Biblijos vartai

Atversta 1 Sam 17,1-58 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 58.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Dovydas klausė šalia jo stovėjusių vyrų: „Ką gaus tas vyras, kuris nukaus šitą filistiną ir pašalins Izraelio gėdą? Filistinas sakė Dovydui: „Ar aš šuo, kad tu eini prieš mane su lazda?“ Ir filistinas keikė Dovydą savo dievais. Kai Dovydas, nukovęs filistiną, sugrįžo, Abneras atvedė jį pas Saulių; jis tebelaikė filistino galvą rankose.

1 Sam 17,1 Filistinai surinko savo kariuomenę karui. Jie susirinko Sochojo mieste, kuris priklauso Judui, ir pastatė stovyklą tarp Sochojo ir Azekos, Efes Damime. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,35 1 Sam 13,5 1 Krn 11,13 2 Krn 28,18 Joz 10,10-11 Ts 3,3 1 Sam 7,7 1 Sam 14,46 1 Sam 14,52 2 Krn 11,7 Jer 34,7 naudoti jėgapavydaszudikas
1 Sam 17,2 Saulius ir Izraelio vyrai susirinko ir pasistatė stovyklą Elos slėnyje, ir pasiruošė kautynėms su filistinais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 21,9 1 Sam 17,19 šventojoje žemėje
1 Sam 17,3 Filistinai stovėjo ant kalno vienoje kelio pusėje, o izraelitai – ant kalno kitoje; tarp jų buvo slėnis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Sam 17,4 Iš filistinų stovyklos išėjo galiūnas, vardu Galijotas iš Gato, šešių uolekčių ir vieno sprindžio ūgio. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 11,22 Įst 3,11 1 Sam 17,23 1 Sam 21,9-10 1 Sam 27,4 2 Sam 21,16-22 1 Krn 11,23 1 Krn 20,4-8 Am 2,9 simuliacijašilo
1 Sam 17,5 Ant galvos jis turėjo varinį šalmą ir buvo apsivilkęs šarvų marškiniais, kurie svėrė penkis tūkstančius šekelių vario. En Lbd McGee mp3 Klausyti šilo
1 Sam 17,6 Variniai antblauzdžiai dengė jo blauzdas ir varinis skydas pečius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,45 1 Kar 10,16 2 Krn 9,15 Simonas kojos
1 Sam 17,7 Jo ieties kotas buvo kaip audėjo staklių riestuvas, o jo ieties smaigalys svėrė šešis šimtus šekelių geležies; prieš jį ėjo ginklanešys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 21,19 1 Sam 17,41 1 Krn 11,23 1 Krn 20,5 geležine lazda
1 Sam 17,8 Jis sustojo ir šaukė Izraelio kariuomenei, sakydamas: „Kodėl išėjote kariauti? Argi aš ne filistinas, o jūs ne Sauliaus tarnai? Išrinkite vyrą, ir tegul jis ateina pas mane. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 8,17 1 Sam 17,26 2 Sam 11,11 1 Krn 21,3
1 Sam 17,9 Jei jis sugebės nugalėti ir užmušti mane, tai mes jums tarnausime, o jei aš jį nugalėsiu ir užmušiu, tai jūs tapsite mūsų tarnais“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 11,1
1 Sam 17,10 Filistinas tarė: „Aš šiandien tyčiojuos iš Izraelio kariuomenės; duokite vyrą, kad su manim kautųsi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,45 2 Sam 21,21 1 Sam 17,36 1 Sam 17,25-26 Sk 23,7-8 2 Sam 23,9 Neh 2,19 Job 40,9-12 Ps 9,4-5 Pat 16,18 Jer 9,23 Dan 4,37
1 Sam 17,11 Saulius ir visas Izraelis, išgirdę šituos filistino žodžius, labai nusigando. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 31,8 Joz 1,9 Ps 27,1 Pat 28,1 Iz 51,12-13 Iz 57,11 abejojantisabejojimas
1 Sam 17,12 Dovydas buvo efratiečio Jesės iš Judo Betliejaus sūnus. Jesė turėjo aštuonis sūnus, jis pats Sauliaus dienomis buvo pasenęs ir vienas iš seniausių vyrų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 35,19 1 Sam 16,18 Rūt 4,22 1 Sam 16,1 1 Sam 16,10-11 1 Sam 17,58 1 Krn 2,13-16 Ps 132,6 Mch 5,2 Mt 1,6 Mt 2,1 Mt 2,6 Lk 3,31-32 Betliejusjesės sūnus
1 Sam 17,13 Trys vyresnieji Jesės sūnūs išėjo su Sauliumi į karą: pirmagimis Eliabas, antrasis Abinadabas ir Šama. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 2,13 1 Sam 16,6-9 1 Sam 17,28 2 Sam 13,3 2 Sam 13,32 2 Sam 21,21 jesės sūnus
1 Sam 17,14 Dovydas buvo jauniausias. Trys vyresnieji išėjo su Sauliumi, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,11 Pr 25,23
1 Sam 17,15 o Dovydas sugrįžo iš Sauliaus pas tėvą į Betliejų avių ganyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,11 1 Sam 16,19-23 karalius dovydasvienas piemuo
1 Sam 17,16 Filistinas keturiasdešimt dienų kiekvieną rytą ir vakarą išeidavo ir rodydavo save. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 4,2 Lk 4,2 klaidžiojo dykumojeperėjus dykumą
1 Sam 17,17 Jesė sakė savo sūnui Dovydui: „Imk efą paskrudintų grūdų bei dešimt duonos kepalų ir skubiai nunešk į stovyklą savo broliams. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,18 Rūt 2,14 2 Sam 17,28 Mt 7,11 Lk 11,13 Danieliaus išmintisDievo duonajesės sūnusmanosmiežiaimoteris maistasnevalgykiterijūnassvečiai
1 Sam 17,18 Dešimt šitų sūrių nunešk savo brolių tūkstantininkui. Pasiteirauk, kaip sekasi tavo broliams, ir sugrįžęs pranešk man“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,14 1 Sam 16,20 2 Sam 17,29 Job 10,10 Apd 15,36 1 Tes 3,5-6 Danieliaus išmintismiežiaimoteris maistasnevalgykitepasižadėjimairijūnassūrissvečiaivalgė
1 Sam 17,19 Saulius, Dovydo broliai ir visi Izraelio vyrai buvo Elos slėnyje ir kariavo su filistinais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 17,20 Dovydas, atsikėlęs anksti rytą ir palikęs avis sargui, paėmė maistą ir išėjo, kaip tėvas buvo įsakęs. Jam atėjus į stovyklą, kariuomenė buvo išsirikiavusi kautynėms ir šaukė prieš mūšį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 26,5 Lk 19,43 1 Sam 17,28 1 Sam 26,7 Ef 6,1-2 jesės sūnusvienas piemuo
1 Sam 17,21 Izraelitai ir filistinai stovėjo išsirikiavę kautynėms vieni prieš kitus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 17,22 Dovydas, palikęs daiktus pas kariuomenės mantos sargą, nubėgo į kautynių lauką ir pasveikino savo brolius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,14 Ts 18,15 Iz 10,28 Mt 10,12-13 Lk 10,5-6 brolio sargas
1 Sam 17,23 Jam su jais besikalbant, pasirodė galiūnas, filistinas Galijotas iš Gato. Jis išėjo iš filistinų eilių į priekį ir kalbėjo tuos pačius žodžius. Dovydas tai girdėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,8-10
1 Sam 17,24 Izraelio vyrai, pamatę tą vyrą, bėgo nuo jo ir labai bijojo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,36 Sk 13,33 Įst 32,30 1 Sam 13,6-7 1 Sam 17,11 Iz 7,2 Iz 30,17 abejojantisabejojimasbailumas
1 Sam 17,25 Jie kalbėjosi: „Ar matote šitą vyrą? Jis ateina tyčiotis iš Izraelio. Kas jį užmuš, tą karalius apdovanos dideliais turtais, duos jam savo dukterį ir jo tėvo namus atleis nuo mokesčių Izraelyje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,16 1 Sam 18,17-27 Ezr 7,24 Mt 17,26 Apr 2,7 Apr 2,17 Apr 3,5 Apr 3,12 Apr 3,21 gyvuliaivedybaszerujos
1 Sam 17,26 Dovydas klausė šalia jo stovėjusių vyrų: „Ką gaus tas vyras, kuris nukaus šitą filistiną ir pašalins Izraelio gėdą? Kas yra šitas neapipjaustytas filistinas, kad tyčiotųsi iš gyvojo Dievo kariuomenės?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 5,26 1 Sam 11,2 1 Sam 14,6 1 Sam 17,10 1 Sam 17,36 2 Kar 19,4 Jer 10,10 Joz 7,8-9 Neh 5,9 Ps 44,13 Ps 74,18 Ps 79,12 Dan 9,16 Jl 2,19 1 Tes 1,9 1 Jn 5,20 suvaržymai
1 Sam 17,27 Vyrai jam atsakė tais žodžiais, sakydami: „Tai bus vyrui, kuris jį nužudys“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,25
1 Sam 17,28 Jo vyriausias brolis Eliabas, išgirdęs Dovydą kalbant su vyrais, labai supyko ir tarė: „Ko čia atėjai, palikęs savo kelias avis dykumoje? Aš žinau tavo išdidumą ir tavo širdies sugedimą. Tu atėjai norėdamas pamatyti mūšį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,4 Pr 37,8 Pr 37,11 Pat 18,19 Mt 10,36 1 Sam 16,7 1 Sam 16,13 Ps 35,11 Pat 27,4 Mok 4,4 Mt 27,18 Mk 3,21 Jud 1,10
1 Sam 17,29 Dovydas atsakė: „Ką aš padariau? Ar tai nėra tik žodžiai?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 15,1 Apd 11,2-4 1 Kor 2,15 1 Pt 3,9 pienas
1 Sam 17,30 Nusisukęs nuo jo, Dovydas atsisuko į kitą ir kalbėjo tą patį. Žmonės jam atsakydavo kaip pirma. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,26-27
1 Sam 17,31 Dovydo žodžiai buvo perduoti Sauliui. Jis įsakė atvesti Dovydą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 22,29
1 Sam 17,32 Dovydas tarė Sauliui: „Te nė vieno žmogaus širdis nenusigąsta jo. Tavo tarnas eis ir kausis su šituo filistinu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,18 Įst 20,1-3 Sk 14,9 Ps 3,6 Ps 27,1-3 Iz 35,4 1 Sam 14,6 Heb 12,12 Sk 13,30 Joz 14,12
1 Sam 17,33 Saulius atsakė Dovydui: „Tu negali kautis su šituo filistinu, nes esi jaunas, o jis yra karys nuo pat jaunystės“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,31 Įst 9,2 1 Sam 17,42 1 Sam 17,56 Ps 11,1 Apr 13,4 jaunimasjaunuolio
1 Sam 17,34 Dovydas atsakė Sauliui: „Tavo tarnas ganė savo tėvo avis. Jei ateidavo liūtas ar lokys ir pagriebdavo ėriuką iš bandos, En Lbd McGee mp3 Klausyti bandaselementaigeriausiogyvuliaigyvūnaiišnaudojimaslaukinis asilasliūtainaujagimisnuostatosparodopaukštisskruzdėlėspindesysšviečiavalgantysžvirblis
1 Sam 17,35 aš pasileisdavau jam iš paskos, mušdavau jį ir išplėšdavau grobį iš nasrų. Jei jis puldavo mane, nutverdavau jį už barzdos ir užmušdavau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Am 3,12 Ts 14,5-6 2 Sam 23,20 Ps 91,13 Dan 6,22 Apd 28,4-6 2 Tim 4,17-18
1 Sam 17,36 Tavo tarnas yra užmušęs liūtą ir lokį, ir šitam neapipjaustytam filistinui atsitiks taip, kaip jiems, nes jis tyčiojasi iš gyvojo Dievo kariuomenės. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,10 1 Sam 17,26 Iz 10,15 Iz 36,8-10 Iz 36,15 Iz 36,18 Iz 37,22-23 Iz 37,28-29 Ez 32,19 Ez 32,27-32 Zch 2,8 Zch 12,3 Apd 5,38-39 Apd 9,4-5 Apd 12,1-2 Apd 12,22-23 Rom 2,28-29 liūtai
1 Sam 17,37 Viešpats, kuris išgelbėjo mane iš liūto ir lokio nagų, išgelbės ir iš šito filistino rankų“. Saulius tarė Dovydui: „Eik, ir Viešpats tebūna su tavimi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 20,13 1 Krn 22,11 1 Krn 22,16 2 Tim 4,17-18 Ps 18,16-17 Ps 77,11 Ps 138,3 Ps 138,7-8 2 Kor 1,9-10 1 Sam 7,12 1 Sam 24,19 1 Sam 26,25 2 Sam 10,12 Ps 11,1 Ps 63,7 dovydaskaralius dovydas
1 Sam 17,38 Saulius apginklavo Dovydą savo ginklais, uždėjo varinį šalmą jam ant galvos ir apvilko šarvų marškiniais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 17,39 Dovydas prisijuosė ir jo kardą prie savo aprangos ir bandė eiti, nes nebuvo įpratęs. Dovydas tarė Sauliui: „Aš negaliu paeiti, nes esu neįpratęs“. Ir Dovydas nusirengė visa tai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 1,7 Zch 4,6 2 Kor 10,4-5 kruvinas kardaspraryti kardą
1 Sam 17,40 Jis pasiėmė lazdą, pasirinko iš upelio penkis glotnius akmenis, juos įsidėjo į piemens maišelį, kurį turėjo su savimi, ir laikydamas mėtyklę rankoje artėjo prie filistino. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 20,16 Ts 3,31 Ts 7,16-20 Ts 15,15-16 Mt 10,10 1 Kor 1,27-29 i akmenysmaži dalykaivienas piemuo
1 Sam 17,41 Ir filistinas išėjo, ir artinosi prie Dovydo, o priešais jį ėjo ginklanešys su skydu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 17,42 Kai filistinas apsidairė ir pamatė Dovydą, paniekino jį, nes šis buvo raudonskruostis gražaus veido jaunuolis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,12 Ps 123,3-4 1 Sam 17,33 1 Kar 20,18 2 Kar 18,23-24 Neh 4,2-4 Pat 16,18 2 Kor 11,27-29
1 Sam 17,43 Filistinas sakė Dovydui: „Ar aš šuo, kad tu eini prieš mane su lazda?“ Ir filistinas keikė Dovydą savo dievais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,14 2 Sam 3,8 2 Kar 8,13 2 Sam 9,8 2 Sam 16,9 Pr 27,29 Sk 22,6 Sk 22,11-12 Ts 9,27 Pat 26,2 perlai kiaulėsšunys
1 Sam 17,44 Filistinas sakė Dovydui: „Ateik, aš atiduosiu tavo kūną padangių paukščiams ir lauko žvėrims“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,10-11 1 Sam 17,46 Pat 18,12 Mok 9,11-12 Jer 9,23 Ez 28,2 Ez 28,9-10 Ez 39,17-20 karstas
1 Sam 17,45 Dovydas atsakė filistinui: „Tu eini prieš mane su kardu, ietimi ir skydu, o aš einu kareivijų Viešpaties, Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojiesi, Dievo vardu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 32,8 1 Sam 17,10 1 Sam 17,36 1 Sam 17,26 2 Sam 22,33-35 Ps 3,8 Ps 18,2 Ps 20,5-7 Ps 44,6 Ps 118,10-11 Ps 124,8-1 Pat 18,10 Iz 37,23 Iz 37,28 2 Kor 3,5 2 Kor 10,4 Fil 4,13 Heb 11,32-34 džiaukitės išbandymaisiššūkiaiiššūkis gyvenime
1 Sam 17,46 Šiandien Viešpats atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu tau galvą ir atiduosiu visų filistinų karių lavonus padangių paukščiams ir lauko žvėrims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,26 Joz 4,24 1 Kar 8,43 2 Kar 19,19 1 Sam 17,44 Iz 52,10 Iš 9,16 Iš 15,14-15 Įst 7,2 Įst 7,23 Įst 9,2-3 Joz 10,8 1 Kar 18,36-37 Ps 31,8 Ps 46,10 Iz 37,20 Iz 56,9 Dan 2,47 Dan 3,29 Dan 6,26-27 Mt 24,28 Apr 19,17-18 karstas
1 Sam 17,47 Ir kad visi čia susirinkę žinotų, jog ne kardu ir ietimi Viešpats gelbsti. Kova yra Viešpaties, ir Jis atiduos jus į mūsų rankas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 1,7 Zch 4,6 1 Sam 14,6 Ps 44,6-7 2 Krn 14,11 2 Krn 20,15-17 Ps 33,16-17 Ps 46,11 Pat 21,30-31 Iz 9,7 Rom 8,31 Rom 8,37 Dvasinė kovakovaribinė situacija
1 Sam 17,48 Filistinui artėjant prie Dovydo, šis skubiai bėgo jam priešais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 27,1 Pat 28,1 kūniškas mąstymas
1 Sam 17,49 Įkišęs ranką į maišelį, jis išsiėmė akmenį ir metė iš mėtyklės, ir pataikė filistinui į kaktą taip, kad akmuo įsmigo jam į kaktą, ir jis griuvo kniūbsčias ant žemės. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,34 2 Kar 9,24 1 Kor 1,27-28
1 Sam 17,50 Taip Dovydas nugalėjo filistiną mėtykle ir akmeniu, partrenkė ir nužudė jį. Dovydas neturėjo kardo, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,31 Ts 15,15 1 Sam 13,22 1 Sam 17,39 1 Sam 21,9 1 Sam 23,21
1 Sam 17,51 todėl pribėgo prie filistino, ištraukė iš makšties jo kardą ir nukirto jam galvą. Filistinai, pamatę, kad jų galiūnas negyvas, pasileido bėgti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 21,9 Heb 11,34 2 Sam 23,21 Est 7,10 Ps 7,15-16 Heb 2,14 praryti kardą
1 Sam 17,52 Izraelio ir Judo vyrai šaukdami vijo filistinus iki Gato ir Ekrono vartų. Filistinų lavonai gulėjo nuo Šaaraimo iki Gato ir Ekrono. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,11 Joz 15,33-36 Joz 15,45-46 Ts 7,23 1 Sam 14,21-22 2 Sam 23,10
1 Sam 17,53 Izraelitai, baigę persekioti filistinus, sugrįžo ir išplėšė jų stovyklą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 7,7-16 Jer 4,20 Jer 30,16
1 Sam 17,54 Paėmęs filistino galvą, Dovydas ją nunešė į Jeruzalę, o ginklus padėjo savo palapinėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,33 Joz 4,7-8 1 Sam 21,9
1 Sam 17,55 Kai Saulius matė Dovydą, išeinantį prieš filistiną, klausė kariuomenės vado Abnero: „Abnerai, kieno sūnus yra tas jaunuolis?“ Abneras atsakė: „Kaip tu gyvas, karaliau, aš nežinau“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,21-22 1 Sam 17,58
1 Sam 17,56 Karalius įsakė: „Sužinok, kieno sūnus tas jaunuolis“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 17,57 Kai Dovydas, nukovęs filistiną, sugrįžo, Abneras atvedė jį pas Saulių; jis tebelaikė filistino galvą rankose. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,54
1 Sam 17,58 Saulius jo klausė: „Jaunuoli, kieno tu sūnus?“ Dovydas atsakė: „Aš esu tavo tarno Jesės iš Betliejaus sūnus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,12 1 Sam 16,18-19 Betliejusjesės sūnus

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį