Biblijos vartai

Atversta 1 Sam 23,1-29 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 28.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

1 Samuelio knyga

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Saulius sušaukė visus vyrus žygiui į Keilą prieš Dovydą ir jo vyrus. Dovydas klausė: „Ar Keilos vyrai išduos mane ir mano vyrus Sauliui?“ Viešpats atsakė: „Išduos“. Dovydas skubiai traukėsi nuo Sauliaus, nes Saulius su savo vyrais supo Dovydą ir jo vyrus, norėdami juos sugauti.

1 Sam 23,1 Dovydui pranešė, kad filistinai kariauja prieš Keilą ir plėšia klojimus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,44 Neh 3,17-18 Kun 26,16 Įst 28,33 Įst 28,51 Ts 6,4 Ts 6,11 Mch 6,15 odolamas
1 Sam 23,2 Dovydas klausė Viešpatį: „Ar man eiti ir mušti filistinus?“ Viešpats atsakė Dovydui: „Eik, sumušk filistinus ir išgelbėk Keilą“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,4 2 Sam 5,19 2 Sam 5,23 1 Sam 23,6 1 Sam 23,9-12 1 Sam 30,8 Sk 27,21 Joz 9,14 Ts 1,1 1 Krn 14,10 Ps 32,8 Pat 3,5-6 Jer 10,23
1 Sam 23,3 Dovydo vyrai jam tarė: „Štai mes bijome jau čia, Judo žemėje. Kaip mes eisime į Keilą prieš filistinų kariuomenę?“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,15 1 Sam 23,23 1 Sam 23,26 Ps 11,1 Jer 12,5
1 Sam 23,4 Dovydas dar kartą klausė Viešpatį. Viešpats jam atsakė: „Kelkis ir eik į Keilą; Aš atiduosiu filistinus į tavo rankas“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ts 7,7 Joz 8,7 Ts 6,39 1 Sam 28,6 2 Sam 5,19 2 Kar 3,18
1 Sam 23,5 Dovydas ir jo vyrai, nuėję į Keilą, kariavo su filistinais, nuvarė jų galvijus ir smarkiai juos sumušė. Taip Dovydas išgelbėjo Keilos gyventojus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 23,6 Ahimelecho sūnus Abjataras, bėgdamas pas Dovydą į Keilą, atsinešė ir efodą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 22,20 Iš 28,30-31 1 Sam 14,3 1 Sam 14,18 1 Sam 14,36-37 Beliarasdžiūgauk
1 Sam 23,7 Sauliui buvo pranešta, kad Dovydas atėjo į Keilą. Saulius tarė: „Dievas jį atidavė į mano rankas; jis pats užsidarė įeidamas į miestą su vartais ir užkaiščiais“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 14,3 Iš 15,9 Ts 16,2-3 1 Sam 23,14 1 Sam 24,4-6 1 Sam 26,8-9 Job 20,5 Ps 71,10-11 Lk 19,43-44 geležine lazdasaulės vartaiuž vartų
1 Sam 23,8 Saulius sušaukė visus vyrus žygiui į Keilą prieš Dovydą ir jo vyrus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 23,9 Dovydas sužinojo, kad Saulius slapčia rengia jam pikta, ir tarė kunigui Abjatarui: „Atnešk efodą“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 30,7 1 Sam 23,6 Sk 27,21 1 Sam 14,18 1 Sam 22,20 Jer 11,18-19 Jer 33,3 Apd 9,24 Apd 14,6 Apd 23,16-18 džiūgauk
1 Sam 23,10 Dovydas meldėsi: „Viešpatie, Izraelio Dieve, tavo tarnas išgirdo, kad Saulius rengiasi ateiti į Keilą ir sunaikinti miestą dėl manęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 18,24 1 Sam 22,19 1 Sam 23,8 Est 3,6 Pat 28,15 Rom 3,15-16
1 Sam 23,11 Ar Keilos gyventojai išduos mane į jo rankas? Ar Saulius ateis, kaip tavo tarnas girdėjo? Viešpatie, Izraelio Dieve, meldžiu, pasakyk savo tarnui“. Viešpats atsakė: „Jis ateis“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 50,15 Jer 33,3 Mt 7,7-8 pasidavimas
1 Sam 23,12 Dovydas klausė: „Ar Keilos vyrai išduos mane ir mano vyrus Sauliui?“ Viešpats atsakė: „Išduos“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,20 1 Sam 23,7 Ps 31,8 Ps 62,1 Ps 118,8 Mok 9,14-15 Iz 29,15 Heb 4,13
1 Sam 23,13 Tada Dovydas ir jo vyrai, kurių buvo apie šešis šimtus, išėję iš Keilos, ėjo, kur galėjo eiti. Kai Sauliui buvo pranešta, kad Dovydas pabėgo iš Keilos, jis atšaukė savo žygį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 22,2 1 Sam 25,13 1 Sam 30,9-10 2 Sam 15,20
1 Sam 23,14 Dovydas apsistojo dykumos tvirtovėse ir pasiliko kalne Zifo dykumoje. Saulius visą laiką jo ieškojo, tačiau Dievas neatidavė jo į Sauliaus rankas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 54,3-4 Joz 15,24 Joz 15,55 Ps 32,7 1 Sam 23,7 1 Sam 27,1 Ps 11,1-3 Ps 37,32-33 Pat 1,16 Pat 4,16 Pat 21,30 Jer 36,26 Rom 8,31 2 Tim 3,11 2 Tim 4,17-18 dovydo bokstasdovydo bokštasgriauti tvirtoves
1 Sam 23,15 Dovydas matė, kad Saulius išėjo ieškoti jo gyvybės, ir Dovydas buvo Zifo tyruose, miške. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 23,16 Sauliaus sūnus Jehonatanas atėjo pas Dovydą į mišką ir sustiprino jo ranką Dieve. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Neh 2,18 Įst 3,28 1 Sam 30,6 Job 4,3-4 Job 16,5 Pat 27,9 Pat 27,17 Mok 4,9-12 Iz 35,3-4 Ez 13,22 Lk 22,32 Lk 22,43 Ef 6,10 2 Tim 2,1 Heb 12,12-13 lauko gėlė
1 Sam 23,17 Ir jis tarė jam: „Nebijok, mano tėvas Saulius tavęs neras. Tu tapsi Izraelio karaliumi, o aš būsiu šalia tavęs. Mano tėvas Saulius tai žino“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 20,31 1 Sam 24,20 Iz 54,17 Heb 13,6 Job 5,11-15 Ps 27,1-3 Ps 46,1-2 Ps 91,1-2 Pat 14,26 Pat 19,21 Iz 41,10 Iz 41,14 Lk 12,32 Apd 5,39 Apd 28,16 Rom 15,24 materialumasnukaltas ginklas
1 Sam 23,18 Juodu Viešpaties akivaizdoje padarė sandorą. Dovydas pasiliko miške, o Jehonatanas sugrįžo į savo namus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 18,3 1 Sam 20,42 2 Sam 21,7 2 Sam 9,1 1 Sam 20,12-17 Dievi sandorosdovydo sandora
1 Sam 23,19 Zifiečiai nuėjo pas Saulių į Gibėją ir pranešė: „Dovydas slapstosi pas mus kalnų tvirtovėse, miškuose ir Hachilos kalvose, į pietus nuo Jesimono. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 26,1 1 Sam 26,3 Ps 54,1-7 1 Sam 22,7-8 Pat 29,12
1 Sam 23,20 Taigi dabar, karaliau, ateik, kaip tavo siela to trokšta, o mūsų darbas bus atiduoti jį į karaliaus rankas“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,12 Įst 18,6 2 Sam 3,21 1 Kar 21,11-14 2 Kar 10,5-7 Ps 54,3 Ps 112,10 Pat 11,23 Pat 29,26 sniegas
1 Sam 23,21 Saulius tarė: „Viešpats telaimina jus, kad manęs pasigailėjote. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 22,8 Ts 17,2 Ps 10,3 Iz 66,5 Mch 3,11
1 Sam 23,22 Eikite, viską paruoškite ir sužinokite vietą, kur jis yra ir kas jį ten matė; man pranešta, kad jis esąs labai gudrus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Job 5,13
1 Sam 23,23 Išžvalgykite ir sužinokite visas slėptuves, kuriose jis slapstosi; tada sugrįžkite pas mane su tikromis žiniomis ir aš eisiu su jumis. Jei jis tebėra krašte, aš surasiu jį visuose Judo tūkstančiuose“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 10,36 2 Sam 17,11-13 1 Kar 18,10 Pat 1,16 Mch 5,2 Mk 14,1 Mk 14,10-11 Jn 18,2-3 Rom 3,15-16
1 Sam 23,24 Jie nuėjo į Zifą pirma Sauliaus. Dovydas ir jo vyrai buvo Maono dykumoje, lygumoje į pietus nuo Jesimono. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Joz 15,55 1 Sam 25,2
1 Sam 23,25 Saulius ir jo vyrai išėjo jo ieškoti. Dovydui apie tai buvo pranešta, todėl jis pasitraukė į Maono dykumą prie uolos. Saulius, tai išgirdęs, vijosi Dovydą į Maono dykumą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ts 15,8 1 Sam 23,28
1 Sam 23,26 Saulius ėjo viena kalno puse, o Dovydas su savo vyrais – kita. Dovydas skubiai traukėsi nuo Sauliaus, nes Saulius su savo vyrais supo Dovydą ir jo vyrus, norėdami juos sugauti. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 17,9 1 Sam 19,12 1 Sam 20,38 2 Sam 15,14 2 Sam 17,21-22 2 Krn 20,12 Ps 17,11 Ps 22,12 Ps 22,16 Ps 31,22 Ps 118,11-13 Ps 140,1-9 2 Kor 1,8 Apr 20,9
1 Sam 23,27 Tačiau pas Saulių atėjo pasiuntinys su pranešimu: „Skubiai sugrįžk, nes filistinai užpuolė kraštą“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 19,9 Pr 22,14 Įst 32,36 1 Krn 14,13 Ps 116,3 Apr 12,16
1 Sam 23,28 Saulius liovėsi vijęs Dovydą, sugrįžo ir kariavo su filistinais. Todėl ta vieta pavadinta Perskyrimo uola. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook
iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį