Biblijos vartai

Atversta 1 Sam 16,1-23 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Samuelis padarė, kaip Viešpats jam sakė. Tada Jesė pašaukė Abinadabą ir jam leido praeiti pro Samuelį. Ir Samuelis sakė Jesei: „Ar čia jau visi tavo sūnūs?“ Jesė atsakė: „Liko dar jauniausias, jis gano avis“.

1 Sam 16,1 Viešpats tarė: „Ar ilgai liūdėsi dėl Sauliaus, kurį Aš atmečiau, kad nebūtų Izraelio karaliumi? Prisipildyk savo ragą aliejaus ir eik; Aš pasiųsiu tave į Betliejų pas Jesę, nes vieną jo sūnų pasirinkau karaliumi“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 15,23 1 Sam 15,35 1 Sam 9,16 1 Sam 10,1 2 Kar 9,1 1 Sam 13,13-14 1 Sam 15,26 Ps 89,19-20 Rom 15,12 Pr 49,8-10 Rūt 4,17-22 1 Sam 15,11 1 Sam 16,15 1 Sam 16,23 2 Kar 9,3 2 Kar 9,6 1 Krn 2,10-15 Ps 78,68-71 Iz 11,1 Iz 11,10 Iz 55,4 Jer 6,30 Jer 7,16 Jer 11,14 Jer 14,11-12 Jer 15,1 Apd 13,21-22 1 Jn 5,16 abejojantisabejojimasaliejusapie aliejųberžasBetliejusDievo draugaidovydasdraugystėdžiaugsmo aliejusištvirkėliusjesės sūnusjoachimaskaralius Darijuskaralius dovydasvienas ragas
1 Sam 16,2 Samuelis atsakė: „Kaip aš galiu eiti? Jei išgirs Saulius, jis mane nužudys“. Viešpats tarė: „Pasiimk veršį ir nuėjęs sakyk: ‘Atėjau Viešpačiui aukoti’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,12 1 Sam 20,29 Iš 3,11 1 Kar 18,9-14 Jer 38,26-27 Mt 10,16 Lk 1,34 abejojantisabejojimasbailumasparalyå¾iuspatepti durisšunys
1 Sam 16,3 Pasikviesk Jesę prie aukos, o Aš tau parodysiu, ką reikia daryti. Tu patepsi tą, kurį tau nurodysiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 9,16 Iš 4,15 Apd 9,6 Įst 17,14-15 1 Sam 9,12-13 1 Sam 16,12-13 2 Sam 15,11 Mt 22,1-4 jesės sūnusligonių patepimaspatepimo aliejuspatepti duris
1 Sam 16,4 Samuelis padarė, kaip Viešpats jam sakė. Jam atėjus į Betliejų, miesto vyresnieji nusigando ir, jį pasitikę, klausė: „Ar su taika ateini?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 2,13 2 Kar 9,22 1 Sam 21,1 1 Krn 12,17-18 Pr 48,7 2 Sam 6,9 1 Kar 17,18 Oz 6,5 Oz 11,10 Lk 2,4 Lk 5,8 Lk 8,37 Betliejus
1 Sam 16,5 Jis atsakė: „Su taika! Atėjau Viešpačiui aukoti. Pasišventinkite ir eikite su manimi prie aukos“. Jis pašventino Jesę bei jo sūnus ir juos pakvietė prie aukos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 19,10 Joz 3,5 Iš 19,14-15 Kun 20,7-8 Sk 11,8 Joz 7,13 2 Krn 30,17-20 Job 1,5 Ps 26,2-6 Jl 2,16 1 Kor 11,28 jesės sūnus
1 Sam 16,6 Kai jie atėjo, Samuelis pažiūrėjo į Eliabą ir sakė: „Tikrai šis yra Viešpaties pateptasis“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 17,13 Ts 8,18 1 Sam 17,22 1 Kar 12,26 1 Krn 2,13 1 Krn 27,18 jesės sūnuspatepimo aliejus
1 Sam 16,7 Viešpats tarė Samueliui: „Nežiūrėk į jo išvaizdą nė į jo ūgį, nes Aš jį atmečiau. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 28,9 Pat 31,30 1 Kar 8,39 Ps 7,9 Jer 17,10 Jer 20,12 1 Sam 10,23-24 Ps 147,10-11 Iz 55,8-9 Jer 11,20 Lk 16,15 Jn 7,24 Apd 1,24 1 Pt 2,4 1 Pt 3,4 1 Sam 9,2 2 Sam 14,25 2 Krn 16,9 Job 10,4 Ps 139,2 Pat 15,11 Pat 16,2 2 Kor 10,7 2 Kor 10,10 Heb 4,13 Apr 2,23 asmenybėausisautentiškumasgarsiaigraži širdisišaukštinimaskrikščionio charakterispagyrūnaspasaulio suvokimasširdies žaizdašviesa akimsžala sau
1 Sam 16,8 Tada Jesė pašaukė Abinadabą ir jam leido praeiti pro Samuelį. Ir jis sakė: „Ir šito Viešpats neišsirinko“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,13 1 Krn 2,13 jesės sūnus
1 Sam 16,9 Jesė leido praeiti Šamui. Ir jis sakė: „Šito Viešpats irgi neišsirinko“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,13 2 Sam 13,3 1 Krn 2,13 jesės sūnusšunys
1 Sam 16,10 Taip Jesė leido visiems septyniems sūnums praeiti pro Samuelį. Samuelis tarė Jesei: „Viešpats šitų neišsirinko“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 2,13-15 jesės sūnus
1 Sam 16,11 Ir Samuelis sakė Jesei: „Ar čia jau visi tavo sūnūs?“ Jesė atsakė: „Liko dar jauniausias, jis gano avis“. Samuelis tarė: „Pasiųsk ir atvesk jį, nes mes nesėsime, kol jis neateis“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 7,8 Ps 78,70-71 1 Sam 17,12-15 1 Sam 17,28 2 Sam 13,3 1 Krn 17,7 avies meilėdovydasjesės sūnusšimtą aviųvienas piemuožmogaus vertė
1 Sam 16,12 Jis pasiuntė ir atvedė jį. Jis buvo raudonskruostis, gražaus veido ir dailios išvaizdos jaunuolis. Viešpats tarė: „Patepk jį, nes tai jis“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,17 1 Sam 17,42 Apd 7,20 Pr 39,6 Ps 2,2 Ps 2,6 Ps 89,19-20 Gg 5,10 Rd 4,7 Apd 4,27 Heb 11,23 atstumtiejiDvasios patepimasligonių patepimasnevaisinga moterispatepimo aliejuspatepti durisraugosenmergevioletine spalva
1 Sam 16,13 Samuelis paėmė ragą su aliejumi ir jį patepė tarp jo brolių. Tą dieną Viešpaties Dvasia nužengė ant Dovydo ir pasiliko su juo. Samuelis sugrįžo į Ramą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 10,1 1 Sam 10,6 Sk 27,18 1 Sam 10,9-10 Ts 3,10 Ts 11,29 Sk 11,17 Ts 13,25 Ts 14,6 1 Sam 11,6 1 Sam 16,18 2 Kar 9,6 Iz 11,1-3 Jn 3,34 Heb 1,9 aliejusalyvmedžio šakelėsapie aliejųDievo dvasidovydasDvasios aliejusDvasios patepimasDvasios pripildymasdžiaugsmo aliejuskaralius dovydasligonių patepimasMesijasmiros aliejpatepimo aliejuspatepti durisvienas ragas
1 Sam 16,14 Bet Viešpaties Dvasia pasitraukė nuo Sauliaus, ir piktoji dvasia nuo Dievo kankino jį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 9,23 1 Sam 18,10 1 Sam 18,12 1 Sam 28,15 Ts 16,20 1 Sam 11,6 1 Kar 22,22 Ts 16,29 1 Sam 19,9-10 Ps 51,11 Oz 9,12 Apd 19,15-16 apie demonusaštrinabeprotybėblogis prasidejodemonaidemonų išvarymasdemonusDvasios aliejusesame dvasiojeevangelijos beprotybėnatanasnetyrosios Dvasiospaaukojimas demonuistatyti namąŠėtonasvelnio melas
1 Sam 16,15 Sauliaus tarnai kalbėjo jam: „Štai piktoji dvasia nuo Dievo kankina tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti karo vežimai
1 Sam 16,16 Tegul mūsų valdovas įsako savo tarnams suieškoti vyrą, kuris gražiai skambina arfa. Kai tave apims piktoji dvasia nuo Dievo, jis skambins ir nuramins tave“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 3,15 1 Sam 16,21-23 1 Sam 18,10 1 Sam 19,9 1 Kar 10,8 Pr 41,46 1 Sam 10,5 arfabeprotybė
1 Sam 16,17 Saulius atsakė savo tarnams: „Suraskite vyrą, mokantį gerai skambinti, ir atveskite jį pas mane“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti rungtynes
1 Sam 16,18 Vienas tarnas atsiliepė: „Aš mačiau Jesės sūnų iš Betliejaus, kuris moka gražiai skambinti. Jis vyras drąsus, karingas, išmintingas kalboje, gražus ir Viešpats yra su juo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 3,19 1 Sam 17,32-36 Pr 39,2 Pr 39,23 2 Sam 17,10 1 Sam 10,7 1 Sam 18,12-14 2 Sam 14,20 2 Sam 17,8 Mt 1,23 Mt 28,20 Betliejusgrožisjesės sūnusjonatanas draugystėkaryslyderystėpolitikatalentasužimtumas
1 Sam 16,19 Todėl Saulius pasiuntė pasiuntinius pas Jesę, sakydamas: „Atsiųsk pas mane savo sūnų Dovydą, kuris gano avis“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,11 1 Sam 17,15 Iš 3,1-10 1 Sam 17,33-34 1 Kar 19,19 Ps 78,70-72 Ps 113,8 Am 1,1 Am 7,14-15 Mt 4,18-22 jesės sūnus
1 Sam 16,20 Jesė, užkrovęs ant asilo duonos, odinę vyno ir ožiuką, pasiuntė savo sūnų Dovydą Sauliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 10,27 Pat 18,16 1 Sam 17,18 Pr 43,11 1 Sam 25,18 2 Sam 16,1-2 jesės sūnuskaro vežimai
1 Sam 16,21 Dovydas atvyko pas Saulių ir pradėjo jam tarnauti. Saulius jį labai pamilo ir paskyrė savo ginklanešiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,46 Pat 22,29 Įst 1,38 Įst 10,8 1 Kar 10,8 Ps 62,9 Ps 118,9 Ps 146,3
1 Sam 16,22 Saulius siuntė pas Jesę, sakydamas: „Telieka Dovydas tarnauti pas mane, nes jis rado malonę mano akyse“. En Lbd McGee mp3 Klausyti jesės sūnus
1 Sam 16,23 Kai piktoji dvasia nuo Dievo apimdavo Saulių, Dovydas skambindavo arfa. Sauliui palengvėdavo, ir piktoji dvasia nuo jo pasitraukdavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,14-16 1 Sam 18,10-11 Mt 12,43-45 Lk 11,24-26 apstu nuodemėsarfadainavimasdvasiniai ginklaiistirkavimasišvarymaskarysmuzikaplėštipsichines ligostuščiažodžiavimasugnes Dievas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį