Biblijos vartai

Atversta 1 Sam 22,1-23 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tada edomitas Doegas, stovėjęs su Sauliaus tarnais, tarė: „Aš mačiau Jesės sūnų Nobe pas Ahitubo sūnų Ahimelechą, kuris atsiklausė Viešpaties dėl jo, davė jam maisto ir filistino Galijoto kardą“. Saulius pakvietė Ahitubo sūnų kunigą Ahimelechą ir visus jo tėvo namus, kunigus, buvusius Nobe. Ahimelechas tarė karaliui: „Kuris iš tavo tarnų yra toks ištikimas, kaip Dovydas, karaliaus žentas, einąs ten, kur tu liepi, ir gerbiamas tavo namuose?

1 Sam 22,1 Dovydas, išėjęs iš ten, pabėgo į Adulamo olą. Tai išgirdę, jo broliai ir visi tėvo namai atėjo pas jį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Joz 12,15 Joz 15,35 1 Krn 11,15 Ps 57,1-11 Ps 142,1-7 1 Sam 21,10-15 2 Sam 23,13-14 Ps 34,1 Mch 1,3 Mch 1,15 Heb 11,38 džiūgaukjesės sūnus
1 Sam 22,2 Žmonės, kurie buvo prislėgti, prasiskolinę ir nepatenkinti, rinkosi pas Dovydą; jis tapo jų viršininku. Su juo buvo apie keturis šimtus vyrų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ts 11,3 1 Sam 25,13 1 Sam 1,10 1 Sam 9,16 1 Sam 23,13 1 Sam 25,15-16 1 Sam 30,6 1 Sam 30,22-24 Ts 18,25 2 Sam 5,2 2 Sam 17,8 2 Kar 20,5 1 Krn 11,15-19 Ps 72,12-14 Pat 31,6 Mt 9,12-13 Mt 11,12 Mt 11,28 Mt 18,25-34 Heb 2,10
1 Sam 22,3 Iš ten Dovydas nuėjo į Moabo Micpą. Ir jis sakė Moabo karaliui: „Prašau, leisk mano tėvui ir motinai apsistoti pas jus, kol sužinosiu, ką Dievas darys su manimi“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 47,11 Iš 20,12 Ts 11,29 Rūt 1,1-4 Rūt 4,10 Rūt 4,17 1 Sam 3,18 1 Sam 14,47 2 Sam 15,25-26 Mt 15,4-6 Fil 2,23-24 1 Tim 5,4 abejojantisabejojimasjesės sūnus
1 Sam 22,4 Jis paliko tėvus pas Moabo karalių; jie gyveno pas jį, kol Dovydas buvo tvirtovėje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,1-6 2 Sam 23,13-14 2 Sam 24,11 1 Krn 12,16 1 Krn 21,9 1 Krn 29,29 2 Krn 29,25 Neh 6,11 Ps 11,1 Iz 8,12-14 Mt 10,23
1 Sam 22,5 Pranašas Gadas tarė Dovydui: „Nepasilik kalnų tvirtovėje. Keliauk į Judo žemę“. Dovydas išėjo ir atėjo į Hereto mišką. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 21,9 1 Krn 29,29 2 Krn 29,25 2 Sam 24,11
1 Sam 22,6 Saulius sužinojo, kad pasirodė Dovydas ir jo būrys. Tuo metu Saulius sėdėjo Gibėjos aukštumoje po medžiu, laikydamas ietį rankoje; visi jo tarnai stovėjo aplink jį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 21,33 Ts 4,5 1 Sam 18,10 1 Sam 19,9 1 Sam 20,33
1 Sam 22,7 Jis tarė savo tarnams: „Benjaminai, klausykite. Ar Jesės sūnus duos jums visiems laukų bei vynuogynų ir jus padarys tūkstantininkais ir šimtininkais, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 8,11-12 1 Sam 8,14-15 1 Sam 18,14 1 Sam 20,27 1 Sam 20,30 1 Sam 22,9 1 Sam 22,13 1 Sam 25,10 2 Sam 20,1 1 Kar 12,16 Iz 11,1 Iz 11,10 vynuogynai
1 Sam 22,8 kad jūs visi susimokėte prieš mane ir nebuvo nė vieno, kuris praneštų man, kad mano sūnus yra susitaręs su Jesės sūnumi? Tarp jūsų nėra nė vieno, kuris būtų manęs gailėjęsis ir man pranešęs, kad mano sūnus sukurstė mano tarną tykoti manęs, kaip šiandien matome“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 18,3 1 Sam 23,21 1 Sam 20,2 1 Sam 20,8 1 Sam 20,13-17 1 Sam 20,30-34 1 Sam 20,42 1 Sam 23,16-18 Job 33,16 susimokė
1 Sam 22,9 Tada edomitas Doegas, stovėjęs su Sauliaus tarnais, tarė: „Aš mačiau Jesės sūnų Nobe pas Ahitubo sūnų Ahimelechą, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 52,1-9 1 Sam 14,3 1 Sam 21,1-15 Pat 19,5 Pat 29,12 Ez 22,9 Mt 26,59-61 išdavystė
1 Sam 22,10 kuris atsiklausė Viešpaties dėl jo, davė jam maisto ir filistino Galijoto kardą“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 27,21 1 Sam 23,2 1 Sam 23,4 1 Sam 30,8 1 Sam 10,22 1 Sam 21,6-9 1 Sam 22,13 1 Sam 22,15 1 Sam 23,12
1 Sam 22,11 Saulius pakvietė Ahitubo sūnų kunigą Ahimelechą ir visus jo tėvo namus, kunigus, buvusius Nobe. Jie visi atėjo pas Saulių. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rom 3,15
1 Sam 22,12 Saulius tarė: „Paklausyk, Ahitubo sūnau“. Tas atsiliepė: „Aš čia, mano valdove“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 22,7 1 Sam 22,13 2 Sam 9,6 Iz 65,1
1 Sam 22,13 „Kodėl tu ir Jesės sūnus susitarėte prieš mane? Tu davei jam duonos, kardą ir klausei Dievą dėl jo, kad jis tykotų manęs, kaip šiandien matome“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 22,8 Ps 119,69 Am 7,10 Lk 23,2-5
1 Sam 22,14 Ahimelechas tarė karaliui: „Kuris iš tavo tarnų yra toks ištikimas, kaip Dovydas, karaliaus žentas, einąs ten, kur tu liepi, ir gerbiamas tavo namuose? En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 19,4-5 1 Sam 20,32 1 Sam 17,25 1 Sam 18,13 1 Sam 18,27 1 Sam 21,2 1 Sam 22,13 1 Sam 24,11 1 Sam 26,23 2 Sam 22,23-25 Pat 24,11-12 Pat 31,8-9
1 Sam 22,15 Argi aš tik tada pradėjau klausti Dievą dėl jo? Tebūna tai toli nuo manęs. Nekaltink, karaliau, savo tarno ir mano tėvo namų, nes tavo tarnas nežinojo apie tai nei daug, nei mažai“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 25,36 Pr 20,5-6 2 Sam 15,11 2 Kor 1,12 1 Pt 3,16-17
1 Sam 22,16 Karalius tarė: „Tu, Ahimelechai, ir visi tavo tėvo namai neišvengsite mirties“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 24,16 1 Sam 14,44 1 Sam 20,31 1 Kar 18,4 1 Kar 19,2 Est 3,6 Pat 28,15 Dan 2,5 Dan 2,12 Dan 3,19-20 Mt 2,16 Apd 12,19
1 Sam 22,17 Karalius įsakė savo sargybai: „Nužudykite Viešpaties kunigus, nes jie yra su Dovydu; jie žinojo, kad jis pabėgo, bet man nepranešė“. Bet karaliaus tarnai nenorėjo žudyti Viešpaties kunigų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 1,17 1 Sam 8,11 1 Sam 14,45 1 Sam 20,33 1 Sam 22,13 1 Sam 25,17 2 Sam 15,1 1 Kar 1,5 1 Kar 18,4 2 Kar 1,13-14 2 Kar 10,25 Apd 4,19
1 Sam 22,18 Tada karalius tarė Doegui: „Eik tu ir nužudyk kunigus“. Tą dieną edomitas Doegas puolė ir nužudė aštuoniasdešimt penkis vyrus, nešiojusius lininį efodą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 28,40 1 Sam 2,18 1 Sam 2,28 1 Sam 2,30-33 1 Sam 2,36 1 Sam 3,12-14 2 Krn 24,21 Oz 5,11 Oz 7,3 Mch 6,16 Sof 3,3 Apd 26,10-11 dovydas šokomėlynas siūlas
1 Sam 22,19 Nobe jis kardu išžudė vyrus, moteris, vaikus, kūdikius, taip pat jaučius, asilus ir avis. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 15,3 Joz 6,17 Joz 6,21 1 Sam 15,9 1 Sam 21,1 1 Sam 22,9 1 Sam 22,11 Neh 11,32 Iz 10,32 Oz 10,14 Jok 2,13 sunaikink viska
1 Sam 22,20 Ištrūko tik Abjataras, Ahitubo sūnaus Ahimelecho sūnus, ir pabėgo pas Dovydą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,6 1 Sam 30,7 1 Kar 2,26-27 1 Sam 23,9 1 Sam 2,33 1 Sam 4,12 2 Sam 20,25 Job 1,15-17 Job 1,19 džiūgauk
1 Sam 22,21 Abjataras pranešė Dovydui, kad Saulius išžudė Viešpaties kunigus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 22,22 Dovydas tarė Abjatarui: „Pamatęs ten stovintį edomitą Doegą, aš žinojau, kad jis tikrai praneš Sauliui. Aš kaltas, kad žuvo tavo tėvo giminės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 21,1-9 Ps 44,22 džiūgauk
1 Sam 22,23 Pasilik pas mane, nebijok. Kas ieško mano gyvybės, ieško ir tavo. Bet su manimi tu esi saugus“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 2,26 Mt 24,9 Jn 10,28-30 Jn 15,20 Jn 16,2-3 Jn 17,12 Jn 18,9 Heb 12,1-3 apie draugaDievo draugaidraugaidraugais vadinudraugasdraugystėgeriausias draugasjonatanas draugystėmeilė artimajammylėk artimanuoširdi draugystėpagalba drauguisaves pervertinimastrigubaviešpaties draugas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį