Biblijos vartai

Atversta 1 Sam 10,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ar ir Saulius tarp pranašų?“ Vienas iš ten buvusiųjų atsakė: „O kas kitų tėvas?“ Todėl tai tapo priežodžiu: „Ar ir Saulius tarp pranašų?“ Baigęs pranašauti, jis atėjo į aukštumą. Sauliaus dėdė vėl klausė: „Prašau, pasakyk, ką jums Samuelis sakė?“ Saulius atsakė: „Jis mums pasakė, kad asilės atsirado“. Bet ką Samuelis jam sakė apie karalystę, Saulius jam nepasakė.

1 Sam 10,1 Samuelis išliejo indą aliejaus Sauliui ant galvos, pabučiavo jį ir tarė: „Viešpats patepė tave savo paveldėjimo vadu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 16,13 Įst 32,9 Ps 2,12 Ps 78,71 1 Sam 9,16 Iš 19,5-6 Joz 5,14-15 1 Sam 2,10 1 Sam 8,9 1 Sam 8,19 1 Sam 13,14 1 Sam 24,6 1 Sam 26,11 2 Sam 5,2 2 Sam 19,39 1 Kar 19,18 2 Kar 9,1 2 Kar 9,3-6 2 Kar 20,5 Ps 135,4 Jer 10,16 Oz 13,2 Apd 13,21 1 Tes 5,26 Heb 2,10 Apr 5,8 abortasaliejusapie aliejųAvių vartaiDvasios aliejusDvasios patepimasdžiaugsmo aliejusikveptasligonių patepimasmiros aliejpatepimo aliejuspatepti durissauliaus mirtis
1 Sam 10,2 Šiandien, išsiskyręs su manimi, sutiksi du vyrus prie Rachelės kapo, Benjamino pasienyje, Celcache; jie tau sakys: ‘Asilės, kurių išėjai ieškoti, jau atsirado. Tavo tėvas, pamiršęs asiles, rūpinasi, kas su jumis atsitiko’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,3-5 Pr 35,19-20 Joz 18,28 1 Sam 10,16 Jer 31,15
1 Sam 10,3 Eidamas toliau, prieisi Taboro ąžuolą. Ten tave sutiks trys vyrai, einantys pas Dievą į Betelį. Vienas neš tris ožiukus, antras – tris duonos kepalus, o trečias – vyno odinę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,22 Pr 35,1 Pr 35,3 Pr 28,19 Pr 35,6-8 Kun 1,10 Kun 3,6 Kun 3,12 Kun 7,13 Kun 23,13 Sk 15,5-12 Joz 19,12 Joz 19,22 Ts 4,6 Ts 4,12 Ts 8,18 Ps 89,12 Dievo duona
1 Sam 10,4 Jie tave pasveikins ir duos tau du duonos kepalus, kuriuos paimsi iš jų rankos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 18,15 nesveikinti
1 Sam 10,5 Po to prieisi Dievo kalvą, kur yra filistinų įgulos stovykla. Įeidamas į miestą, sutiksi būrį pranašų, ateinančių nuo aukštumos su arfomis, būgnais, vamzdeliais ir psalteriais; ir jie pranašaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 13,3 1 Sam 19,20 2 Kar 3,15 1 Sam 10,10 2 Kar 2,3 2 Kar 2,5 2 Kar 2,15 1 Krn 25,1-6 Iš 15,20-21 1 Sam 9,12 2 Kar 4,38 2 Kar 6,1 1 Krn 13,8 1 Krn 15,19-21 1 Krn 15,27-28 1 Krn 16,5 1 Krn 16,42 2 Krn 29,25-27 Ps 49,4 Ps 150,3-6 1 Kor 14,1 arfaaš pasakiauatidavėhumorasmušti būgnumušti būgnusožys
1 Sam 10,6 Ant tavęs nužengs Viešpaties Dvasia, ir tu pranašausi kartu su jais ir tapsi kitu žmogumi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 10,10 Sk 11,25 1 Sam 19,23-24 Ts 3,10 1 Sam 16,13 Ts 14,6 Mt 7,22 patepti duristatuiruočių
1 Sam 10,7 Kai visi tie ženklai įvyks su tavimi, elkis pagal aplinkybes, nes Dievas su tavimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,12 Iš 4,8 Joz 1,5 Lk 2,12 Pr 21,20 Įst 20,1 Ts 9,33 Mok 9,10 Iz 7,14 Iz 45,1-2 Mt 1,23 Mt 28,20 Jn 6,14 Heb 13,5
1 Sam 10,8 Nueik pirma manęs į Gilgalą. Aš atėjęs aukosiu deginamąsias ir padėkos aukas. Lauk manęs septynias dienas, iki aš ateisiu ir nurodysiu, ką turi daryti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 11,14-15 1 Sam 13,4 1 Sam 13,8-15 1 Sam 15,33 sauliaus mirtis
1 Sam 10,9 Sauliui pasisukus eiti nuo Samuelio, Dievas davė jam kitą širdį, ir visi tie ženklai įvyko tą pačią dieną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 6,36-40 Ts 6,21 Ts 7,11 1 Sam 10,2-6 Iz 38,7-8 Mk 14,16 nauja širdis
1 Sam 10,10 Jam atėjus prie kalvos, jį pasitiko pranašų būrys. Ir Dievo Dvasia nužengė ant jo, ir jis pranašavo kartu su jais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 10,5-6 1 Sam 19,20-24 beprotybėbūkite šventiDvasios darbaikurti geri
1 Sam 10,11 Žmonės, kurie Saulių pažino anksčiau, matydami jį su pranašais pranašaujant, kalbėjosi: „Kas atsitiko Kišo sūnui? Ar ir Saulius tarp pranašų?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 19,24 Jn 7,15 Mt 13,54-55 Jn 9,8-9 Apd 2,7-8 Apd 3,10 Apd 4,13 Apd 9,21 sauliaus mirtis
1 Sam 10,12 Vienas iš ten buvusiųjų atsakė: „O kas kitų tėvas?“ Todėl tai tapo priežodžiu: „Ar ir Saulius tarp pranašų?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 54,13 Jn 6,45 Jn 7,16 Jok 1,17
1 Sam 10,13 Baigęs pranašauti, jis atėjo į aukštumą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 10,14 Jo dėdė klausė: „Kur buvote?“ Jis atsakė: „Asilių ieškojome. Kai jų niekur neradome, nuėjome pas Samuelį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 14,50 1 Sam 9,3-10 2 Kar 5,25
1 Sam 10,15 Sauliaus dėdė vėl klausė: „Prašau, pasakyk, ką jums Samuelis sakė?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 10,16 Saulius atsakė: „Jis mums pasakė, kad asilės atsirado“. Bet ką Samuelis jam sakė apie karalystę, Saulius jam nepasakė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,20 Iš 4,18 Ts 14,6 1 Sam 9,27 Pat 29,11 sauliaus mirtis
1 Sam 10,17 Samuelis sušaukė tautą į Micpą pas Viešpatį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 20,1 1 Sam 7,5-6
1 Sam 10,18 Ir jis kalbėjo izraelitams: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Aš išvedžiau Izraelį iš Egipto ir išgelbėjau iš egiptiečių rankos ir iš visų karalysčių, kurios jus spaudė, rankos’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,8-9 Ts 2,1 Neh 9,9-12 Neh 9,27-28
1 Sam 10,19 Bet jūs šiandien atmetėte Dievą, kuris jus išgelbėjo iš visų jūsų nelaimių, sakydami: ‘Paskirk mums karalių’. Dabar ateikite į Viešpaties akivaizdą giminėmis ir šeimomis“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 12,12 Joz 24,1 1 Sam 8,19 Sk 17,2 Joz 7,14-26 1 Sam 8,6-9 1 Sam 12,17-19 Mch 5,2 Dievo priešasJėzaus gundymaisauliaus mirtis
1 Sam 10,20 Kai Samuelis pašaukė prieiti kiekvieną Izraelio giminę, buvo išrinkta Benjamino giminė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 7,16-18 1 Sam 14,41 Apd 1,24-26
1 Sam 10,21 Kai Samuelis pašaukė Benjamino giminę šeimomis, buvo išrinkta Matrio šeima ir iš jos buvo išrinktas Kišo sūnus Saulius. Jie ieškojo jo, bet negalėjo surasti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti sauliaus mirtis
1 Sam 10,22 Todėl jie klausė Viešpaties: „Ar jis čia dar ateis?“ Viešpats atsakė: „Jis pasislėpęs tarp mantos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 27,21 Ts 1,1 Ts 20,18 Ts 20,23 Ts 20,28 1 Sam 9,21 1 Sam 15,17 1 Sam 23,2-4 1 Sam 23,11-12 Lk 14,11
1 Sam 10,23 Nubėgę vyrai atvedė jį. Kai jis atsistojo tarp žmonių, buvo visa galva aukštesnis už kitus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 9,2 1 Sam 16,7 1 Sam 17,4 saulius
1 Sam 10,24 Tada Samuelis tarė susirinkusiems: „Ar matote tą, kurį Viešpats išsirinko? Nėra jam lygaus visoje tautoje“. Tada žmonės pradėjo šaukti: „Tegyvuoja karalius!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 21,6 1 Kar 1,25 1 Kar 1,39 Įst 17,15 2 Kar 11,12 1 Kar 1,21 1 Kar 1,34 Mt 21,9 tautų balsai
1 Sam 10,25 Tada Samuelis išdėstė tautai karalystės nuostatus, juos surašė į knygą ir padėjo priešais Viešpatį. Po to Samuelis leido tautai grįžti į savo namus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 17,14-20 1 Sam 8,11-18 Ez 45,9-10 Ez 46,16-18 Rom 13,1-7 1 Tim 2,2 Tit 3,1 1 Pt 2,13-14 kananietępasaulis knygųvienuolis
1 Sam 10,26 Taip pat ir Saulius grįžo namo į Gibėją. Su juo nuėjo ir vyrai, kurių širdis palietė Dievas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 11,4 1 Sam 15,34 Joz 18,28 Ts 19,12-16 Ts 20,14 2 Sam 21,6 Ezr 1,5 Ps 110,3 Apd 7,10 Apd 13,48
1 Sam 10,27 Bet Belialo vaikai sakė: „Kaip šitas žmogus mus išgelbės?“ Jie paniekino jį ir neatnešė jam dovanų. Bet Saulius išlaikė ramybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 13,13 1 Kar 10,25 2 Krn 17,5 1 Sam 2,12 1 Sam 11,12 2 Sam 8,2 2 Sam 20,1 1 Kar 4,21 2 Krn 13,7 Ps 38,13 Ps 72,10 Iz 36,21 Mt 2,11 Mt 27,12-14 Apd 7,35 Apd 7,51-52 Beliarasromumu

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį