn 18,23
1 Sam 26,19 Mano valdove karaliau, prašau, išklausyk savo tarno. Jei Viešpats tave sukurstė prieš mane, tepriima Jis auką, o jei žmonės – tegul jie būna prakeikti Viešpaties akivaizdoje, nes jie išvarė mane, kad neturėčiau dalies Viešpatyje, sakydami: ‘Eik ir tarnauk svetimiems dievams’. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 14,16 2 Sam 16,11 Pr 8,21 Joz 22,25-27 2 Sam 20,19 Ps 120,5 Pr 44,18 Kun 26,31 Įst 4,27-28 1 Sam 16,14-23 1 Sam 18,10 1 Sam 25,24 2 Sam 24,1 1 Kar 22,22 1 Krn 21,1 Ps 42,1-2 Ps 119,1-8 Pat 6,16-19 Pat 30,10 Iz 60,5 Rom 14,15 Gal 1,8-9 Gal 5,12 2 Tim 4,14
1 Sam 26,20 Tenebūna pralietas mano kraujas Viešpaties akivaizdoje, nes Izraelio karalius išėjo ieškoti blusos kaip žmogus, kuris medžioja kurapką kalnuose“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,14 1 Sam 2,9 1 Sam 25,29 Mt 26,47 Mt 26,55 bugštaujačesnakasgandraskaip elniaskarveliskurapkamedžioklėpaukščiaipistacijavarnosvarškė
1 Sam 26,21 Saulius atsakė: „Aš nusidėjau. Sugrįžk, mano sūnau Dovydai, aš tau nieko blogo nedarysiu, nes mano siela buvo brangi tavo akyse šiandien. Aš kvailai elgiausi ir labai klydau“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,24 1 Sam 24,17 Iš 9,27 1 Sam 15,30 Sk 22,34 1 Sam 18,30 1 Sam 26,24 1 Sam 27,4 Ps 49,8 Ps 116,15 Mt 27,4
1 Sam 26,22 Dovydas atsakė: „Štai tavo ietis, karaliau! Tegul vienas iš tavo jaunuolių ateina ir ją paima. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 26,23 Viešpats atlygins kiekvienam už jo teisumą ir ištikimybę. Viešpats buvo atidavęs tave šiandien į mano rankas, bet aš nepakėliau rankos prieš Viešpaties pateptąjį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,6-7 1 Sam 26,9 1 Sam 26,11 1 Kar 8,32 Neh 13,14 Ps 7,8-9 Ps 18,20-26 Ps 62,12 atlygisbuk istikimasDievo ištikimybėDievo ištikimiejiišperospalaimintaspalaimintiprisilieskveiksmasViešpaties ištikimybė
1 Sam 26,24 Ir štai, kaip šiandien buvo vertinga tavo gyvybė mano akyse, taip vertinga tegul būna ir mano gyvybė Viešpaties akyse; tegul Jis išlaisvina mane iš visų bėdų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 48,16 Ps 18,1 Ps 18,25 Ps 18,48 Ps 34,17-18 Ps 54,7 Ps 144,2 Mt 5,7 Mt 7,2 Apd 14,22 2 Kor 1,9-10 2 Tes 3,2 Apr 7,14 palaimintaspalaiminti
1 Sam 26,25 Saulius atsakė Dovydui: „Būk palaimintas, mano sūnau Dovydai! Tu daug padarysi ir pasieksi“. Po to Dovydas nuėjo savo keliu, o Saulius sugrįžo į savo vietą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 32,28 1 Sam 24,19 1 Sam 24,22 Sk 24,9-10 Pat 26,25 Iz 54,17 Oz 12,4 Rom 8,35 Rom 8,37 palaimintaspalaimintiveiksmas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį